26.1.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 26/56


Προσφυγή της 14ης Νοεμβρίου 2012 — Sanofi κατά ΓΕΕΑ — GP Pharm (GEPRAL)

(Υπόθεση T-493/12)

2013/C 26/113

Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Sanofi (Παρίσι, Γαλλία) (εκπρόσωπος: C. Hertz-Eichenrode, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Ισπανία)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 5ης Σεπτεμβρίου 2012 στην υπόθεση R 201/2012-2· και

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Σήμα προς καταχώριση: Το λεκτικό σήμα «GEPRAL», για προϊόντα της κλάσεως 5 — Διεθνής καταχώριση υπ’ αριθ. 1010832, η οποία αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήματος ή σημείου: Η προσφεύγουσα

Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Διεθνής καταχώριση υπ’ αριθ. 418607, με ισχύ στη Αυστρία, του λεκτικού σήματος «DELPRAL», για προϊόντα της κλάσεως 5

Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Αποδοχή της ανακοπής στο σύνολό της

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Δέχεται την προσφυγή και επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας διεθνούς καταχωρίσεως στο σύνολό της

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.