21.8.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 277/4


Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Lietuvos κατά «Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

(Υπόθεση C-436/15) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 - Άρθρο 3, παράγραφος 1 - Χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής - Έργο για την εγκατάσταση περιφερειακού συστήματος διαχειρίσεως αποβλήτων - Παρατυπίες - Έννοια του «πολυετούς προγράμματος» - Τελική ολοκλήρωση του πολυετούς προγράμματος - Προθεσμία παραγραφής])

(2017/C 277/04)

Γλώσσα διαδικασίας: η λιθουανική

Αιτούν δικαστήριο

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

κατά

«Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

παρισταμένων των: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, «Skirnuva» UAB, «Parama» UAB, «Alkesta» UAB, «Dzūkijos statyba» UAB

Διατακτικό

1)

Έργο, όπως το επίμαχο, το οποίο συνίσταται στην εγκατάσταση συστήματος διαχειρίσεως αποβλήτων σε συγκεκριμένη περιοχή και του οποίου η εκτέλεση αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός περισσοτέρων του ενός ετών με χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει στην έννοια του «πολυετούς προγράμματος», κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2)

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 2988/95 έχει την έννοια ότι η προθεσμία παραγραφής παρατυπίας η οποία διαπράχθηκε στο πλαίσιο «πολευετούς προγράμματος», όπως το επίμαχο έργο, τρέχει από την ημερομηνία διαπράξεως της επίμαχης παρατυπίας, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού 2988/95, με τη διευκρίνιση ότι, εφόσον πρόκειται για παρατυπία «διαρκή ή επαναλαμβανόμενη», η προθεσμία παραγραφής τρέχει από την ημέρα κατά την οποία έπαυσε η παρατυπία, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 2988/95.

Επιπλέον, προκειμένου περί «πολυετούς προγράμματος», θεωρείται ότι η τελική ολοκλήρωση, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού 2988/95, επήλθε κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως του προγράμματος, σύμφωνα με τους κανόνες που το διέπουν. Ειδικότερα, προκειμένου περί πολυετούς προγράμματος διεπόμενου από τον κανονισμό (ΕΚ) 1164/94 του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 1994, για την ίδρυση του ταμείου συνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1264/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, και με τον κανονισμό (ΕΚ) 1265/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, καθώς και με την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεωρηθεί ότι η τελική ολοκλήρωση, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, επήλθε κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του έργου ως καταληκτική ημερομηνία για την αποπεράτωση των εργασιών και για την πληρωμή των συνδεόμενων με το έργο επιλέξιμων δαπανών, με την επιφύλαξη τυχόν επιμηκύνσεως κατόπιν νέας σχετικής αποφάσεως της Επιτροπής.


(1)  ΕΕ C 337 της 12.10.2015.