18.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 437/7


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 25ης Οκτωβρίου 2017 [αίτηση του Sąd Najwyższy (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., υπό εκκαθάριση

(Υπόθεση C-106/16) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Διασυνοριακή μετατροπή εταιρίας - Μεταφορά της καταστατικής έδρας χωρίς μεταφορά της πραγματικής έδρας - Άρνηση διαγραφής από το εμπορικό μητρώο - Εθνική ρύθμιση η οποία εξαρτά τη διαγραφή από το εμπορικό μητρώο από τη λύση της εταιρίας μετά το πέρας διαδικασίας εκκαθαρίσεως - Πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας εγκαταστάσεως - Περιορισμός της ελευθερίας εγκαταστάσεως - Προστασία των συμφερόντων των δανειστών, των μειοψηφούντων εταίρων και των εργαζομένων - Καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών))

(2017/C 437/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Najwyższy

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., υπό εκκαθάριση

Διατακτικό

1)

Τα άρθρα 49 και 54 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι η ελευθερία εγκαταστάσεως έχει εφαρμογή ως προς τη μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιρίας, συσταθείσας βάσει του δικαίου ενός κράτους μέλους, προς άλλο κράτος μέλος, με σκοπό τη μετατροπή της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους, σε εταιρία υπαγόμενη στο δίκαιο του τελευταίου αυτού κράτους μέλους, χωρίς μετατόπιση της πραγματικής έδρας της εν λόγω εταιρίας.

2)

Τα άρθρα 49 και 54 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε ρύθμιση κράτους μέλους κατά την οποία η μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιρίας, συσταθείσας βάσει του δικαίου ενός κράτους μέλους, προς άλλο κράτος μέλος, με σκοπό τη μετατροπή της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους, εξαρτάται από την εκκαθάρισή της.


(1)  ΕΕ C 211 της 13.06.2016.