14.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 249/20


Δημοσίευση εγκεκριμένης τυπικής τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος για γεωγραφική ένδειξη στον τομέα των αλκοολούχων ποτών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1235 της Επιτροπής.

(2023/C 249/09)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1235 της Επιτροπής (1).

«Pacharán navarro»

Αριθ. ΕΕ: PGI-ES-01878-AM01

Εστάλη στις 30.1.2023

1.   Τροποποίηση

1.1.   Επεξήγηση των λόγων για τους οποίους η/οι τροποποίηση/-ήσεις εμπίπτει/-ουν στον ορισμό της συνήθους τροποποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787

Αποτελούν συνήθεις τροποποιήσεις επειδή δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους τύπους που καλύπτονται από το άρθρο 31.3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008

1.2.   Περιγραφή και αιτιολόγηση της τροποποίησης

1.   ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Περιγραφή

Τροποποιήθηκε το τμήμα γ) «Περιγραφή του αλκοολούχου ποτού», σημείο γ2) «Παράμετροι ποιότητας». Στο τμήμα αυτό τροποποιούνται οι τιμές απορρόφησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του χρώματος του αλκοολούχου ποτού.

Συνοπτική παρουσίαση των λόγων για τους οποίους απαιτείται η τροποποίηση

Οι προτεινόμενες τιμές αποτυπώνουν καλύτερα το υπό αξιολόγηση χαρακτηριστικό, ενισχύοντας την ποιότητα του προστατευόμενου pacharán και διαχωρίζοντάς το από άλλα που δεν υπόκεινται σε τέτοιες απαιτήσεις:

Η υψηλότερη χρωματική ένταση ισοδυναμεί με υψηλότερη ποιότητα του προϊόντος και, ως εκ τούτου, αφαιρούνται οι μέγιστες τιμές απορρόφησης στα μήκη κύματος που καθορίζουν το χρώμα του προστατευόμενου pacharán, καθώς αυτό περιορίζει την ποιότητά του.

Όπως προκύπτει από την περιγραφή του, το pacharán navarro έχει «χρώμα βαθυκόκκινο κερασί, με ιώδεις τόνους και/ή αποχρώσεις υψηλής έντασης, πολύ λαμπερό», αυξάνοντας έτσι την ελάχιστη τιμή απορρόφησης στα 520 nm (κόκκινο) από 0,40 σε 0,50.

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ποιότητα του προϊόντος, προστίθεται αξιολόγηση της οξείδωσης του προϊόντος μέσω της απόχρωσης (που εκφράζεται με τη σχέση απορρόφηση 420/απορρόφηση 520), με ανώτατο όριο το 1,8.

Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο

2.   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Αναθεώρηση των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787.

Συνοπτική παρουσίαση των λόγων για τους οποίους απαιτείται η τροποποίηση

Οι προδιαγραφές προϊόντος αναθεωρήθηκαν στο σύνολο του εγγράφου ώστε να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία: ο όρος «τεχνικός φάκελος» μετατράπηκε σε «προδιαγραφές προϊόντος» και οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008, ο οποίος καταργήθηκε, άλλαξαν ώστε να παραπέμπουν στον ισχύοντα κανονισμό (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019.

Ενότητα α) «Ονομασία και κατηγορία»: η αναφορά στην κατηγορία του προστατευόμενου αλκοολούχου ποτού αντικαθίσταται και επικαιροποιείται σύμφωνα με τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του ισχύοντος κανονισμού (ΕΕ) 2019/787, κατηγορία 32.

Αυτό δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή στη νόμιμη ονομασία της κατηγορίας, στον ορισμό της ή στο προστατευόμενο προϊόν. Τροποποιούνται μόνο η αρίθμηση της κατηγορίας και η παραπομπή στον εν λόγω κανονισμό (ΕΕ).

Το μέρος αυτό χωρίστηκε επίσης σε δύο διακριτούς τίτλους α) Ονομασία και β) Κατηγορία- σύμφωνα με τη δομή που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787.

Επικαιροποιείται η παράγραφος στ) Νομοθεσία, ώστε να γίνεται αναφορά στον ισχύοντα κανονισμό 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019.

Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

2.   Ενιαίο έγγραφο

2.1.   Ονομασία/-Ες

Pacharán navarro

2.2.   Κατηγορία ή κατηγορίες του αλκοολούχου ποτού

32.

Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή pacharán

2.3.   Αιτουσα/-Εσ χωρα/-Εσ

Ισπανία

2.4.   Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση

Ισπανικά

2.5.   Περιγραφή του αλκοολούχου ποτού

Φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε σύγκριση με αλκοολούχα ποτά της ίδιας κατηγορίας

Το «Pacharán navarro» είναι το ερυθρό αλκοολούχο ποτό με σαφή γεύση τσάπουρνων, που επιτυγχάνεται με διαβροχή τσάπουρνων (Prunus spinosa L.) σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με σάκχαρα και φυσικά αιθέρια έλαια ανίσου, με τελικό αλκοολικό τίτλο μεταξύ 25 % vol. και 30 % vol.

Φυσικοχημικές ιδιότητες:

Αλκοολικός τίτλος: μεταξύ 25 % vol. και 30 % vol.

Ολικά σάκχαρα: μεταξύ 80 g/l και 250 g/l, εκφρασμένα σε σακχαρόζη.

Παράμετροι ποιότητας:

Χρώμα: το pacharán έχει χρώμα βαθυκόκκινο κερασί, με ιώδεις αποχρώσεις ή ιώδεις τόνους υψηλής έντασης και πολύ λαμπερό. Αξιολογείται με τη μέτρηση της απορρόφησης σε τρία μήκη κύματος σύμφωνα με τις ακόλουθες ελάχιστες τιμές:

Ελάχιστη απορρόφηση στα 420 nm:

0,50.

Ελάχιστη απορρόφηση στα 520 nm:

0,50.

Ελάχιστη απορρόφηση στα 620 nm:

0,05.

Οξείδωση: η απόχρωση ορίζεται ως παράμετρος ελέγχου, που εκφράζεται με τη σχέση απορρόφηση 420/απορρόφηση 520:

 

Απόχρωση: Δεν υπερβαίνει το 1,80.

Όψη: Λαμπερή, ένδειξη νεότητας και καθαρότητας. Αξιολογείται μέσω του προσδιορισμού της θολότητας:

Θολότητα: έως και 10 NTU (νεφελομετρικές μονάδες θολότητας).

2.6.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή παραγωγής pacharán που καλύπτεται από την ΓΕ «Pacharán navarro» περιορίζεται στο έδαφος της αυτόνομης κοινότητας της Ναβάρας.

2.7.   Περιοχή NUTS

1.

ES2 — NORESTE

2.

ES220 — Navarra

3.

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

2.8.   Μέθοδος παραγωγής του αλκοολούχου ποτού

Το pacharán που φέρει την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη πρέπει να παρασκευάζεται με διαβροχή των τσάπουρνων σε αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, με προσθήκη καθαρού αιθέριου ελαίου ανίσου και ζάχαρης είτε πριν είτε μετά τη διαβροχή.

Ο χρόνος διαβροχής κυμαίνεται από έναν μήνα (ελάχιστο) έως οκτώ μήνες (μέγιστο).

Για την παραγωγή του «Pacharán navarro» χρειάζονται τουλάχιστον από 125 g έως 300 g τσάπουρνων (Prunus spinosa L.) ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

Η περιεκτικότητα σε φυσικά αιθέρια έλαια προέρχεται αποκλειστικά από τη χρήση του Pimpinella anisum, L. (που είναι γνωστό στην περιοχή παραγωγής με τις κοινές ονομασίες ως γλυκάνισος, ως σπόροι ανίσου, ως σπόροι γλυκάνισου, ως σπόροι προς φύτεψη ή ως Βότανο των Αζτέκων) και/ή Illicum verum L. (με τις κοινές ονομασίες του ως αστεροειδής γλυκάνισος, «badián», ή «badiana»).

Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του προϊόντος αυτού πρέπει να έχει ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 96 % κατ’ όγκο, και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η προσθήκη πόσιμου νερού και η διαδικασία διαβροχής έχουν ως αποτέλεσμα ο αλκοολικός τίτλος να κυμαίνεται μεταξύ 26 % και 60 % κατ’ όγκο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβροχής, το υγρό μεταγγίζεται και στη συνέχεια διηθείται πριν από τη συνέχιση της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, ο αλκοολικός τίτλος μειώνεται στον επιθυμητό αλκοολικό τίτλο του τελικού προϊόντος, ο οποίος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 % και 30 % κατ’ όγκο.

Απαγορευμένες πρακτικές:

Δεν επιτρέπεται η χρήση προσθέτων ή άλλων συστατικών εκτός από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω.

Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των ολόκληρων των καρπών για δεύτερη διαβροχή.

