10.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 221/34


Προσφυγή της 5ης Μαΐου 2017 — Bayer κατά EUIPO — UNI-Pharma (SALOSPIR)

(Υπόθεση T-261/17)

(2017/C 221/48)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Bayer AG (Λεβερκούζεν, Γερμανία) (εκπρόσωπος: V. von Bomhard, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: UNI-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΑΕ) (Κηφισιά, Ελλάδα)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Αιτούσα: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «SALOSPIR» — Υπ’ αριθ. 12 351 458 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 17ης Φεβρουαρίου 2017 στην υπόθεση R 2444/2015-4

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το EUIPO και τη Uni-Pharma, εάν η τελευταία ασκήσει το δικαίωμά της παρεμβάσεως, στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενος λόγος

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', παράγραφος 4 και παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009.