13.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 284/9


Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας, Τρινιδάδ και Τομπάγκο και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

(2018/C 284/08)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») έλαβε καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («ο βασικός κανονισμός»), στην οποία υποστηρίζεται ότι οι εισαγωγές μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου («ΟΝΑ»), καταγωγής Ρωσίας, Τρινιδάδ και Τομπάγκο και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και, επομένως, προκαλούν ζημία (2) στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

1.   Καταγγελία

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 29 Ιουνίου 2018 από την Fertilizers Europe («ο καταγγέλλων») εξ ονόματος παραγωγών που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου.

Στον φάκελο υπόψη των ενδιαφερόμενων μερών περιλαμβάνονται μια δημόσια έκδοση της αίτησης και η ανάλυση του βαθμού στον οποίο οι ενωσιακοί παραγωγοί στηρίζουν την αίτηση. Στο σημείο 5.6 της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στον φάκελο που προορίζεται για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

2.   Προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικό ή αμμωνιακό διάλυμα.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με το πεδίο κάλυψης του προϊόντος πρέπει να το πράξουν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης (3).

3.   Ισχυρισμός περί ντάμπινγκ

Το προϊόν το οποίο κατά τους ισχυρισμούς αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ είναι το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, καταγωγής Ρωσίας, Τρινιδάδ και Τομπάγκο και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («οι οικείες χώρες»), το οποίο επί του παρόντος υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3102 80 00. Ο κωδικός ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

Ο ισχυρισμός περί ντάμπινγκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βασίζεται σε σύγκριση μεταξύ της εγχώριας τιμής και της τιμής εξαγωγής (σε επίπεδο τιμών «εκ του εργοστασίου») του υπό εξέταση προϊόντος, όταν πωλείται για εξαγωγή στην Ένωση.

Ελλείψει αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις εγχώριες τιμές του Τρινιδάδ και Τομπάγκο, ο ισχυρισμός περί ντάμπινγκ βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ της κατασκευασμένης κανονικής αξίας (δαπάνες κατασκευής, έξοδα πωλήσεων, γενικά και διοικητικά έξοδα και κέρδος) και των τιμών εξαγωγής (σε επίπεδο τιμών «εκ του εργοστασίου») του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας κατά την πώλησή του για εξαγωγή στην Ένωση.

Ο ισχυρισμός περί ντάμπινγκ από τη Ρωσία βασίζεται τόσο σε σύγκριση της εγχώριας τιμής με την τιμή εξαγωγής (σε επίπεδο τιμών «εκ του εργοστασίου») του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας κατά την πώλησή του για εξαγωγή στην Ένωση και σε σύγκριση μεταξύ μιας κατασκευασμένης κανονικής αξίας (δαπάνες κατασκευής, έξοδα πωλήσεων, γενικά και διοικητικά έξοδα και κέρδος, για την οποία προσαρμόστηκαν οι δαπάνες για το φυσικό αέριο, τα γενικά και διοικητικά έξοδα και το κέρδος) και της τιμής εξαγωγής (σε επίπεδο τιμών «εκ του εργοστασίου») του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας κατά την πώλησή του για εξαγωγή στην Ένωση. Αμφότερες οι συγκρίσεις δείχνουν πρακτική ντάμπινγκ.

Με βάση τα παραπάνω, τα περιθώρια ντάμπινγκ που υπολογίστηκαν είναι σημαντικά για τις οικείες χώρες.

4.   Ισχυρισμοί περί ζημίας/αιτιώδους συνάφειας και στρεβλώσεων ως προς τις πρώτες ύλες

4.1.    Ισχυρισμός περί ζημίας και αιτιώδης συνάφεια

Ο καταγγέλλων υπέβαλε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τις ενδιαφερόμενες χώρες αυξήθηκαν συνολικά τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε όρους μεριδίου της αγοράς.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο καταγγέλλων καταδεικνύουν ότι ο όγκος και οι τιμές του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας έχουν, μεταξύ άλλων συνεπειών, επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο των τιμών και το μερίδιο της αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση των συνολικών επιδόσεων και της οικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

4.2.    Ισχυρισμός περί στρεβλώσεων ως προς τις πρώτες ύλες

Ο καταγγέλλων υπέβαλε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν στρεβλώσεις ως προς τις πρώτες ύλες στη Ρωσία όσον αφορά το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στην καταγγελία, το φυσικό αέριο, το οποίο αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περισσότερο από το 17 % του κόστους παραγωγής του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, υπόκειται σε διπλή τιμολόγηση στη Ρωσία.

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2α του βασικού κανονισμού, η έρευνα θα εξετάσει τις εικαζόμενες στρεβλώσεις για να εκτιμηθεί κατά πόσον θα ήταν επαρκής για την εξάλειψη της ζημίας η επιβολή δασμού χαμηλότερου από το περιθώριο ντάμπινγκ. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστωθούν στη Ρωσία άλλες στρεβλώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 7 παράγραφος 2α του βασικού κανονισμού, η έρευνα μπορεί να καλύψει και αυτές τις στρεβλώσεις.

5.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, ύστερα από ενημέρωση των κρατών μελών, ότι η καταγγελία υποβλήθηκε από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ή για λογαριασμό του και ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη διαδικασίας, ξεκινά τη διαδικασία έρευνας δυνάμει του άρθρου 5 του βασικού κανονισμού.

Η έρευνα θα καθορίσει αν το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και είναι καταγωγής των οικείων χωρών αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ και αν οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προξένησαν ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

Αν τα συμπεράσματα είναι καταφατικά, η έρευνα θα εξετάσει κατά πόσον η επιβολή μέτρων δεν θα ήταν κατά του συμφέροντος της Ένωσης βάσει του άρθρου 21 του βασικού κανονισμού. Όσον αφορά τη Ρωσία, εάν εφαρμοστεί το άρθρο 7 παράγραφος 2α του βασικού κανονισμού, θα διενεργηθεί εξέταση του συμφέροντος της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2β του εν λόγω κανονισμού.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί (4), η λεγόμενη δέσμη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΑ (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τέθηκε σε ισχύ την 8η Ιουνίου 2018 (5)) εισήγαγε, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες που ίσχυαν προηγουμένως στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ. Ειδικότερα, θα διενεργηθούν ταχύτερα έρευνες και, ενδεχομένως, θα επιβληθούν προσωρινά μέτρα μέχρι και δύο μήνες νωρίτερα απ' ό,τι προηγουμένως. Οι προθεσμίες που πρέπει να τηρήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως στο αρχικό στάδιο των ερευνών, συντομεύονται. Με βάση τις εν λόγω αλλαγές, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να θεσπιστεί ένα πιο δομημένο χρονικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των ερευνών αντιντάμπινγκ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες μπορούν να ολοκληρωθούν εντός των υποχρεωτικών προθεσμιών με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων μερών. Το χρονοδιάγραμμα της παρούσας έρευνας, όπως καθορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες για την υποβολή πληροφοριών σε διάφορα στάδια της έρευνας και για την οργάνωση των ακροάσεων. Επίσης, οι αιτήσεις παράτασης των προθεσμιών θα γίνουν αυστηρότερες

5.1.    Περίοδος έρευνας και εξεταζόμενη περίοδος

Η έρευνα σχετικά με το ντάμπινγκ και τη ζημία θα καλύψει την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2017 έως τις 30 Ιουνίου 2018 («η περίοδος έρευνας»). Η εξέταση των σχετικών τάσεων για την εκτίμηση της ζημίας θα καλύψει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («η εξεταζόμενη περίοδος»).

5.2.    Παρατηρήσεις σχετικά με την καταγγελία και την έναρξη της έρευνας

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να σχολιάσουν την καταγγελία (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια) ή οποιαδήποτε πτυχή αφορά την έναρξη της έρευνας (συμπεριλαμβανομένου του βαθμού υποστήριξης της καταγγελίας) πρέπει να το πράξουν εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.

Οποιαδήποτε αίτηση για ακρόαση όσον αφορά την έναρξη της έρευνας πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.

5.3.    Διαδικασία για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς (6) του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και είναι καταγωγής των οικείων χωρών καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επιτροπής.

5.3.1.   Συμμετοχή παραγωγών-εξαγωγέων στην έρευνα

5.3.1.1.   Διαδικασία επιλογής των παραγωγών-εξαγωγέων που θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας στις οικείες χώρες

α)   Δειγματοληψία

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων στις οικείες χώρες οι οποίοι εμπλέκονται στην παρούσα διαδικασία, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας δείγμα (η διαδικασία αυτή αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμού τους, καλούνται να παράσχουν στην Επιτροπή τις σχετικές με τις εταιρείες τους πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος I της παρούσας ανακοίνωσης, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος των παραγωγών-εξαγωγέων, η Επιτροπή έχει έρθει επίσης σε επαφή με τις αρχές των οικείων χωρών και μπορεί να απευθυνθεί σε όλες τις γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων.

Αν είναι αναγκαίο να επιλεγεί δείγμα, οι παραγωγοί-εξαγωγείς είναι δυνατόν να επιλεγούν με βάση τον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο εξαγωγών στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει, μέσω των αρχών των οικείων χωρών, αν θεωρηθεί σκόπιμο, σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς, στις αρχές των οικείων χωρών και στις ενώσεις των παραγωγών-εξαγωγέων τις εταιρείες που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Μόλις η Επιτροπή λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες για να επιλέξει δείγμα παραγωγών-εξαγωγέων, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την απόφασή της να τα συμπεριλάβει ή όχι στο δείγμα. Οι ενωσιακοί παραγωγοί-εξαγωγείς που θα συμμετάσχουν στο δείγμα θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για τη συμπερίληψή τους στο δείγμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η Επιτροπή θα προσθέσει ένα σημείωμα που θα αντανακλά την επιλογή του δείγματος στον φάκελο υπόψη των ενδιαφερόμενων μερών. Τυχόν παρατηρήσεις για την επιλογή του δείγματος πρέπει να υποβληθούν εντός 3 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

Αντίγραφο του ερωτηματολογίου για παραγωγούς-εξαγωγείς είναι διαθέσιμο στον φάκελο υπόψη των ενδιαφερόμενων μερών και στον ιστότοπο της ΓΔ http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Το ερωτηματολόγιο θα διατεθεί επίσης σε κάθε γνωστή ένωση παραγωγών-εξαγωγέων, καθώς και στις αρχές των εν λόγω χωρών.

Με την επιφύλαξη της πιθανής εφαρμογής του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού, οι παραγωγοί-εξαγωγείς που έχουν συμπληρώσει το παράρτημα I εντός της καθορισμένης προθεσμίας και έχουν συμφωνήσει να συμπεριληφθούν στο δείγμα, αλλά δεν θα επιλεγούν ως μέρος του δείγματος θεωρούνται συνεργαζόμενοι («συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα»). Με την επιφύλαξη του τμήματος 5.3.1 στοιχείο β) κατωτέρω, ο δασμός αντιντάμπινγκ που μπορεί να εφαρμοστεί στις εισαγωγές από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα δεν θα υπερβαίνει το σταθμισμένο μέσο περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος (7).

β)   Ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να καθορίσει τα ατομικά τους περιθώρια ντάμπινγκ. Οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επιθυμούν να ζητήσουν τον καθορισμό ατομικού περιθωρίου ντάμπινγκ πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να το επιστρέψουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Αντίγραφο του ερωτηματολογίου για τους ενωσιακούς παραγωγούς είναι διαθέσιμο στον φάκελο υπόψη των ενδιαφερόμενων μερών και στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Η Επιτροπή θα εξετάσει εάν στους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα μπορεί να χορηγηθεί ατομικός δασμός σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

Ωστόσο, οι συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα οι οποίοι ζητούν τον καθορισμό ατομικού περιθωρίου ντάμπινγκ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Επιτροπή μπορεί εντούτοις να αποφασίσει να μην καθορίσει το ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ τους αν, για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγωγών-εξαγωγέων είναι τόσο μεγάλος, ώστε να καθίσταται υπερβολικά επαχθής ο καθορισμός αυτός και να παρεμποδίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας.

5.3.2.   Έρευνα των μη συνδεδεμένων εισαγωγέων (8) (9)

Οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας από τις οικείες χώρες προς την Ένωση καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα.

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού μη συνδεδεμένων εισαγωγέων οι οποίοι εμπλέκονται σ' αυτή τη διαδικασία, και με σκοπό να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των νόμιμων προθεσμιών, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμού τους, καλούνται να παράσχουν στην Επιτροπή τις σχετικές με τις εταιρείες τους πληροφορίες που απαιτούνται στο παράρτημα II της παρούσας ανακοίνωσης, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος μη συνδεδεμένων εισαγωγέων, η Επιτροπή μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με κάθε γνωστή ένωση εισαγωγέων.

Αν είναι αναγκαίο να επιλεγεί δείγμα, οι εισαγωγείς ενδέχεται να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου πωλήσεων του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας στην Ένωση για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρονικού διαστήματος.

Μόλις η Επιτροπή λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες για να επιλέξει δείγμα, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την απόφασή της ως προς το δείγμα των εισαγωγέων. Η Επιτροπή θα προσθέσει επίσης ένα σημείωμα που θα αντανακλά την επιλογή του δείγματος στον φάκελο προς εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τυχόν παρατηρήσεις αναφορικά με την επιλογή του δείγματος πρέπει να υποβληθούν εντός 3 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την έρευνά της, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που συμμετέχουν στο δείγμα. Τα μέρη αυτά πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Αντίγραφο του ερωτηματολογίου για τους εισαγωγείς είναι διαθέσιμο στον φάκελο υπόψη των ενδιαφερόμενων μερών και στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4.    Διαδικασία για τον προσδιορισμό της ζημίας και έρευνα στους ενωσιακούς παραγωγούς

Ο προσδιορισμός της ζημίας στηρίζεται σε θετικά αποδεικτικά στοιχεία και προϋποθέτει αντικειμενική εξέταση του όγκου των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, της επίπτωσής τους στις τιμές της ενωσιακής αγοράς και της επακόλουθης επίπτωσης αυτών των εισαγωγών στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Προκειμένου να τεκμηριωθεί κατά πόσον ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέστη ζημία, οι ενωσιακοί παραγωγοί (10) του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επιτροπής.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των οικείων ενωσιακών παραγωγών, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η Επιτροπή αποφάσισε να περιορίσει σε έναν εύλογο αριθμό τους ενωσιακούς παραγωγούς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, επιλέγοντας σχετικό δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Η Επιτροπή επέλεξε προσωρινά ένα δείγμα ενωσιακών παραγωγών. Λεπτομέρειες αναφέρονται στον φάκελο υπόψη των ενδιαφερόμενων μερών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προσωρινό δείγμα. Επιπλέον, άλλοι παραγωγοί της Ένωσης, ή αντιπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, οι οποίοι εκτιμούν ότι υπάρχουν λόγοι που επιβάλλουν τη συμπερίληψή τους στο δείγμα, πρέπει να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης. Όλες οι παρατηρήσεις σχετικά με το προσωρινό δείγμα πρέπει να παραληφθούν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει σε όλους τους γνωστούς ενωσιακούς παραγωγούς και/ή ενώσεις ενωσιακών παραγωγών την τελική επιλογή των εταιρειών που θα συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Οι ενωσιακοί παραγωγοί που θα συμμετάσχουν στο δείγμα θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για τη συμπερίληψή τους στο δείγμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Αντίγραφο του ερωτηματολογίου για τους ενωσιακούς παραγωγούς είναι διαθέσιμο στον φάκελο υπόψη των ενδιαφερόμενων μερών και στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.5.    Διαδικασία για την εκτίμηση του συμφέροντος της Ένωσης

α)   Ρωσία

Σε περίπτωση στρεβλώσεων ως προς τις πρώτες ύλες, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2α του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή θα διενεργεί εξέταση του συμφέροντος της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2β του εν λόγω κανονισμού. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει, κατά τον καθορισμό του επιπέδου των δασμών που υπάγονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, να εφαρμόσει το άρθρο 7 παράγραφος 2, θα διενεργήσει εξέταση του συμφέροντος της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να καθορίσει αν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να καθορίσει το επίπεδο των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2α του βασικού κανονισμού. Ειδικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να παράσχουν κάθε πληροφορία σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην οικεία χώρα, τον ανταγωνισμό για τις πρώτες ύλες και τις επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού των ευρωπαϊκών εταιρειών. Ελλείψει συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να εφαρμόσει το άρθρο 7 παράγραφος 2α του βασικού κανονισμού.

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να εφαρμόσει το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, θα ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 21, σχετικά με το κατά πόσον η θέσπιση μέτρων αντιντάμπινγκ αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης. Οι ενωσιακοί παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών καλούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης. Για να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να αποδείξουν ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Οι πληροφορίες που αφορούν την αξιολόγηση του συμφέροντος της Ένωσης πρέπει να παρέχονται εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται είτε σε ελεύθερη μορφή είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που έχει καταρτίσει η Επιτροπή. Οι πληροφορίες που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον τεκμηριώνονται με πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία κατά την υποβολή τους.

β)   Τρινιδάδ και Τομπάγκο και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ και ζημίας, θα αποφασιστεί, βάσει του άρθρου 21 του βασικού κανονισμού, αν η έκδοση μέτρων αντιντάμπινγκ δεν αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης. Οι ενωσιακοί παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι συνδικαλιστικές ενώσεις καθώς και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών, καλούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης. Για να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να αποδείξουν ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Οι πληροφορίες που αφορούν την αξιολόγηση του συμφέροντος της Ένωσης πρέπει να παρέχονται εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται είτε σε ελεύθερη μορφή είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που έχει καταρτίσει η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 21 θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον τεκμηριώνονται με αντικειμενικά στοιχεία κατά την υποβολή τους.

5.6.    Ενδιαφερόμενα μέρη

Για να συμμετάσχουν στην έρευνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι ενωσιακοί παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι συνδικαλιστικές ενώσεις καθώς και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών, πρέπει πρώτα να αποδείξουν ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι ενωσιακοί παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις που κατέστησαν διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα σημεία 5.3, 5.4 και 5.5 ανωτέρω θα θεωρούνται ενδιαφερόμενα μέρη, εάν υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Άλλα μέρη θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στην έρευνα ως ενδιαφερόμενα μέρη μόνο από τη στιγμή που αναγγελθούν, και υπό τον όρο ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Ένα μέρος θεωρείται ενδιαφερόμενο μέρος με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού.

Πρόσβαση στον φάκελο υπόψη των ενδιαφερόμενων μερών παρέχεται μέσω του Tron.tdi στην ακόλουθη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στη συγκεκριμένη σελίδα.

5.7.    Δυνατότητα ακρόασης από τις υπηρεσίες ερευνών της Επιτροπής

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν ακρόαση από τις υπηρεσίες ερευνών της Επιτροπής.

Κάθε αίτηση ακρόασης πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να προσδιορίζονται οι λόγοι υποβολής της, καθώς και σύνοψη των θεμάτων που το ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να συζητήσει κατά την ακρόαση. Η ακρόαση θα περιορίζεται στα ζητήματα που τίθενται από τα ενδιαφερόμενα μέρη γραπτώς εκ των προτέρων.

Το χρονοδιάγραμμα για τις ακροάσεις έχει ως εξής:

Για τυχόν ακροάσεις που θα πραγματοποιηθούν πριν από πριν από την επιβολή των προσωρινών μέτρων, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης και η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κανονικά εντός 60 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.

Μετά το προσωρινό στάδιο, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των προσωρινών συμπερασμάτων ή του εγγράφου πληροφοριών και η ακρόαση πραγματοποιείται κανονικά εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της γνωστοποίησης ή την ημερομηνία του εγγράφου πληροφοριών.

Στο οριστικό στάδιο, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 3 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης των τελικών συμπερασμάτων, ενώ η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κανονικά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόσθετη κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αμέσως με την παραλαβή της εν λόγω πρόσθετης κοινοποίησης των τελικών συμπερασμάτων και η ακρόαση πραγματοποιείται κανονικά εντός της προθεσμίας υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση.

Το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται δεν θίγει το δικαίωμα των υπηρεσιών της Επιτροπής να δέχονται ακροάσεις εκτός του χρονοδιαγράμματος σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και το δικαίωμα της Επιτροπής να αρνείται ακροάσεις σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες της Επιτροπής αρνηθούν το αίτημα για ακρόαση, το ενδιαφερόμενο μέρος ενημερώνεται για τους λόγους αυτής της άρνησης.

Καταρχήν, οι ακροάσεις δεν θα χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση τεκμηριωμένων πληροφοριών που δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στον φάκελο. Εντούτοις, προς το συμφέρον της χρηστής διοίκησης και για να μπορούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την έρευνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν νέες τεκμηριωμένες πληροφορίες μετά την ακρόαση.

5.8.    Οδηγίες για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων και την αποστολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και αλληλογραφίας

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή για τους σκοπούς των ερευνών εμπορικής άμυνας δεν υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες και/ή στοιχεία που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, πρέπει να ζητήσουν ειδική άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που να επιτρέπει ρητά στην Επιτροπή: α) να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες και τα στοιχεία για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας εμπορικής άμυνας, και β) να παράσχει τις πληροφορίες και/ή τα στοιχεία στα ενδιαφερόμενα για την παρούσα έρευνα μέρη σε μορφή που να τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματα άμυνάς τους.

Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και η αλληλογραφία των ενδιαφερόμενων μερών για τα οποία ζητείται εμπιστευτική μεταχείριση φέρουν την ένδειξη «Limited» (Περιορισμένης διανομής) (11). Τα μέρη που υποβάλλουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας καλούνται να αιτιολογήσουν το αίτημά τους για εμπιστευτική μεταχείριση.

Τα μέρη που υποβάλλουν πληροφορίες «Limited» (περιορισμένης διανομής) οφείλουν να προσκομίσουν μη εμπιστευτικές περιλήψεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη «For inspection by interested parties» (υπόψη των ενδιαφερόμενων μερών). Οι εν λόγω περιλήψεις πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν την κατανόηση, σε ικανοποιητικό βαθμό, της ουσίας των πληροφοριών που υποβάλλονται εμπιστευτικά.

Αν ένα μέρος που υποβάλλει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν εξηγήσει πειστικά τους λόγους για τους οποίους αιτείται την εμπιστευτική μεταχείρισή τους ή δεν προσκομίσει μη εμπιστευτική περίληψή τους στην απαιτούμενη μορφή και ποιότητα, η Επιτροπή μπορεί να μη λάβει υπόψη της τις εν λόγω πληροφορίες, εκτός αν αποδειχθεί ικανοποιητικά από κατάλληλες πηγές ότι οι πληροφορίες είναι σωστές.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν όλες τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μαζί με σαρωμένες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιητικά, με την εξαίρεση ογκωδών απαντήσεων που υποβάλλονται σε CD-R ή DVD ιδιοχείρως ή με συστημένο ταχυδρομείο. Με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενδιαφερόμενα μέρη εκφράζουν τη συμφωνία τους με τους κανόνες που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων, οι οποίοι περιέχονται στο έγγραφο «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ»), το οποίο δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να δηλώσουν την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διασφαλίσουν ότι η παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι λειτουργική και επίσημη επιχειρηματική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία ελέγχεται σε καθημερινή βάση. Από τη στιγμή που θα υποβληθούν τα στοιχεία επικοινωνίας, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν τα εν λόγω μέρη ζητήσουν ρητά να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα της Επιτροπής με άλλα μέσα επικοινωνίας ή εκτός αν η φύση του προς αποστολή εγγράφου απαιτεί τη χρήση συστημένου ταχυδρομείου. Για περαιτέρω κανόνες και πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που εφαρμόζονται για την υποβολή παρατηρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται ανωτέρω.

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, κατά κανόνα εντός 13, αλλά όχι περισσότερων των 14 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, μπορούν κανονικά να επιβληθούν προσωρινά μέτρα το αργότερο εντός 7 μηνών, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 8 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 19α του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη επιβολή προσωρινών δασμών 3 εβδομάδες πριν από την επιβολή των προσωρινών μέτρων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν στη διάθεσή τους 3 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την ακρίβεια των υπολογισμών.

Σε περιπτώσεις που η Επιτροπή προτίθεται να μην επιβάλει προσωρινούς δασμούς αλλά να συνεχίσει την έρευνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται μέσω ενός «εγγράφου πληροφοριών», για τη μη επιβολή δασμών 3 εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

Στα ενδιαφερόμενα μέρη θα δοθούν καταρχήν 15 ημέρες για να διατυπώσουν γραπτώς τις απόψεις τους σχετικά με τα προσωρινά πορίσματα ή το δελτίο πληροφοριών και 10 ημέρες για να υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα οριστικά συμπεράσματα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ανάλογα με την περίπτωση, στις πρόσθετες κοινοποιήσεις των τελικών συμπερασμάτων θα προσδιορίζεται η προθεσμία για τη γραπτή υποβολή παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων μερών.

7.   Υποβολή πληροφοριών

Κατά κανόνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλουν πληροφορίες μόνο εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στα σημεία 5 και 6 της παρούσας ανακοίνωσης. Για την υποβολή τυχόν άλλων πληροφοριών που δεν καλύπτονται από τα εν λόγω τμήματα θα πρέπει να τηρείται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Κάθε πληροφορία για το στάδιο των προσωρινών συμπερασμάτων πρέπει να υποβάλλεται πριν από την 70ή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν θα πρέπει να υποβάλουν νέα πραγματικά στοιχεία μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με την κοινοποίηση των προσωρινών συμπερασμάτων ή το έγγραφο πληροφοριών στο προσωρινό στάδιο. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν νέα πραγματικά στοιχεία μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέρη είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα εν λόγω νέα πραγματικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και υπό τον όρο ότι τα εν λόγω νέα πραγματικά στοιχεία μπορούν να επαληθευθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου για την ολοκλήρωση της έρευνας εγκαίρως.

Η Επιτροπή, προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δεν θα δεχτεί παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με την τελική κοινοποίηση, ή, κατά περίπτωση, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με την τελική κοινοποίηση.

8.   Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων επί παρατηρήσεων άλλων μερών

Προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα υπεράσπισης, πρέπει να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις πληροφορίες που υποβάλλονται από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά τον τρόπο αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εξετάζουν μόνο ζητήματα που τέθηκαν στις παρατηρήσεις άλλων ενδιαφερόμενων μερών και δεν μπορούν να εγείρουν νέα ζητήματα.

Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να διατυπωθούν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Κάθε παρατήρηση σχετικά με τις πληροφορίες που υπέβαλαν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν από την επιβολή των προσωρινών μέτρων, πρέπει να γίνει το αργότερο πριν από την 75η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Οι παρατηρήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ως αντίδραση στην κοινοποίηση των προσωρινών συμπορισμάτων ή του εγγράφου πληροφοριών θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 7 ημερών από την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τα προσωρινά συμπεράσματα ή το δελτίο πληροφοριών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Οι παρατηρήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ως απάντηση στην κοινοποίηση των οριστικών πορισμάτων θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 3 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τα οριστικά συμπεράσματα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εάν υπάρχει πρόσθετη τελική κοινοποίηση, οι παρατηρήσεις, βάσει των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί, από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την εν λόγω πρόσθετη κοινοποίηση θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 1 ημέρας από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με την εν λόγω πρόσθετη κοινοποίηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα δεν θίγει το δικαίωμα της Επιτροπής να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

9.   Παράταση των προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση

Τυχόν παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση μπορεί να ζητηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και θα χορηγείται μόνο αν είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Παράταση της προθεσμίας απάντησης στα ερωτηματολόγια μπορεί να χορηγείται, εάν αιτιολογείται δεόντως, και κανονικά θα περιορίζεται σε 3 επιπλέον ημέρες. Κατά κανόνα, η εν λόγω παράταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7 ημέρες. Ως προς τις προθεσμίες για την υποβολή άλλων πληροφοριών που ορίζονται στην εν λόγω ανακοίνωση, η παράταση θα περιορίζεται σε 3 ημέρες, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.

10.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή γενικότερα δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Αν διαπιστωθεί ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία.

Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει, με συνέπεια τα συμπεράσματα να βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος από ό,τι θα ήταν εάν είχε συνεργαστεί.

Η μη παροχή απάντησης σε μηχανογραφημένη μορφή δεν θεωρείται άρνηση συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο ενδιαφερόμενο μέρος αποδεικνύει ότι η παροχή απάντησης στη ζητούμενη μορφή θα συνεπαγόταν υπέρμετρο επιπρόσθετο φόρτο ή κόστος. Το ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Επιτροπή.

11.   Σύμβουλος ακροάσεων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων για τις διαδικασίες εμπορικών προσφυγών. Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης στον φάκελο, τις διαφορές σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, τις αιτήσεις παράτασης προθεσμιών και οποιεσδήποτε άλλες αιτήσεις αφορούν τα δικαιώματα υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τρίτους, όπως αυτές ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία.

Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να διοργανώσει ακρόαση με ένα επιμέρους ενδιαφερόμενο μέρος και να μεσολαβήσει ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων μερών. Η αίτηση ακρόασης από τον σύμβουλο ακροάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει την αιτιολόγηση των αιτήσεων. Καταρχήν, οι ακροάσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο αν τα ζητήματα δεν έχουν διευθετηθεί με τις υπηρεσίες της Επιτροπής σε εύθετο χρόνο.

Κάθε αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως και χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων το νωρίτερο δυνατόν μετά την επέλευση του γεγονότος που δικαιολογεί αυτή την παρέμβαση. Καταρχήν, τα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στο τμήμα 5.7 για την υποβολή αιτήματος ακρόασης με τις υπηρεσίες της Επιτροπής ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και για τις αιτήσεις ακρόασης με τον σύμβουλο ακροάσεων. Όταν τα αιτήματα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ο σύμβουλος ακροάσεων θα εξετάσει επίσης τους λόγους αυτής της καθυστέρησης, τη φύση των ζητημάτων που εγείρονται και τον αντίκτυπο των εν λόγω ζητημάτων στο δικαίωμα υπεράσπισης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το συμφέρον της χρηστής διοίκησης και την έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 2.

(2)  Ο γενικός όρος «ζημία» αναφέρεται στην υλική ζημία καθώς και στον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας ή σημαντικής επιβράδυνσης της δημιουργίας κλάδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(3)  Οι παραπομπές στη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης αφορούν τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)  «Συνοπτική επισκόπηση των προθεσμιών και των χρονοδιαγραμμάτων της διαδικασίας έρευνας» στην ιστοσελίδα της ΓΔ Εμπορίου: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 143 της 7.6.2018, σ. 1).

(6)  Παραγωγός-εξαγωγέας είναι κάθε εταιρεία στις οικείες χώρες η οποία παράγει και εξάγει το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας στην ενωσιακή αγορά, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγή, τις εγχώριες πωλήσεις ή τις εξαγωγές του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Ο ορισμός καλύπτει τόσο τους ενσωματωμένους παραγωγούς ΟΝΑ (οι οποίοι παράγουν ουρία και νιτρικό αμμώνιο) όσο και τους μη ενσωματωμένους παραγωγούς ΟΝΑ.

(7)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε περιθώρια είτε είναι μηδενικά ή ασήμαντα, είτε έχουν καθοριστεί υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

(8)  Το παρόν τμήμα καλύπτει μόνο τους εισαγωγείς που δεν είναι συνδεδεμένοι με παραγωγούς-εξαγωγείς. Οι εισαγωγείς που είναι συνδεδεμένοι με παραγωγούς-εξαγωγείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν το παράρτημα I της παρούσας ανακοίνωσης για τους εν λόγω παραγωγούς-εξαγωγείς. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, δύο πρόσωπα θεωρούνται συνδεόμενα μεταξύ τους εάν: α) το ένα μετέχει στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου β) έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των επιχειρηματικών εταίρων· γ) το ένα είναι εργοδότης του άλλου· δ) ένα τρίτο μέρος έχει στην κυριότητά του, ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα 5 % ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός και του άλλου· ε) το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα· στ) και τα δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο· ζ) και τα δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο· ή η) είναι μέλη της ίδιας οικογένειας (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558). Πρόσωπα θεωρούνται ως μέλη της ίδιας οικογένειας μόνο αν συνδέονται μεταξύ τους με μία από τις ακόλουθες σχέσεις: σύζυγοι, ii) πρώτου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, iii) αδελφοί και αδελφές (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), iv) δεύτερου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, v) θείος ή θεία και ανιψιός ή ανιψιά, vi) γονείς του ετέρου των συζύγων και γαμπρός ή νύφη, vii) αδελφοί ή αδελφές του ή της συζύγου.. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, «πρόσωπα» θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα, αλλά οι οποίες αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ότι διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(9)  Τα στοιχεία που παρέχονται από μη συνδεδεμένους εισαγωγείς μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με πτυχές της παρούσας έρευνας εκτός από τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ.

(10)  Ο όρος «παραγωγοί της Ένωσης» καλύπτει τόσο τους καθετοποιημένους παραγωγούς ΟΝΑ («οι οποίοι παράγουν ουρία και νιτρικό αμμώνιο») όσο και τους μη καθετοποιημένους παραγωγούς ΟΝΑ.

(11)  Έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Limited» (περιορισμένης διανομής) είναι εμπιστευτικό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού και το άρθρο 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI της GATT 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ). Το έγγραφο αυτό επίσης προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας