15.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 9/6


Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων στην υπόθεση COMP/B-1/37.966 — Distrigaz

(σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της απόφασης 2001/462/EΚ, ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2001, σχετικά με τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού — ΕΕ L 162 της 19.6.2001, σ. 21)

(2008/C 9/04)

Το σχέδιο απόφασης οδηγεί στη διατύπωση των ακόλουθων παρατηρήσεων:

Ιστορικό της υπόθεσης

Η παρούσα υπόθεση είναι αποτέλεσμα αυτεπάγγελτης έρευνας, η οποία αρχικά εστιάσθηκε σε τρεις συμβάσεις προμήθειας αερίου μεταξύ της Distrigaz SA/Distrigas NV («Distrigaz») και ενός βιομηχανικού πελάτη στο Βέλγιο. Η Επιτροπή κατέληξε στο προσωρινό συμπέρασμα ότι ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αυτών συνιστούν περιορισμούς του ανταγωνισμού και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά προμήθειας αερίου στο Βέλγιο, που αντιβαίνουν στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ.

I.   Προκαταρκτικές εκτιμήσεις

Την 1η Μαρτίου 2004, έγινε κοινοποίηση αιτιάσεων («ΚΑ») προς την Distrigaz και έναν βιομηχανικό πελάτη της. Μου ζητήθηκε και χορήγησα στην Distrigaz παράταση της προθεσμίας για να απαντήσει στην ΚΑ μέχρι τις 19 Μαΐου 2004. Τόσο η Distrigaz όσο και ο βιομηχανικός πελάτης υπέβαλαν γραπτές απαντήσεις στην ΚΑ.

Στις 16 Ιουνίου 2004, πραγματοποιήθηκε προφορική ακρόαση, στην οποία η Distrigaz και ο βιομηχανικός πελάτης παρουσίασαν τις απόψεις τους επί των προβλημάτων που έθεσε η Επιτροπή.

Στις 30 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή διατύπωσε μια προσωρινή εκτίμηση («ΠΕ»), την οποία απηύθυνε στην Distrigaz, σχετικά με τα προβλήματα ανταγωνισμού που δημιουργούνται βάσει του άρθρου 82 ΕΚ σε σχέση με τις συμβάσεις προμήθειας αερίου της Distrigaz με διάφορους βιομηχανικούς πελάτες στο Βέλγιο.

Εν συνεχεία, στις 8 Μαΐου 2006, η Επιτροπή ενέκρινε μια συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων («ΣΚΑ»), την οποία απηύθυνε στην Distrigaz, σχετικά με τα προβλήματα ανταγωνισμού που δημιουργούνται βάσει του άρθρου 82 ΕΚ, σε σχέση με όλες τις συμβάσεις προμήθειας αερίου της Distrigaz με διάφορους βιομηχανικούς πελάτες στο Βέλγιο. Κατόπιν σχετικών αιτημάτων χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας απάντησης μέχρι τις 30 Ιουνίου, εν συνεχεία μέχρι τις 7 Ιουλίου και τέλος μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2006. Δεδομένης της προόδου των συζητήσεων σχετικά με τις δεσμεύσεις, (βλ. παρακάτω), κρίθηκε ότι δεν ήταν πλέον ανάγκη να απαντήσει η Distrigaz στην ΣΚΑ.

Η ΚΑ, η προκαταρκτική εκτίμηση και η ΣΚΑ αποτελούν όλες προκαταρκτικές εκτιμήσεις κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

II.   Υποβολή δεσμεύσεων και διαβούλευση με τους παράγοντες της αγοράς

Στις 11 Ιουλίου 2006, η Distrigaz υπέβαλε στην Επιτροπή πρόταση δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που θίγονται στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Κατόπιν συζητήσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, υποβλήθηκε αναθεωρημένη πρόταση δεσμεύσεων την 1η Μαρτίου 2007.

Στις 5 Απριλίου 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, με περίληψη της υπόθεσης και των δεσμεύσεων που πρότεινε η Distrigaz, και κάλεσε τους τρίτους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε ένα μήνα. Κατόπιν συζητήσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την ανάλυση των παρατηρήσεων των τρίτων, η Distrigaz υπέβαλε στις 12 Ιουνίου 2007 νέα τροποποιημένη πρόταση δεσμεύσεων και διαβεβαίωσε ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις θα πρέπει να θεωρούνται ως δεσμεύσεις κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

III.   Πρόσβαση στον φάκελο και στη διαβούλευση με τους παράγοντες της αγοράς

Μετά την πρώτη ΚΑ, επετράπη αρχικά η πρόσβαση στον φάκελο στην Distrigaz και τους βιομηχανικούς πελάτες, και εν συνεχεία, μετά την ΣΚΑ, στην Distrigaz. Μετά τη διαβούλευση με τους παράγοντες της αγοράς, δόθηκαν επίσης στην Distrigaz τα μη εμπιστευτικά κείμενα των απαντήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης.

Συμπέρασμα

Θεωρώ ότι στην παρούσα υπόθεση έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματα ακροάσεως των μερών.

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Karen WILLIAMS