6.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 108/6


Περίληψη απόφασης της Επιτροπής

της 19ης Ιουλίου 2016

σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ

(Υπόθεση AT.39824 — Φορτηγά)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4673]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2017/C 108/05)

Στις 19 Ιουλίου 2016 η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου  (1) , η Επιτροπή δημοσιεύει τα ονόματα των μερών και τα ουσιώδη στοιχεία της απόφασης, περιλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου.

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(1)

Η απόφαση αφορά ενιαία και διαρκή παράβαση του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ.

(2)

Η απόφαση απευθύνεται στις ακόλουθες οντότητες: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (εφεξής από κοινού «MAN»)· Daimler AG (εφεξής «Daimler»)· Fiat Chrysler Automobiles NV, CNH Industrial NV, Iveco SpA, Iveco Magirus AG (εφεξής από κοινού «Iveco»)· AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (εφεξής από κοινού «Volvo/Renault»)· PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks NV, DAF (εφεξής από κοινού «DAF»).

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

2.1.   Διαδικασία

(3)

Ύστερα από αίτηση απαλλαγής που υπέβαλε η MAN στις 20 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή διενήργησε ελέγχους στις εγκαταστάσεις των διαφόρων παραγωγών φορτηγών μεταξύ 18 και 21 Ιανουαρίου 2011. Στις 28 Ιανουαρίου 2011, η Volvo/Renault υπέβαλε αίτηση για μείωση των προστίμων, ακολουθούμενη από την Daimler στις 10 Φεβρουαρίου 2011, στις 10:00 π.μ., και την Iveco στις 10 Φεβρουαρίου 2011, στις 22:22 μ.μ.

(4)

Στις 20 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 κατά των DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault, και εξέδωσε κοινοποίησηη αιτιάσεων, την οποία κοινοποίησε στις εν λόγω οντότητες.

(5)

Μετά την έκδοση της κοινοποίησης αιτιάσεων οι αποδέκτες προσέγγισαν την Επιτροπή άτυπα και ζήτησαν να συνεχιστεί η υπόθεση στο πλαίσιο της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών. Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία διακανονισμού για την υπόθεση αυτή αφού όλοι οι αποδέκτες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συμμετάσχουν σε συζητήσεις διευθέτησης διαφορών. Στη συνέχεια, η MAN, η DAF, η Daimler, η Volvo/Renault και η Iveco υπέβαλαν στην Επιτροπή το επίσημο αίτημά τους για διευθέτηση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής (2).

(6)

Η συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων εξέδωσε θετική γνώμη στις 18 Ιουλίου 2016 και η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση στις 19 Ιουλίου 2016.

2.2.   Αποδέκτες και διάρκεια

(7)

Οι αποδέκτες της απόφασης συμμετείχαν σε αθέμιτη σύμπραξη και/ή φέρουν σχετική ευθύνη, παραβιάζοντας, επομένως, το άρθρο 101 της Συνθήκης, κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται κατωτέρω. Βάσει του σημείου 26 των κατευθυντηρίων γραμμών για τον υπολογισμό των προστίμων, στη Volvo/Renault χορηγήθηκε μερική απαλλαγή από το πρόστιμο για την περίοδο από τις 17 Ιανουαρίου 1997 έως τις 15 Ιανουαρίου 2001.

Οντότητα

Διάρκεια

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17 Ιανουαρίου 1997 – 20 Σεπτεμβρίου 2010

Daimler AG

17 Ιανουαρίου 1997 – 18 Ιανουαρίου 2011

Fiat Chrysler Automobiles N.V.,

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA,

Iveco Magirus AG

17 Ιανουαρίου 1997 – 18 Ιανουαρίου 2011

Volvo AB (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17 Ιανουαρίου 1997 – 18 Ιανουαρίου 2011

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

17 Ιανουαρίου 1997 – 18 Ιανουαρίου 2011

2.3.   Περίληψη της παράβασης

(8)

Τα προϊόντα που αφορά η παράβαση είναι φορτηγά βάρους μεταξύ 6 και 16 τόνων («μεσαία φορτηγά») και φορτηγά βάρους άνω των 16 τόνων («βαρέα φορτηγά») τόσο άκαμπτα φορτηγά όσο και ρυμουλκά φορτηγά (εφεξής τα μεσαία και βαρέα φορτηγά αναφέρονται συλλογικά ως «φορτηγά») (3). Η υπόθεση δεν αφορά υπηρεσίες μετά την πώληση, άλλες υπηρεσίες και εγγυήσεις για τα φορτηγά, την πώληση μεταχειρισμένων φορτηγών ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες.

(9)

Η παράβαση συνίστατο σε αθέμιτες ρυθμίσεις σχετικά με τις τιμές και τις αυξήσεις της μεικτής τιμής στον ΕΟΧ για τα φορτηγά, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τη μετακύλιση των δαπανών για την εισαγωγή τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών για τα μεσαία και βαρέα φορτηγά που απαιτούνται από τα πρότυπα EURO 3 έως 6. Η κεντρική διοίκηση των αποδεκτών συμμετείχε άμεσα στη συζήτηση σχετικά με τις τιμές, τις αυξήσεις των τιμών και την εισαγωγή νέων προτύπων για τις εκπομπές έως το 2004. Τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2002 και μετά, οι συζητήσεις διεξάγονταν μέσω των γερμανικών θυγατρικών οι οποίες ενημέρωναν, σε διάφορους βαθμούς, την έδρα τους. Οι συζητήσεις γίνονταν είτε σε πολυμερές είτε σε διμερές επίπεδο.

(10)

Στις εν λόγω αθέμιτες ρυθμίσεις περιλαμβάνονταν συμφωνίες και/ή εναρμονισμένες πρακτικές σχετικά με τις τιμές και τις αυξήσεις των μεικτών τιμών με στόχο την ευθυγράμμιση των μεικτών τιμών στον ΕΟΧ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τη μετακύλιση των δαπανών για την εισαγωγή τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών που απαιτούνται από τα πρότυπα EURO 3 έως 6.

(11)

Η παράβαση κάλυπτε ολόκληρο τον ΕΟΧ και διήρκεσε από τις 17 Ιανουαρίου 1997 έως τις 18 Ιανουαρίου 2011.

2.4.   Διορθωτικά μέτρα

(12)

Στην απόφαση εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τον υπολογισμό των προστίμων (4). Με εξαίρεση τη MAN, η απόφαση επιβάλλει πρόστιμα σε όλες τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο(7) ανωτέρω.

2.4.1.   Βασικό ποσό του προστίμου

(13)

Για τον προσδιορισμό των προστίμων η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις σχετικές πωλήσεις βαρέων και μεσαίων φορτηγών (όπως ορίζεται στην παράγραφο 8) τις οποίες πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις στον ΕΟΧ κατά το τελευταίο έτος πριν από τη λήξη της παράβασης· το γεγονός ότι ο συντονισμός των τιμών συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον επιζήμιων περιορισμών του ανταγωνισμού· τη διάρκεια της παράβασης· το υψηλό μερίδιο αγοράς των αποδεκτών στην ευρωπαϊκή αγορά των βαρέων και μεσαίων φορτηγών· το γεγονός ότι η παράβαση κάλυπτε ολόκληρο τον ΕΟΧ και ένα συμπληρωματικό ποσό που σκοπό έχει την αποτροπή των επιχειρήσεων από τη συμμετοχή σε πρακτικές συντονισμού τιμών.

2.4.2.   Προσαρμογές του βασικού ποσού

(14)

Η Επιτροπή δεν θεώρησε ότι συντρέχουν επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις.

2.4.3.   Εφαρμογή της ανακοίνωσης περί επιεικούς μεταχείρισης

(15)

Στη MAN χορηγήθηκε πλήρης απαλλαγή από τα πρόστιμα. Στη Volvo/Renault χορηγήθηκε μείωση κατά 40 % του ποσού του προστίμου, στη Daimler μείωση κατά 30 % και στην Iveco μείωση κατά 10 %.

2.4.4.   Εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με τη διεξαγωγή διαδικασιών διευθέτησης διαφορών

(16)

Λόγω της εφαρμογής της ανακοίνωσης σχετικά με τη διεξαγωγή διαδικασιών διευθέτησης διαφορών, το ποσό των προστίμων μειώθηκε κατά ακόμη 10 % για όλα τα μέρη.

3.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(17)

Επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003:

α)

0 ευρώ

από κοινού και εις ολόκληρον στις MAN SE, MAN Truck & Bus AG και MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

β)

670 448 000 ευρώ

από κοινού και εις ολόκληρο στις AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB και Renault Trucks SAS, εκ των οποίων,

ο όμιλος Volvo Trucks Central Europe GmbH είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνος για το ποσό των 468 855 017 ευρώ.

γ)

1 008 766 000 ευρώ

στη Daimler AG.

δ)

494 606 000 ευρώ

στην Iveco SpA, εκ των οποίων:

1)

η Fiat Chrysler Automobiles NV είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνη για το ποσό των 156 746 105 ευρώ,

2)

η Fiat Chrysler Automobiles NV και η Iveco Magirus AG είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνες για το ποσό των 336 119 346 ευρώ και

3)

η CNH Industrial NV και η Iveco Magirus AG είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνες για το ποσό των 1 740 549 ευρώ.

ε)

752 679 000 ευρώ

από κοινού και εις ολόκληρο στην PACCAR Inc. και στην DAF Trucks NV εκ των οποίων:

η DAF Trucks Deutschland GmbH είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνη για το ποσό των 376 118 773 ευρώ.


(1)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 18.

(3)  Με εξαίρεση τα φορτηγά για στρατιωτική χρήση.

(4)  Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).