28.11.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 441/31


Προσφυγή της 4ης Οκτωβρίου 2016 — Waldhausen κατά EUIPO (Απεικόνιση του περιγράμματος κεφαλής αλόγου)

(Υπόθεση T-717/16)

(2016/C 441/37)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Waldhausen GmbH & Co. KG (Κολωνία, Γερμανία) (εκπρόσωπος: V. Ekey, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απεικόνιση του περιγράμματος κεφαλής αλόγου) — Υπ’ αριθ. 14 588 933 αίτηση καταχωρίσεως

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 31ης Αυγούστου 2016 στην υπόθεση R 1195/2016-4

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο,

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενος λόγος

Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009.