15.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 47/7


Συνοπτικές πληροφορίες κοινοποιούμενες από τα κράτη μέλη σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 736/2008 της Επιτροπής περί της εφαρμογής των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 47/04

Αριθ. Ενίσχυσης: XF 19/10

Κράτος μέλος: Ισπανία

Περιφέρεια/Αρχή που χορηγεί την ενίσχυση: Comunitat Valenciana/Generalitat

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων/επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει ενίσχυση ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Νομική βάση: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc η οποία χορηγείται: 10 000 EUR

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: 50 % των επιλέξιμων δαπανών [το υπόλοιπο 50 % θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου (Ayuntamiento) της Guardamar del Segura]

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:

Διάρκεια του καθεστώτος ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης· να αναφερθεί:

Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: η τελική ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να χορηγηθεί η ενίσχυση

Χ

σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης ad hoc: η προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης: 31 Δεκεμβρίου 2010

Στόχος της ενίσχυσης: Εφαρμογή πολιτικής σε θέματα ποιότητας και αξιοποίησης, κατάκτηση νέων αγορών ή εγκαινίαση εκστρατειών για την προώθηση των νωπών αλιευτικών προϊόντων

Να αναφερθεί ποιο/ποια από τα άρθρα εφαρμόζεται/εφαρμόζονται (άρθρα 8 έως 24): Άρθρο 20

Σχετική δραστηριότητα: Προώθηση νωπών αλιευτικών προϊόντων

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Διεύθυνση στο διαδίκτυο όπου είναι δυνατόν να συμβουλευθείτε το πλήρες κείμενο του καθεστώτος ενίσχυσης ή των κριτηρίων και των όρων χορήγησης ενίσχυσης ad hoc που δεν εντάσσεται σε καθεστώς ενίσχυσης: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Αιτιολογία: Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προτιμήθηκε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και όχι ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας: Η ενίσχυση αυτή χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Generalitat, δεν συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και δεν εντάσσεται ως εκ τούτου στο ισπανικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) στον κλάδο της αλιείας

Αριθ. Ενίσχυσης: XF 20/10

Κράτος μέλος: Ισπανία

Περιφέρεια/Αρχή που χορηγεί την ενίσχυση: Comunitat Valenciana/Generalitat

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων/επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει ενίσχυση ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Νομική βάση: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc η οποία χορηγείται: 10 000 EUR

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: 50 % των επιλέξιμων δαπανών [το υπόλοιπο 50 % θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου (Ayuntamiento) της Gandía]

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:

Διάρκεια του καθεστώτος ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης· να αναφερθεί:

Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: η τελική ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να χορηγηθεί η ενίσχυση

Χ

σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης ad hoc: η προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης: 31 Δεκεμβρίου 2010

Στόχος της ενίσχυσης: Εφαρμογή πολιτικής σε θέματα ποιότητας και αξιοποίησης, κατάκτηση νέων αγορών ή εγκαινίαση εκστρατειών για την προώθηση των νωπών αλιευτικών προϊόντων

Να αναφερθεί ποιο/ποια από τα άρθρα εφαρμόζεται/εφαρμόζονται (άρθρα 8 έως 24): Άρθρο 20

Σχετική δραστηριότητα: Προώθηση νωπών αλιευτικών προϊόντων

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Διεύθυνση διαδικτύου όπου παρατίθεται το πλήρες κείμενο του καθεστώτος ενίσχυσης ή των κριτηρίων και των όρων χορήγησης ενίσχυσης ad hoc που δεν εντάσσεται σε καθεστώς ενίσχυσης: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Αιτιολογία: Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προτιμήθηκε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και όχι ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας: Η ενίσχυση αυτή χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Generalitat, δεν συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και δεν εντάσσεται ως εκ τούτου στο ισπανικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) στον κλάδο της αλιείας

Αριθ. Ενίσχυσης: XF 21/10

Κράτος μέλος: Ισπανία

Περιφέρεια/Αρχή που χορηγεί την ενίσχυση: Comunitat Valenciana/Generalitat

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων/επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει ενίσχυση ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Νομική βάση: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc η οποία χορηγείται: 10 000 EUR

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: 50 % των επιλέξιμων δαπανών [το υπόλοιπο 50 % θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου (Ayuntamiento) του Benicarló]

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:

Διάρκεια του καθεστώτος ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης· να αναφερθεί:

Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: η τελική ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να χορηγηθεί η ενίσχυση

X

σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης ad hoc: η προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης: 31 Δεκεμβρίου 2010

Στόχος της ενίσχυσης: Εφαρμογή πολιτικής σε θέματα ποιότητας και αξιοποίησης, κατάκτηση νέων αγορών ή εγκαινίαση εκστρατειών για την προώθηση των νωπών αλιευτικών προϊόντων

Να αναφερθεί ποιο/ποια από τα άρθρα εφαρμόζεται/εφαρμόζονται (άρθρα 8 έως 24): Άρθρο 20

Σχετική δραστηριότητα: Προώθηση νωπών αλιευτικών προϊόντων

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Διεύθυνση στο διαδίκτυο όπου είναι δυνατόν να συμβουλευθείτε το πλήρες κείμενο του καθεστώτος ενίσχυσης ή των κριτηρίων και των όρων χορήγησης ενίσχυσης ad hoc που δεν εντάσσεται σε καθεστώς ενίσχυσης: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Αιτιολογία: Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προτιμήθηκε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και όχι ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας: Η ενίσχυση αυτή χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Generalitat, δεν συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και δεν εντάσσεται ως εκ τούτου στο ισπανικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) στον κλάδο της αλιείας

Αριθ. Ενίσχυσης: XF 22/10

Κράτος μέλος: Ισπανία

Περιφέρεια/Αρχή που χορηγεί την ενίσχυση: Comunitat Valenciana/Generalitat

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων/επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει ενίσχυση ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Νομική βάση: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc η οποία χορηγείται: 10 000 EUR

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: 50 % των επιλέξιμων δαπανών [το υπόλοιπο 50 % θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου (Ayuntamiento) της Denía]

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:

Διάρκεια του καθεστώτος ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης· να αναφερθεί:

Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: η τελική ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να χορηγηθεί η ενίσχυση

X

σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης ad hoc: η προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης: 31 Δεκεμβρίου 2010

Στόχος της ενίσχυσης: Εφαρμογή πολιτικής σε θέματα ποιότητας και αξιοποίησης, κατάκτηση νέων αγορών ή εγκαινίαση εκστρατειών για την προώθηση των νωπών αλιευτικών προϊόντων

Να αναφερθεί ποιο/ποια από τα άρθρα εφαρμόζεται/εφαρμόζονται (άρθρα 8 έως 24): Άρθρο 20

Σχετική δραστηριότητα: Προώθηση νωπών αλιευτικών προϊόντων

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Διεύθυνση στο διαδίκτυο όπου είναι δυνατόν να συμβουλευθείτε το πλήρες κείμενο του καθεστώτος ενίσχυσης ή των κριτηρίων και των όρων χορήγησης ενίσχυσης ad hoc που δεν εντάσσεται σε καθεστώς ενίσχυσης: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Αιτιολογία: Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προτιμήθηκε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και όχι ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας: Η ενίσχυση αυτή χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Generalitat, δεν συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και δεν εντάσσεται ως εκ τούτου στο ισπανικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) στον κλάδο της αλιείας