13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/9


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 655

της 23ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με την έναρξη διαδικασίας χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου — υπογείων φυσικών πόρων στο μπλοκ 1-12 «Κνέζα» που βρίσκεται στις περιοχές Βράτσα, Πλέβεν, Λόβετς, Γάβροβο και Βελίκο Τίρνοβο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3 του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων, και σχετικά με τη γνωστοποίηση του επικείμενου διαγωνισμού για τη χορήγηση των αδειών

(2009/C 36/09)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 σημείο 2, του άρθρου 42 παράγραφος 1 σημείο 1 και του άρθρου 44 παράγραφος 3 του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων και έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο 16 και παράγραφος 1 σημείο 24α του νόμου περί ενέργειας,

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1)

να ξεκινήσει διαδικασία χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μπλοκ 1-12 «Κνέζα», έκτασης 1 348,45 τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οποίου προσδιορίζονται στο σχέδιο σύμβασης αναζήτησης και εξερεύνησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού·

2)

να ανακοινώσει ότι η άδεια θα χορηγηθεί με διαγωνισμό·

3)

να ορίσει ότι η άδεια αναζήτησης και εξερεύνησης θα καλύπτει χρονική περίοδο 5 ετών από τη ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σύμβασης αναζήτησης και εξερεύνησης, με δικαίωμα παράτασης της εν λόγω περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων·

4)

ο διαγωνισμός για τη αδειοδότηση σύμφωνα με το σημείο 1 θα πραγματοποιηθεί την 150ή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, οδός Τριάδιτσα αριθ. 8, Σόφια (ул. Триадица № 8, гр. София)·

5)

η προθεσμία αγοράς του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού λήγει την 130ή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ώρα 17.00·

6)

η προθεσμία υποβολής κοινοποιήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό λήγει την 130ή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ώρα 17.00·

7)

η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό λήγει την 144η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ώρα 17.00·

8)

για τον διαγωνισμό δεν θα απαιτηθεί η προσωπική παρουσία των διαγωνιζομένων·

9)

η τιμή του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού καθορίζεται σε 500 BGN (500 βουλγαρικά λέβα). Ο φάκελος θα διατίθεται προς αγορά στην αίθουσα 802 του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, οδός Τριάδιτσα αριθ. 8, Σόφια, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο σημείο 5·

10)

οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 23 νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων·

11)

οι αιτήσεις των διαγωνιζομένων θα αξιολογηθούν με βάση τα προτεινόμενα προγράμματα εργασιών, μέσα προστασίας του περιβάλλοντος και κατάρτισης και αντισταθμίσεις, καθώς και ανάλογα με τις οικείες διαχειριστικές ικανότητες και οικονομική επιφάνεια·

12)

η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό καθορίζεται σε 10 000 BGN (10 000 βουλγαρικά λέβα) και πρέπει να κατατεθεί, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6, στον τραπεζικό λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, ο οποίος αναφέρεται στον φάκελο των εγγράφων του διαγωνισμού·

13)

σε περίπτωση απόρριψης αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η εγγύηση θα επιστραφεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόρριψης στον αιτούντα.

14)

η εγγύηση του αιτούντος που θα επιτύχει θα παρακρατηθεί, ενώ οι εγγυήσεις όλων των υπολοίπων αιτούντων θα επιστραφούν εντός 14 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση άδειας αναζήτησης και εξερεύνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Държавен вестник)·

15)

οι κοινοποιήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και οι προτάσεις των αιτούντων σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, οδός Τριάδιτσα αριθ. 8, Σόφια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 46 του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων·

16)

οι αιτήσεις για το διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους που αναφέρονται στον φάκελο των εγγράφων του διαγωνισμού·

17)

ο διαγωνισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και αν γίνει δεκτή μία μόνο αίτηση συμμετοχής·

18)

ο Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας εξουσιοδοτείται:

18.1)

να αποστείλει το κείμενο της παρούσας απόφασης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον δικτυακό τόπο του Υπουργικού Συμβουλίου·

18.2)

να ορίσει επιτροπή για την οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού·

19)

ενστάσεις κατά της παρούσας απόφασης μπορούν να κατατεθούν στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρωθυπουργός

Σέργκεϊ ΣΤΑΝΊΣΕΦ

Γραμματέας α' του Υπουργικού Συμβουλίου

Σεβντάλιν ΜΑΡΊΝΟΦ

Πιστό αντίγραφο,

Διευθυντής Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Βεσελίν ΝΤΆΚΟΦ