2.9.   Ειδικοί κανόνες επισήμανσης

2.9.1.   Συσκευασία

Για τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος:

Το προϊόν πρέπει να εμφιαλώνεται στον ίδιο χώρο όπου παρασκευάζεται.

Οι φιάλες πρέπει να είναι γυάλινες ή κεραμικές, εκτός από την περίπτωση φιαλών κάτω των 100 ml όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα υλικά που προορίζονται για χρήση σε τρόφιμα και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η μέγιστη χωρητικότητα μιας φιάλης πρέπει να είναι 3 λίτρα.

Δεν επιτρέπεται να περιέχουν τσάπουρνα ή άλλους καρπούς οι φιάλες στις οποίες διατίθεται το προϊόν «Pacharán Navarro».

2.9.2.   Επισήμανση

Οι φιάλες πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν επισήμανση με:

τη γεωγραφική ένδειξη «Pacharán Navarro»,

την εταιρική επωνυμία και/ή τον αριθμό μητρώου του παραγωγού.

Κάθε μονάδα προς πώληση, ή συσκευασία, είναι εφοδιασμένη με τη σήμανση συμμόρφωσης της γεωγραφικής ένδειξης «Pacharán Navarro» που συνδυάζει το λογότυπό της, όπου αναφέρεται «Γεωγραφική Ένδειξη Pacharán Navarro»- και αύξοντα αριθμό ο οποίος εκδίδεται από τον οργανισμό ελέγχου και πρέπει να τοποθετηθεί κατά τη διαδικασία επισήμανσης.

2.10.   Περιγραφή του δεσμού μεταξύ του αλκοολούχου ποτού και της γεωγραφικής του προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ειδικών στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου παραγωγής που αιτιολογούν τον δεσμό

Ο δεσμός μεταξύ του προϊόντος και της γεωγραφικής περιοχής βασίζεται:

 

στην ονομασία του αλκοολούχου ποτού «Pacharán», η οποία αποδίδεται σε δύο πιθανές ετυμολογικές προελεύσεις αμφότερες προερχόμενες από τη βασκική γλώσσα που ομιλείται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και που, λόγω της φήμης της, κατέστη η κοινή ονομασία του αλκοολούχου ποτού, αρχικά στην Ισπανία και πλέον στην Ευρώπη.

στην ιστορική παράδοση παραγωγής και κατανάλωσης στη Ναβάρα, με βιβλιογραφικές αναφορές από τον Μεσαίωνα έως σήμερα.

Αυτή η παράδοση οδήγησε στην έναρξη της βιομηχανικής παραγωγής κατά το πρώτο μισό του δέκατου ένατου αιώνα. Τρεις επιχειρήσεις διατηρούν σήμερα την παράδοση που χρονολογείται από την εν λόγω εποχή και από άλλες δυο επιχειρήσεις που ανάγονται στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα.

Η παράδοση και η φήμη του προϊόντος είχαν ως αποτέλεσμα να του απονεμηθεί η «ονομασία ποιότητας της Ναβάρας» από το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της κυβέρνησης της Ναβάρας μέσω περιφερειακού διατάγματος της 22ας Ιουνίου 1987. Στη συνέχεια, εξακολούθησε να αναγνωρίζεται ως προϊόν διαφοροποιημένης ποιότητας σύμφωνα με τις διάφορες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008).

Υπάρχουν πολυάριθμες δημοσιεύσεις που αναφέρονται στη φήμη και τη σύνδεση του pacharán με τη Ναβάρα· βιβλία, εγχειρίδια τροφοδοσίας, τουριστικοί οδηγοί κ.λπ.

Τα τσάπουρνα, τα οποία προσδίδουν στο pacharán τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, προέρχονται από έναν θάμνο (με την επιστημονική ονομασία Prunus spinosa L.), φυτό στενά συνδεδεμένο με τα κεράσια και τα δαμάσκηνα, αλλά που φύεται στα δάση. Βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ωστόσο είναι πολύ διαδεδομένα στα βουνά της Ναβάρας.

Λόγω της προέλευσης του pacharán, από το 1987 ξεκίνησε η καλλιέργεια του εν λόγω φυτού, στη Ναβάρα, καθώς είναι η μόνη περιοχή στην Ευρώπη στην οποία πέρα από το ότι βρίσκονται άγριες τσαπουρνιές, επιτυγχάνεται και η καλλιέργειά τους.

Δεσμός προς τις προδιαγραφές προϊόντος

https://cutt.ly/Ssm5peS


(1)  ΕΕ L 270 της 29.7.2021, σ. 1.