28.12.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 354/70


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003»

COM(2009) 406 τελικό — 2009/0116 (CNS) (1)

2010/C 354/15

Το Συμβούλιο, στις 19 Ιανουαρίου 2010, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 5 Μαρτίου 2010, αποφάσισαν, σύμφωνα με το άρθρο 43 της συνθήκης TFUE, παλαιό άρθρο 37 της TCE, να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά με την:

«Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003»

COM(2009) 406 τελικό — 2009/0116 (CNS) (1)

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της πρότασης, το οποίο κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικό, η ΕΟΚΕ αποφάσισε κατά την 461η σύνοδο ολομέλειάς της, της 17ης και 18ης Μαρτίου 2010 (συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2010) να εκδώσει θετική γνωμοδότηση για το προτεινόμενο κείμενο.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2010.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Mario SEPI


(1)  Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η συντομογραφία COD αντί για CNS.