9.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 314/9


Πληροφορίες που κοινοποιούν τα κράτη μέλη σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1628/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 314/04)

Αριθμός ενίσχυσης

XR 16/08

Κράτος μέλος

Πολωνία

Περιφέρεια

Lubuskie

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει συμπληρωματικά ενίσχυση ad hoc

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Νομική βάση

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη

1 εκατ. PLN

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

50 %

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού

Ημερομηνία εφαρμογής

9.6.2007

Διάρκεια

31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι επιλέξιμοι κλάδοι για επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Η διεύθυνση που δημοσιεύθηκε το καθεστώς ενισχύσεων στο Διαδίκτυο

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Λοιπές πληροφορίες


Αριθμός ενίσχυσης

XR 41/08

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Περιφέρεια

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει συμπληρωματικά ενίσχυση ad hoc

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Νομική βάση

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη

18,7 εκατ. EUR

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

15 %

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού

Ημερομηνία εφαρμογής

8.2.2008

Διάρκεια

31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι επιλέξιμοι κλάδοι για επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Η διεύθυνση που δημοσιεύθηκε το καθεστώς ενισχύσεων στο Διαδίκτυο

http://wallex.wallonie.be

Λοιπές πληροφορίες