22.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 399/14


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale di Cosenza (Ιταλία) στις 19 Οκτωβρίου 2012 — CCIAA di Cosenza κατά CIESSE S.R.L.

(Υπόθεση C-468/12)

2012/C 399/24

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale di Cosenza

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Πιστωτής αιτών την αποδοχή της απαιτήσεώς του κατά τη διαδικασία επαληθεύσεως των απαιτήσεων: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza

Καθής η απαίτηση: CIESSE S.R.L.

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιβαίνει στο άρθρο 5 της οδηγίας 2008/7/ΕΚ (1), της 12ης Φεβρουαρίου 2008, η ιταλική κανονιστική ρύθμιση περί του τρόπου υπολογισμού του ετήσιου τέλους το οποίο υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασκούντες οικονομική δραστηριότητα, στον βαθμό κατά τον οποίο επιβάλλει σημαντικά υψηλότερη επιβάρυνση για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κεφαλαιουχική εταιρεία (κατά το ευρύτατο εννοιολογικό περιεχόμενο που δίδει στον συγκεκριμένο όρο η εν λόγω κοινοτική οδηγία) σε σχέση με την ατομική επιχείρηση, δεδομένου ότι ορίζει ότι οι ατομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν ετήσιο τέλος πάγιου ύψους (200 ευρώ, εάν είναι καταχωρισμένες στο γενικό τμήμα, ή 88 ευρώ, εάν είναι καταχωρισμένες στο ειδικό τμήμα), οι απλές γεωργικές εταιρείες πάγιο ετήσιο τέλος ύψους 100 ευρώ (πλέον 20 ευρώ για κάθε τοπική μονάδα), οι τοπικές μονάδες και/ή τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων με έδρα στην αλλοδαπή πάγιο τέλος ύψους 110 ευρώ, οι απλές μη γεωργικές εταιρείες πάγιο τέλος ύψους 200 ευρώ, οι δικηγορικές εταιρείες πάγιο τέλος ύψους 200 ευρώ, ενώ το σύνολο των λοιπών συλλογικών οικονομικών οντοτήτων (εταιρείες, συνεταιρισμοί κ.λπ.) υποχρεούται να καταβάλλει «τέλη ανάλογα προς τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσεως» (το ύψος των οποίων δύναται να φθάσει τα 40 000 ευρώ);


(1)  Οδηγία 2008/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, περί των έμμεσων φόρων των επιβαλλόμενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων (ΕΕ L 46, σ. 11).