Βρυξέλλες, 2.4.2020

COM(2020) 143 final

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ
Αντιμετώπιση του κορονοϊούΧρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρώ με κάθε δυνατό τρόπο για την προστασία ανθρώπινων ζωών και των μέσων διαβίωσης


Αντιμετώπιση του κορονοϊού
Χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρώ με κάθε δυνατό τρόπο για την προστασία ανθρώπινων ζωών και των μέσων διαβίωσης

1.Εισαγωγή

Η έξαρση του κορονοϊού δοκιμάζει την Ευρώπη με τρόπους που θα ήταν αδιανόητοι μόλις πριν από λίγους μήνες. Η κρίση αυτή είναι πρωτίστως μια έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία και το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνίσταται πλέον στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και την προστασία των μέσων διαβίωσης. Σε αυτό το πνεύμα, κατευθύναμε όλες τις προσπάθειές μας στην υποστήριξη του ηρωικού έργου εκείνων που εργάζονται στην πρώτη γραμμή του τομέα της υγείας στην Ευρώπη, που περιθάλπουν ασθενείς ή βοηθούν τον κόσμο μας να συνεχίσει να προχωρά, καθώς και όλων εκείνων που αναγκάστηκαν να διακόψουν την εργασία τους ή να παραμείνουν στο σπίτι για να αλληλοπροστατευτούν από τον ιό.

Το βάθος και το εύρος της κρίσης αυτής απαιτούν μια αντιμετώπιση πρωτοφανή σε κλίμακα, ταχύτητα και αλληλεγγύη. Και απαιτείται επειγόντως στήριξη: είτε πρόκειται για την αγορά και την παράδοση ιατρικού ή προστατευτικού εξοπλισμού, ή για να εξασφαλιστεί ότι οι άποροι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα ή σε άλλες βασικές ανάγκες, είτε ακόμη για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα έχουν ένα εισόδημα και την προοπτική να επιστρέψουν σε μια θέση εργασίας, ή για να διασωθούν οι επιχειρήσεις και να εξασφαλιστεί ότι η οικονομία μας θα είναι έτοιμη να ανακάμψει αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Όλα αυτά αποτελούν την κινητήρια δύναμη που βρίσκεται πίσω από την ευρεία δέσμη μέτρων απόκρισης της Επιτροπής. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν την ενθάρρυνση του κλάδου παραγωγής να αυξήσει την παραγωγή προϊόντων, τη δημιουργία κοινού αποθέματος προστατευτικού εξοπλισμού προς άμεση διανομή όπου χρειάζεται και τη διοργάνωση κοινών συμβάσεων προμηθειών με τα κράτη μέλη για παραγγελίες των πλέον επειγουσών προμηθειών. Συγκροτήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν τις καλύτερες διαθέσιμες γνώσεις, ενώ διατέθηκαν αμέσως χρήματα σε έρευνα για θεραπείες και εμβόλια.

Η Επιτροπή επιτάχυνε επίσης τη διαδικασία για να καταστεί πιο άμεσα διαθέσιμος ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ώστε οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις να γίνουν πλήρως ευέλικτοι και να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για πρώτη φορά στην ιστορία. Σε συνδυασμό με τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή η αντίδραση της ΕΕ παρέχει στα κράτη μέλη μια άνευ προηγουμένου δημοσιονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα παρέμβασης ώστε να βοηθήσουν όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε, στις 13 Μαρτίου, την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII). Η πρωτοβουλία αυτή εστιάσθηκε σε ό, τι ήταν άμεσα αναγκαίο, διαθέσιμο και παραδοτέο. Η πρωτοβουλία ετέθη σε ισχύ σε χρόνο ρεκόρ και επιτρέπει πλέον στα κράτη μέλη να δαπανούν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής για τη στήριξη των συστημάτων τους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, τη στήριξη των εργαζομένων και των εργοδοτών τους μέσω προγραμμάτων μερικής ανεργίας και τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων προσφέροντας ρευστότητα. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ επεκτάθηκε επίσης για την κάλυψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Αυτό θα φέρει αποτελέσματα στην πράξη. Αλλά κάθε μέρα που περνάει παρίσταται η ανάγκη να κάνουμε περισσότερα. Για τον λόγο αυτό σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μια σειρά από πρωτοφανή και τολμηρά μέτρα. Στο επίκεντρο των σημερινών προτάσεων βρίσκεται μια απλή δέσμευση: θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο ευρώ με κάθε δυνατό τρόπο για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να προστατεύσουμε τα μέσα διαβίωσης.

