13.9.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 368/7


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Köln (Γερμανία) στις 25 Ιουνίου 2021 — ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association, διεθνής ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (IvoG) του βελγικού δικαίου και Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. κατά Automobiles PEUGEOT SA και PSA Automobiles SA

(Υπόθεση C-390/21)

(2021/C 368/05)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Köln

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσες: ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association, διεθνής ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (IvoG) του βελγικού δικαίου, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Εναγόμενες: Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου XIV του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 (1) (άρθρα 61 επ., συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος X) και σε μοντέλα οχημάτων που εγκρίθηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 υπό την ισχύ του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 (2);

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που δοθεί αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό:

Εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε σχέση με τα εν λόγω «παλαιά οχήματα» το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού 715/2007 και ιδίως το άρθρο 7 αυτού για τον υπολογισμό των τελών;

2)

Περιλαμβάνει η έννοια της «προσβάσεως» στις αναφερόμενες πληροφορίες την οποία πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές σύμφωνα με το άρθρο 61, παράγραφος 1, του κανονισμού 2018/858 την εξουσία των εκδοτών τεχνικών εντύπων σύμφωνα με το άρθρο 3, σημείο 45, του κανονισμού 2018/858, να εκμεταλλεύονται τις εν λόγω πληροφορίες για να ασκούν τα καθήκοντα που συνδέονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού της δευτερογενούς αγοράς ή απαιτείται για μια τέτοια εξουσία εκμεταλλεύσεως ειδική συμφωνία για άδεια εκμεταλλεύσεως και αναδημοσιεύσεως, η οποία, στην περίπτωση αυτή, δεν εμπίπτει, όσον αφορά την απαιτούμενη συναφώς από τον κατασκευαστή αμοιβή, στο άρθρο 63 του κανονισμού 2018/858;

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που δοθεί αρνητική απάντηση στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα και το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού 715/2007 τυγχάνει εφαρμογής σε παλαιά οχήματα:

Περιλαμβάνει η έννοια της «προσβάσεως» στις αναφερόμενες πληροφορίες την οποία πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού 715/2007 την εξουσία των εκδοτών τεχνικών εντύπων σύμφωνα με το άρθρο 3, σημείο 15, του κανονισμού 715/2007, να εκμεταλλεύονται τις εν λόγω πληροφορίες για να ασκούν τα καθήκοντα που συνδέονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού της δευτερογενούς αγοράς ή απαιτείται για μια τέτοια εξουσία εκμεταλλεύσεως ειδική συμφωνία για άδεια εκμεταλλεύσεως και αναδημοσιεύσεως, η οποία, στην περίπτωση αυτή, δεν εμπίπτει, όσον αφορά την απαιτούμενη συναφώς από τον κατασκευαστή αμοιβή, στο άρθρο 7 του κανονισμού 715/2007;

3)

Έχει ο όρος «εύλογα και αναλογικά τέλη» κατά το άρθρο 63, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 2018/858 την έννοια ότι ο κατασκευαστής οφείλει να αντιμετωπίζει κατά τον ίδιο τρόπο όλους τους ανεξάρτητους φορείς κατά το άρθρο 3, σημείο 45, του κανονισμού 2018/858 κατά τον υπολογισμό των τελών, ανεξαρτήτως της εκάστοτε οικονομικής τους δραστηριότητας;

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που δοθεί αρνητική απάντηση στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα και το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού 715/2007 τυγχάνει εφαρμογής σε παλαιά οχήματα:

Έχει ο όρος «εύλογα και ανάλογα τέλη» κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτη ημιπερίοδος, του κανονισμού 715/2007 την έννοια ότι ο κατασκευαστής πρέπει να αντιμετωπίζει κατά τον ίδιο τρόπο όλους τους ανεξάρτητους φορείς κατά το άρθρο 3, σημείο 15, του κανονισμού 715/2007 κατά τον υπολογισμό των τελών, ανεξαρτήτως της εκάστοτε οικονομικής τους δραστηριότητας;

Σε περίπτωση που δοθεί αρνητική απάντηση στο τρίτο προδικαστικό ερώτημα:

4)

Έχει ο όρος «εύλογα και αναλογικά τέλη» κατά το άρθρο 63, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 2018/858 την έννοια ότι το τέλος δεν μπορεί κατ’ αρχήν να καλύπτει παρά μόνον το κόστος του κατασκευαστή;

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που δοθεί αρνητική απάντηση στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα και το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού 715/2007 τυγχάνει εφαρμογής σε παλαιά οχήματα:

Έχει ο όρος «εύλογα και ανάλογα τέλη» κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτη ημιπερίοδος, του κανονισμού 715/2007 την έννοια ότι το τέλος δεν μπορεί κατ’ αρχήν να καλύπτει παρά μόνον το κόστος του κατασκευαστή;


(1)  Κανονισμός (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ 2018, L 151, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ 2007, L 171, σ. 1).