25.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 27/27


Αναίρεση που άσκησε στις 23 Νοεμβρίου 2015 η Schniga GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-91/14 και T-92/14, Schniga GmbH κατά Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών

(Υπόθεση C-625/15 P)

(2016/C 027/31)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Schniga GmbH (εκπρόσωποι: G. Würtenberger, R. Kunze, Rechtsanwälte)

Έτερος διάδικος στην αναιρετική διαδικασία: Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-91/14 και T-92/14·

να καταδικάσει το ΚΓΦΠ και τους παρεμβαίνοντες στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κατά την εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού 2100/94 (1) του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, όπως επίσης και κατά την εφαρμογή των άρθρων 22 και 23 του κανονισμού 1239/95 (2) της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1995.

Το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε εσφαλμένα την αρμοδιότητα του προέδρου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών να συμπεριλάβει πρόσθετα χαρακτηριστικά κατά τη διαδικασία ελέγχου ποικιλίας ενόψει της χορηγήσεως κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας.

Το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε εσφαλμένα τη νομική φύση των τεχνικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τον τεχνικό έλεγχο αιτήσεως για χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, με αποτέλεσμα να εκτιμηθεί εσφαλμένα η προθεσμία εντός της οποίας ο πρόεδρος του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών μπορεί να αποφασίσει ότι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του διακριτού της νέας ποικιλίας.

Το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε ως προς την εκτίμηση των συνεπειών εφαρμογής των αρχών της ασφάλειας δικαίου, της αντικειμενικότητας του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών και της ίσης μεταχειρίσεως όσον αφορά τις αποφάσεις του προέδρου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών κατά την εξέταση νέας ποικιλίας.


(1)  Κανονισμός 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (EE L 227, σ. 1).

(2)  Κανονισμός 1239/95 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες ενώπιον του γραφείου και τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (EE L 121, σ. 37).