ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα)

της 31ης Μαΐου 1979 ( *1 )

Αντικείμενο της υποθέσεως:

Ερμηνεία ορισμένων διατάξεων του κανονισμού 1408/71 (EE ειδ. έκδ. τ. 05/001, σ. 73), ιδίως δε των άρθρων 3, παράγραφος 1, και 4, παράγραφος 4.

Διατακτικό της αποφάσεως:

Το άρθρο 4, παράγραφος 4, του κανονισμού 1408/71 έχει την έννοια ότι αφορά και τα ειδικά συστήματα, όπως το αναφερόμενο στο άρθρο 1 (4) του βελγικού βασιλικού διατάγματος της 27ης Ιουνίου 1969 περί καθορισμού των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι υπαγόμενοι σε ένα σύστημα εθνικής αναγνωρίσεως δικαιούνται μη μειωμένης προώρου συντάξεως λόγω αποχωρήσεως.

Πρόταση του γενικού εισαγγελέα:

Ταυτίζεται, κατά βάση, με το διατακτικό.


( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.