27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/22


Δημοσίευση του ενιαίου εγγράφου που τροποποιήθηκε ύστερα από την έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

(2019/C 434/11)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παρούσα τροποποίηση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής (1).

Η αίτηση έγκρισης της εν λόγω τροποποίησης ήσσονος σημασίας είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων DOOR της Επιτροπής.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«POMME DE TERRE DE L’ÎLE DE RÉ»

Αριθ. ΕΕ: PDO-FR-0065-AM04 – 4.6.2019

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )

1.   Ονομασία(-ες)

«Pomme de terre de l’île de Ré»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γαλλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré» είναι πρώιμη πατάτα μεγέθους μικρότερου των 70 mm.

Οι πατάτες που φέρουν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Pomme de terre de l’île de Ré» πρέπει να προέρχονται από ποικιλίες πατάτας κατανάλωσης (Alcmaria, Starlette, Carrera και Primabelle) και σφικτόσαρκης πατάτας κατανάλωσης (Amandine, Charlotte, Celtiane και Léontine).

Χαρακτηρίζονται από βουτυρώδη υφή σάρκας, καθώς και ιδιαίτερα αρώματα με φυτικές νότες. Η περιεκτικότητά της σε ξηρά ουσία, κατά την ημέρα εκρίζωσης, ποικίλλει από 15 έως 20,5 % για τις ποικιλίες Alcmaria, Starlette, Carrera και Primabelle και από 16 έως 21 % για τις ποικιλίες Amandine, Charlotte, Celtiane και Léontine.

Καθώς συγκομίζονται πριν από την πλήρη ωρίμανση, ο φλοιός τους είναι λεπτός και αποσπάται εύκολα με απλή απόξεση.

Είναι εποχιακό προϊόν, του οποίου η πώληση επιτρέπεται μόνον μέχρι και την 31η Ιουλίου του έτους συγκομιδής και το οποίο είναι ακατάλληλο για μακρόχρονη διατήρηση.

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré» είναι νωπό λαχανικό που πρέπει να διατίθεται στο εμπόριο αμέσως μετά την εκρίζωση.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Όλα τα στάδια, από τη βλάστηση μέχρι τη συγκομιδή, εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής.

3.5.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η ονομασία

Η πατάτα της νήσου île de Ré συσκευάζεται εντός της γεωγραφικής περιοχής, σε συσκευασίες διανομής που δεν υπερβαίνουν τα 25 kg. Οι τύποι συσκευασίας εξασφαλίζουν την ταυτοποίηση των παρτίδων και της προέλευσής τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εγγύηση της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος.

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré», καθώς διατίθεται στο εμπόριο μόνο νωπό, πρέπει να συσκευάζεται αμέσως μετά την εκρίζωση.

Επιπλέον, συγκομίζεται πριν από την πλήρη ωρίμαση και για τον λόγο αυτό είναι ευπαθές προϊόν. Είναι σκόπιμο, επομένως, να αποφεύγονται οι κραδασμοί που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την επιδερμίδα του, προκαλώντας αμυχές και αμαύρωση. Για τους λόγους αυτούς, οι παραγωγοί καταβάλλουν ιδιαίτερη φροντίδα κατά τη συγκομιδή, τη διαλογή και τη συσκευασία ώστε να διαφυλάσσονται τα χαρακτηριστικά της πατάτας.

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η ονομασία

Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς σχετικά με το εμπόριο της πατάτας, η επισήμανση του προϊόντος που φέρει την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Pomme de terre de l’île de Ré» πρέπει να περιλαμβάνει την ονομασία «Pomme de terre de l’île de Ré», καθώς και την ένδειξη «Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή τη συντομογραφία «ΠΟΠ». Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να συγκεντρώνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο πάνω στην ίδια ετικέτα.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή αντιστοιχεί στο έδαφος της νήσου île de Ré, η οποία αποτελείται από τις εξής κοινότητες: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines, Le Bois-Plage-en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré» είναι πατάτα της οποίας ο πρώιμος χαρακτήρας, το μικρό μέγεθος και τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά συνδέονται με το τοπικό εύκρατο κλίμα της νήσου, το οποίο χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και ανέμους.

Οι τοπικές πρακτικές παραγωγής (επιλογή ελαφρών και διηθητικών αγροτεμαχίων, πρώιμη καλλιέργεια, μεγάλη πυκνότητα φύτευσης κ.ά.) έχουν στόχο να ενισχύσουν τη δυνατότητα πρώιμης συγκομιδής, γεγονός που έχει συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα του προϊόντος από τους καταναλωτές από την αρχή του 20ού αιώνα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή της ονομασίας προέλευσης «Pomme de terre de l’île de Ré» αντιστοιχεί στις 10 κοινότητες του νομού Charente-Maritime που απαρτίζουν τη νήσο île de Ré. Η νήσος île de Ré βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τις γαλλικές ακτές, απέναντι από την κοινότητα La Rochelle.

Η νήσος île de Ré εντάσσεται στη γεωλογική ιστορία του βόρειου άκρου της λεκάνης Bassin aquitain. Η δημιουργία της είναι αποτέλεσμα διαφορετικών ιζηματογενών αποθέσεων τύπου κοραλλιογενών υφάλων και στη συνέχεια αργιλικών ασβεστολίθων της Ιουρασικής Περιόδου. Αυτή η ιζηματογένεση της Μεσοζωικής περιόδου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ασβεστολιθικού υποστρώματος της νήσου île de Ré, το οποίο καλύφθηκε εκ νέου από αργιλώδεις και αιολικές αποθέσεις κατά το Τεταρτογενές.

Αυτές οι διακριτές φάσεις ιζηματογένεσης είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πεδινού τοπίου με πολύ ήπιο ανάγλυφο, όπου το μεγαλύτερο σε υψόμετρο σημείο δεν υπερβαίνει τα 20 μέτρα.

Τα εδάφη που απαντώνται πιο συχνά στο νησί είναι εδάφη ασβεστώδους ή ασβεστικού τύπου πάνω σε ασβεστολιθικό μητρικό πέτρωμα.

Οι οριοθετημένες περιοχές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή πατάτας είναι γενικά παράκτια, ασβεστολιθικού ή ασβεστικού τύπου καστανόχρωμα εδάφη με αμμώδη επικάλυψη, καθώς και εδάφη με αιολικές αποθέσεις αμμώδους υφής. Πρόκειται για εδάφη ελαφριά, ξηρά και διηθητικά. Τα εδάφη αυτά είναι πλούσια σε ανθρακικό κάλιο και σε φωσφορικό οξύ και κατά κανόνα φτωχά σε χούμο.

Μια άλλη ιδιαιτερότητα της νήσου île de Ré είναι να παρέχει στους παραγωγούς μια πηγή φυσικού λιπάσματος: τα φαιοφύκη. Αυτό το οργανικό λίπασμα, το οποίο αποτελείται από θαλάσσια φύκη που συλλέγονται στις ακτές του νησιού και επί μακρόν αποτελούσε τον μόνο πόρο οργανικού βελτιωτικού εδάφους στο νησί, χρησιμοποιείται έως σήμερα από ορισμένους παραγωγούς. Το ενδιαφέρον των φαιοφυκών είναι ότι, για παράδειγμα, αποσυντίθεται γρηγορότερα από την κοπριά των βοοειδών.

Το κλίμα είναι εύκρατο ωκεάνιο. Μάλιστα, ο εύκρατος χαρακτήρας του κλίματος γίνεται πιο εμφανής σε σχέση με τις ηπειρωτικές ακτές, αφού διαπιστώνονται εντονότερη ηλιοφάνεια, ασθενέστερες βροχοπτώσεις και ηπιότερες θερμοκρασίες. Η εντονότερη επίδραση του ωκεανού στο νησί στο νησί σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα εξηγεί τις διαφορές αυτές.

Το κλίμα χαρακτηρίζεται από σημαντική ηλιοφάνεια, διάρκειας περίπου 2 300 ωρών ετησίως, σε συνδυασμό με σημαντική φωτεινότητα, μειωμένες βροχοπτώσεις με ύψος χαμηλότερο των 700 χιλιοστών ετησίως, και ετήσια μέση θερμοκρασία που προσεγγίζει τους 13 °C. Οι βροχοπτώσεις παρατηρούνται κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα και τα φαινόμενα χιονοπτώσεων και παγετού είναι αρκετά σπάνια. Επιπλέον, η νήσος île de Ré είναι εκτεθειμένη σε θερμούς και σφοδρούς ανέμους.

Οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται έχουν στόχο να ενισχύσουν τον πρώιμο χαρακτήρα του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré». Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

ο καθορισμός οριακής ημερομηνίας φύτευσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρώιμη συγκομιδή του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré», το οποίο πρέπει να συγκομίζεται μέχρι τις 31 Ιουλίου,

υψηλή πυκνότητα φύτευσης και πυκνές σειρές,

αποφύλλωση η οποία, όταν πραγματοποιείται, είναι αποκλειστικά μηχανική, ώστε να μην αλλοιώνεται το έδαφος και, επομένως, να διαφυλάσσονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Ιδιοτυπία του προϊόντος

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré» είναι πατάτα πρώιμης ωρίμασης.

Αυτός ο πρώιμος χαρακτήρας, καθώς και το μικρό ή μεσαίο μέγεθός του, κάτω των 70 χιλιοστών, προσδίδουν στο προϊόν μοναδικές οργανοληπτικές ιδιότητες: βουτυρώδη σάρκα, αρώματα μετά το ψήσιμο που μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εποχής —από αρώματα φυτών έως ξηρών καρπών— και γεύσεις σχεδόν πάντα γλυκές, ενίοτε με ελαφρώς αλμυρές νότες.

Αιτιώδης συνάφεια

Τα χαρακτηριστικά και οι πρωτότυπες οργανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré» οφείλονται στο συνδυασμό των εδαφοκλιματικών παραγόντων της νήσου île de Ré και των καλλιεργητικών πρακτικών των παραγωγών.

Η πατάτα «Pomme de terre de l’île de Ré» οφείλει τον πρώιμο χαρακτήρα της στο έδαφος και στην τοπική τεχνογνωσία. Πράγματι, τα ελαφρά, ξηρά και διηθητικά εδάφη, οι ήπιες θερμοκρασίες και η μεγάλη ηλιοφάνεια, που συμπληρώνονται από τη χρήση καλυμμάτων, επιτρέπουν τη γρήγορη αναθέρμανση των εδαφών. Η ταχύτερη πρώιμη ωρίμαση του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré» παρατηρείται στα φυτρωτήρια, στην αύξηση των φυταρίων και μέχρι τη συγκομιδή.

Η ποιότητα του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré» οφείλεται εξίσου στο μέγιστο μέγεθος του, το οποίο δεν ξεπερνά τα 70 χιλιοστόμετρα, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στις οργανοληπτικές τους ιδιότητες. Το μέγεθος αυτό είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού φυσικά ρυθμιζόμενων βροχοπτώσεων και των γενικά υψηλών πυκνοτήτων φύτευσης που εφαρμόζονται στο νησί. Η σημαντική ικανότητα που έχουν τα εδάφη να στεγνώνουν, η ηπιότητα των θερμοκρασιών και η θερμότητα και σφοδρότητα των ανέμων που ευνοούν την εξατμισοδιαπνοή επίσης συμβάλλουν στον περιορισμό του μεγέθους των κονδύλων. Οι υψηλές πυκνότητες φύτευσης ενισχύουν την αντοχή στους σφοδρούς ανέμους που πνέουν στο νησί.

Ως εκ τούτου, τα τυπικά χαρακτηριστικά της πατάτας «Pomme de terre de l’île de Ré» οφείλονται στις ιδανικές εδαφοκλιματικές συνθήκες που αξιοποιούνται με κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές και στην ορθή επιλογή ποικιλιών.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2a12de02-d2b3-4097-8aed-21d853db026d


(1)  ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 17.