22.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/18


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) στις 2 Οκτωβρίου 2017 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Υπόθεση C-577/17)

(2018/C 022/27)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Μετέχοντες στη διαδικασία: Clinton Osas Alake γνωστός και ως Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo, και Prince Nomamidobo

Προδικαστικά ερωτήματα

1.

Δύναται το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα εκ νέου αναλήψεως κατ’ άρθρον 23, παράγραφος 1, του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ –και το οποίο είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των κριτηρίων του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ (1) – να δεχθεί εγκύρως το εν λόγω αίτημα, ακόμη και αν η καθοριζόμενη με το άρθρο 25, παράγραφος 1, του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ προθεσμία απαντήσεως έχει ήδη λήξει και το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα εκ νέου αναλήψεως έχει προηγουμένως ήδη απορρίψει εμπροθέσμως το εν λόγω αίτημα, καθώς και έχει απαντήσει εμπροθέσμως αρνητικά στο στηριχθέν επί του άρθρου 5, παράγραφος 2, του εκτελεστικού κανονισμού (2) αίτημα επανεξετάσεως;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Πρέπει, μετά την εμπρόθεσμη απόρριψη του αιτήματος εκ νέου αναλήψεως από το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο βάσει των κριτηρίων του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, το κράτος μέλος το οποίο υπέβαλε το εν λόγω αίτημα και στο οποίο έχει υποβληθεί η νέα αίτηση διεθνούς προστασίας να εξετάσει την εν λόγω αίτηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αίτηση θα εξεταστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ;


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ 2013, L 180, σ. 31).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας (ΕΕ 2003, L 222, σ. 3).