21.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 311/19


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Apelacyjny w Warszawie (Πολωνία) στις 17 Ιουνίου 2015 — Edyta Mikołajczyk κατά Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

(Υπόθεση C-294/15)

(2015/C 311/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα και εκκαλούσα: Edyta Mikołajczyk

Εναγόμενοι και εφεσίβλητοι: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Εμπίπτουν οι διαδικασίες περί ακυρώσεως γάμου μετά τον θάνατο ενός εκ των συζύγων στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000 (1);

2)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Καλύπτει ο εν λόγω κανονισμός και διαδικασίες περί ακυρώσεως γάμου οι οποίες δεν κινούνται από κάποιον εκ των συζύγων, αλλά από τρίτο πρόσωπο;

3)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα: Δύναται να θεμελιωθεί η δικαιοδοσία του δικαστηρίου σε διαδικασίες περί ακυρώσεως γάμου, οι οποίες κινούνται από τρίτο πρόσωπο, στις βάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α', πέμπτη και έκτη περίπτωση, του εν λόγω κανονισμού;


(1)  ΕΕ L 338, σ. 1.