29.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 446/5


Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο EUROPA των συντελεστών κατανομής και άλλων αποτελεσμάτων της διαδικασίας κατανομής για τις εισαγωγικές ή εξαγωγικές δασμολογικές ποσοστώσεις των οποίων η διαχείριση διεξάγεται με τη μέθοδο της ταυτόχρονης εξέτασης των αιτήσεων ή με άλλες μεθόδους που απαιτούν την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ή εξαγωγής

(2017/C 446/03)

Σύμφωνα με το άρθρο 188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει, μέσω του δικτυακού τόπου EUROPA, τα αποτελέσματα της κατανομής των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τις αιτήσεις που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη. Η δημοσίευση στον δικτυακό τόπο EUROPA αντικαθιστά την έκδοση και δημοσίευση εκτελεστικών πράξεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L, για τον ίδιο σκοπό, από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Τα αποτελέσματα αυτά υπολογίζονται βάσει της διαθέσιμης ποσότητας της δασμολογικής ποσόστωσης και της ποσότητας που ζητείται από τους οικονομικούς φορείς και κοινοποιείται στην Επιτροπή από τις αρχές των κρατών μελών.

Οι δημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο EUROPA μπορεί επίσης να αφορούν απορρίψεις αιτήσεων, την αναστολή της υποβολής αιτήσεων ή την ανάκληση της αναστολής της υποβολής αιτήσεων.

Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικά για τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις στο πλαίσιο των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων, βάσει των αντίστοιχων συντελεστών κατανομής, μετά τη δημοσίευση των εν λόγω συντελεστών από την Επιτροπή.

Συντελεστές κατανομής για δασμολογικές ποσοστώσεις — Εισαγωγές/Εξαγωγές

https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_en

https://ec.europa.eu/agriculture/markets_en


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15).