14.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 366/35


Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ

(2013/C 366/09)

1.   Όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 (1), για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή γνωστοποιεί ότι, αν δεν κινηθεί επανεξέταση σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία, τα μέτρα αντιντάμπινγκ που αναφέρονται παρακάτω θα λήξουν την ημερομηνία που καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

2.   Διαδικασία

Οι παραγωγοί της Ένωσης μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση επανεξέτασης. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας.

Αν η Επιτροπή αποφασίσει να επανεξετάσει τα εν λόγω μέτρα, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς, οι αντιπρόσωποι της εξάγουσας χώρας και οι παραγωγοί της Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν, να αντικρούσουν ή να σχολιάσουν τα στοιχεία που παρατίθενται στην αίτηση επανεξέτασης.

3.   Προθεσμία

Οι παραγωγοί της Ένωσης μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση επανεξέτασης, με βάση τα ανωτέρω, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2), ανά πάσα στιγμή από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, αλλά το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα.

4.   Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου.

Προϊόν

Χώρα/-ες καταγωγής ή εξαγωγής

Μέτρα

Παραπομπή

Ημερομηνία λήξης (3)

Εξαρτήματα σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και Ταϊλάνδη και επιπλέον Ταϊβάν, Ινδονησία, Σρι Λάνκα και Φιλιππίνες

Δασμός αντιντάμπινγκ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 803/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 233 της 4.9.2009, σ. 1) επεκτάθηκε όσον αφορά την Κίνα στις εισαγωγές που αποστέλλονται από την Ινδονησία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2052/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 355 της 1.12.2004, σ. 4) και στις εισαγωγές που αποστέλλονται από τη Σρι Λάνκα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2053/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 355 της 1.12.2004, σ. 9), καθώς και στις εισαγωγές που αποστέλλονται από τις Φιλιππίνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 655/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 116 της 29.4.2006, σ. 1)

5.9.2014


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  Φαξ +32 22956505.

(3)  Το μέτρο λήγει τα μεσάνυχτα της ημέρας που αναφέρεται στην παρούσα στήλη.