30.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 30/49


Προσφυγή της 18ης Νοεμβρίου 2016 — Di Bernardo κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-811/16)

(2017/C 030/57)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Danilo Di Bernardo (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi και T. Martin, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση της 10ης Αυγούστου 2016, με την οποία η εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού EPSO/AST-SC/03/15 απέκλεισε τον προσφεύγοντα από τον εν λόγω διαγωνισμό·

να καταδικάσει, εν πάση περιπτώσει, την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει δύο λόγους.

1.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από πρόδηλες πλάνες εκτιμήσεως εκ μέρους της εξεταστικής επιτροπής κατά την αξιολόγηση της επαγγελματικής πείρας του προσφεύγοντος.

2.

Ο δεύτερος λόγος, που προβάλλεται επικουρικώς, αντλείται από ανεπαρκή αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως λόγω μη κοινοποιήσεως στον προσφεύγοντα των κριτηρίων επιλογής που υιοθέτησε η εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού.