18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/10


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Finmeccanica SpA κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Υπόθεση C-656/16)

(2017/C 121/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Finmeccanica SpA

Καθής: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Προδικαστικό ερώτημα

Προσκρούει στο άρθρο 5, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (1), λαμβανομένων υπόψη των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας, καθώς και στις κατά το δίκαιο της Ένωσης γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλογικότητας, της ορθολογικότητας, της διαφάνειας και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, εθνική ρύθμιση όπως αυτή του άρθρου 106, παράγραφος 3, στοιχείο d, σημείο 2, του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998 (ενιαίο κείμενο των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, κατά την έννοια των άρθρων 8 και 21 του νόμου 52 της 6ης Φεβρουαρίου 1996), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και του άρθρου 47 octies της υπ’ αριθ. 11971 αποφάσεως της 14ης Μαΐου 1999 της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob (κανονιστική απόφαση περί εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με την έκδοση τίτλων), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις, παρέχουν στην Consob τη δυνατότητα να αυξήσει την τιμή της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς κατά το άρθρο 106, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υφίσταται συμπαιγνία μεταξύ του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και ενός ή περισσοτέρων πωλητών, χωρίς να καθορίζουν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές που στοιχειοθετούν αυτή την έννοια της συμπαιγνίας και, επομένως, χωρίς να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις παραμέτρους και τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται στην Consob να προσαρμόσει προς τα πάνω την τιμή της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς;


(1)  ΕΕ L 142, σ. 12.