18.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 167/3


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Ισπανία) στις 28 Απριλίου 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) κατά Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe και λοιποί και Ministerio Fiscal

(Υπόθεση C-151/09)

2009/C 167/05

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Καθού: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe και λοιποί και Ministerio Fiscal

Προδικαστικό ερώτημα

Πληρούται η αφορώσα τη διατήρηση της αυτονομίας προϋπόθεση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/23/ΕΚ (1), της 12ης Μαρτίου 2001, όταν πρόκειται για πραγματική κατάσταση (όπως αυτή της διαφοράς της κύριας δίκης), στα πλαίσια της οποίας, μετά την εκ μέρους ενός Δήμου εξαγορά διαφόρων παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα, οι μισθωτοί οι οποίοι ανήκαν στο προσωπικό των μέχρι τότε παραχωρησιούχων επιχειρήσεων επαναπροσλαμβάνονται από τη δημοτική αρχή και εντάσσονται στο προσωπικό της, τη στιγμή κατά την οποία οι ίδιοι μισθωτοί (άνευ εξαιρέσεως) είναι εκείνοι που εξακολουθούν να κατέχουν τις ίδιες θέσεις εργασίας και να ασκούν τα ίδια καθήκοντα με εκείνα που ασκούσαν πριν από την εξαγορά, στις ίδιες εγκαταστάσεις και υπό τις διαταγές των ιδίων άμεσα υπευθύνων (ιεραρχικώς προϊσταμένων), χωρίς ουσιώδη μεταβολή τω συνθηκών εργασίας τους, με μόνη διαφορά ότι τα προϊστάμενα ανώτατα στελέχη (ακόμη περισσότερο υψηλόβαθμα έναντι των αναφερθέντων υπευθύνων) είναι οι εκλεγμένοι αρμόδιοι (δημοτικοί σύμβουλοι ή δήμαρχος)·


(1)  Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82, σ. 16).