18.12.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/22


Διάταξη του Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-28/10 P) (1)

(Αίτηση αναιρέσεως - Άρθρο 119 του Κανονισμού Διαδικασίας - Παράτυπα αιτήματα - Προδήλως απαράδεκτο)

2010/C 346/37

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Mehmet Salih Bayramoglu (εκπρόσωπος: A. Riza QC)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: Χ. Καραμάρκος και N. Görlitz), Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Balta και E. Finnegan)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της διατάξεως του Πρωτοδικείου (δεύτερο τμήμα) της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, T-110/09, Bayramoglu κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, με την οποία το Πρωτοδικείο απέρριψε ως προδήλως απαράδεκτη προσφυγή περί ακυρώσεως της αποφάσεως 2004/511/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2004, σχετικά με την αντιπροσώπευση του κυπριακού λαού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περίπτωση διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος — Εκπρόθεσμη άσκηση προσφυγής

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Καταδικάζει τον M. S. Bayramoglu στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 80 της 27.3.2010.