8.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 303/6


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) στις 8 Μαΐου 2014 — Eurogate Distribution GmbH κατά Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Υπόθεση C-226/14)

2014/C 303/08

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Eurogate Distribution GmbH

Καθού: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Αντιβαίνει στις διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (1) η επιβολή φόρου κύκλου εργασιών κατά την εισαγωγή, αγαθών που επανεξάγονται ως μη κοινοτικά εμπορεύματα, για τα οποία γεννάται, ωστόσο, τελωνειακή οφειλή εξαιτίας παραβάσεως της υποχρεώσεως του άρθρου 204 του τελωνειακού κώδικα (2) –εδώ: καθυστερημένη εκπλήρωση της υποχρεώσεως άμεσης καταχωρίσεως στην προβλεπόμενη προς τούτο λογιστική αποθήκη της εξόδου του εμπορεύματος από την οικεία αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως, το αργότερο κατά τη στιγμή της ως άνω εξόδου;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

2)

Επιτάσσουν οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σε τέτοιες περιπτώσεις την επιβολή φόρου κύκλου εργασιών κατά την εισαγωγή των αγαθών ή εναπόκειται αυτό στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών;

και

3)

Οφείλει ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμιεύσεως, ο οποίος στο πλαίσιο υφιστάμενης σχέσεως παροχής υπηρεσιών αποθηκεύει στην τελωνειακή του αποθήκη ένα αγαθό προερχόμενο από τρίτο κράτος, για το οποίο δεν έχει εξουσία διαθέσεως, φόρο προστιθέμενης αξίας επί των εισαγωγών, εξαιτίας παραβάσεως της υποχρεώσεώς του από το άρθρο 10, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 204, παράγραφος 1, του τελωνειακού κώδικα, ακόμη και στην περίπτωση που το αγαθό δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των φορολογούμενων πράξεών του;


(1)  Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49).

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (EE L 302, σ. 1).