Για να γίνει αυτό, προτείνουμε σήμερα:

üΝα δημιουργηθεί ένα νέο μέσο αλληλεγγύης της ΕΕ ύψους 100 δισ. EUR για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν το εισόδημά τους και οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το προσωπικό τους.

üΝα καταστούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία πλήρως ευέλικτα ώστε κάθε ευρώ να μπορεί τώρα να προορίζεται για τη στήριξη των προσπαθειών στον τομέα της δημόσιας υγείας ή για την απορρόφηση του οικονομικού πλήγματος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

üΝα διατεθεί κάθε διαθέσιμο στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ ευρώ σε ένα μέσο έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των προσπαθειών διάσωσης ανθρώπινων ζωών.

Επιπλέον, θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι άποροι μπορούν ακόμη να παραλαμβάνουν τρόφιμα, ενώ θα προβλεφθεί προσαρμοσμένη στήριξη για τους γεωργούς και τους αλιείς που αποτελούν την παλόμενη καρδιά πολλών από τις τοπικές κοινότητές μας και οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη.

Σε περιόδους κρίσης, δεν μπορούν να υπάρχουν αναστολές, ούτε να λαμβάνονται ημίμετρα ή να υπάρχουν δισταγμοί. Με τη σημερινή δέσμη μέτρων, η Ευρώπη δείχνει ότι θα αφιερώσει όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να κάνει ό, τι μπορεί.

2.Προστασία των μέσων διαβίωσης: διατήρηση της θέσης εργασίας των ανθρώπων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εταιρειών

2.1 SURE: Ένα σύστημα σε επίπεδο ΕΕ για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας

Πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη υποφέρουν περισσότερο από άλλους απλώς και μόνο λόγω του επαγγέλματός τους ή του τόπου όπου διαβιούν. Σε μια Ένωση ανθρώπων και εθνών όπου όλοι έχουν πληγεί από την ίδια κρίση, οφείλουμε να είμαστε όλοι παρόντες ο ένας για τον άλλο – είτε είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, είτε προερχόμαστε από την Ανατολή, τη Δύση, τον Νότο ή τον Βορρά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την απορρόφηση οικονομικών κραδασμών.

Ενώπιον μιας τέτοιας κρίσης, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ελλοχεύει για όλους είναι να καταστεί η πολιτική υπερβολικά συντηρητική ή υπερβολικά άκαμπτη. Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε περαιτέρω τολμηρά βήματα για να διασφαλίσουμε ότι όσοι έχουν πληγεί σκληρά, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνουν πλήρη στήριξη σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Αυτό είναι το βασικό έναυσμα για τη σημερινή πρόταση της Επιτροπής για το SURE, ένα νέο μέσο που θα παράσχει έως και 100 δισ. EUR σε δάνεια προς τις χώρες που χρειάζονται βοήθεια ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν εισόδημα και οι επιχειρήσεις θα διατηρήσουν το προσωπικό τους. Η στήριξη αυτή επιτρέπει στους ανθρώπους να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιό τους και να πληρώνουν τους λογαριασμούς και τα τρόφιμά τους και συμβάλλει στην εξασφάλιση της απαραίτητης σταθερότητας στην οικονομία.

Τα δάνεια βασίζονται σε εγγυήσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη και θα διοχετεύονται εκεί όπου είναι επειγόντως αναγκαία. Όλα τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση αυτού του μέσου, το οποίο όμως θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο.

Το SURE θα υποστηρίξει τα συστήματα μερικής ανεργίας και παρόμοια μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προστατεύουν τις θέσεις εργασίας, τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους από τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας εισοδήματος. Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μειώνουν προσωρινά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων, με τη στήριξη του εισοδήματος που παρέχεται από το κράτος για τις μη δεδουλευμένες ώρες. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν αναπλήρωση του εισοδήματος για την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κατά το παρελθόν, έχει αποδειχθεί ότι μια παρόμοια προσέγγιση αποτελεί ισχυρό εργαλείο σε μείζονες οικονομικές κρίσεις. Αυτό συνέβη ιδίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπου η εν λόγω προσέγγιση συνέβαλε στην πρόληψη εντονότερου αντικτύπου της ύφεσης και στην επιτάχυνση της ανάκαμψης. Τα εν λόγω συστήματα εφαρμόζονταν ήδη σε 18 κράτη μέλη πριν από την έξαρση του ιού και έκτοτε επεκτάθηκαν. Από σήμερα, όλα τα άλλα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσουν σύντομα παρόμοια συστήματα.

2.2 Στο πλευρό των απόρων

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης εφαρμόζει πρακτικές κοινωνικής αποστασιοποίησης για την επιβράδυνση της διασποράς του ιού, είναι ακόμη πιο σημαντικό εκείνοι οι οποίοι στηρίζονται σε άλλους για τις πλέον βασικές ανάγκες τους να μην αποκοπούν από τη βοήθεια.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους απόρους στην Ένωση οι οποίοι λαμβάνουν βοήθεια για τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Ωστόσο, πολλοί εθελοντές που παρέχουν τη βοήθεια αυτή δεν μπορούν πλέον να κινητοποιηθούν, δεδομένου ότι συχνά ανήκουν στην ομάδα που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε περίπτωση μόλυνσης από τον κορονοϊό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει σήμερα την παροχή ευελιξίας στα κράτη μέλη ώστε να εισαγάγουν νέες μεθόδους, όπως η χρήση ηλεκτρονικών δελτίων, και να αγοράσουν προστατευτικό εξοπλισμό για όσους παρέχουν τη βοήθεια.

2.3 Στήριξη των αγροτών και των αλιέων μας

Οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας στην Ευρώπη αποτελούν την παλόμενη καρδιά και τον κοινωνικό ιστό πολλών κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ένωσή μας. Διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο προμηθεύοντας τα τρόφιμα που καταναλώνουμε και βασίζονται σε αιώνες παράδοσης και τεχνογνωσίας.

Οι αλιείς και οι ιχθυοκαλλιεργητές έχουν πληγεί σοβαρά από την τρέχουσα κρίση, γεγονός που έχει επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και στις τοπικές οικονομίες που υποστηρίζονται από τον εν λόγω τομέα.

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων ευελιξίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Τα μέτρα αυτά θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη στους αλιείς για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, να παρέχουν στήριξη σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και να παρέχουν στήριξη στις οργανώσεις παραγωγών για την προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι Ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να υποστηριχθούν εν μέσω αυτής της κρίσης, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των μέσων διαβίωσης και να μην επηρεαστεί η προσφορά τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει σύντομα μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για να εξασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και άλλοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται από την κοινή γεωργική πολιτική. Τα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν την παροχή περισσότερου χρόνου στους γεωργούς για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στήριξης και την πρόβλεψη περισσότερου χρόνου, ώστε οι διοικήσεις να είναι σε θέση να τις επεξεργάζονται. Για να συμβάλει στην αύξηση των ταμειακών ροών των γεωργών, η Επιτροπή θα προτείνει την αύξηση των προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις και τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης. Θα εξετάσει επίσης τη δυνατότητα παροχής πρόσθετης ευελιξίας στους επιτόπιους ελέγχους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για φυσική επαφή και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος.

3.Προστασία των οικονομιών και των πολιτών μας: καθιστώντας τώρα διαθέσιμο κάθε ευρώ από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής

Η Επιτροπή τηρεί σήμερα την υπόσχεσή της ότι κάθε ευρώ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα χρησιμοποιηθεί γρήγορα. Σε αυτό το πνεύμα, όλα τα μη δεσμευμένα κεφάλαια από τα τρία ταμεία της πολιτικής συνοχής – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής – μπορούν να κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Για να συμβεί αυτό, η Επιτροπή προτείνει μέγιστη ευελιξία για τη μεταφορά πόρων μεταξύ ταμείων, καθώς και μεταξύ κατηγοριών περιφερειών. Για να εξασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα χρήματα, κατ’ εξαίρεση δεν θα υπάρχει απαίτηση εθνικής συγχρηματοδότησης για κανένα από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου πρακτική που αντικατοπτρίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη στήριξη των πολιτών τους αυτή τη στιγμή.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να μην υπάρχουν περιορισμοί δαπανών ανά στόχο πολιτικής ή οι γνωστές ως απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια μπορούν να αναδιατίθενται εκεί όπου είναι επειγόντως αναγκαία.

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, προτείνονται ορισμένες άλλες απλουστεύσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η μη αναγκαστική τροποποίηση συμφωνιών εταιρικής σχέσης, η αναβολή των προθεσμιών για τις ετήσιες εκθέσεις και η δυνατότητα περιορισμένης δημοσιονομικής ευελιξίας κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων. Αυτό ισχύει για όλα τα ταμεία της πολιτικής συνοχής.

Με τις προτάσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να δαπανούν αμέσως όλα τα διαθέσιμα χρήματα για τη στήριξη του τομέα της υγείας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, καθώς και για τη στήριξη προγραμμάτων μερικής ανεργίας και την παροχή στήριξης ρευστότητας στις ΜΜΕ.

4.Προστασία ανθρώπινων ζωών: διαθέτοντας όλους τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους σε ένα μέσο έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη του τομέα της υγείας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει υγειονομική κρίση τέτοιας κλίμακας ή εξάπλωσης με τέτοια ταχύτητα ποτέ άλλοτε στην ιστορία της. Ως απάντηση, η πρώτη προτεραιότητα είναι η διάσωση ανθρώπινων ζωών και η κάλυψη των αναγκών των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματιών που εργάζονται κάνοντας θαύματα κάθε μέρα σε ολόκληρη την Ένωση.

Η Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει την προμήθεια προστατευτικού και αναπνευστικού εξοπλισμού. Παρά τις ισχυρές προσπάθειες παραγωγής που καταβάλλει ο σχετικός κλάδος, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ορισμένους τομείς. Επίσης, δεν διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις θεραπευτικής αγωγής, ενώ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα να μεταφέρουν τους ασθενείς σε περιοχές με περισσότερους πόρους και να αποστείλουν ιατρικό προσωπικό σε μέρη που έχουν πληγεί περισσότερο. Θα χρειαστεί επίσης στήριξη για μαζικούς ιατρικούς ελέγχους ανίχνευσης του ιού, για ιατρική έρευνα, για την ανάπτυξη νέων θεραπειών και για την παραγωγή, την αγορά και τη διανομή εμβολίων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ΕΕ προτείνει σήμερα να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι από τον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ για να καταστεί δυνατό να καλυφθούν οι ανάγκες των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Σχεδόν όλα αυτά τα χρήματα, 2,7 δισεκατομμύρια, θα διατεθούν στο μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, ενώ τα υπόλοιπα 300 εκατομμύρια EUR θα διατεθούν στον μηχανισμό RescEU για τη στήριξη της δημιουργίας κοινού αποθέματος εξοπλισμού.

Η πρόταση θα επιτρέψει την ευέλικτη, ταχεία και άμεση στήριξη στο πλαίσιο δύο μεγάλων προτεραιοτήτων. Η πρώτη συμβάλλει στη διαχείριση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και στην εξασφάλιση εξοπλισμού και προμηθειών ζωτικής σημασίας, από αναπνευστήρες μέχρι εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, θα μπορούσε επίσης να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια στους πλέον ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε καταυλισμούς προσφύγων. Ο δεύτερος τομέας εστίασης θα είναι η παροχή δυνατότητας κλιμάκωσης των προσπαθειών ιατρικών ελέγχων για την ανίχνευση του ιού και θεραπειών. Για να εξοικονομηθεί ζωτικός χρόνος και χρήμα, η πρόταση θα επιτρέψει επίσης στην Επιτροπή να προβαίνει σε αγορά προμηθειών απευθείας εξ ονόματος των κρατών μελών

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και την παροχή αλληλοϋποστήριξης. Σε αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης, η πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους εκείνους που επιθυμούν να συνεισφέρουν τροφοδοτώντας το ταμείο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει από τα κράτη μέλη, τον ιδιωτικό τομέα ή από τις ΜΚΟ, από την κοινωνία των πολιτών ή τους πολίτες ή από οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να συνεισφέρει.

5.Επόμενα βήματα: να σταθούμε ξανά στα πόδια μας και να παραμείνουμε ισχυροί και ενωμένοι

Η σημερινή δέσμη προτάσεων αφορά πρωτίστως την υποστήριξη των πολιτών. Στόχος είναι να χορηγηθεί στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής ο απαραίτητος εξοπλισμός ή να χορηγηθεί βοήθεια στους εθελοντές που βοηθούν τους πλέον ευάλωτους. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ζωή του εργαζόμενου που ανησυχεί για τη θέση εργασίας του, του εργοδότη που ανησυχεί για το προσωπικό του, της μικρής επιχείρησης που ανησυχεί για το μέλλον της ή του αυτοαπασχολούμενου που ανησυχεί για το εισόδημά του.

Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε τις προτάσεις σε νόμο – και να προχωρήσουμε από τη νομοθεσία στην εφαρμογή σε χρόνο ρεκόρ. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τους συννομοθέτες κατά τις προσεχείς εβδομάδες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις αυτές θα αρχίσουν να έχουν αποτελέσματα εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή στηρίζει ήδη τα κράτη μέλη ώστε τα κονδύλια να διατίθενται σε όσους έχουν ανάγκη το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή έχει συστήσει την ειδική ομάδα «CRII» ως υπηρεσία μιας στάσης για πρακτικά και νομικά ζητήματα. Οι ανά χώρα ομάδες βρίσκονται στη διάθεση των κρατών μελών για την παροχή στοχευμένων συμβουλών σχετικά με τον τρόπο ανακατανομής των αχρησιμοποίητων διαρθρωτικών πόρων.

Η δέσμη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο στοιχείο της συνεχιζόμενης τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλεται για την προστασία ανθρώπινων ζωών και των μέσων διαβίωσης. Θα βοηθήσει να εκμεταλλευτούμε και το τελευταίο ευρώ του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΕΕ. Ωστόσο, ο τρέχων επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ λήγει φέτος και δεν έχει συμφωνηθεί νέος. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή όπου η ΕΕ πρέπει διαμορφώσει ένα σχέδιο ανάκαμψης ούτως ώστε να μπορέσει να θέσει σε εκ νέου κίνηση την οικονομία της και να εξασφαλίσει την επιστροφή των πολιτών της στην εργασία αμέσως μόλις αυτό καταστεί ασφαλές. Το σχέδιο αυτό θα μας βοηθήσει επίσης να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας στις άλλες προκλήσεις που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε.

Μόνο ένας ισχυρός και ευέλικτος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στο να υλοποιηθεί τούτο γρήγορα. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξασφαλίσουμε έναν προϋπολογισμό της ΕΕ που θα μπορέσει να βοηθήσει την Ευρώπη να σταθεί ξανά στα πόδια της και να παραμείνει ισχυρή ως σύνολο. Οι συζητήσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό θα πρέπει τώρα να εξεταστούν υπό αυτό το πρίσμα και να αποτελέσουν τον οδηγό για την ανάκαμψη της Ευρώπης.

Οι προτάσεις αυτές δείχνουν την πραγματική αξία της συμμετοχής σε μια Ένωση όπου όσοι έχουν λίγο μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα στηρίζουν εκείνους οι οποίοι έχουν λίγο μεγαλύτερη ανάγκη. Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται πρώτα αντιμέτωπη με αυτήν την κρίση πριν ξεκινήσει εν συνεχεία την πορεία της προς την ανάκαμψη, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης και θα χρειαστεί τεράστια και επείγουσα επένδυση για να θέσει την οικονομία της πάλι σε κίνηση και να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην εργασία. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να επιδεικνύει υπευθυνότητα και αλληλεγγύη και να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή.

Η δέσμη εν συντομία

üΗ Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί το SURE, ένα νέο μέσο αλληλεγγύης της ΕΕ που θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να διατηρήσουν το εισόδημά τους και τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να διατηρήσουν το προσωπικό τους. Το SURE θα παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή ύψους έως και 100 δισ. EUR υπό μορφή δανείων της ΕΕ και θα αποτελέσει ένα σύστημα σε επίπεδο ΕΕ για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας.

üΗ Επιτροπή προτείνει την προσαρμογή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι παραδόσεις τροφίμων θα συνεχιστούν εκεί όπου είναι απαραίτητες και παράλληλα να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω παραδόσεις και παραλαβές γίνονται με ασφάλεια.

üΗ Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των αλιέων και των γεωργών της Ευρώπης που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη συνέχιση του εφοδιασμού μας σε τρόφιμα και στη διατήρηση των τοπικών κοινοτήτων μας.

üΗ Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η χρησιμοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρώ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Με απλά λόγια, πρόκειται για τη μέγιστη ευελιξία: δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις μεταφορές πόρων μεταξύ ταμείων ή μεταξύ περιφερειών, ούτε όρια για τις δαπάνες ανά στόχο πολιτικής, ούτε απαιτήσεις για τη συγχρηματοδότηση.

üΗ Επιτροπή προτείνει να αναπροσανατολιστεί κάθε διαθέσιμο ευρώ από τον φετινό προϋπολογισμό της ΕΕ για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών μέσω ενός νέου μέσου αλληλεγγύης της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι 3 δισ. EUR θα διατεθούν για τη στήριξη των κρατών μελών στη διαχείριση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας.