52014PC0189

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Με βάση την εντολή που της ανέθεσε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκε με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Μετά τη λήξη των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 19 Δεκεμβρίου 2013, μονογραφήθηκε σχέδιο νέου πρωτοκόλλου. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει τετραετή περίοδο από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 14, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής του εν λόγω πρωτοκόλλου.

Κύριος στόχος του πρωτοκόλλου συμφωνίας είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) ανάλογα με το διαθέσιμο πλεόνασμα. Η Επιτροπή βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα εκ των υστέρων αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Στόχος είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την προώθηση της αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

–          28 θυνναλιευτικά γρι-γρι

–          6 παραγαδιάρικα επιφανείας.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την έγκριση, από το Συμβούλιο, της υπογραφής και της προσωρινής εφαρμογής του υπόψη νέου πρωτοκόλλου.

2.           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που κάλυπτε την περίοδο 2011-2014. Διεξήχθησαν επίσης διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στο πλαίσιο τεχνικών συνεδριάσεων. Από τις διαβουλεύσεις αυτές προέκυψε ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί ένα αλιευτικό πρωτόκολλο με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

3.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η παρούσα διαδικασία κινείται παράλληλα με τις διαδικασίες που αφορούν την απόφαση του Συμβουλίου περί της υπογραφής και της προσωρινής εφαρμογής του ίδιου του πρωτοκόλλου, καθώς και τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

4.           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 710.000 ευρώ για την πρώτη τριετία και 675.000 ευρώ το τέταρτο έτος, με βάση α) βάρος αναφοράς 7.000 τόνους, για ποσό συνδεδεμένο με την πρόσβαση ύψους 385.000 ευρώ κατά την πρώτη τριετία και 350.000 ευρώ κατά το 4ο έτος και β) στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής πολιτικής αλιείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ύψους 325.000 ευρώ. Η εν λόγω ενίσχυση ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας ιδίως όσον αφορά τις ανάγκες του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σχετικά με τη στήριξη στην αλιεία μικρής κλίμακας και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

2014/0114 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Στις 23 Ιουλίου 2007 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 894/2007[1] σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (εφεξής καλούμενη «συμφωνία»).

(2)       Στις 12 Ιουλίου2011, το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση 2011/420/ΕΕ[2] για τη σύναψη πρωτοκόλλου [3] σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Το ως άνω πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο τριών ετών και η ισχύς του λήγει στις 12 Μαΐου 2014.

(3)       Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε νέο πρωτόκολλο για τετραετή περίοδο, δυνάμει του οποίου παραχωρούνται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα όπου η Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ασκεί την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της σε θέματα αλιείας.

(4)       Για να διασφαλιστεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών, προβλέπεται η προσωρινή εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου εν αναμονή της ολοκλήρωσης των απαραίτητων για τη σύναψή του διαδικασιών, Η εν λόγω προσωρινή εφαρμογή ξεκινά από την ημερομηνία της υπογραφής του αλλά όχι πριν από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου πρωτοκόλλου.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο πρώτο

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης με την επιφύλαξη της σύναψής του, η υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου καταρτίζει τις πράξεις εξουσιοδότησης του προσώπου ή των προσώπων που ορίζει ο διαπραγματευτής του πρωτοκόλλου για την υπογραφή του πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη της σύναψής της.

Άρθρο 3

Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 14, από την ημερομηνία υπογραφής του, και το αργότερο έως τις 13 Μαΐου 2014, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των απαραίτητων για τη σύναψή του διαδικασιών.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

                                                                       Για το Συμβούλιο

                                                                       Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

              1.1.    Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας

              1.2.    Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

              1.3.    Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

              1.4.    Στόχος(-οι)

              1.5.    Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

              1.6.    Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της δράσης

              1.7.    Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2.           ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

              2.1.    Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

              2.2.    Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

              2.3.    Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.           ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

              3.1.    Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) των δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

              3.2.    Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

              3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

              3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

              3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

              3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

              3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

              3.3.    Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.        Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

1.2.        Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ[4]

11. 11 – Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία

11.03 – Υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ)

1.3.        Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

¨Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

¨Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση ύστερα από πιλοτικό έργο/ προπαρασκευαστική δράση[5]

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

¨Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη προς νέα δράση

1.4.        Στόχος(-οι)

1.4.1.     Πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής τον/τους οποίο(-ους) αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Η διαπραγμάτευση και η σύναψη αλιευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες ανταποκρίνονται στον γενικό στόχο της εξασφάλισης πρόσβασης για τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αλιευτικές ζώνες, οι οποίες βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) τρίτων χωρών, και της ανάπτυξης σχέσεων σύμπραξης με τις εν λόγω χώρες με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της Ένωσης.

Οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) εξασφαλίζουν επίσης τη συνοχή των αρχών που διέπουν την κοινή αλιευτική πολιτική με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών (βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων των τρίτων κρατών, καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, ενσωμάτωση των χωρών-εταίρων στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και καλύτερη διαχείριση των αλιευμάτων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο).

1.4.2.     Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ. 1

Η συμβολή στην αειφόρο αλιεία εκτός των υδάτων της Ένωσης, η διατήρηση της ευρωπαϊκής παρουσίας σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε απομακρυσμένες περιοχές και η προστασία των συμφερόντων του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου και των καταναλωτών μέσω της διαπραγμάτευσης και της σύναψης ΣΑΣ με παράκτια κράτη, οι οποίες συνάδουν με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οικεία(-ες) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία, καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών (ΣΒΑ) (γραμμή του προϋπολογισμού 11.0301).

1.4.3.     Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Η σύναψη του πρωτοκόλλου συμβάλλει στη διατήρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ευρωπαϊκά σκάφη στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Το πρωτόκολλο συμβάλλει επίσης στην καλύτερη διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων, μέσω της χρηματοοικονομικής στήριξης (τομεακή στήριξη) για την εφαρμογή των προγραμμάτων που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο από τη χώρα-εταίρο, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

1.4.4.     Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Ποσοστό χρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων (% των αδειών αλιείας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη διαθεσιμότητα που προσφέρει το πρωτόκολλο)·

Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων για τα αλιεύματα και για την εμπορική αξία της συμφωνίας·

Συμβολή στην απασχόληση και στην προστιθέμενη αξία στην ΕΕ και στη σταθεροποίηση της αγοράς της ΕΕ (συγκεντρωτικά, με άλλες ΣΑΣ)·

Αριθμός τεχνικών συνεδριάσεων και μεικτών επιτροπών.

1.5.        Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.     Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Το πρωτόκολλο για την περίοδο 2011-2014 λήγει στις 13 Μαΐου 2014. Το νέο πρωτόκολλο προβλέπεται να εφαρμοστεί προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής του, αλλά όχι πριν από τις 13 Μαΐου 2014. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων, παράλληλα με την παρούσα διαδικασία κινείται διαδικασία έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Το νέο πρωτόκολλο θα επιτρέψει την πλαισίωση της αλιευτικής δραστηριότητας του ευρωπαϊκού στόλου στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και θα παράσχει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους εφοπλιστές να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης αδειών αλιείας που θα τους επιτρέπουν να αλιεύουν στα ύδατα του Σάο Τομέ. Επιπλέον, το νέο πρωτόκολλο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Σάο Τομέ ενόψει της προώθησης της ανάπτυξης αειφόρου αλιευτικής πολιτικής. Προβλέπει ειδικότερα την παρακολούθηση των σκαφών με ΣΠΣ και την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα. Η τομεακή στήριξη ενισχύθηκε προκειμένου να συνδράμει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής του στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας.

1.5.2.     Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ

Όσον αφορά το νέο πρωτόκολλο, η μη παρέμβαση της ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα τη σύναψη ιδιωτικών συμφωνιών, με τις οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να διασφαλισθεί η αειφορία της αλιείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει επίσης ότι με το παρόν πρωτόκολλο η Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε θα συνεχίσει να συνεργάζεται αποτελεσματικά με την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

1.5.3.     Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η ανάλυση των αλιευμάτων στο πλαίσιο του προηγούμενου πρωτοκόλλου οδήγησε τα μέρη στη διατήρηση του βάρους αναφοράς. Η τομεακή στήριξη ενισχύθηκε με βάση τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της αλιείας, καθώς και τις ανάγκες για ενίσχυση των ικανοτήτων των αρχών διαχείρισης της αλιείας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

1.5.4.     Συνέπεια και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα συναφή μέσα

Τα κονδύλια που καταβάλλονται δυνάμει των ΣΑΣ συνιστούν γενικά έσοδα στους προϋπολογισμούς των τρίτων κρατών-εταίρων. Ωστόσο, προϋπόθεση για τη σύναψη και την παρακολούθηση των ΣΑΣ είναι ένα μέρος αυτών των κονδυλίων να προορίζεται για την εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της τομεακής πολιτικής της χώρας. Οι εν λόγω οικονομικοί πόροι είναι συμβατοί με άλλους πόρους χρηματοδότησης από άλλους διεθνείς χορηγούς για την υλοποίηση έργων ή/και προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της αλιείας.

1.6.        Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της δράσης

X Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

– X  Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου για τέσσερα έτη και το νωρίτερο στις 13 Μαΐου 2014.

– X  Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2014 έως το 2017

¨Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το [ΕΕΕΕ] μέχρι το [ΕΕΕΕ],

– και στη συνέχεια λειτουργία με κανονικό ρυθμό.

1.7.        Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης[6]

Με βάση τον προϋπολογισμό του 2014

X Κεντρική άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

– X από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

– ¨  από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

¨ Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη  

¨ Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων υλοποίησης σε:

– ¨ τρίτες χώρες ή σε οντότητες που έχουν αυτές ορίσει·

– ¨ σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (προσδιορίστε)·

– ¨στην ΕΤΠ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

– ¨ στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

– ¨ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

– ¨ σε οντότητες ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένες με δημόσια υπηρεσία στο βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

– ¨ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

– ¨ σε πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

– Εάν σημειώνονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να παρατεθούν λεπτομέρειες στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

2.           ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.        Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Προσδιορισμός της συχνότητας και των όρων των εν λόγω διατάξεων.

Η Επιτροπή (ΓΔ MARE, σε συνεργασία με τον αρμόδιο σε θέματα αλιείας υπάλληλό της με έδρα τη Γκαμπόν και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Libreville) θα παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του εν λόγω πρωτοκόλλου, ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων από τους επιχειρηματίες, και τα στοιχεία αλιευμάτων.

Επιπλέον, στη ΣΑΣ προβλέπεται τουλάχιστον μία ετήσια συνεδρίαση της μικτής επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή και η Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε προβαίνουν σε απολογισμό της εφαρμογής της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της και επιφέρουν, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, τροποποιήσεις στον προγραμματισμό και, ενδεχομένως, στη χρηματική αντιπαροχή.

2.2.        Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.     Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισημανθεί

Η εφαρμογή αλιευτικού πρωτοκόλλου συνοδεύεται από ορισμένους κινδύνους, ιδίως όσον αφορά τα ποσά που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της τομεακής αλιευτικής πολιτικής (ανεπαρκής προγραμματισμός).

2.2.2.     Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Προβλέπεται συνεχής διάλογος σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της τομεακής πολιτικής. Η από κοινού ανάλυση των αποτελεσμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 3 αποτελεί επίσης μέρος αυτών των μέσων ελέγχου.

Επιπλέον, το πρωτόκολλο προβλέπει ειδικές ρήτρες για την αναστολή του, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και υπό δεδομένες συνθήκες.

2.2.3.     Εκτίμηση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων και της εκτίμησης του προσδοκώμενου επίπεδου του κινδύνου σφάλματος.

2.3.        Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Na προσδιοριστούν τα υφιστάμενα ή προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να καθιερώσει πολιτικό διάλογο και τακτικές διαβουλεύσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της διαχείρισης της συμφωνίας και να ενισχυθεί η συμβολή της ΕΕ στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε πληρωμή που πραγματοποιεί η Επιτροπή στο πλαίσιο ΣΑΣ υπόκειται στους συνήθεις δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς κανόνες και διαδικασίες της Επιτροπής. Αυτό επιτρέπει ιδίως την πλήρη ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών των τρίτων χωρών στους οποίους κατατίθενται τα ποσά της χρηματικής αντιπαροχής. Όσον αφορά το παρόν πρωτόκολλο, το άρθρο 2 παράγραφος 8 ορίζει ότι το σύνολο της χρηματικής αντιπαροχής πρέπει να καταβληθεί σε ένα μοναδικό λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

3.           ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.        Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) των δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

· Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Γραμμή του προϋπολογισμού || Χαρακτήρας της δαπάνης || Συνεισφορά

Αριθμός [Περιγραφή…………………...……………] || ΔΠ/ΜΔΠ ([7]) || χωρών της ΕΖΕΣ[8] || υποψηφίων χωρών[9] || τρίτων χωρών || κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

2 || 11.03 01 Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών (ΣΒΑ) || ΔΠ || ΟΧΙ || ΟΧΙ || ΝΑΙ || ΟΧΙ

· Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία (άνευ αντικειμένου)

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Γραμμή του προϋπολογισμού || Χαρακτήρας της δαπάνης || Συνεισφορά

Αριθμός [Περιγραφή………………………………………] || ΔΠ/ΜΔΠ || χωρών της ΕΖΕΣ || υποψηφίων χωρών || τρίτων χωρών || κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

|| [XX.YY.YY.YY] || || ΝΑΙ/ΟΧΙ || ΝΑΙ/ΟΧΙ || ΝΑΙ/ΟΧΙ || ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2.        Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.     Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: || Αριθμός 2 || Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

ΓΔ MARE || || || Έτος 2014 || Έτος 2015 || Έτος 2016 || Έτος 2017 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια του αντικτύπου (βλ. σημείο 1.6) || ΣΥΝΟΛΟ

ŸΕπιχειρησιακές πιστώσεις || || || || || || || ||

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 11.0301 || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Πληρωμές || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (1α) || || || || || || || ||

Πληρωμές || (2α) || || || || || || || ||

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ορισμένων ειδικών προγραμμάτων[10] || || || || || || || ||

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 11 010401 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ MARE || Αναλήψεις υποχρεώσεων || =1+1α +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Πληρωμές || =2+2α +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

ŸΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Πληρωμές || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

ŸΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από ορισμένα ειδικά προγράμματα || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τον ΤΟΜΕΑ 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Αναλήψεις υποχρεώσεων || =4+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Πληρωμές || =5+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς: ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ŸΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (4) || || || || || || || ||

Πληρωμές || (5) || || || || || || || ||

ŸΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από ορισμένα ειδικά προγράμματα || (6) || || || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ποσό αναφοράς) || Αναλήψεις υποχρεώσεων || =4+ 6 || || || || || || || ||

Πληρωμές || =5+ 6 || || || || || || || ||

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: || 5 || Διοίκηση

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

|| || || Έτος 2014 || Έτος 2015 || Έτος 2016 || Έτος 2017 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια του αντικτύπου (βλ. σημείο 1.6) || ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: MARE ||

ŸΑνθρώπινο δυναμικό || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

ŸΛοιπές διοικητικές δαπάνες || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ MARE || Πιστώσεις || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τον ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || (Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

|| || || Έτος 2014 || Έτος 2015 || Έτος 2016 || Έτος 2017 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια του αντικτύπου (βλ. σημείο 1.6) || ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Αναλήψεις υποχρεώσεων || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

Πληρωμές || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

3.2.2.     Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

– ¨Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– x   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα ò || || || Έτος 2014 || Έτος 2015 || Έτος 2016 || Έτος 2017 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια του αντικτύπου (βλ. σημείο 1.6) || ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τύπος[11] || Μέσο κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Συνολικός αριθ. || Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1[12]... || || || || || || || || || || || || || || || ||

- άδειες για σκάφη || t/έτος || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || ||

- τομεακή στήριξη || ετήσια || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || ||

  || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Υποσύνολο για ειδικό στόχο αριθ. 1 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Αποτελέσματα || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Υποσύνολο για ειδικό στόχο αριθ. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

3.2.3.     Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1.  Συνοπτική παρουσίαση

– ¨Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

– x   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

|| Έτος 2014 || Έτος 2015 || Έτος 2016 || Έτος 2017 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια του αντικτύπου (βλ. σημείο 1.6) || ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || || || || || || || ||

Ανθρώπινο δυναμικό || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Λοιπές διοικητικές δαπάνες || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5[14] του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || || || || || || || ||

Ανθρώπινο δυναμικό || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248

Λοιπές διοικητικές δαπάνες || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108

Υποσύνολο εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

ΣΥΝΟΛΟ || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832

Οι ανάγκες σε διοικητικές πιστώσεις θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχουν ανακατανεμηθεί εντός της ΓΔ, μαζί, εφόσον απαιτηθεί, με κάθε πρόσθετο κονδύλιο που θα μπορούσε να χορηγηθεί στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της διαδικασίας ετήσιας χορήγησης και βάσει των υφιστάμενων ορίων του προϋπολογισμού.

3.2.3.2.  Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

– ¨Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

– x   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση που εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

|| || Έτος 2014 || Έτος 2015 || Έτος 2016 || Έτος 2017

|| ŸΘέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων ) ||

|| 11 01 01 01 ( στην έδρα ή στα γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής ) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95

|| XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία) || || || ||

|| XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα) || || || ||

|| 10 01 05 01 (άμεση έρευνα) || || || ||

ŸΕξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης – ΙΠΑ)[15] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο) || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες) || || || ||

|| 11 01 04 01 [16] || - στην έδρα || || || ||

|| - στην αντιπροσωπεία || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα) || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα) || || || ||

|| Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν ) || || || ||

|| ΣΥΝΟΛΟ || || || ||

XX είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεμηθεί στο πλαίσιο της ίδιας ΓΔ και θα συμπληρωθούν, ενδεχομένως, από όλα τα συμπληρωματικά κονδύλια που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι || Διοικητική και δημοσιονομική εφαρμογή της συμφωνίας (άδειες, παρακολούθηση των τυχαίων συλλήψεων, πληρωμές, τομεακή στήριξη), σύσταση μικτών επιτροπών και συμμετοχή σε αυτές καθώς και στις διαπραγματεύσεις του επόμενου πρωτοκόλλου, προπαρασκευή και επεξεργασία των νομοθετικών πράξεων, αλληλογραφία, τεχνική και επιστημονική στήριξη. Γραφείο υποστήριξης + βοηθός στον τομέα των χρηματοοικονομικών+γραμματεία + προϊστάμενος μονάδας (ή αναπληρωτής)+ επιστημονική και τεχνική στήριξη και συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά τις άδειες και τις τυχαίες συλλήψεις : 0,95 ΙΠΑ κατανεμημένα σε 0,75 ύψους 132.000 ευρώ/έτος και 0,2 ύψους 70.000 ευρώ/έτος.

Εξωτερικό προσωπικό || Παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας και της χρησιμοποίησης της τομεακής στήριξης. Κατ’εκτίμηση: 0,5 ΙΠΑ ύψους 125000 ευρώ/έτος

3.2.4.     Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

– x   Η πρόταση είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

– ¨Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος επαναπρογραμματισμός με τον προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

– ¨Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου[17].

Να εξηγηθεί η ανάγκη με τον προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5.     Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει την ακόλουθη κατ’εκτίμηση συγχρηματοδότηση:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

|| Έτος Β || Έτος N+1 || Έτος N+2 || Έτος N+3 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια του αντικτύπου (βλ. σημείο 1.6) || Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης || || || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων || || || || || || || ||

3.3.        Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

– x   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

–  ¨Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που περιγράφεται κατωτέρω:

¨στους ίδιους πόρους

¨στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού: || Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος || Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας[18]

Έτος Β || Έτος N+1 || Έτος N+2 || Έτος N+3 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια του αντικτύπου (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο …………. || || || || || || || ||

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που έχει(-ουν) επηρεαστεί.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού του αντικτύπου στα έσοδα.

[1]               ΕΕ L αριθ. 205 της 7ης Αυγούστου 2007, σ. 35.

[2]               ΕΕ L αριθ. 188 της 19ης Ιουλίου 2011, σ. 1.

[3]               ΕΕ L αριθ. 136 της 24ης Μαΐου 2011, σ. 5.

[4]               ΔΒΔ: Διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒΔ: Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.

[5]               Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

[6]               Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               ΔΠ= Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ= Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

[8]               ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών.

[9]               Υποψήφιες χώρες και, ενδεχομένως, δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

[10]             Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

[11]             Τα αποτελέσματα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (για παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηματοδοτήθηκαν, αριθμός χιλιομέτρων οδών που κατασκευάστηκαν κ.λπ.).

[12]             Όπως περιγράφεται στο Τμήμα 1.4.2. «Ειδικός(-οι) στόχος (-οι)…».

[13]             Τιμή ανά τόνο βάρους αναφοράς 7000 τόνων ετησίως: 55 ευρώ κατά την πρώτη τριετία και 50 ευρώ το τελευταίο έτος

[14]             Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

[15]             ΣΥ= συμβασιούχος υπάλληλος· ΤΥ= τοπικός υπάλληλος· INT = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»)· INT= Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»)· JED = «Jeune Expert en Délégation» (Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία).

[16]             Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραμμές «BA»).

[17]             Βλ. σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας (για την περίοδο 2007-2013)

[18]             Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.

Παράρτημα I ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Άρθρο πρώτο Περίοδος εφαρμογής και αλιευτικές δυνατότητες

1. Από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου και για περίοδο 4 ετών, καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας για την αλίευση των άκρως μεταναστευτικών ειδών (είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982) με εξαίρεση τα είδη που προστατεύονται ή των οποίων η αλίευση απαγορεύεται από την ICCAT ή τη νομοθεσία της.

2. Οι αλιευτικές δυνατότητες διατίθενται σε:

α)      28 θυνναλιευτικά γρι-γρι

β)      6 παραγαδιάρικα επιφανείας.

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 της συμφωνίας, τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μόνον εάν κατέχουν άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 2 Χρηματική αντιπαροχή – Τρόπος πληρωμής

1. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης καθορίζεται, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, σε 2.805.000 ευρώ.

2. Η χρηματική αντιπαροχή περιλαμβάνει:

α)      ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στην ΑΟΖ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ύψους 385.000 ευρώ κατά την πρώτη τριετία και 350.000 ευρώ κατά το τέταρτο έτος, το οποίο ισοδυναμεί με βάρος αναφοράς 7.000 τόνους ετησίως, και

β)      ειδικό ποσό 325.000 ευρώ ετησίως επί τέσσερα έτη, το οποίο προορίζεται για τη στήριξη και την υλοποίηση της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5, 7 και 8 του παρόντος πρωτοκόλλου και των άρθρων 12 και 13 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης.

4. Η χρηματική αντιπαροχή της παραγράφου 1, που αντιστοιχεί στο συνολικό ετήσιο ποσό της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β), καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών σε ετήσιες δόσεις ύψους 710.000 ευρώ και σε δόση 675.000 ευρώ κατά το τέταρτο έτος.

5. Εάν η συνολική ετήσια ποσότητα των αλιευμάτων των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, υπερβεί το ετήσιο βάρος αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο 2, το συνολικό ποσό της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής αυξάνεται κατά 55 ευρώ κατά την πρώτη τριετία και κατά 50 ευρώ το τέταρτο έτος ανά πρόσθετο τόνο αλιευμάτων. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α). Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

6. Η πληρωμή πραγματοποιείται το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου για το πρώτο έτος και το αργότερο κατά την επέτειο της έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου για τα επόμενα έτη.

7. Η διάθεση της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

8. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου, ο οποίος έχει ανοιχθεί στην Κεντρική Τράπεζα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ενώ η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, η οποία προορίζεται για την τομεακή στήριξη, διατίθεται στη Διεύθυνση Αλιείας. Τα τραπεζικά στοιχεία του λογαριασμού κοινοποιούνται ετησίως από τις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 3 Προώθηση της αειφόρου και υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, επί Πολυετούς Τομεακού Προγράμματος και των λεπτομερειών εφαρμογής του και ιδίως για:

α)      τους προσανατολισμούς σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιείται η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β).

β)      τους προς επίτευξη στόχους σε ετήσια και πολυετή βάση, ώστε να καταστεί δυνατή η καθιέρωση αειφόρου και υπεύθυνης αλιείας, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που διατυπώνει η Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στο πλαίσιο της εθνικής αλιευτικής πολιτικής ή άλλων πολιτικών που συνδέονται ή έχουν επίπτωση στην καθιέρωση υπεύθυνης και αειφόρου αλιείας, ιδίως όσον αφορά την επιτήρηση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας,

γ)      τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση.

2. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος πρέπει να εγκρίνεται από τα μέρη στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής.

3. Κάθε χρόνο, οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε αποφασίζουν τη διάθεση επιπλέον ποσού από τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) για την υλοποίηση του Πολυετούς Τομεακού Προγράμματος. Η διάθεση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αργότερο 2 μήνες πριν από την επέτειο έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Τα δύο μέρη πραγματοποιούν ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του πολυετούς τομεακού προγράμματος. Εάν από την εν λόγω αξιολόγηση προκύψει ότι η υλοποίηση των στόχων που χρηματοδοτούνται άμεσα από την χρηματική αντιπαροχή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος πρωτοκόλλου δεν είναι ικανοποιητική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει αυτό το τμήμα της χρηματικής αντιπαροχής προκειμένου να προσαρμοστεί το διατιθέμενο ποσό στην υλοποίηση του προγράμματος ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Άρθρο 4 Επιστημονική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία

1. Αμφότερα τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε βάσει των αρχών της μη εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα.

2. Στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το παρόν πρωτόκολλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε δεσμεύονται να συνεργαστούν με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

3. Αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν στην περιοχή της Κεντρικής Αφρικής τη συνεργασία όσον αφορά την υπεύθυνη αλιεία. Αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται να τηρούν το σύνολο των συστάσεων και ψηφισμάτων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, τα μέρη, βασιζόμενα στις συστάσεις και στα ψηφίσματα που εκδίδει η ICCAT και στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης για να θεσπίσουν μέτρα που αποβλέπουν στην αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5 Αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και των τεχνικών μέτρων, βάσει κοινής συμφωνίας

1. Οι αλιευτικές δυνατότητες του άρθρου 1 είναι δυνατόν να επανεξεταστούν με αμοιβαία συμφωνία, εφόσον οι συστάσεις και τα ψηφίσματα της ICCAT επιβεβαιώνουν ότι η εν λόγω επανεξέταση εξασφαλίζει την αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών ειδών που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) επανεξετάζεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου. Ωστόσο, το συνολικό ποσό της χρηματικής αντιπαροχής που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α).

2. Η μικτή επιτροπή μπορεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να εξετάσει και να προσαρμόσει, ύστερα από κοινή συμφωνία, τις διατάξεις όσον αφορά τις συνθήκες άσκησης της αλιείας και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του.

Άρθρο 6 Νέες αλιευτικές δυνατότητες

1. Για την εκμετάλλευση τύπων αλιείας που δεν καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο, οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει την πιθανότητα τέτοιου τύπου αλιείας, βάσει των αποτελεσμάτων επιστημονικής εκστρατείας η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, που θα επικυρώνονται από εμπειρογνώμονες των δύο μερών.

2. Με βάση τα εν λόγω αποτελέσματα, και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράσει ενδιαφέρον για τους εν λόγω τύπους αλιείας, τα δύο μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής πριν από την ενδεχόμενη παραχώρηση της άδειας εκ μέρους των αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Ενδεχομένως, τα μέρη συμφωνούν για τους όρους που εφαρμόζονται στις νέες αλιευτικές δυνατότητες και, εφόσον είναι αναγκαίο, επιφέρουν τροποποιήσεις στο παρόν πρωτόκολλο και στο παράρτημά του.

Άρθρο 7 Αναστολή και επανεξέταση της πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής

1. Η χρηματική αντιπαροχή του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) δύναται να αναθεωρηθεί ή να ανασταλεί εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύει τουλάχιστον μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)      ασυνήθιστες περιστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, εμποδίζουν τη διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ΑΟΖ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε·

β)      σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στον καθορισμό και στην εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής, στους οποίους στηρίχτηκε η σύναψη του παρόντος πρωτοκόλλου, το ένα από τα μέρη ζητεί την επανεξέταση των διατάξεων του πρωτοκόλλου ενόψει ενδεχόμενης τροποποίησής τους·

γ)      εάν διαπιστωθεί παραβίαση των ουσιαστικών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού, με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 96 της συμφωνίας αυτής.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή πλήρους αναστολής της πληρωμής της ειδικής χρηματικής αποζημίωσης του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος πρωτοκόλλου:

α)      εάν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν συνάδουν με τον προγραμματισμό βάσει αξιολόγησης της μεικτής επιτροπής,

β)      σε περίπτωση μη εκτέλεσης της εν λόγω χρηματικής αντιπαροχής.

3. Η πληρωμή της χρηματικής αντιπαροχής επαναλαμβάνεται μετά από διαβουλεύσεις και συμφωνία των δύο μερών ευθύς μετά την αποκατάσταση της κατάστασης που υφίστατο πριν από τα γεγονότα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή/και όταν αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής εφαρμογής που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Παρ’ όλα αυτά, η ειδική χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν καταβάλλεται μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη λήξη του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 8 Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου

1. Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία εκατέρου των μερών εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      ασυνήθιστες περιστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, εμποδίζουν τη διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ΑΟΖ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε·

β)      σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στον καθορισμό και στην εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής, στους οποίους στηρίχτηκε η σύναψη του παρόντος πρωτοκόλλου, το ένα από τα μέρη ζητεί την επανεξέταση των διατάξεων του πρωτοκόλλου ενόψει ενδεχόμενης τροποποίησής τους·

γ)      εάν ένα εκ των δύο μερών διαπιστώσει παραβίαση των ουσιαστικών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού, με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 96 της συμφωνίας αυτής.

δ)      σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του παρόντος πρωτοκόλλου·

ε)      σε περίπτωση που προκύψει μεταξύ των δύο μερών διαφορά ερμηνείας του παρόντος πρωτοκόλλου·

2. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία ενός εκ των μερών όταν η διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ των μερών δεν έχει καταστεί δυνατόν να επιλυθεί στη διάρκεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

3. Η αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου υπόκειται στην προϋπόθεση κοινοποίησης από το ενδιαφερόμενο μέρος, της συγκεκριμένης πρόθεσής του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η εν λόγω αναστολή.

4. Σε περίπτωση αναστολής, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με σκοπό τον φιλικό διακανονισμό της μεταξύ τους διαφοράς. Όταν επιτευχθεί ο εν λόγω διακανονισμός, η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται και το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής μειώνεται αναλόγως και συναρτήσει της διάρκειας αναστολής της εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 9 Εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου

1. Οι δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλιεύουν στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε διέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, εκτός εάν η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, το παρόν πρωτόκολλο με το παράρτημά του και τα προσαρτήματα αυτού ορίζουν διαφορετικά.

2. Οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε αλλαγή ή για κάθε νέα νομοθεσία που αφορά τον τομέα της αλιείας.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για κάθε αλλαγή ή για κάθε νέα νομοθεσία που αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες του στόλου υπερπόντιας αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10 Ηλεκτρονική επικοινωνία

4. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να θέσουν τάχιστα σε εφαρμογή τα απαραίτητα συστήματα πληροφορικής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και εγγράφων που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας.

5. Η ηλεκτρονική μορφή ενός εγγράφου θεωρείται ισοδύναμη, από κάθε άποψη, με την έντυπη μορφή του.

6. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλοενημερώνονται αμέσως σχετικά με οποιαδήποτε τυχόν δυσλειτουργία συστήματος πληροφορικής. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας αντικαθίστανται αυτομάτως από την έντυπη μορφή τους.

Άρθρο 11 Απόρρητο των δεδομένων

1. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται ότι όλα τα ονομαστικά δεδομένα που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά σκάφη και με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας, χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή με επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων.

2. Τα δύο μέρη φροντίζουν ώστε να τίθενται στη διάθεση του δημοσίου τομέα μόνο τα συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ICCAT. Τα δεδομένα που μπορούν να θεωρηθούν απόρρητα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές αποκλειστικά για την εφαρμογή της συμφωνίας και για σκοπούς διαχείρισης της αλιείας, ελέγχου και επιτήρησης.

Άρθρο 12 Διάρκεια

Το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του εφαρμόζονται για περίοδο 4 ετών από την ημερομηνία έναρξης προσωρινής εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, πλην καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 13.

Άρθρο 13 Καταγγελία

1. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος πρωτοκόλλου, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να καταγγείλει το πρωτόκολλο, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η εν λόγω καταγγελία.

2. Η αποστολή της κοινοποίησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο σηματοδοτεί την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

Άρθρο 14 Προσωρινή εφαρμογή

Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής του, αλλά όχι πριν από τις 13 Μαΐου 2014.

Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος

Το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη έχουν κοινοποιήσει αμοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κεφάλαιο Ι – Διατυπώσεις που εφαρμόζονται όσον αφορά την υποβολή αίτησης και την έκδοση αδειών αλιείας

Τμήμα 1 Άδειες αλιείας

Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας

1. Μόνον τα επιλέξιμα σκάφη μπορούν να λάβουν άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

2. Για να είναι επιλέξιμο ένα σκάφος, δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί στον εφοπλιστή, στον πλοίαρχο και στο ίδιο το σκάφος η αλιευτική δραστηριότητα στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Π Οι ανωτέρω πρέπει να είναι εντάξει έναντι των αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, κατά την έννοια ότι πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις παλαιότερες υποχρεώσεις τους που προέκυψαν από τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο εν λόγω κράτος στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνονται με τα διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008[1] σχετικά με τις άδειες αλιείας.

3. Κάθε σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποβάλλει αίτηση για άδεια αλιείας δύναται να αντιπροσωπεύεται από ναυτικό πράκτορα με τόπο διαμονής στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εν λόγω πράκτορα δύνανται να αναγράφονται στην αίτηση έκδοσης αδείας αλιείας.

Αίτηση για χορήγηση άδειας αλιείας

4. Οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, με κοινοποίηση στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γκαμπόν, αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες δυνάμει της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αιτούμενης άδειας. Τα πρωτότυπα αποστέλλονται απευθείας από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με κοινοποίηση στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γκαμπόν.

5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα έντυπα, των οποίων υπόδειγμα εμφαίνεται στο προσάρτημα Ι.

6. Κάθε αίτηση για την έκδοση άδειας συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

– απόδειξη πληρωμής των κατ’ αποκοπή τελών για την περίοδο ισχύος της,

– πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του σκάφους, η οποία παρουσιάζει πλευρική άποψη του σκάφους.

7. Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται στον λογαριασμό που υποδεικνύουν οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου.

8. Τα τέλη συμπεριλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών.

Έκδοση άδειας αλιείας

9. Το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε χορηγεί τις άδειες για όλα τα σκάφη στους εφοπλιστές ή στους αντιπροσώπους τους, μέσω της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γκαμπόν, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο σημείο 6 ανωτέρω. Ταυτοχρόνως, και για να μην παρακωλύεται η αλίευση στην εν λόγω περιοχή, αντίγραφο της άδειας αλιείας αποστέλλεται στους εφοπλιστές με ηλεκτρονικά μέσα. Το εν λόγω αντίγραφο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 60 ημερών ύστερα από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, το αντίγραφο της άδειας θεωρείται ως ισοδύναμο με την με το πρωτότυπο.

10. Η άδεια αλιείας εκδίδεται επ’ ονόματι συγκεκριμένου σκάφους και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

11. Εντούτοις, με αίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, η άδεια ενός σκάφους αντικαθίσταται από νέα άδεια που εκδίδεται επ’ ονόματι άλλου σκάφους της ίδιας κατηγορίας με εκείνη του σκάφους που αντικαθίσταται, χωρίς να οφείλονται νέα τέλη. Στην περίπτωση αυτή, κατά τον υπολογισμό του όγκου των αλιευμάτων για τον καθορισμό της ενδεχόμενης επιπλέον πληρωμής, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αλιευμάτων των δύο σκαφών.

12. Ο εφοπλιστής του σκάφους που αντικαθίσταται, ή ο αντιπρόσωπός του, παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μέσω της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γκαμπόν.

13. Η νέα άδεια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης της ακυρωθείσας άδειας στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γκαμπόν ενημερώνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας αλιείας.

14. Η άδεια αλιείας φυλάσσεται ανά πάσα στιγμή επί του σκάφους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 9 του παρόντος τμήματος.

Τμήμα 2 Όροι έκδοσης άδειας αλιείας – τέλη και προκαταβολές

1.           Οι άδειες αλιείας ισχύουν για περίοδο ενός έτους.

2.           Τα τέλη για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας, ανά τόνο αλιευμάτων στη ζώνη αλιείας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ορίζονται σε:

55 ευρώ το πρώτο και το δεύτερο έτος εφαρμογής·

60 ευρώ το τρίτο έτος εφαρμογής·

70 ευρώ το τέταρτο έτος εφαρμογής·

3.           Οι άδειες αλιείας χορηγούνται μετά από καταβολή στις αρμόδιες εθνικές αρχές του ακόλουθου ενιαίου τέλους:

-         Όσον αφορά τα θυνναλιευτικά γρι-γρι:

-           6930 ευρώ ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 126 τόνους αλιευμάτων κατ'έτος όσον αφορά το πρώτο και το δεύτερο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           6960 ευρώ ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 116 τόνους αλιευμάτων κατ'έτος όσον αφορά το τρίτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           7000 ευρώ ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 100 τόνους αλιευμάτων κατ'έτος όσον αφορά το τέταρτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

-        Όσον αφορά τα παραγαδιάρικα επιφανείας:

-           2310 ευρώ ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 42 τόνους αλιευμάτων κατ'έτος όσον αφορά το πρώτο και το δεύτερο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           2310 ευρώ ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 38,5 τόνους αλιευμάτων κατ'έτος όσον αφορά το τρίτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           2310 ευρώ ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 33 τόνους αλιευμάτων κατ'έτος όσον αφορά το τέταρτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

4.           Η εκκαθάριση των τελών που οφείλονται για το έτος «n» αποφασίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο 60 ημέρες μετά την επέτειο έναρξης του πρωτοκόλλου του έτους «n+1», με βάση τις δηλώσεις αλιευμάτων που συντάσσονται από κάθε εφοπλιστή και επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια επιστημονικά ιδρύματα για την επαλήθευση των στοιχείων των αλιευμάτων στα κράτη μέλη, όπως είναι το IRD (Institut de Recherche pour le Développement), το IEO (Instituto Español de Oceanografia), το IPMA (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) μέσω της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γκαμπόν.

5.           Η εν λόγω εκκαθάριση κοινοποιείται ταυτόχρονα στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και στους εφοπλιστές.

6.           Κάθε τυχόν επιπρόσθετη πληρωμή (για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί καθ' υπέρβαση του βάρους που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος τμήματος) καταβάλλεται από τους εφοπλιστές στις αρμόδιες εθνικές αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε το αργότερο 3 μήνες μετά την επέτειο της έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου κατά το έτος n+1, στον λογαριασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του τμήματος 1 του παρόντος κεφαλαίου, βάσει του ποσού ανά τόνο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος τμήματος (ήτοι 55, 60 ή 70 ευρώ ετησίως).

7.           Εντούτοις, εάν το ποσό του τελικού λογαριασμού είναι κατώτερο από το ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται στο σημείο 3 του παρόντος τμήματος, το αντίστοιχο υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

Κεφάλαιο ΙΙ - Αλιευτικές ζώνες

1.           Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, θα μπορούν να αλιεύουν στα ύδατα πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης όσον αφορά τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας.

2.           Τα στοιχεία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε είναι εκείνα που κοινοποιήθηκαν από το Σάτο Τομέ και Πρίνσιπε στα Ηνωμένα Έθνη στις 7 Μαΐου 1998[2].

3.           Απαγορεύεται αδιακρίτως κάθε αλιευτική δραστηριότητα στη ζώνη που προορίζεται για κοινή εκμετάλλευση μεταξύ Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και Νιγηρίας, η οποία οριοθετείται από τις συντεταγμένες που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 3.

Κεφάλαιο ΙΙΙ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Τμήμα 1 Καθεστώς καταγραφής αλιευμάτων

1.           Οι πλοίαρχοι όλων των σκαφών που ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, οφείλουν να κοινοποιούν τον όγκο των αλιευμάτων τους στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε έτσι ώστε η εν λόγω αρχή να είναι σε θέση να ελέγξει τις αλιευθείσες ποσότητες που επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια επιστημονικά ιδρύματα σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ι, τμήμα 2, σημείο 4 του παρόντος παραρτήματος. Οι λεπτομέρειες κοινοποίησης του όγκου των αλιευμάτων έχουν ως εξής:

1.1     Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, υποχρεούται να συμπληρώνει τη δήλωση αλιευμάτων το υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο προσάρτημα 2, το οποίο παρουσιάζει σε όλες τις πτυχές, τις πληροφορίες που περιέχονται στο ημερολόγιο του πλοίου. Αντίγραφο αυτής διαβιβάζεται, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εβδομαδιαία βάση, στο Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε καθώς και κατά την έξοδο από την αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

1.2     Οι πλοίαρχοι των σκαφών αποστέλλουν τα αντίγραφα του ημερολογίου πλοίου στο αρμόδιο για την αλιεία Υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε καθώς και στα επιστημονικά ιδρύματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο I, τμήμα 2, σημείο 4 το αργότερο 14 ημέρες μετά από το την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης του αντίστοιχου ταξιδιού.

2.           Ο πλοίαρχος καταγράφει κάθε ημέρα στη δήλωση των αλιευμάτων την ποσότητα κάθε είδους, ταυτοποιούμενη βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, που έχει αλιευθεί και διατηρείται επί του σκάφους και εκφράζεται σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων. Για κάθε κύριο είδος ο πλοίαρχος αναφέρει και τα μηδενικά αλιεύματα. Ο πλοίαρχος καταγράφει επίσης, σε ημερήσια βάση στη δήλωση αλιευμάτων τις ποσότητες κάθε είδους που ρίπτονται στη θάλασσα, εκφραζόμενες σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων.

3.           Οι δηλώσεις αλιευμάτων συμπληρώνονται ευανάγνωστα και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του σκάφους.

4.           Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η Κυβέρνηση του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε θα αναστέλλει την άδεια του εμπλεκόμενου σκάφους μέχρις ότου υπάρξει σχετική συμμόρφωση και να επιβάλει στον εφοπλιστή του σκάφους την κύρωση που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Το κράτος μέλος σημαίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνονται αμέσως.

5.           Τα δύο μέρη δηλώνουν την κοινή βούλησή τους να διασφαλίσουν τη μετάβαση σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης των αλιευμάτων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζονται στο προσάρτημα 5. Τα μέρη συμφωνούν να καθορίσουν από κοινού τους όρους της εν λόγω μετάβασης με στόχο το σύστημα να καταστεί λειτουργικό την 1η Ιουλίου 2015.

Τμήμα 2 Ανακοίνωση αλιευμάτων: είσοδος και έξοδος από τα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

1.           Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, γνωστοποιούν, τουλάχιστον 6 ώρες πριν, στις αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, την πρόθεσή τους να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

2.           Κατά την κοινοποίηση της εισόδου στην ή/και εξόδου από την ΑΟΖ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τα σκάφη οφείλουν να κοινοποιούν ταυτόχρονα και το στίγμα τους καθώς και τα αλιεύματα που φέρουν ήδη επί του σκάφους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τμήματος 2, ταυτοποιούμενα βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, εκφραζόμενα σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά ή με τηλεμοιοτυπία στις διευθύνσεις που θα κοινοποιηθούν από τις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

3.           Σκάφος που συλλαμβάνεται να αλιεύει χωρίς να έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε θεωρείται σκάφος χωρίς άδεια αλιείας και υφίσταται τις συνέπειες που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

4.           Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός της τηλεομοιοτυπίας και του τηλεφώνου, καθώς και τα στοιχεία ασυρμάτου επισυνάπτονται στην άδεια αλιείας.

Τμήμα 3 Μεταφορτώσεις και εκφορτώσεις

1            Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και πραγματοποιούν μεταφόρτωση στα εν λόγω ύδατα, οφείλουν να χρησιμοποιούν τα λιμάνια του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Οι πλοίαρχοι των εν λόγω σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι προτίθενται να πραγματοποιήσουν εκφόρτωση ή μεταφόρτωση, κοινοποιούν στις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τουλάχιστον 24 ώρες πριν, τις εξής πληροφορίες :

το όνομα των αλιευτικών σκαφών που πραγματοποιούν τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση,

το όνομα του πλοίου μεταφοράς,

την ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να μεταφορτωθεί ή να εκφορτωθεί,

την ημέρα της μεταφόρτωσης ή της εκφόρτωσης,

τον προορισμό των αλιευμάτων που έχουν μεταφερθεί ή εκφορτωθεί.

2.           Η μεταφόρτωση επιτρέπεται μόνον στις εξής ζώνες: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.           Η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση θεωρείται ως έξοδος από τα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Τα σκάφη οφείλουν να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε τις δηλώσεις αλιευμάτων και να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους είτε ότι συνεχίζουν την αλιεία είτε ότι εξέρχονται από τα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

4.           Κάθε μεταφόρτωση ή εκφόρτωση αλιευμάτων που δεν αναφέρεται στα ανωτέρω σημεία απαγορεύεται στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Τμήμα 4 Σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης (ΣΠΣ)

1.         Μηνύματα στίγματος των σκαφών – σύστημα ΣΠΣ

Όταν βρίσκονται στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας οφείλουν να είναι εξοπλισμένα με σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης (Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) - Vessel Monitoring System (VMS)), το οποίο εξασφαλίζει την αυτόματη και συνεχή κοινοποίηση τους στίγματός τους ανά ώρα στο κέντρο ελέγχου αλιείας (Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας - ΚΠΑ) του αντίστοιχου κράτους σημαίας τους.

Κάθε μήνυμα που αφορά το γεωγραφικό στίγμα πρέπει να περιέχει:

α) τα στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους,

β) το πλέον πρόσφατο γεωγραφικό στίγμα του σκάφους (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), με σφάλμα στίγματος κατώτερο των 100 μέτρων, με ποσοστό ασφάλειας 99%,

γ) την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής του στίγματος,

δ) την ταχύτητα και την πορεία του σκάφους·

Κάθε μήνυμα πρέπει να είναι διαρθρωμένο με βάση το υπόδειγμα στο προσάρτημα 4 του παρόντος παραρτήματος.

Το πρώτο στίγμα που καταγράφεται μετά την είσοδο στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε λαμβάνει τον κωδικό «ENT». Όλα τα επόμενα στίγματα λαμβάνουν τον κωδικό «POS», πλην του πρώτου στίγματος που καταγράφεται μετά την έξοδο από την αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, το οποίο λαμβάνει τον κωδικό «EXI».

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας εξασφαλίζει την αυτόματη επεξεργασία και, κατά περίπτωση, την ηλεκτρονική διαβίβαση των μηνυμάτων στίγματος. Τα μηνύματα στίγματος καταγράφονται με ασφαλή τρόπο και διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών.

2.         Διαβίβαση από το σκάφος σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ΣΠΣ

Ο πλοίαρχος οφείλει να είναι βέβαιος ότι το σύστημα ΣΠΣ του σκάφους του λειτουργεί άψογα ανά πάσα στιγμή και ότι τα μηνύματα στίγματος διαβιβάζονται ορθά στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας.

Σε περίπτωση βλάβης, το σύστημα ΣΠΣ του σκάφους επιδιορθώνεται ή αντικαθίσταται εντός 10 ημερών. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το σκάφος δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Τα σκάφη που αλιεύουν στη ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με σύστημα ΣΠΣ που δεν λειτουργεί κοινοποιούν τα μηνύματά τους που αφορούν το γεωγραφικό τους στίγμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω ασυρμάτου ή με φαξ στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας, τουλάχιστον ανά τετράωρο, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

3.         Ασφαλής κοινοποίηση των μηνυμάτων γεωγραφικού στίγματος στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αυτομάτως στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε τα μηνύματα γεωγραφικού στίγματος των εμπλεκομένων σκαφών. Τα ΚΠΑ του κράτους σημαίας και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ανταλλάσσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας τους και ενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με τυχόν μεταβολή τους.

Η διαβίβαση των μηνυμάτων γεωγραφικού στίγματος μεταξύ των ΚΕΑ του κράτους σημαίας και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ασφαλές σύστημα επικοινωνίας.

Το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει τάχιστα το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με κάθε διακοπή της διαδοχικής παραλαβής μηνυμάτων στίγματος σκάφους που διαθέτει άδεια αλιείας, το οποίο δεν έχει κοινοποιήσει την έξοδό του από την αλιευτική ζώνη.

4.         Δυσλειτουργία του συστήματος επικοινωνίας

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε βεβαιώνεται για τη συμβατότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του με αυτόν του ΚΠΑ του κράτους σημαίας και ενημερώνει τάχιστα την Ευρωπαϊκή Ένωση για τυχόν δυσλειτουργία στην επικοινωνία και στη λήψη μηνυμάτων στίγματος, ώστε να επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν.

Ο πλοίαρχος θεωρείται υπεύθυνος για οιαδήποτε αποδεδειγμένη επέμβαση στο σύστημα ΣΠΣ του σκάφους με στόχο να επηρεαστεί η λειτουργία του ή να παραποιηθούν τα μηνύματα στίγματος. Τυχόν παραβάσεις επισύρουν τις ποινές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

5.         Αναθεώρηση της συχνότητας αποστολής των μηνυμάτων στίγματος

Σε περίπτωση που υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις βάσει των οποίων εικάζεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μπορεί να ζητήσει από το ΚΠΑ του κράτους σημαίας, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αυξήσει τη συχνότητα αποστολής μηνυμάτων στίγματος ενός σκάφους στα τριάντα λεπτά για δεδομένη χρονική διάρκεια έρευνας. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάζονται αμελλητί από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμελλητί στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε τα μηνύματα στίγματος με βάση τη νέα συχνότητα αποστολής.

Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου έρευνας, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει πάραυτα το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση· ακολούθως, τους ενημερώνει για την ενδεχόμενη συνέχεια που θα δοθεί στην έρευνα.

Κεφάλαιο IV – Ναυτολόγηση

1.           Οι εφοπλιστές θυνναλιευτικών και αλιευτικών με παραγάδια επιφανείας οφείλουν να προσλαμβάνουν υπηκόους των χωρών ΑΚΕ, υπό τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

-        για το στόλο των θυνναλιευτικών γρι-γρι, το 20 % τουλάχιστον των ναυτικών που ναυτολογούνται κατά την περίοδο αλιείας τόνου στην αλιευτική ζώνη της τρίτης χώρας πρέπει να προέρχεται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ή από χώρα ΑΚΕ·

-        για το στόλο των παραγαδιάρικων επιφανείας, το 20 % τουλάχιστον των ναυτικών που ναυτολογούνται κατά την περίοδο αλιείας στην αλιευτική ζώνη της τρίτης χώρας πρέπει να προέρχεται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ή από χώρα ΑΚΕ·

2.           Οι εφοπλιστές μεριμνούν να ναυτολογούν συμπληρωματικό αριθμό ναυτικών προερχόμενων από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

3.           Οι εφοπλιστές επιλέγουν ελεύθερα τους ναυτικούς που ναυτολογούν στα σκάφη τους μεταξύ όσων περιλαμβάνονται σε κατάλογο εγκεκριμένων ναυτικών που διαθέτουν οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και οι αντιπρόσωποι των εφοπλιστών.

4.           Ο εφοπλιστής ή ο αντιπρόσωπός του κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε τα ονοματεπώνυμα των ναυτικών που ναυτολογήθηκαν στο συγκεκριμένο σκάφος, αναφέροντας τα στοιχεία εγγραφής τους στο ναυτολόγιο.

5.           Η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει, ειδικότερα, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

6.           Οι συμβάσεις απασχόλησης των ναυτικών από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και από χώρες ΑΚΕ, αντίγραφο των οποίων παραδίδεται στο υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Αλιείας και στους υπογράφοντες, συνάπτονται μεταξύ των αντιπροσώπων των εφοπλιστών και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους, ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι συμβάσεις αυτές εγγυώνται στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης έναντι θανάτου, ασθενείας και ατυχήματος.

7.           Ο μισθός των ναυτικών βαρύνει τους εφοπλιστές. Ο μισθός καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των εφοπλιστών ή των αντιπροσώπων τους και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους ή των αντιπροσώπων τους. Εντούτοις, οι αποδοχές των ναυτικών δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από εκείνες που ισχύουν για ναυτικούς των αντίστοιχων χωρών τους και πάντως όχι κατώτερες από τους κανόνες της ΔΟΕ.

8.           Κάθε ναυτικός που προσλαμβάνεται από σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του συγκεκριμένου σκάφους την παραμονή της ημέρας που προτείνεται για την επιβίβασή του. Εάν ο ναυτικός δεν παρουσιαστεί την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα προκειμένου να επιβιβαστεί, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να ναυτολογήσει τον εν λόγω ναυτικό.

Κεφάλαιο V – Παρατηρητές

1.           Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, επιβιβάζουν παρατηρητές που ορίζονται από τις αρμόδιες για την αλιεία αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, υπό τους όρους που ακολουθούν:

1.1     Κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών του Σάο Τομέ κα Πρίνσιπε, τα ενωσιακά σκάφη επιτρέπουν την επιβίβαση στο σκάφος παρατηρητή που έχει ορισθεί από την αρμόδια αρχή και έχει ως αποστολή τον έλεγχο των αλιευμάτων που αλιεύονται στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

1.2     Οι αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε καταρτίζουν τον κατάλογο των σκαφών που ορίζονται για την επιβίβαση παρατηρητή, καθώς και τον κατάλογο των παρατηρητών που ορίζονται προς επιβίβαση. Οι κατάλογοι αυτοί τηρούνται ενημερωμένοι. Κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις καταρτιστούν και, στη συνέχεια, ανά τρίμηνο όσον αφορά την ενδεχόμενη ενημέρωσή τους.

1.3     Η αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε κοινοποιούν στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γκαμπόν και στους ενδιαφερόμενους εφοπλιστές, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο σκάφος τη στιγμή έκδοσης της άδειας αλιείας, ή το αργότερο 15 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία επιβίβασης του παρατηρητή.

2.           Ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή επί του σκάφους διαρκεί μία αλιευτική εξόρμηση. Ωστόσο, κατόπιν ρητού αιτήματος των αρμόδιων αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, η εν λόγω επιβίβαση επιτρέπεται να κλιμακωθεί σε περισσότερες εξορμήσεις σε συνάρτηση με τη μέση διάρκεια των προβλεπόμενων εξορμήσεων συγκεκριμένου σκάφους. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται από την αρμόδια αρχή κατά την ανακοίνωση του ονόματος του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο εν λόγω σκάφος.

3.           Οι όροι επιβίβασης του παρατηρητή ορίζονται κοινή συναινέσει μεταξύ του εφοπλιστή ή του αντιπροσώπου του και των αρμόδιων αρχών.

4.           Η επιβίβαση και η αποβίβαση του παρατηρητή γίνεται στον λιμένα που επιλέγεται από τον εφοπλιστή. Η επιβίβαση του παρατηρητή πραγματοποιείται κατά την έναρξη της πρώτης αλιευτικής εξόρμησης στις αλιευτικές ζώνες του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μετά την κοινοποίηση του καταλόγου των ορισθέντων σκαφών.

5.           Οι ενδιαφερόμενοι εφοπλιστές κοινοποιούν εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων και με προειδοποίηση δέκα ημερών τις ημερομηνίες και τους λιμένες της υποπεριοχής στους οποίους προβλέπεται η επιβίβαση και η αποβίβαση των παρατηρητών.

6.           Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβάζεται σε λιμάνι εκτός του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τα έξοδα ταξιδιού του βαρύνουν τον εφοπλιστή. Εάν σκάφος στο οποίο επιβαίνει παρατηρητής εγκαταλείψει την αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τον επαναπατρισμό του παρατηρητή το συντομότερο δυνατόν με έξοδα του εφοπλιστή.

7.           Εάν ο παρατηρητής απουσιάζει από τον συμφωνημένο τόπο και κατά τη συμφωνημένη ώρα και δεν εμφανιστεί κατά τις δώδεκα επόμενες ώρες, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτομάτως από την υποχρέωσή του να επιβιβάσει τον εν λόγω παρατηρητή.

8.           Ο παρατηρητής απολαύει μεταχείρισης αξιωματικού επί του σκάφους. Όταν το σκάφος ασκεί δραστηριότητες στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ο παρατηρητής εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

8.1     παρατηρεί τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών·

8.2     επαληθεύει το στίγμα των σκαφών που συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες·

8.3     καταγράφει τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

8.4     επαληθεύει τα στοιχεία αλιευμάτων που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο ημερολόγιο πλοίου·

8.5     επαληθεύει τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και υπολογίζει κατ’ εκτίμηση τον όγκο των απορρίψεων εμπορεύσιμων ειδών ιχθύων·

8.6     κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα όσον αφορά την αλιεία, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επί του σκάφους.

9.           Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του για να εξασφαλίσει την σωματική και ηθική ακεραιότητα του παρατηρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

10          Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο πλοίαρχος του παρέχει πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του, στα έγγραφα που συνδέονται ευθέως με τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου πλοίου και του βιβλίου ναυσιπλοΐας, καθώς και στους αναγκαίους χώρους του σκάφους, προκειμένου να διευκολύνει την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

11.         Κατά τη διάρκεια της παραμονής του επί του σκάφους, ο παρατηρητής:

11.1   λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι συνθήκες επιβίβασής του καθώς και η παρουσία του επί του σκάφους να μη διακόπτουν ούτε να παρεμποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες,

11.2   προσέχει τα υλικά και τον εξοπλισμό του σκάφους και λαμβάνει υπόψη τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που ανήκουν στο σκάφος αυτό.

12.         Στο τέλος της περιόδου παρατήρησης και πριν εγκαταλείψει το σκάφος, ο παρατηρητής συντάσσει έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογράφει την έκθεση παρουσία του πλοιάρχου, ο οποίος μπορεί να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν όλες οι παρατηρήσεις που θεωρεί χρήσιμες, ακολουθούμενες από την υπογραφή του. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον πλοίαρχο του σκάφους κατά την αποβίβαση του παρατηρητή.

13.         Ο εφοπλιστής εξασφαλίζει με έξοδά του την ενδιαίτηση και τη σίτιση των παρατηρητών υπό τις συνθήκες που δικαιούνται οι αξιωματικοί, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων του σκάφους.

14.         Ο μισθός και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή βαρύνουν το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Κεφάλαιο VI – Έλεγχος και επιθεώρηση

1.           Τα ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη οφείλουν να τηρούν τα μέτρα και τις συστάσεις που εκδίδονται από την ICCAT όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, τις τεχνικές προδιαγραφές τους και κάθε άλλο τεχνικό μέτρο που έχει εφαρμογή στις οικείες αλιευτικές δραστηριότητες.

2.           Διαδικασίες επιθεώρησης:

Η επιθεώρηση εν πλω, εντός λιμένα ή/και σε αγκυροβόλια στη ζώνη αλιείας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας, πραγματοποιείται από σκάφη και επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε οι οποίοι αναγνωρίζονται σαφώς ως επιθεωρητές αλιείας.

Πριν από την επιβίβασή τους, οι επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε προειδοποιούν το σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απόφασή τους να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση. Η επιθεώρηση διεξάγεται από δύο επιθεωρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι οφείλουν να επιδείξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και της ιδιότητάς τους ως επιθεωρητών πριν από τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

Οι επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε παραμένουν επί του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον όσο απαιτείται για τη διεξαγωγή των καθηκόντων που συνδέονται με την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση διενεργείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος τόσο για το σκάφος όσο και για την αλιευτική του δραστηριότητα και το φορτίο του.

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μπορεί να επιτρέψει στην ΕΕ να συμμετέχει στην επιθεώρηση στη θάλασσα ως παρατηρητής.

Ο πλοίαρχος του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνει την επιβίβαση στο σκάφος και το έργο των επιθεωρητών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης οι αρμόδιοι επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε συντάσσουν σχετική έκθεση. Ο πλοίαρχος του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχόλια στην έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης υπογράφεται από τον επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει την έκθεση και από τον πλοίαρχο του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης από τον πλοίαρχο δεν θίγει το δικαίωμα άμυνας του εφοπλιστή κατά τη διαδικασία που συνδέεται με την παράβαση. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το έγγραφο, πρέπει να διευκρινίσει τους λόγους της άρνησης εγγράφως, ο δε επιθεωρητής σημειώνει την ένδειξη «άρνηση υπογραφής». Οι επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε παραδίδουν αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον πλοίαρχο του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την αναχώρησή τους από αυτό. Εντός 7 ημερών από την επιθεώρηση, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1. Χειρισμός των παραβάσεων:

Κάθε παράβαση που διαπράττεται από σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος αναφέρεται σε έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κράτος σημαίας εντός 24 ωρών.

Η υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης από τον πλοίαρχο δεν θίγει το δικαίωμα άμυνας του εφοπλιστή κατά τη διαδικασία που συνδέεται με την παράβαση. Ο πλοίαρχος του σκάφους συνεργάζεται κατά την εξέλιξη της διαδικασίας επιθεώρησης.

2. Παύση δραστηριοτήτων σκάφους – Ενημερωτική συνάντηση:

Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε το προβλέπει για την καταγγελλόμενη παράβαση, κάθε σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο παρανομεί μπορεί να υποχρεωθεί να παύσει την αλιευτική του δραστηριότητα και, σε περίπτωση που το σκάφος είναι στη θάλασσα, να επιστρέψει σε λιμένα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός μέγιστης προθεσμίας 24 ωρών, κάθε παύση δραστηριοτήτων σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει άδεια αλιείας. Η εν λόγω κοινοποίηση συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία ως προς την καταγγελλόμενη παράβαση.

Πριν από οποιαδήποτε λήψη μέτρων κατά του σκάφους, του πλοιάρχου, του πληρώματος ή του φορτίου, πλην των μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των αποδείξεων, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε συγκαλεί, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός προθεσμίας μίας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της παύσης δραστηριοτήτων του σκάφους, ενημερωτική συνάντηση για να διευκρινιστούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην παύση των δραστηριοτήτων του σκάφους και να γνωστοποιηθεί τυχόν επιβολή κυρώσεων. Στην εν λόγω συνάντηση μπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος του κράτους σημαίας του σκάφους.

3. Επιβολή ποινών – Διαδικασία συμβιβασμού:

Η επιβολή ποινών για κάθε καταγγελλόμενη παράβαση καθορίζεται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία.

Όταν ο διακανονισμός της παράβασης προϋποθέτει δικαστική διαδικασία, πριν από την έναρξή της, και εφόσον η παράβαση δεν συνιστά εγκληματική πράξη, τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό των όρων και του επιπέδου της ποινής. Στην εν λόγω διαδικασία συμβιβασμού μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του κράτους σημαίας του σκάφους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία συμβιβασμού ολοκληρώνεται το αργότερο 3 ημέρες μετά την κοινοποίηση της παύσης δραστηριοτήτων του σκάφους.

4. Δικαστική διαδικασία – Τραπεζική εγγύηση:

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας συμβιβασμού και παραπομπής της παράβασης ενώπιον αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ο εφοπλιστής του σκάφους που έχει διαπράξει παράβαση καταθέτει τραπεζική εγγύηση σε τράπεζα που υποδεικνύει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, της οποίας το ύψος καθορίζεται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με την παύση δραστηριοτήτων του σκάφους, το εκτιμώμενο πρόστιμο και τυχόν αντισταθμιστική αποζημίωση. Η τραπεζική εγγύηση παραμένει δεσμευμένη έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Η τραπεζική εγγύηση αποδεσμεύεται και επιστρέφεται άμεσα στον εφοπλιστή μετά την έκδοση της απόφασης:

α) εις το ακέραιο, σε περίπτωση που δεν έχουν επιβληθεί ποινές,

β) στο ύψος του υπολοίπου, εφόσον η ποινή συνεπάγεται πρόστιμο κατώτερο από το ύψος της τραπεζικής εγγύησης.

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα αποτελέσματα της δικαστικής διαδικασίας εντός προθεσμίας 7 ημερών από την έκδοση της απόφασης.

5. Απελευθέρωση του σκάφους και του πληρώματος:

Τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμά του επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τον λιμένα μόλις διευθετηθεί το θέμα της ποινής που έχει επιβληθεί βάσει της διαδικασίας συμβιβασμού ή μόλις καταβληθεί η τραπεζική εγγύηση.

Προσαρτήματα

1 – Demande d´autorisation de pêche

2 – Υπόδειγμα δήλωσης των αλιευμάτων

3 – Γεωγραφικές συντεταγμένες της ζώνης που υπόκειται σε απαγόρευση αλιείας

4 – Μορφότυπος του μηνύματος στίγματος ΣΠΣ

5 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (σύστημα ERS)

Προσάρτημα 1

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

I- ΑΙΤΩΝ

1.     Όνομα του εφοπλιστή: ............................................................................................................................

2.     Διεύθυνση του εφοπλιστή: ........................................................................................................................

2.     Ονομασία της ένωσης ή του αντιπροσώπου του εφοπλιστή: .....................................................................

3.     Διεύθυνση της ένωσης ή του αντιπροσώπου του εφοπλιστή: ................................................................

4.     Τηλέφωνο :.......................          Τηλεομοιοτυπία : ................................... Δ/νση ηλ. ταχ. : ……………

5.     Όνομα πλοιάρχου: ......................................... Ιθαγένεια : ................. Δ/νση ηλ. ταχ. : …………………

II-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

1.     Όνομα του σκάφους: ...............................................................................................................................

2.     Χώρα σημαίας :.......................................................................................................................

3.     Εξωτερικός αριθμός νηολογίου: …………....................................................................................

4.     Λιμένας νηολόγησης: …………………. MMSI : ………….……Αριθμός IMO :…….…….…

5.     Ημερομηνία υπαγωγής του σκάφους στη σημερινή σημαία: ........../........./.............. Προηγούμενη χώρα σημαίας (κατά περίπτωση) : ………...

6.     Έτος και τόπος ναυπήγησης: ....../......./.......... …………........ Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου: ...............................

7.     Συχνότητα κλήσεως ασυρμάτου: ………….............. Αριθμός τηλεφώνου δορυφόρου: ……………..…………...……

8.     Υλικό σκάφους:         Χάλυβας ¨          Ξύλο ¨            Πολυεστέρας ¨    Άλλο ¨ …………………………….

III-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.     Μήκος (ολικό): : ..................................................       Πλάτος : .......................................

2.     Ολική χωρητικότητα (σε GT) : ..................................  Χωρητικότητα: ……………….……………

3.     Ισχύς της κύριας μηχανής σε KW : .......................Κατασκευαστής: .................................       Τύπος: ….....................

4.     Τύπος σκάφους: ¨ Θυναλλιευτικό γρι-γρι¨ Παραγαδιάρικο επιφανείας 5.            Αλιευτικά εργαλεία: ...................................... ……………

6.     Αλιευτικές ζώνες: ………………………………………          Είδη-στόχος: ……………………………….

7.     Ορισθείς λιμένας για τις δραστηριότητες εκφόρτωσης : ………………………………….………………………

8.     Συνολικός αριθμός μελών πληρώματος: .....................................................................................................

9.     Μέθοδος συντήρησης αλιευμάτων:     Δαπάνες ¨    Ψύξη ¨              Mικτή ¨             Κατάψυξη ¨

10.   Ικανότητα κατάψυξης ανά 24 ώρες (σε τόνους): .................Χωρητικότητα αμπαριών : ...............           Αριθμός: .....

11.        Πομπός ΣΠΣ:

            Παραγωγός: …………………… Υπόδειγμα: …………………. Αριθμός σειράς: …………………

            Έκδοση λογισμικού: ..................................... Φορέας εκμετάλλευσης δορυφόρου : ………………..

Ο υπογεγραμμένος βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς και παρέχονται καλή τη πίστει.

           

Έγινε στ.. ......................................, την .............................

Υπογραφή του αιτούντος ..........................................................

Προσάρτημα 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ||

|| || Παραγάδι Ζωντανό δόλωμα Γρι-γρι Τράτα Άλλα ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Όνομα του σκάφους: ……………………………………………………………………. || Κόροι ολικής χωρητικότητας: …………………………………………………............................. || ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ του σκάφους: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ του σκάφους: || Μήνας || Ημέρα || Έτος || Λιμένας || || ||

Χώρα σημαίας:            ……………………………………………………………………........................... || Χωρητικότητα – (M.T): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Αριθμός νηολογίου:        ………………………………………………………………................................... || Πλοίαρχος: ……………………………………………………….... || || || ||

Εφοπλιστής: ………………………………………………………….......................... || Αριθμός μελών πληρώματος: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………….... || Ημερομηνία έκθεσης: ………………………………………………...... || || ||

|| (Συντάκτης):  ………………………………………………................................. || Αριθμός ημερών στη θάλασσα: || || Αριθμός ημερών αλιείας: Αριθ. ρίψεων εργαλείων στη θάλασσα: || || Αριθμός αλιευτικού ταξιδιού: || ||

||

||

|| ||

Ημερομηνία || Περιοχή || Θερμοκρασία στην επιφάνεια του νερού (ºC) || Αλιευτική προσπάθεια Αριθμός χρησιμ. αγκιστριών || Αλιεύματα || Isco usado na pesca (Χρησιμοποιηθέν δόλωμα) ||

Μήνας || Ημέρα || Γεωγραφικό πλάτος Β/Ν || Γεωγραφικό μήκος Α/Δ || Κοινός τόνος Thunnus thynnus ή maccoyi || Τόνος κιτρινόπτερος Thunnus albacares || (Μεγαλόφθαλμος τόνος) Thunnus obesus || (Τόνος μακρύπτερος) Thunnus alalunga || (Ξιφίας) Xiphias gladius || (Γραμμωτό μάρλιν) (Λευκό μάρλιν) Tetraptunus audax ή albidus || (Μαύρο μάρλιν) Makaira indica || (Ιστιοφόρος) Istiophorus albicane ή platypterus || Παλαμίδα Katsuwonus pelamis || (Μικτά αλιεύματα) || Ημερήσιο σύνολο (βάρος σε kg μόνον) || Λουτσοζαργάνα || Καλαμάρι || Ζωντανό δόλωμα || (Άλλα) ||

|| || || || || || Αριθμός || Βάρος kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Παρατηρήσεις || || || || ||

1 – Χρησιμοποιήστε ένα φύλλο ανά μήνα και μία γραμμή ανά ημέρα. || || 2 - Ως «ημέρα» νοείται η ημέρα πόντισης του παραγαδιού. || 4 - Η τελευταία γραμμή (εκφορτωθείσες ποσότητες) πρέπει να συμπληρώνεται μόνο κατά το τέλος του ταξιδίου. Πρέπει να καταχωρίζεται το πραγματικό βάρος κατά τον χρόνο της εκφόρτωσης. || ||

|| || 3 - Η αλιευτική περιοχή αφορά το στίγμα του σκάφους. Στρογγυλοποιήστε πρώτα λεπτά και καταγράψτε μοίρες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους. Μην ξεχάσετε να καταγράψετε Β/Ν και Α/Δ. || || 5 - Όλα τα στοιχεία του παρόντος ημερολογίου έχουν αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα. || || ||

Προσάρτημα 3

Γεωγραφικές συντεταγμένες της ζώνης που υπόκειται σε απαγόρευση αλιείας

Γεωγραφικό πλάτος || || Γεωγραφικό μήκος ||

Μοίρες || λεπτά || Δεύτερα λεπτά || || Μοίρες || || λεπτά || Δεύτερα λεπτά

03 || 02 || 22 || Β || || 07 || 07 || 31 || Α ||

02 || 50 || 00 || Β || || 07 || 25 || 52 || Α ||

02 || 42 || 38 || Β || || 07 || 36 || 25 || Α ||

02 || 20 || 59 || Β || || 06 || 52 || 45 || Α ||

01 || 40 || 12 || Β || || 05 || 57 || 54 || Α ||

01 || 09 || 17 || Β || || 04 || 51 || 38 || Α ||

01 || 13 || 15 || Β || || 04 || 41 || 27 || Α ||

01 || 21 || 29 || Β || || 04 || 24 || 14 || Α ||

01 || 31 || 39 || Β || || 04 || 06 || 55 || Α ||

01 || 42 || 50 || Β || || 03 || 50 || 23 || Α ||

01 || 55 || 18 || Β || || 03 || 34 || 33 || Α ||

01 || 58 || 53 || Β || || 03 || 53 || 40 || Α ||

02 || 02 || 59 || Β || || 04 || 15 || 11 || Α ||

02 || 05 || 10 || Β || || 04 || 24 || 56 || Α ||

02 || 10 || 44 || Β || || 04 || 47 || 58 || Α ||

02 || 15 || 53 || Β || || 05 || 06 || 03 || Α ||

02 || 19 || 30 || Β || || 05 || 17 || 11 || Α ||

02 || 22 || 49 || Β || || 05 || 26 || 57 || Α ||

02 || 26 || 21 || Β || || 05 || 36 || 20 || Α ||

02 || 30 || 08 || Β || || 05 || 45 || 22 || Α ||

02 || 33 || 37 || Β || || 05 || 52 || 58 || Α ||

02 || 36 || 38 || Β || || 05 || 59 || 00 || Α ||

02 || 45 || 18 || Β || || 06 || 15 || 57 || Α ||

02 || 50 || 18 || Β || || 06 || 26 || 41 || Α ||

02 || 51 || 29 || Β || || 06 || 29 || 27 || Α ||

02 || 52 || 23 || Β || || 06 || 31 || 46 || Α ||

02 || 54 || 46 || Β || || 06 || 38 || 07 || Α ||

03 || 00 || 24 || Β || || 06 || 56 || 58 || Α ||

03 || 01 || 19 || Β || || 07 || 01 || 07 || Α ||

03 || 01 || 27 || Β || || 07 || 01 || 46 || Α ||

03 || 01 || 44 || Β || || 07 || 03 || 07 || Α ||

03 || 02 || 22 || Β || || 07 || 07 || 31 || Α ||

|| || || || || || || ||

Προσάρτημα 4

MOΡΦΟΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΣΠΣ

Δεδομένα || Κωδικός || Υποχρεωτικό/Προαιρετικό || Περιεχόμενα

Έναρξη καταχώρησης || SR || O || Στοιχεία του συστήματος που προσδιορίζουν την έναρξη της καταχώρισης

Παραλήπτης || AD || O || Στοιχεία του μηνύματος – Παραλήπτης, τριψήφιος κωδικός της χώρας (ISO-3166)

Αποστολέας || FR || O || Στοιχεία του μηνύματος – Αποστολέας, τριψήφιος κωδικός της χώρας (ISO-3166)

Κράτος σημαίας: || FS || O || Στοιχεία του μηνύματος – Σημαία κράτους, τριψήφιος κωδικός (ISO-3166)

Τύπος μηνύματος || TM || O || Στοιχεία του μηνύματος - Τύπος μηνύματος (ENT, POS, EXI)

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (IRCS) || RC || O || Στοιχεία του σκάφους – Διεθνές σήμα κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους (IRCS)

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς του συμβαλλόμενου μέρους || IR || F || Στοιχεία του σκάφους – Μοναδικός αριθμός του συμβαλλόμενου μέρους, τριψήφιος κωδικός (ISO-3166) ακολουθούμενος από τον αριθμό

Εξωτερικός αριθμός νηολογίου || XR || O || Στοιχεία του σκάφους – Αριθμός που εμφαίνεται στην πλευρά του σκάφους (ISO 8859.1)

Γεωγραφικό πλάτος || LT || O || Στοιχεία στίγματος του σκάφους – στίγμα σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες Β/Ν ΜΜ.μμμ (WGS84)

Γεωγραφικό μήκος || LG || O || Στοιχεία στίγματος του σκάφους – στίγμα σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες Α/Δ ΜΜ.μμμ (WGS84)

Κατεύθυνση || CO || O || Πορεία του σκάφους σε κλίμακα 360ο

Ταχύτητα || SP || O || Ταχύτητα του σκάφους σε δεκάδες κόμβων

Ημερομηνία || DA || O || Στοιχεία στίγματος του σκάφους – ημερομηνία καταγραφής του στίγματος UTC (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα || TI || O || Στοιχεία στίγματος του σκάφους – ώρα καταγραφής του στίγματος UTC (ΩΩΛΛ)

Τέλος καταχώρισης || ER || O || Στοιχεία του συστήματος που προσδιορίζουν το τέλος της καταχώρισης

Η δομή μιας διαβίβασης δεδομένων έχει ως εξής:

Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ISO 8859.1

Μια διπλή πλάγια κάθετος (//) και οι χαρακτήρες «SR» υποδηλώνουν την αρχή του μηνύματος.

Κάθε στοιχείο δεδομένου ταυτοποιείται βάσει του κωδικού του και διαχωρίζεται από τα λοιπά στοιχεία δεδομένων με μια διπλή πλάγια κάθετο (//).

Μονή πλάγια κάθετος (/) χωρίζει τον κωδικό από τα δεδομένα.

Ο κωδικός «ER» ακολουθούμενος από διπλή πλάγια κάθετο (//) δηλώνει το τέλος του μηνύματος.

Τα προαιρετικά δεδομένα πρέπει να τίθενται μεταξύ της έναρξης και του τέλους της καταχώρισης.

Προσάρτημα 5

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (σύστημα ERS)

Γενικές διατάξεις

(1) Κάθε αλιευτικό σκάφος της ΕΕ πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα, εφεξής «σύστημα ERS», με δυνατότητα καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους, εφεξής «δεδομένα ERS», όταν αυτό αλιεύει στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

(2) Δεν επιτρέπεται σε σκάφος της ΕΕ το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με σύστημα ERS, ή του οποίου το σύστημα ERS δεν λειτουργεί, να εισέλθει στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε προκειμένου να ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα.

(3) Τα δεδομένα ERS διαβιβάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του κράτους σημαίας του σκάφους, ήτοι αποστέλλονται αρχικά στο Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (εφεξής ΚΠΑ) του κράτους σημαίας, το οποίο διασφαλίζει την αυτόματη διάθεσή τους στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

(4) Το κράτος σημαίας και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μεριμνούν ώστε τα οικεία ΚΠΑ να είναι εφοδιασμένα με εξοπλισμό πληροφορικής και να διαθέτουν το λογισμικό που είναι απαραίτητο για την αυτόματη διαβίβαση δεδομένων ERS σε μορφότυπο XML που διατίθεται στη διεύθυνση: [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], και να εφαρμόζουν διαδικασία αποθήκευσης με δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων ERS σε μορφή αναγνώσιμη μέσω υπολογιστή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.         

(5) Κάθε αλλαγή ή επικαιροποίηση του εν λόγω μορφοτύπου προσδιορίζεται και καταχωρείται η σχετική ημερομηνία, και πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική έξι μήνες αφότου τεθεί σε εφαρμογή.

(6) Η διαβίβαση των δεδομένων ERS πραγματοποιείται με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ, των επονομαζόμενων DEH (Data Exchange Highway).

(7) Το κράτος σημαίας και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ορίζουν από έναν ανταποκριτή ERS, ο οποίος λειτουργεί ως σημείο επαφής.

α)      Οι ανταποκριτές ERS διορίζονται για ελάχιστη περίοδο έξι μηνών.

β)      Τα ΚΠΑ του κράτους σημαίας και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε κοινοποιούν αμοιβαία, πριν από την έναρξη παραγωγής του ERS από τον προμηθευτή, τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του αντίστοιχου ανταποκριτή ERS.

γ)      Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του ανταποκριτή ERS πρέπει να κοινοποιείται αμελλητί.

Λήψη και κοινοποίηση δεδομένων ERS

(8) Το αλιευτικό σκάφος υποχρεούται:

α)      Να κοινοποιεί καθημερινά τα δεδομένα ERS για κάθε ημέρα που είναι παρόν στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε·

β)      να καταγράφει για κάθε αλιευτική δραστηριότητα τις ποσότητες κάθε είδους που αλιεύεται και διατηρείται επί του σκάφους ως είδος-στόχος ή ως παρεμπίπτον ή απορριπτόμενο αλίευμα·

γ)      Για κάθε είδος που προσδιορίζεται στην άδεια αλιείας που χορηγεί το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, πρέπει επίσης να δηλώνονται τα μηδενικά αλιεύματα·

δ)      κάθε είδος πρέπει να ταυτοποιείται βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO·

ε)      Οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιόγραμμα βάρους των ζωντανών ιχθύων και, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων·

στ)    να καταγράφει στα δεδομένα ERS, για κάθε αλιευόμενο είδος, τις ποσότητες που μεταφορτώνονται ή/και εκφορτώνονται·

ζ)      να καταγράφει στα δεδομένα ERS, σε κάθε είσοδο (μήνυμα COE) και έξοδο (μήνυμα COX) από τα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ειδικό μήνυμα το οποίο να περιλαμβάνει, για κάθε είδος που προσδιορίζεται στην άδεια αλιείας που έχει χορηγήσει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τις ποσότητες των αλιευμάτων επί του σκάφους κατά τον χρόνο κάθε διέλευσης·

η)      να διαβιβάζει καθημερινά τα δεδομένα ERS στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας, στον μορφότυπο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, το αργότερο στις 23:59 UTC·

(9) Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων ERS που καταγράφονται και διαβιβάζονται.

(10) Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας αποστέλλει αυτομάτως και αμέσως τα δεδομένα ERS στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

(11) Το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε επιβεβαιώνει τη λήψη των δεδομένων ERS μέσω απαντητικού μηνύματος και χειρίζεται όλα τα δεδομένα ERS με εμπιστευτικότητα.

Βλάβη του συστήματος ERS επί του σκάφους, ή/και κατά τη μετάδοση δεδομένων ERS μεταξύ του σκάφους και του ΚΠΑ του κράτους σημαίας

(12) Το κράτος σημαίας ενημερώνει αμελλητί τον πλοίαρχο ή/και τον πλοιοκτήτη του σκάφους που φέρει τη σημαία του, ή τον εκπρόσωπό του, για κάθε τεχνική βλάβη του συστήματος ERS που είναι εγκατεστημένο επί του σκάφους ή για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας στη διαβίβαση των δεδομένων ERS μεταξύ του σκάφους και του ΚΠΑ του κράτους σημαίας.

(13) Το κράτος σημαίας ενημερώνει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σχετικά με την εντοπισθείσα βλάβη και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

(14) Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ERS επί του σκάφους, ο πλοίαρχος ή/και ο πλοιοκτήτης μεριμνά για την επισκευή ή την αντικατάσταση του συστήματος ERS εντός 10 ημερών. Εάν το σκάφος καταπλεύσει σε λιμένα εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας των 10 ημερών, δεν επιτρέπεται να συνεχίσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε παρά μόνο όταν το σύστημα ERS είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, εκτός εάν λάβει σχετικά άδεια από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

(15) Ένα αλιευτικό σκάφος δεν μπορεί να αποπλεύσει από λιμένα εφόσον έχει σημειωθεί τεχνική βλάβη του συστήματος ERS παρά μόνο:

α)      όταν το σύστημα ERS καταστεί εκ νέου λειτουργικό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ή

β)      εάν λάβει την άδεια του κράτους σημαίας. Στη δεύτερη περίπτωση, το κράτος σημαίας ενημερώνει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σχετικά με την απόφασή του πριν από την αναχώρηση του σκάφους.

(16) Κάθε σκάφος της ΕΕ που αλιεύει στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με σύστημα ERS σε βλάβη, οφείλει να διαβιβάζει καθημερινά και το αργότερο στις 23:59 UTC όλα τα δεδομένα ERS στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας του με κάθε άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας στο οποίο έχει πρόσβαση το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

(17) Τα δεδομένα ERS που δεν κατέστη δυνατό να τεθούν στη διάθεση του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μέσω του συστήματος ERS λόγω βλάβης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 12, διαβιβάζονται από το ΚΠΑ του κράτους σημαίας στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σε άλλη ηλεκτρονική μορφή που συμφωνείται από κοινού. Η εν λόγω εναλλακτική διαβίβαση θεωρείται ότι αποτελεί προτεραιότητα και εξυπακούεται ότι οι προθεσμίες διαβίβασης που ισχύουν συνήθως μπορούν να μην τηρηθούν.

(18) Εάν το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε δεν λάβει τα δεδομένα ERS ενός σκάφους επί 3 συνεχόμενες ημέρες, το Σάτο Τομέ και Πρίνσιπε δύναται να δώσει εντολή στο σκάφος να επιστρέψει άμεσα σε λιμένα τον οποίο θα ορίσει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για έρευνα.

Βλάβη στα ΚΠΑ – Αδυναμία λήψης των δεδομένων ERS από το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

(19) Σε περίπτωση που ένα ΚΠΑ δεν λαμβάνει δεδομένα ERS, o οικείος ανταποκριτής ERS ενημερώνει αμελλητί τον ανταποκριτή ERS του άλλου ΚΠΑ και, εφόσον είναι απαραίτητο, συνεργάζεται μαζί του για την επίλυση του προβλήματος.

(20) Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε συμφωνούν από κοινού, πριν από την έναρξη λειτουργίας του ERS, σχετικά με τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση των δεδομένων ERS σε περίπτωση βλάβης των ΚΠΑ, και αμελλητί ενημερώνονται αμοιβαία για οποιαδήποτε τροποποίηση.

(21) Εάν το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώσει ότι τα δεδομένα ERS δεν έχουν ληφθεί, το ΚΠΑ του κράτους σημαίας εντοπίζει τα αίτια του προβλήματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας ενημερώνει το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και την ΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα και τα ληφθέντα μέτρα εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση της βλάβης.

(22) Εάν για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών, το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμελλητί τα απαιτούμενα δεδομένα ERS στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα, όπως προβλέπεται στο σημείο 17.

(23) Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου (MCS) της χώρας ώστε τα σκάφη της ΕΕ να μην θεωρηθεί ότι διαπράττουν παράβαση λόγω της μη διαβίβασης των δεδομένων ERS από το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε εξαιτίας της βλάβης ενός εκ των ΚΠΑ.

Συντήρηση ενός ΚΠΑ

(24) Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ενός ΚΠΑ (πρόγραμμα συντήρησης), οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ανταλλαγή δεδομένων ERS πρέπει να κοινοποιούνται στο άλλο ΚΠΑ τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την εκτέλεσή τους, ει δυνατόν με αναφορά της ημερομηνίας και της διάρκειας συντήρησης. Για μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, οι εν λόγω πληροφορίες αποστέλλονται το συντομότερο δυνατόν στο άλλο ΚΠΑ.

(25) Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, η διαβίβαση των δεδομένων ERS μπορεί να αναβληθεί έως ότου το σύστημα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Τα σχετικά δεδομένα ERS διαβιβάζονται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης.

(26) Εάν οι εργασίες συντήρησης διαρκέσουν περισσότερες από 24 ώρες, τα δεδομένα ERS διαβιβάζονται στο άλλο ΚΠΑ με τη χρήση ενός από τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο σημείο 17.

(27) Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου (MCS) της χώρας ώστε τα σκάφη της ΕΕ να μην θεωρηθεί ότι διαπράττουν παράβαση εξαιτίας της μη διαβίβασης των δεδομένων ERS λόγω εργασιών συντήρησης σε ένα ΚΠΑ.

[1]               ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33

[2]               http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf