28.1.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 26/3


Νομοθετικές προτάσεις που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή

2011/C 26/04

Έγγραφο

Μέρος

Ημερομηνία

Τίτλος

COM(2009) 297

 

29.7.2009

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας

COM(2009) 298

 

29.7.2009

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας

COM(2009) 338

 

8.7.2009

Πρόταση απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

COM(2009) 345

 

13.7.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία που αφορά τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στα πρωτόκολλα «καταγωγής» τα οποία προσαρτώνται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τα κράτη ΑΚΕ

COM(2009) 357

 

14.7.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή πρωτοκόλλου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται σε διαφορές στο πλαίσιο εμπορικών διατάξεων της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου.

COM(2009) 361

 

16.7.2009

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96

COM(2009) 362

 

13.7.2009

Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών

COM(2009) 363

 

16.7.2009

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ

COM(2009) 364

 

16.7.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

COM(2009) 366

 

15.7.2009

Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

COM(2009) 367

 

16.7.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί στην επιτροπή συνεργασίας που συστάθηκε από τη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την έκδοση της απόφασης γενικού χαρακτήρα («omnibus»)

COM(2009) 371

 

16.7.2009

Πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

COM(2009) 375

 

17.7.2009

Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου

COM(2009) 377

 

22.7.2009

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

COM(2009) 381

 

22.7.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβουν οι Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας που συνεστήθη με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά την έκδοση σύστασης για την εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και απόφασης για τη σύσταση μεικτής επιτροπής

COM(2009) 386

 

20.7.2009

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στην Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού

COM(2009) 389R

 

28.7.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

COM(2009) 391

 

27.7.2009

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση)

COM(2009) 392

 

28.7.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα όσον αφορά την απόφαση της μικτής επιτροπής για την επικύρωση, στη βουλγαρική και ρουμανική γλώσσα, της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου

COM(2009) 393

 

29.7.2009

Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία

COM(2009) 395

 

29.7.2009

Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συμβουλίου για ορισμένα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη Ζιμπάμπουε

COM(2009) 396

 

27.7.2009

Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1890/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Βιετνάμ

COM(2009) 399

 

29.7.2009

Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου περί θέσπισης μακροπρόθεσμου σχεδίου για το απόθεμα γαύρου στο Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος

COM(2009) 410

 

30.7.2009

Πρόταση οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK

COM(2009) 411

 

3.8.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

COM(2009) 412

 

3.8.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

COM(2009) 413

 

31.7.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική θέση επί αποφάσεως της Μεικτής Επιτροπής που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της στατιστικής, όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος Β της συμφωνίας

COM(2009) 414

 

5.8.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση της Κοινότητας σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπή ΣΟΕΣ που προβλέπεται στην ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου

COM(2009) 417

 

4.8.2009

Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊλάνδης και εκείνων που αποστέλλονται από την Ταϊβάν, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊβάν είτε όχι και για την κατάργηση της απαλλαγής που είχε χορηγηθεί στις επιχειρήσεις Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. και Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

COM(2009) 418

 

5.8.2009

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση της Κοινότητας σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό διευθέτησης διαφορών και τον κώδικα δεοντολογίας των διαιτητών, που προβλέπονται από τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου

Τα κείμενα αυτά διατίθενται στην ιστοσελίδα EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu