7.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/23


Ανακοίνωση υπ’ όψιν ορισμένων προσώπων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

(2019/C 192/07)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των κ. Alexander Mihailovich NOSATOV (αριθ. 27), κ. Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (αριθ. 47), κ. Igor Sergeievich SHEVCHENKO (αριθ. 61), κ. Igor PLOTNITSKY (αριθ. 70), κ. Vladimir Petrovich KONONOV (αριθ. 97), κ. Andrey Yurevich PINCHUK (αριθ. 100), κ. Oleg Vladimirovich BEREZA (αριθ. 101), κ. Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (αριθ. 130), Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (αριθ. 132), κ. Eduard Aleksandrovich BASURIN (αριθ. 137) κ. Alexandr Vasilievich SHUBIN (αριθ. 138), κ. Sergey Yurevich IGNATOV (αριθ. 140), κ. Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (αριθ. 142), κας Olga Igorevna BESEDINA (αριθ. 145), κ. Aleksandr Yurevich PETUKHOV (αριθ. 164), κας Olga Valerievna POZDNYAKOVA (αριθ. 167) και κ. Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (αριθ. 173), και της Ενιαίας Κρατικής Επιχείρησης της «Δημοκρατίας της Κριμαίας»«Παραγωγή-Αγροτική Ένωση “Massandra”» (αριθ. 18), του τάγματος «Σπάρτη» (αριθ. 30), του τάγματος Oplot (αριθ. 34) και του τάγματος Kalmius (αριθ. 35), προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 2014/145 / ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1) και στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου (2) σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Το Συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει τα περιοριστικά μέτρα έναντι των ως άνω προσώπων και οντοτήτων βάσει νέου σκεπτικού. Τα ως άνω πρόσωπα και οντότητες πληροφορούνται ότι δύνανται να υποβάλουν στο Συμβούλιο αίτηση προκειμένου να τους αποσταλεί το σχεδιαζόμενο σκεπτικό που αφορά την καταχώρισή τους, πριν από τις 14 Ιουνίου 2019, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 6.