12.10.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 373/13


ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΆΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΊΣΗΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΝΆΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΜΈΛΟΣ

Κρατική ενίσχυση — Γερμανία

(Άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ — Ανάκληση κοινοποίησης

Κρατική ενίσχυση SA.43014 16/C (πρώην 16/N) — Ενίσχυση REHAU AG + Co

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 373/05)

Η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει την επίσημη διαδικασία έρευνας βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, που κινήθηκε στις 13 Ιουνίου 2016 σχετικά με το προαναφερόμενο μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία ανακάλεσε την κοινοποίησή της στις 24 Ιουνίου 2016 και δεν θα προβεί σε περαιτέρω εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου ενίσχυσης.