201805250251897272018/C 200/302502018CJC20020180611EL01ELINFO_JUDICIAL20180411242521

Υπόθεση C-250/18: Προσφυγή της 11ης Απριλίου 2018 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Κροατίας


C2002018EL2410120180411EL0030241252

Προσφυγή της 11ης Απριλίου 2018 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Κροατίας

(Υπόθεση C-250/18)

2018/C 200/30Γλώσσα διαδικασίας: η κροατική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Mataija, E. Sanfrutos Cano)

Καθής: Δημοκρατία της Κροατίας

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Κροατίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/98 ( 1 ) καθόσον δεν διευκρίνισε ότι τα αδρανή υλικά που εναποτίθενται στον χώρο απόρριψης του Biljane Donje είναι απόβλητα και όχι υποπροϊόντα και ότι πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία ως απόβλητα·

να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Κροατίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98 καθόσον δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων που εναποτίθενται στο Biljane Donje πραγματοποιείται χωρίς διακινδύνευση της ανθρώπινης υγείας και χωρίς βλάβη του περιβάλλοντος·

να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Κροατίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/98 καθόσον δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι κάτοχοι των αποβλήτων που εναποτίθενται στον χώρο απόρριψης του Biljane Donje πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων.

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Κροατίας στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Όσον αφορά την παράβαση του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας:

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας τάσσει ορισμένες σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε μια ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή αυτού του στοιχείου, να μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά όχι απόβλητο αλλά υποπροϊόν. Η Δημοκρατία της Κροατίας εφάρμοσε κατά τρόπο εσφαλμένο το άρθρο 5, παράγραφος 1, στα απόβλητα που εναποτίθενται στο Biljane Donje, δεδομένου ότι δεν καθόρισε ότι επρόκειτο για απόβλητα και όχι για υποπροϊόντα, μολονότι δεν ήταν βέβαιο ότι τα απόβλητα αυτά θα χρησιμοποιούνταν περαιτέρω κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας.

Όσον αφορά την παράβαση του άρθρου 13 της οδηγίας:

Κατά το άρθρο 13 της οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς διακινδύνευση της ανθρώπινης υγείας και χωρίς βλάβη του περιβάλλοντος. Μολονότι οι κροατικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο χώρος απόρριψης του Biljane Donje ευρίσκεται σε θέση η οποία δεν έχει καθοριστεί ούτε προετοιμαστεί για την εναπόθεση αποβλήτων, σε ένα γεωτεμάχιο, χωρίς οποιοδήποτε μέτρο προστασίας από τη διάδοση στο νερό ή στον αέρα, κανένα από τα μέτρα τα οποία έλαβαν οι ως άνω αρχές όσον αφορά τον χώρο απόρριψης δεν έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής. Η κατάσταση αυτή έχει διατηρηθεί αμετάβλητη επί μακρό χρονικό διάστημα, πράγμα που οδηγεί αναγκαστικά σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Συνεπώς, η Δημοκρατία της Κροατίας δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποβλήτων που απορρίπτονται στο Biljane Donje πραγματοποιείται χωρίς διακινδύνευση της ανθρώπινης υγείας και χωρίς βλάβη του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την παράβαση του άρθρου 15, παράγραφος 1, της οδηγίας:

Κατά το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13 της οδηγίας. Οι κροατικές αρχές δεν εξασφάλισαν ότι οι κάτοχοι των αποβλήτων πραγματοποιούν την επεξεργασία τους ή αναθέτουν την επεξεργασία σε κάποιο από τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15, παράγραφος 1, πρόσωπα. Τούτο συνάγεται από το γεγονός ότι, κατά το χρονικό σημείο της ασκήσεως της προσφυγής, τα εν λόγω απόβλητα εξακολουθούν να εναποτίθενται παρανόμως στο Biljane Donje, τόπος στον οποίον ευρίσκονται ήδη από καιρού. Οι κροατικές αρχές δεν έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των αποβλήτων πραγματοποιούν την επεξεργασία τους οι ίδιοι ή μέσω των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας προσώπων.


( 1 ) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ 2008, L 312, σ. 3).