26.1.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 26/26


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale di Tivoli (Ιταλία) στις 7 Νοεμβρίου 2012 — Antonella Pedone κατά Maria Adele Corrao

(Υπόθεση C-498/12)

2013/C 26/50

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale di Tivoli

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Antonella Pedone

Εναγόμενη: Maria Adele Corrao

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Είναι σύμφωνο το άρθρο 130 του προεδρικού διατάγματος 115, της 30ής Μαΐου 2002, περί ευεργετήματος πενίας κατά το ιταλικό δίκαιο, καθόσον ορίζει ότι τα ποσά που καταβάλλονται στον δικηγόρο, τον επικουρούντα το δικαστήριο εμπειρογνώμονα και τον τεχνικό σύμβουλο μειώνονται κατά το ήμισυ, προς το άρθρο 47, παράγραφος 3, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ότι το ευεργέτημα πενίας πρέπει να παρέχεται σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη;

2)

Είναι σύμφωνο το άρθρο 130 του προεδρικού διατάγματος 115, της 30ής Μαΐου 2002, περί ευεργετήματος πενίας κατά το ιταλικό δίκαιο, καθόσον ορίζει ότι τα ποσά που καταβάλλονται στον δικηγόρο, τον επικουρούντα το δικαστήριο εμπειρογνώμονα και τον τεχνικό σύμβουλο μειώνονται κατά το ήμισυ, προς το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως έχει μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο με το άρθρο 52, παράγραφος 3, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 [ΣΛΕΕ];