29.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 321/s3


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, η διάρθρωση της Επίσημης Εφημερίδας θα τροποποιηθεί, ώστε η καταχώριση των δημοσιευόμενων πράξεων να είναι πιο σαφής, διατηρώντας, ωστόσο, την απαραίτητη συνέχεια.

Μπορείτε να δείτε τη νέα διάρθρωση, με παραδείγματα που επεξηγούν την ταξινόμηση των πράξεων, στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex στη διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm