52008PC0120

Πρόταση οδηγία του Συμβουλίου για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ /* COM/2008/0120 τελικό - CNS 2008/0046 */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 29.2.2008

COM(2008) 120 τελικό

2008/0046 (CNS)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η εναρμόνιση και η απλούστευση των διαδικασιών που ακολουθούνται για την επικαιροποίηση και τη δημοσίευση των πληροφοριών στον κτηνιατρικό και στον ζωοτεχνικό τομέα, όπως π.χ. των καταλόγων των εγκεκριμένων κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και των κτηνοτροφικών οργανώσεων στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες και των καταλόγων ορισμένων εθνικών εργαστηρίων αναφοράς, καθώς και άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση 20 οδηγιών και μίας απόφασης, εξασφαλίζει δε μια απλουστευμένη προσέγγιση, χάρη στην οποία θα υπάρξουν οφέλη με τη μείωση του φόρτου εργασίας και της διοικητικής επιβάρυνσης για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τους παραγωγούς και εμπόρους στον κτηνοτροφικό τομέα και την Επιτροπή.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪

( Κτηνιατρικές εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώντων ζώων και των προϊόντων τους και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον ζωοτεχνικό τομέα

Η κοινοτική νομοθεσία στον κτηνιατρικό τομέα προβλέπει ότι τα κέντρα συγκέντρωσης για τα βοοειδή, τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα, οι έμποροι αυτών των ζώων, τα πτηνοτροφεία, τα κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος και οι μονάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων, καθώς και ορισμένοι φορείς, ιδρύματα και κέντρα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένους όρους και να εγκρίνονται επισήμως από τα κράτη μέλη για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και των προϊόντων τους και, ιδίως, ζωικού γενετικού υλικού, όπως είναι το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα.

Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες όσον αφορά την εγγραφή, την καταχώριση, την επικαιροποίηση, τη μετάδοση και τη δημοσίευση αυτών των κτηνιατρικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, οι διαφορές ως προς τη διαδικασία καθιστούν περίπλοκη την καταχώριση και την επικαιροποίηση και εξαιρετικά δύσκολη τη χρήση αυτών των καταλόγων για τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Συνεπώς, πρέπει να εναρμονιστούν οι διαδικασίες και να προβλεφθούν πιο συστηματικοί, συνεκτικοί και ενιαίοι κανόνες για τις πέντε βασικές συνιστώσες της διαδικασίας, συγκεκριμένα την εγγραφή, την καταχώριση, την επικαιροποίηση, τη μετάδοση και τη δημοσίευση των καταλόγων.

Επιπλέον, δεδομένου ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη ο έλεγχος της συμμόρφωσης των διαφόρων κτηνιατρικών εγκαταστάσεων με σκοπό την καταχώρισή τους, η ευθύνη για την κατάρτιση των καταλόγων πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη και όχι την Επιτροπή.

Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν τους καταλόγους των οικείων κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και να τους διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό. Για να εναρμονιστεί η μορφή των καταλόγων αυτών και ο τρόπος εύκολης πρόσβασης στους επικαιροποιημένους καταλόγους για την Κοινότητα, πρέπει να θεσπιστούν κοινά κριτήρια στο πλαίσιο της επιτροπολογίας.

Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η συνέπεια των κοινοτικών κανόνων, η νέα διαδικασία θα εφαρμόζεται και στον ζωοτεχνικό τομέα, ιδίως στις κτηνοτροφικές ενώσεις που έχουν έγκριση για την τήρηση ή την κατάρτιση γενεαλογικών βιβλίων για τα βοοειδή, τους χοίρους, τα αιγοπρόβατα κ.ά. ή τα ιπποειδή στα κράτη μέλη, καθώς και στις πληροφορίες που θα παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με τους αγώνες ιπποειδών, σύμφωνα με την οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς.

( Κτηνιατρικές εγκαταστάσεις τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί για εισαγωγές ζωικών προϊόντων στην Κοινότητα και αρχές τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί για την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων για βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα κ.ά. ή ιπποειδή

Όπως και με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, οι εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων διέπονται από κανονισμούς που προβλέπουν ότι οι εγκαταστάσεις καταγωγής στις τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ώστε οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία να είναι ελάχιστοι. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές στην Κοινότητα τέτοιου γενετικού υλικού πρέπει να επιτρέπονται μόνον από κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος και από ομάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που έχουν λάβει επίσημη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της οικείας τρίτης χώρας για να πραγματοποιούν εξαγωγές στην Κοινότητα, σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις και ύστερα από κτηνιατρικές επιθεωρήσεις εκ μέρους της Κοινότητας, ανάλογα με την περίπτωση. Οι ισχύουσες διαδικασίες για την καταχώριση των κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και την επικαιροποίηση των σχετικών καταλόγων διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του γενετικού υλικού και το εξεταζόμενο ζωικό είδος και ποικίλλουν από αποφάσεις που εκδίδονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[1] έως απλή διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

Η συνύπαρξη διαφορετικών διαδικασιών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αβεβαιότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους των τρίτων χωρών και στους παραγωγούς και εμπόρους στον κτηνοτροφικό τομέα. Δεδομένου ότι οι τρίτες χώρες πρέπει να επαληθεύουν εάν οι κτηνιατρικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους καταχώρισης, σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις, στους καταλόγους των εγκεκριμένων για εξαγωγές στην Κοινότητα εγκαταστάσεων, το ισχύον νομικό πλαίσιο για την έγκριση των εγκαταστάσεων αυτών πρέπει να εναρμονιστεί και να απλουστευτεί, κατά τρόπον ώστε η υποχρέωση της κατάρτισης και της επικαιροποίησης των εν λόγω καταλόγων να βαρύνει τις τρίτες χώρες και όχι την Επιτροπή. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υποβαθμιστεί το επίπεδο των εγγυήσεων για την υγεία των ζώων που παρέχει η οικεία τρίτη χώρα. Τα μέτρα απλούστευσης δεν θίγουν το δικαίωμα της Επιτροπής να λάβει μέτρα διασφάλισης, εάν χρειαστεί.

Συνεπώς, η πληθώρα των διαφορετικών διαδικασιών πρέπει να αντικατασταθεί από μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας θα επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα μόνον από τρίτες χώρες στις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα καταρτίζουν, θα επικαιροποιούν και θα κοινοποιούν στην Επιτροπή τους σχετικούς καταλόγους. H Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη για τους καταλόγους αυτούς και να τους διαθέτει στο κοινό για ενημερωτικούς σκοπούς. Στην περίπτωση που θα προκύψουν προβλήματα σε σχέση με τους καταλόγους που κοινοποιούν οι τρίτες χώρες, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου.

Για λόγους σαφήνειας και συνέπειας, η εν λόγω διαδικασία θα εφαρμόζεται και στους φορείς των τρίτων χωρών που έχουν λάβει έγκριση για την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων κ.ά. ή ιπποειδών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τον ζωοτεχνικό τομέα.

( Εργαστήρια

Στον κτηνιατρικό τομέα, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των καταλόγων με τα εγκεκριμένα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και άλλα εγκεκριμένα εργαστήρια βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, τροποποιήσεις στους καταλόγους γίνονται κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους και αφού εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπολογίας δυνάμει της απόφασης 1999/468/EΚ ή από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

Ωστόσο, οι τροποποιήσεις στους καταλόγους αυτούς είναι συχνά καθαρά τεχνικής φύσης, όπως αλλαγές των στοιχείων επικοινωνίας των εν λόγω εργαστηρίων.

Η τρέχουσα πρακτική μέχρι σήμερα είναι να γίνονται περιοδικές επικαιροποιήσεις των καταλόγων των εργαστηρίων με σκοπό τη μείωση του αριθμού των αποφάσεων που πρέπει να εκδώσει η Επιτροπή. Πλην όμως, η πρακτική αυτή δεν εγγυάται την ταχεία επικαιροποίηση των καταλόγων. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το νομικό καθεστώς των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς και των άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων. Επειδή τα κράτη μέλη ορίζουν τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, η ευθύνη για την κατάρτιση των καταλόγων με τα εργαστήρια αυτά πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη και όχι την Επιτροπή. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα άλλα εγκεκριμένα εργαστήρια στα κράτη μέλη.

Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν και να τηρούν επικαιροποιημένους τους καταλόγους των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς και των άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων και να τους διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό. Για να εναρμονιστεί η μορφή των καταλόγων αυτών και η εύκολη πρόσβαση στους επικαιροποιημένους καταλόγους για την Κοινότητα, πρέπει να θεσπιστούν κοινά κριτήρια στο πλαίσιο της επιτροπολογίας.

Ωστόσο, όταν οι κατάλογοι αφορούν εγκεκριμένα εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να είναι αρμόδια για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των καταλόγων αυτών των εργαστηρίων.

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι:

- να εναρμονιστούν και να απλουστευτούν οι τρέχουσες διαδικασίες για την επικαιροποίηση και τη δημοσίευση των καταλόγων ορισμένων εγκεκριμένων κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και κτηνοτροφικών οργανώσεων στα κράτη μέλη, καθώς και των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη σε σχέση με τους αγώνες ιπποειδών·

- να εναρμονιστούν και να απλουστευτούν οι τρέχουσες διαδικασίες για την επικαιροποίηση και τη δημοσίευση των καταλόγων ορισμένων εγκεκριμένων κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και φορέων που έχουν λάβει έγκριση για την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων για τα βοοειδή, τους χοίρους, τα αιγοπρόβατα κ.ά. ή τα ιπποειδή σε τρίτες χώρες·

- να απλουστευτούν οι τρέχουσες διαδικασίες για την επικαιροποίηση και τη δημοσίευση των καταλόγων ορισμένων εθνικών εργαστηρίων αναφορά και άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων.

Συνεπώς, οι οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΟΚ, 2000/75/ΕΚ, 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ και η απόφαση 2000/258/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

2008/0046 (CNS)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ[2], και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,

την πρόταση της Επιτροπής[3],

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[4],

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[5],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η κοινοτική νομοθεσία στον κτηνιατρικό τομέα προβλέπει ότι τα κέντρα συγκέντρωσης για τα βοοειδή, τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα, οι έμποροι αυτών των ζώων, τα πτηνοτροφεία, τα κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος και οι ομάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων, καθώς και ορισμένοι φορείς, ιδρύματα και κέντρα («κτηνιατρικές εγκαταστάσεις») πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένους όρους και να εγκρίνονται επισήμως από τα κράτη μέλη για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και των προϊόντων τους και, ιδίως, ζωικού γενετικού υλικού, όπως είναι το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα.

(2) Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες όσον αφορά την εγγραφή, την καταχώριση, την επικαιροποίηση, τη μετάδοση και τη δημοσίευση αυτών των κτηνιατρικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, οι διαφορές ως προς τη διαδικασία καθιστούν περίπλοκη την καταχώριση και την επικαιροποίηση και εξαιρετικά δύσκολη τη χρήση αυτών των καταλόγων για τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

(3) Συνεπώς, πρέπει να εναρμονιστούν οι διαδικασίες και να προβλεφθούν πιο συστηματικοί, συνεκτικοί και ενιαίοι κανόνες για τις πέντε βασικές συνιστώσες της διαδικασίας, συγκεκριμένα την εγγραφή, την καταχώριση, την επικαιροποίηση, τη μετάδοση και τη δημοσίευση των καταλόγων.

(4) Επιπλέον, δεδομένου ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη ο έλεγχος της συμμόρφωσης των διαφόρων κτηνιατρικών εγκαταστάσεων με σκοπό την καταχώρισή τους, η ευθύνη για την κατάρτιση των καταλόγων πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη και όχι την Επιτροπή.

(5) Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν τους καταλόγους των οικείων κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και να τους διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό. Για να εναρμονιστεί η μορφή των καταλόγων αυτών και η εύκολη πρόσβαση στους επικαιροποιημένους καταλόγους για την Κοινότητα, πρέπει να θεσπιστούν κοινά κριτήρια στο πλαίσιο της επιτροπολογίας.

(6) Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η συνέπεια των κοινοτικών κανόνων, η νέα διαδικασία θα εφαρμόζεται και στον ζωοτεχνικό τομέα, ιδίως στις κτηνοτροφικές ενώσεις που έχουν λάβει έγκριση για την τήρηση ή την κατάρτιση γενεαλογικών βιβλίων στα κράτη μέλη και στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με τους αγώνες ιπποειδών, σύμφωνα με την οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς[6].

(7) Όπως συμβαίνει και με τους κανόνες που αφορούν το ενδοκοινοτικό εμπόριο, οι εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων διέπονται από ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι οι κτηνιατρικές εγκαταστάσεις προέλευσης τρίτων χωρών πρέπει να πληρούν ορισμένους όρους για να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την υγεία των ζώων. Σύμφωνα με αυτά, οι εισαγωγές στην Κοινότητα τέτοιου γενετικού υλικού πρέπει να επιτρέπονται μόνον από κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος και από ομάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που έχουν εγκριθεί επισήμως για εξαγωγές στην Κοινότητα από τις αρμόδιες αρχές της οικείας τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις, και αφού πραγματοποιηθούν οι κτηνιατρικές επιθεωρήσεις από την Κοινότητα, όπου αυτό επιβάλλεται.

(8) Οι διαδικασίες για την καταχώριση των κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και την επικαιροποίηση των καταλόγων διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του γενετικού υλικού και το είδος του ζώου και ποικίλλουν από αποφάσεις που εκδίδονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[7], έως απλή διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

(9) Η συνύπαρξη διαφορετικών διαδικασιών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αβεβαιότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους των τρίτων χωρών και στους παραγωγούς και εμπόρους στον κτηνοτροφικό τομέα. Δεδομένου ότι οι τρίτες χώρες πρέπει να επαληθεύουν εάν οι κτηνιατρικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους εγγραφής, σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις, στους καταλόγους των εγκεκριμένων για εξαγωγές στην Κοινότητα εγκαταστάσεων, το ισχύον νομικό πλαίσιο για την έγκριση των εγκαταστάσεων αυτών πρέπει να εναρμονιστεί και να απλουστευτεί, κατά τρόπον ώστε η υποχρέωση της κατάρτισης και της επικαιροποίησης των εν λόγω καταλόγων να βαρύνει τις τρίτες χώρες και όχι την Επιτροπή. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υποβαθμιστεί το επίπεδο των εγγυήσεων για την υγεία των ζώων που παρέχει η οικεία τρίτη χώρα. Τα μέτρα απλούστευσης δεν θίγουν το δικαίωμα της Επιτροπής να λάβει μέτρα διασφάλισης, εάν χρειαστεί.

(10) Η πληθώρα των διαφορετικών διαδικασιών πρέπει να αντικατασταθεί από μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας θα επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα μόνον από τρίτες χώρες στις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα έχουν καταρτίσει και θα τηρούν επικαιροποιημένους τους σχετικούς καταλόγους τους οποίους και θα έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή. H Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη για τους καταλόγους αυτούς και να τους διαθέτει στο κοινό για ενημερωτικούς σκοπούς. Όταν προκύπτουν προβλήματα σε σχέση με τους καταλόγους που κοινοποιούν οι τρίτες χώρες, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες[8].

(11) Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η συνέπεια της κοινοτικής νομοθεσίας, η εν λόγω διαδικασία θα εφαρμόζεται και στους φορείς των τρίτων χωρών που έχουν λάβει έγκριση για την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων κ.ά. και ιπποειδών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τον ζωοτεχνικό τομέα.

(12) Στον κτηνιατρικό τομέα, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των καταλόγων με τα εγκεκριμένα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και άλλα εγκεκριμένα εργαστήρια βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

(13) Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, τροποποιήσεις στους καταλόγους γίνονται κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους και αφού εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπολογίας δυνάμει της απόφασης 1999/468/EΚ ή από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

(14) Ωστόσο, οι τροποποιήσεις στους καταλόγους αυτούς είναι συχνά καθαρά τεχνικής φύσης, όπως αλλαγές των στοιχείων επικοινωνίας των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς ή των άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων.

(15) Η τρέχουσα πρακτική είναι μέχρι σήμερα να γίνονται περιοδικές επικαιροποιήσεις των καταλόγων των εργαστηρίων με σκοπό τη μείωση του αριθμού των αποφάσεων που πρέπει να εκδώσει η Επιτροπή. Πλην όμως, η πρακτική αυτή δεν εγγυάται ταχεία επικαιροποίηση των καταλόγων. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το νομικό καθεστώς των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς και των άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων.

(16) Επειδή τα κράτη μέλη ορίζουν τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, η ευθύνη για την κατάρτιση των καταλόγων με τα εργαστήρια αυτά πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη και όχι την Επιτροπή. Παρομοίως, η ευθύνη για την κατάρτιση καταλόγων των υπόλοιπων εγκεκριμένων εργαστηρίων πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη.

(17) Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν και να τηρούν επικαιροποιημένους τους καταλόγους των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς και των άλλων εγκεκριμένων εργαστηρίων και να τους διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό. Για να εναρμονιστεί η μορφή των καταλόγων αυτών και η εύκολη πρόσβαση στους επικαιροποιημένους καταλόγους για την Κοινότητα, πρέπει να θεσπιστούν κοινά κριτήρια στο πλαίσιο της επιτροπολογίας.

(18) Ωστόσο, όταν οι κατάλογοι αφορούν εγκεκριμένα εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να είναι αρμόδια για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των καταλόγων αυτών των εργαστηρίων.

(19) Για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες σχετικά με τις αιτήσεις για την έγκριση εργαστηρίων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δυνάμει της απόφασης 2000/258/EΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων[9], πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικά μέτρα στην παρούσα οδηγία.

(20) Συνεπώς, οι οδηγίες 64/432/ΕΟΚ[10], 77/504/ΕΟΚ[11], 88/407/ΕΟΚ[12], 88/661/ΕΟΚ[13], 89/361/ΕΟΚ[14], 89/556/ΕΟΚ[15], 90/427/ΕΟΚ[16], 90/428/ΕΟΚ[17], 90/429/ΕΟΚ[18], 90/539/ΕΟΚ[19], 91/68/ΕΟΚ[20], 92/35/ΕΟΚ[21], 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ[22], 92/119/ΕΟΚ[23], 94/28/ΕΚ[24] και 2000/75/ΕΚ[25] του Συμβουλίου, η απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οδηγίες 2001/89/ΕΚ[26], 2002/60/ΕΚ[27] και 2005/94/ΕΚ[28] του Συμβουλίου πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1 Τροποποιήσεις στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α:

«Άρθρο 6α

Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κρατικά ιδρύματα, τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ή τα επίσημα ινστιτούτα που είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των προτύπων και των διαγνωστικών μεθόδων που αναφέρονται στα παραρτήματα Α έως Δ. Τηρούν επικαιροποιημένους καταλόγους και τους διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εν λόγω κρατικών ιδρυμάτων, των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς και των επίσημων ινστιτούτων περιγράφονται στα παραρτήματα Β και Γ και στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος Δ.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.»

(2) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η αρμόδια αρχή χορηγεί αριθμό έγκρισης σε κάθε εγκρινόμενο κέντρο συγκέντρωσης. Η έγκριση αυτή μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα είδη, σε ζώα αναπαραγωγής και αποδόσεων ή σε ζώα προς σφαγή.

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τα εγκεκριμένα κέντρα συγκέντρωσης και τους αριθμούς έγκρισης και διαθέτει τα στοιχεία αυτά στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.»

(3) Στο άρθρο 13 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5 και 6.

«5. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με τους εγκεκριμένους εμπόρους και τις εγγεγραμμένες εγκαταστάσεις που αυτοί χρησιμοποιούν για τις αγοραπωλησίες ζώων καθώς και με τους αριθμούς έγκρισής τους και διαθέτουν τον εν λόγω κατάλογο στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

6. Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή της παραγράφου 5 μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.»

(4) Το παράρτημα Β τροποποιείται ως εξής:

α) το σημείο 4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Τα κρατικά ιδρύματα, τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ή τα επίσημα ινστιτούτα που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6α είναι υπεύθυνα για την επίσημη εξέταση των φυματινών ή των αντιδραστηρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, το καθένα στο κράτος μέλος που ανήκει, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω φυματίνες ή τα αντιδραστήρια είναι κατάλληλα όσον αφορά τα πρότυπα που αναφέρονται στο σημείο 2.1 και στην παράγραφο 3 αντίστοιχα.»

β) το σημείο 4.2 διαγράφεται.

(5) Στο παράρτημα Γ διαγράφεται το σημείο 4.2.

(6) Στο παράρτημα Δ, τα σημεία 2 και 3 του κεφαλαίου ΙΙ.Α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα κρατικά ιδρύματα, τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ή τα επίσημα ινστιτούτα που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6α για το συντονισμό των προτύπων και μεθόδων διάγνωσης των δοκιμών για την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη βαθμονόμηση του πρότυπου αντιγόνου του εργαστηρίου σε σχέση με τον επίσημο πρότυπο ορό ΕΚ (ορός ΕΙ) που προμηθεύει το Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο του Πολυτεχνείου της Δανίας.

3. Τα πρότυπα αντιγόνα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στα κρατικά ιδρύματα, τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ή τα επίσημα ινστιτούτα που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6α για δοκιμές σε σχέση με τον επίσημο πρότυπο ορό ΕΚ. Εκτός από την τυποποίηση αυτή, το αντιγόνο που χρησιμοποιείται πρέπει να βαθμονομείται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Β.»

Άρθρο 2 Τροποποιήσεις στην οδηγία 77/504/ΕΟΚ

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με τις οργανώσεις και ενώσεις κτηνοτρόφων που είναι επίσημα αναγνωρισμένες για την τήρηση ή την κατάρτιση γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών και διαθέτουν τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και το κοινό.

2. Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.»

Άρθρο 3 Τροποποιήσεις στην οδηγία 88/407/ΕΟΚ

Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Όλα τα κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος καταγράφονται σε μητρώο και στο κάθε κέντρο δίδεται αριθμός κτηνιατρικού μητρώου. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο των ομάδων συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος και των αριθμών κτηνιατρικού μητρώου τους και διαθέτει τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

3. Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.»

(2) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος που αποστέλλονται μόνον από ένα κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος που είναι εγκατεστημένο σε μία από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 8 και για τις οποίες η αρμόδια αρχή της οικείας τρίτης χώρας είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις για το ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις:

i) για την έγκριση των κέντρων συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος που ορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α·

ii) για την επίβλεψη των κέντρων αυτών όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ·

β) έχει λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας·

γ) υπόκειται στην επίβλεψη του κτηνιάτρου του κέντρου·

δ) υπόκειται σε τακτική επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

2. Ο κατάλογος των κέντρων συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή της αναφερόμενης στο άρθρο 8 τρίτης χώρας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και από τα οποία επιτρέπεται η αποστολή σπέρματος στην Κοινότητα κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας αναστέλλει ή ανακαλεί αμέσως την έγκριση ενός κέντρου συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος, εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παραγράφου 1 και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη τους νέους και επικαιροποιημένους καταλόγους που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τους διαθέτει στο κοινό για ενημερωτικούς σκοπούς.

3. Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.»

(3) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Εφαρμόζονται οι κανόνες που θεσπίζονται με την οδηγία 97/78/ΕΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των πορισμάτων των ελέγχων που διεξάγουν τα κράτη μέλη, και σε ό,τι αφορά τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 της εν λόγω οδηγίας.»

Άρθρο 4 Τροποποιήσεις στην οδηγία 88/661/ΕΟΚ

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με τις ενώσεις εκτροφέων ή/και οργανώσεις εκτροφής όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο γ) και τον διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Οι λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.»

Άρθρο 5 Τροποποιήσεις στην οδηγία 89/361/ΕΟΚ

Το άρθρο 5 της οδηγίας 89/361/EOK αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Tα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με τις οργανώσεις και ενώσεις κτηνοτρόφων που έχουν λάβει έγκριση για την τήρηση ή την κατάρτιση γενεαλογικών βιβλίων, και οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 πρώτη περίπτωση· τα κράτη μέλη διαθέτουν τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8.»

Άρθρο 6 Τροποποιήσεις στην οδηγία 89/556/ΕΟΚ

Η οδηγία 89/556/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η αρμόδια αρχή κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους εγγράφει σε μητρώο τις ομάδες συλλογής εμβρύων και σε κάθε ομάδα χορηγεί αριθμό κτηνιατρικού μητρώου.

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τις ομάδες συλλογής εμβρύων και τους αριθμούς κτηνιατρικού μητρώου τους και διαθέτει τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό».

(2) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές εμβρύων που αποστέλλονται μόνον από ομάδες παραγωγής ή συλλογής εμβρύων εγκατεστημένες σε μία από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 και για τις οποίες η αρμόδια αρχή της οικείας τρίτης χώρας είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις για το ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) συμμορφώνονται με τους όρους:

i) έγκρισης των ομάδων συλλογής και παραγωγής εμβρύων που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α·

ii) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς εμβρύων από τέτοιες ομάδες, όπως καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ του εν λόγω παραρτήματος·

β) έχουν λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας·

γ) επιθεωρούνται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

2. Ο κατάλογος με τις ομάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή της αναφερόμενης στο άρθρο 7 τρίτης χώρας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και οι οποίες επιτρέπεται να αποστέλλουν έμβρυα στην Κοινότητα κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας ανακαλεί ή αναστέλλει αμέσως την έγκριση της ομάδας συλλογής ή παραγωγής εμβρύων, εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παραγράφου 1 και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη τους νέους και επικαιροποιημένους καταλόγους που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή της οικείας τρίτης χώρας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τους διαθέτει στο κοινό για ενημερωτικούς σκοπούς.

3. Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.»

(3) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Εφαρμόζονται οι κανόνες που θεσπίζονται με την οδηγία 97/78/ΕΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των πορισμάτων των ελέγχων που διεξάγουν τα κράτη μέλη, και σε ό,τι αφορά τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 της εν λόγω οδηγίας.»

Άρθρο 7 Τροποποιήσεις στην οδηγία 90/427/ΕΟΚ

Το άρθρο 5 της οδηγίας 90/427/EOK αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Tα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο τον κατάλογο με τις οργανώσεις και τις ενώσεις που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία ιπποειδών, και οι οποίες είναι εγκεκριμένες ή αναγνωρισμένες βάσει των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)· τα κράτη μέλη διαθέτουν τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10.»

Άρθρο 8 Τροποποιήσεις στην οδηγία 90/428/ΕΟΚ

Στο άρθρο 4 της οδηγίας 90/428/ΕΟΚ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Πάντως,

- οι υποχρεώσεις που αναφέρει το άρθρο 3 δεν θίγουν τη διοργάνωση:

α) αγώνων ιπποειδών που είναι εγγεγραμμένα σε ειδικό γενεαλογικό βιβλίο προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της φυλής·

β) περιφερειακών αγώνων για την επιλογή των ιπποειδών·

γ) εκδηλώσεων ιστορικού ή παραδοσιακού χαρακτήρα.

Τα κράτη μέλη που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές ενημερώνουν εκ των προτέρων τα άλλα κράτη μέλη και το κοινό για τις προθέσεις τους και για τους λόγους που επικαλούνται·

- για κάθε αγώνα ή είδος αγώνα τα κράτη μέλη δύνανται να επιφυλάσσουν, μέσω των επίσημα αναγνωρισμένων ή εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό οργανισμών, ένα ποσοστό του συνολικού ποσού των αναφερομένων στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) επάθλων ή κερδών για τη διαφύλαξη, την προώθηση και τη βελτίωση της ιπποτροφίας.

Το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% από το 1993.

Τα κριτήρια για την κατανομή αυτών των κονδυλίων στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διατίθενται στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.»

Άρθρο 9 Τροποποιήσεις στην οδηγία 90/429/ΕΟΚ

Η οδηγία 90/429/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Όλα τα κέντρα συλλογής σπέρματος εγγράφονται σε μητρώο και στο κάθε κέντρο δίδεται αριθμός κτηνιατρικού μητρώου.

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κέντρα συλλογής σπέρματος και τους αριθμούς τους κτηνιατρικού μητρώου και διαθέτει τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.»

(2) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος που αποστέλλονται μόνον από ένα κέντρο συλλογής σπέρματος που είναι εγκατεστημένο σε μία από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 και για το οποίο η αρμόδια αρχή της οικείας τρίτης χώρας είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις για το ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις:

i) για την έγκριση των κέντρων συλλογής σπέρματος που ορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α·

ii) για την επίβλεψη των κέντρων αυτών όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ·

β) έχει λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας·

γ) υπόκειται στην επίβλεψη του κτηνιάτρου του κέντρου·

δ) επιθεωρείται από επίσημο κτηνίατρο της οικείας τρίτης χώρας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

2. Ο κατάλογος των κέντρων συλλογής σπέρματος που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή της αναφερόμενης στο άρθρο 7 τρίτης χώρας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και από τα οποία επιτρέπεται η αποστολή σπέρματος στην Κοινότητα κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας αναστέλλει ή ανακαλεί αμέσως την έγκριση ενός κέντρου συλλογής σπέρματος, εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παραγράφου 1 και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη τους νέους και επικαιροποιημένους καταλόγους που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τους διαθέτει στο κοινό για ενημερωτικούς σκοπούς.

3. Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.»

(3) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Εφαρμόζονται οι κανόνες που θεσπίζονται με την οδηγία 97/78/ΕΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των πορισμάτων των ελέγχων που διεξάγουν τα κράτη μέλη, και σε ό,τι αφορά τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 της εν λόγω οδηγίας.»

Άρθρο 10 Τροποποιήσεις στην οδηγία 90/539/ΕΟΚ

Η οδηγία 90/539/EΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς ως υπεύθυνο για το συντονισμό των διαγνωστικών μεθόδων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και για τη χρησιμοποίησή τους από τα εγκεκριμένα εργαστήρια που βρίσκονται στο έδαφός του.

Kάθε κράτος μέλος διαθέτει τα στοιχεία του εθνικού εργαστηρίου αναφοράς, καθώς και τυχόν αλλαγές των στοιχείων αυτών, στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.»

(2) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 6α:

«Άρθρο 6α

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 σημείο 1 στοιχείο α), καθώς και με τους διακριτικούς αριθμούς έγκρισης, και διαθέτει τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32.»

(3) Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο 1 διαγράφεται·

ii) το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τις ασθένειες των πτηνών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι υπεύθυνα, σε κράτος μέλος, για το συντονισμό των διαγνωστικών μεθόδων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Για το σκοπό αυτό:

α) μπορούν να εφοδιάζουν τα εγκεκριμένα εργαστήρια με τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τη διάγνωση·

β) ελέγχουν την ποιότητα όλων των αντιδραστηρίων τα οποία χρησιμοποιούν τα εγκεκριμένα εργαστήρια·

γ) οργανώνουν περιοδικώς συγκριτικές δοκιμές.»

Άρθρο 11 Τροποποιήσεις στην οδηγία 91/68/ΕΟΚ

Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 8α, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(3) Η αρμόδια αρχή χορηγεί αριθμό έγκρισης σε κάθε εγκρινόμενο κέντρο συγκέντρωσης. Η έγκριση αυτή μπορεί να περιορίζεται στο ένα ή στο άλλο από τα είδη που καλύπτει η παρούσα οδηγίας ή σε ζώα εκτροφής ή πάχυνσης ή σε ζώα σφαγής.

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τα εγκεκριμένα κέντρα συγκέντρωσης και τους μοναδικούς αριθμούς έγκρισης και διαθέτει τα στοιχεία αυτά στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.»

(2) Στο άρθρο 8β προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«(5) Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με τους εγκεκριμένους εμπόρους και τις εγγεγραμμένες εγκαταστάσεις που αυτοί χρησιμοποιούν για τις αγοραπωλησίες ζώων και τους αριθμούς έγκρισης και διαθέτουν τον εν λόγω κατάλογο στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας παραγράφου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.»

Άρθρο 12 Τροποποιήσεις στην οδηγία 92/35/ΕΟΚ

Η οδηγία 92/35/EΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα εθνικό εργαστήριο στο οποίο ανατίθεται η διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και διαθέτει τα στοιχεία του εργαστηρίου, καθώς και τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19.

2. Τα καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιγράφονται στο παράρτημα Ι.

3. Τα εθνικά εργαστήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνεργάζονται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 15.»

(2) Στο παράρτημα Ι, το τμήμα Α διαγράφεται.

Άρθρο 13 Τροποποιήσεις στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 11 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5. Τα εγκεκριμένα κέντρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτη περίπτωση και οι εγκεκριμένες ομάδες συλλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτη περίπτωση εγγράφονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους και σε κάθε κέντρο και ομάδα δίδεται αριθμός κτηνιατρικού μητρώου.

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τα εν λόγω εγκεκριμένα κέντρα και τις εγκεκριμένες ομάδες συλλογής και τους αριθμούς τους κτηνιατρικού μητρώου, και διαθέτει τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.»

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας παραγράφου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.»

(2) Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ) Όλοι οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, ινστιτούτα και κέντρα εγγράφονται και τους χορηγείται αριθμός έγκρισης από την αρμόδια αρχή.

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τους οργανισμούς, τα ινστιτούτα και τα κέντρα, και τους αριθμούς έγκρισής τους, και διαθέτει τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος σημείου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.»

(3) Στο άρθρο 17 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Καταρτίζονται τα ακόλουθα:

α) σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που είναι σε θέση να παράσχουν στα κράτη μέλη και την Επιτροπή εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ σε σχέση με τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα·

β) σύμφωνα με το παρόν σημείο, κατάλογος των εγκεκριμένων κέντρων ή ομάδων συλλογής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση και παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση, που είναι εγκατεστημένα σε μία από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου και για τα οποία η αρμόδια αρχή είναι σε θέση να παράσχει τις εγγυήσεις που προβλέπονται από άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3.

Ο κατάλογος των εγκεκριμένων κέντρων και ομάδων συλλογής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και οι αριθμοί τους κτηνιατρικού μητρώου κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας αναστέλλει ή ανακαλεί αμέσως την έγκριση ενός κέντρου ή ομάδας συλλογής, εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη τους νέους και επικαιροποιημένους καταλόγους που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο και τους διαθέτει στο κοινό για ενημερωτικούς σκοπούς.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος σημείου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.»

γ) σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφο 2 οι ειδικοί όροι υγειονομικού ελέγχου —ιδίως εκείνοι που στοχεύουν στην προστασία της Κοινότητας από ορισμένες εξωτικές ασθένειες— ή εγγυήσεις ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Οι ειδικοί όροι και οι ισοδύναμες εγγυήσεις που καθορίζονται για τις τρίτες χώρες δεν μπορούν να είναι ευνοϊκότεροι από εκείνους που προβλέπονται στο κεφάλαιο II.»

(4) Στο άρθρο 20, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εφαρμόζονται οι κανόνες που θεσπίζονται με την οδηγία 97/78/ΕΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των πορισμάτων των ελέγχων που διεξάγουν τα κράτη μέλη, και σε ό,τι αφορά τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 της εν λόγω οδηγίας.»

Άρθρο 14 Τροποποιήσεις στην οδηγία 92/66/ΕΟΚ

Η οδηγία 92/66/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα εθνικά εργαστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των προτύπων και των μεθόδων διάγνωσης, τη χρήση των αντιδραστηρίων και τις δοκιμασίες των εμβολίων.»

β) Στην παράγραφο 3, η εισαγωγή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Τα εθνικά εργαστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των προτύπων και των μεθόδων διάγνωσης που έχουν καθοριστεί σε κάθε διαγνωστικό εργαστήριο για την ψευδοπανώλη των πτηνών στο κράτος μέλος. Για το σκοπό αυτό:»

γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Τα εθνικά εργαστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεργάζονται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 15.

5. Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένους καταλόγους με τα εθνικά εργαστήρια ή ινστιτούτα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τους διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας παραγράφου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.»

(2) Το παράρτημα IV διαγράφεται.

Άρθρο 15 Τροποποιήσεις στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ

Η οδηγία 92/119/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένους καταλόγους με τα εθνικά εργαστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τους διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.»

(2) Στο παράρτημα ΙΙ διαγράφεται το σημείο 5.

Άρθρο 16 Τροποποιήσεις στην οδηγία 94/28/ΕΚ

Η οδηγία 94/28/EΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ο κατάλογος των φορέων για το σχετικό είδος ή/και φυλή, τους οποίους έχει εγκρίνει για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας αναστέλλει ή ανακαλεί αμέσως την έγκριση ενός φορέα, εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη τους νέους και επικαιροποιημένους καταλόγους που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο και τους διαθέτει στο κοινό για ενημερωτικούς σκοπούς.»

(2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) διαγράφεται.

β) Η παράγραφος 3 διαγράφεται.

(3) Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Όταν το επιτάσσει σοβαρή παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), ιδίως υπό το φως των πορισμάτων των επιτόπιων ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα για την αναστολή των εισαγωγών ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12.»

Άρθρο 17 Τροποποιήσεις στην οδηγία 2000/75/ΕΚ

Η οδηγία 2000/75/EΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 15

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα εθνικό εργαστήριο στο οποίο ανατίθεται η διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και διαθέτει τα στοιχεία του εργαστηρίου, καθώς και τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας παραγράφου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

2. Τα καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιγράφονται στο παράρτημα Ι.

3. Τα εθνικά εργαστήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνεργάζονται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 16.»

(2) Στο παράρτημα Ι, το τμήμα Α διαγράφεται.

Άρθρο 18 Τροποποιήσεις στην απόφαση 2000/258/ΕΚ

Η απόφαση 2000/258/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

1. Εάν υπάρξει θετική κρίση για την αίτηση ενός εργαστηρίου σε ένα κράτος μέλος, με τεκμηρίωση της AFSSA (Nancy), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους δύναται να επιτρέψει στο αιτούν εργαστήριο να διενεργεί ορολογικές δοκιμασίες για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο με τα εργαστήρια που έχουν εγκρίνει και διαθέτουν τον κατάλογο αυτόν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

2. Εάν υπάρξει θετική κρίση για την αίτηση ενός εργαστηρίου σε τρίτη χώρα, με την τεκμηρίωση της AFSSA (Nancy) και αφού υποβληθεί αίτηση για έγκριση από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής του αιτούντος εργαστηρίου, το εργαστήριο αυτό λαμβάνει έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 για τη διενέργεια ορολογικών δοκιμασιών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων.

3. Λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.»

(2) Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 19 Τροποποιήσεις στην οδηγία 2001/89/ΕΚ

Η οδηγία 2001/89/EΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) ένα εθνικό εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των προτύπων και μεθόδων διάγνωσης σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό τα στοιχεία του εθνικού εργαστηρίου τους, και τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, κατά τρόπο που θα διευκρινιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.»

(2) Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος του αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Τα καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων για την κλασική πανώλη των χοίρων»

β) Το σημείο 1 διαγράφεται.

Άρθρο 20 Τροποποιήσεις στην οδηγία 2002/60/ΕΚ

Η οδηγία 2002/60/EΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 18 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) υπεύθυνο για το συντονισμό των προτύπων και μεθόδων διάγνωσης σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος IV να είναι ένα εθνικό εργαστήριο.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό τα στοιχεία του εθνικού εργαστηρίου τους, και τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, κατά τρόπο που θα διευκρινιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2.»

2) Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος του αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Τα καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων για την αφρικανική πανώλη των χοίρων»

β) Το σημείο 1 διαγράφεται.

Άρθρο 21 Τροποποιήσεις στην οδηγία 2005/94/ΕΚ

Στο άρθρο 51 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς και διαθέτουν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό τα στοιχεία του εθνικού εργαστηρίου τους, και τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, κατά τρόπο που θα διευκρινιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2.»

Άρθρο 22 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως την 1η Ιουλίου 2009 το αργότερο. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας τους με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

Οι αιτήσεις για την έγκριση εργαστηρίων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη πριν από την 1η Ιουλίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 2000/258/ΕΚ και το παράρτημα ΙΙ, διέπονται από την εν λόγω απόφαση, όπως αυτή είναι διατυπωμένη πριν από τις τροποποιήσεις που επήλθαν με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Άρθρο 25 Αποδέκτες

Η οδηγία αυτή απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

AFSSA Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

France

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Το ειδικό ινστιτούτο για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων αναλαμβάνει:

- να συντονίζει τη διαμόρφωση, την τελειοποίηση και την τυποποίηση των μεθόδων ορολογικής μέτρησης του τίτλου σε σαρκοφάγα εμβολιασμένα κατά της λύσσας·

- να αξιολογεί τα εργαστήρια στα κράτη μέλη που έχουν υποβάλει αίτηση για τη διενέργεια ορολογικών μετρήσεων του τίτλου όπως αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση· το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής πρέπει να αποστέλλεται στο αιτούν εργαστήριο και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, όταν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό, για τους σκοπούς της έγκρισης·

- να αξιολογεί τα εργαστήρια τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για τη διενέργεια ορολογικών μετρήσεων του τίτλου όπως αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση· το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής πρέπει να αποστέλλεται στο αιτούν εργαστήριο και στην Επιτροπή, όταν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό, για τους σκοπούς της έγκρισης·

- να παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τις μεθόδους ανάλυσης και τις συγκριτικές δοκιμές των εργαστηρίων αυτών και να οργανώνει σεμινάρια κατάρτισης και τελειοποίησης του προσωπικού τους,

- να διοργανώνει διεργαστηριακές δοκιμές ικανότητας·

- να παρέχει επιστημονική και τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές για ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, ιδίως σε περιπτώσεις διαφωνίας με τα αποτελέσματα των ορολογικών μετρήσεων του τίτλου.»

[1] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/512/EΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

[2] ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/265/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 114 της 1.5.2007, σ. 17).

[3] ΕΕ C […], […], σ. […].

[4] ΕΕ C […], […], σ. […].

[5] ΕΕ C […], […], σ. […].

[6] ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 60.

[7] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/512/EΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

[8] ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).

[9] ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2003/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 23 της 28.1.2003, σ. 30).

[10] ΕΕ L 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

[11] ΕΕ L 206 της 12.8.1977, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

[12] ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/16/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 11 της 7.1.2006, σ. 21).

[13] ΕΕ L 382 της 31.12.1988, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

[14] ΕΕ L 153 της 6.6.1989, σ. 30.

[15] ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 3.2.2006, σ. 24).

[16] ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 55.

[17] ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 60.

[18] ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.

[19] ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

[20] ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

[21] ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

[22] ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

[23] ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/10/EK της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 1.3.2007, σ. 24).

[24] ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 66.

[25] ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

[26] ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

[27] ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

[28] ΕΕ L 10 της 14.1.2005, σ. 16.