18.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 437/26


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Νοεμβρίου 2017 — Frame κατά EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Υπόθεση T-627/15) (1)

(«Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης BIANCALUNA - Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα bianca - Οικονομία της διαδικασίας - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Ταυτότητα των προϊόντων - Ομοιότητα των σημείων - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»)

(2017/C 437/30)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Ιταλία) (εκπρόσωποι: E. Montelione, M. Borghese και R. Giordano, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: S. Bonne)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Γερμανία) (εκπρόσωπος: P. Lange, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 7ης Αυγούστου 2015 (υπόθεση R 2952/2014-5), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ Bianca-Moden και Frame.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Frame Srl στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 68 της 22.2.2016.