26.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/6


Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 29ης Νοεμβρίου 2007 — Rafael de Bustamante Tello κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

(Υπόθεση C-10/06 P) (1)

(Αίτηση αναιρέσεως - Υπάλληλοι - Αμοιβή - Επίδομα αποδημίας - Προϋπόθεση χορηγήσεως του επιδόματος αποδημίας του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α', δεύτερη περίπτωση, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ - Έννοια της «παροχής υπηρεσιών προς άλλο κράτος»)

(2008/C 22/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Rafael de Bustamante Tello (εκπρόσωποι: R. García-Gallardo, D. Domínguez Pérez και A. Sayagués Torres, abogados)

Αντίδικος κατ' αναίρεση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (εκπρόσωποι: M. Sims και D. Canga Fano)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πρώτο τμήμα), της 25ης Οκτωβρίου 2005, T 368/03, Rafael De Bustamante Tello κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, περί απορρίψεως προσφυγής για την ακύρωση της αποφάσεως του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2003, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του αναιρεσείοντος να του χορηγηθεί το επίδομα αποδημίας του άρθρου 4 του Παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των συνδεόμενων με αυτό επιδομάτων.

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Καταδικάζει τον R. de Bustamante Tello στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 60 της 11.3.2006.