52007PC0648

Πρόταση κανονισμοσ του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού /* COM/2007/0648 τελικό - CNS 2007/0226 */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 30.10.2007

COM(2007) 648 τελικό

2007/0226 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού

(υποβληθέν από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Κοινότητα και η Ακτή Ελεφαντοστού διαπραγματεύθηκαν και μονογράφησαν, στις 5 Απριλίου 2007, μια συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης που εξασφαλίζει αλιευτικές δυνατότητες για τους αλιείς της Κοινότητας στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Η εν λόγω συμφωνία σύμπραξης, συνοδευόμενη από ένα πρωτόκολλο και το παράρτημά του, έχει συναφθεί για διάστημα έξι ετών που μπορεί να ανανεωθεί. Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, η παρούσα συμφωνία καταργεί και αντικαθιστά την αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Ακτής Ελεφαντοστού που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίου 1990.

Για τον καθορισμό της διαπραγματευτικής της θέσης, η Επιτροπή βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Ο κύριος στόχος της νέας συμφωνίας σύμπραξης είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού υπέρ της καθιέρωσης ενός πλαισίου σύμπραξης για την ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στις αλιευτικές ζώνες της Ακτής Ελεφαντοστού, προς το συμφέρον και των δύο μερών. Τα δύο μέρη ξεκινούν πολιτικό διάλογο για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη της αλιευτικής πολιτικής της Ακτής Ελεφαντοστού. Τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν επί των προτεραιοτήτων που πρέπει να προσδιοριστούν όσον αφορά την εν λόγω στήριξη και θα προσδιορίσουν από κοινού τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, θα καθορίσουν τα σχετικά ετήσια και πολυετή προγράμματα καθώς και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθούν τα προς επίτευξη αποτελέσματα, με στόχο την εξασφάλιση αειφόρου και υπεύθυνης διαχείρισης του τομέα.

Η χρηματική αντιπαροχή ορίζεται σε 595.000 ευρώ ετησίως. Το σύνολο της εν λόγω χρηματικής αντιπαροχής θα διατεθεί για τη στήριξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής στον τομέα της αλιείας που καταρτίζει η κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού.

Όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες, επιτρέπεται η διενέργεια αλιείας από 25 αλιευτικά γρι-γρι και από 15 παραγαδιάρικα επιφανείας. Ωστόσο, με αίτηση της Κοινότητας, μπορούν να πραγματοποιηθούν εξορμήσεις πειραματικής αλιείας στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εάν είναι επιτυχείς, τα δύο μέρη θα μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν νέες αλιευτικές δυνατότητες στα κοινοτικά σκάφη. Το πρωτόκολλο προβλέπει επίσης ρήτρα επανεξέτασης η οποία επιτρέπει, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, την τροποποίηση του πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του, εφόσον το κρίνει απαραίτητο η μικτή επιτροπή.

Η συμφωνία σύμπραξης προβλέπει επίσης στήριξη της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της αλιείας και στους συναφείς τομείς.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει με κανονισμό τη σύναψη της εν λόγω νέας συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού.

2007/0226 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής[1],

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Κοινότητα και η Ακτή Ελεφαντοστού διαπραγματεύθηκαν συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με την οποία παρέχονται στα κοινοτικά σκάφη αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Ακτής Ελεφαντοστού στον τομέα της αλιείας.

(2) Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν η μονογραφή νέας συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης στις 5 Απριλίου 2007.

(3) Είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να εγκρίνει την εν λόγω συμφωνία.

(4) Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέθοδος κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Οι καθοριζόμενες στο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικές δυνατότητες κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

- 25 αλιευτικά σκάφη γρι-γρι | Γαλλία: Ισπανία: | 10 σκάφη 15 σκάφη |

- 15 αλιευτικά με παραγάδια επιφανείας | Ισπανία: Πορτογαλία: | 10 σκάφη 5 σκάφη |

Εάν οι αιτήσεις αδειών αυτών των κρατών μελών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη, των οποίων τα σκάφη αλιεύουν στο πλαίσιο της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 1, κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέματος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993, του Συμβουλίου, σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα[3].

Άρθρο 4

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να υπογράψει τη συμφωνία, δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΣΥΜΦΩΝΙΑ αλιευτικής σύμπραξης

Μεταξύ της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ Ακτής του Ελεφαντοστού, στο εξής καλούμενη «Ακτή Ελεφαντοστού»,

και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (εφεξής «Κοινότητα»),

Οι οποίες καλούνται εφεξής «συμβαλλόμενα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας Κοτονού, καθώς και την κοινή τους επιθυμία να ενισχύσουν τις εν λόγω σχέσεις,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την επιθυμία των δύο μερών να προωθήσουν την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών τους πόρων μέσω της συνεργασίας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να εφαρμόσουν τις αποφάσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού, η οποία καλείται εφεξής «ICCAT»,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας των αρχών που καθιερώνονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας για την υπεύθυνη αλιεία, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη συνδιάσκεψη του FAO το 1995,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να συνεργαστούν, προς το αμοιβαίο συμφέρον, για την προώθηση της καθιέρωσης της υπεύθυνης αλιείας, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και την αειφόρο εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να λάβει τη μορφή πρωτοβουλιών και μέτρων, τα οποία, είτε λαμβάνονται από κοινού είτε χωριστά, είναι συμπληρωματικά, συνεπή προς την πολιτική και εξασφαλίζουν συνέργεια των προσπαθειών,

ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΑ, για τους σκοπούς αυτούς, να αρχίσουν διάλογο επί της τομεακής αλιευτικής πολιτικής που θέσπισε η Κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού και να προσδιορίσουν τα κατάλληλα μέσα που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής και τη συμμετοχή των οικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών στη σχετική διαδικασία,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τους όρους και τις συνθήκες που θα διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού και την κοινοτική στήριξη για την καθιέρωση της υπεύθυνης αλιείας στα εν λόγω ύδατα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να επιδοθούν σε στενότερη οικονομική συνεργασία στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων, μέσω της σύστασης και της ανάπτυξης μεικτών εταιριών, στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρήσεις των δύο μερών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1 – Αντικείμενο

Η παρούσα συμφωνία καθορίζει τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν:

- την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας, με σκοπό την καθιέρωση της υπεύθυνης αλιείας στις αλιευτικές ζώνες της Ακτής Ελεφαντοστού, προκειμένου να εξασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, καθώς και η ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού·

- τους όρους πρόσβασης των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στις αλιευτικές ζώνες της Ακτής Ελεφαντοστού·

- τη συνεργασία σχετικά με τις λεπτομέρειες ελέγχου της αλιείας στις αλιευτικές ζώνες της Ακτής Ελεφαντοστού, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω όρων, την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων και την πρόληψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

- τις συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη, προς το κοινό συμφέρον, των οικονομικών δραστηριοτήτων του τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α) «αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού», το αρμόδιο για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων Υπουργείο·

b) «κοινοτικές αρχές», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

γ) «αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού», τα ύδατα που υπάγονται, όσον αφορά την αλιεία, στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ακτής Ελεφαντοστού·

δ) «αλιευτικό σκάφος», οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο είναι εξοπλισμένο για την εμπορική εκμετάλλευση έμβιων υδρόβιων πόρων·

ε) «κοινοτικό σκάφος», αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένο στην Κοινότητα·

στ) «μεικτή επιτροπή», επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού, οι αρμοδιότητες της οποίας περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας·

ζ) «μεταφόρτωση», η μεταφορά, που πραγματοποιείται εντός λιμένα ή εν πλω, μέρους ή του συνόλου των αλιευμάτων που βρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους σε άλλο αλιευτικό σκάφος·

η) «ασυνήθιστες συνθήκες», γεγονότα, εξαιρουμένων των φυσικών φαινομένων, τα οποία διαφεύγουν του εύλογου ελέγχου ενός των μερών και εμποδίζουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού.

θ) «ναυτικοί ΑΚΕ», κάθε ναυτικός υπήκοος μη ευρωπαϊκής χώρας η οποία έχει υπογράψει τη συμφωνία Κοτονού. Οι ναυτικοί της Ακτής Ελεφαντοστού είναι ναυτικοί ΑΚΕ.

Άρθρο 3 - Αρχές και στόχοι στους οποίους βασίζεταιη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού με βάση την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αμοιβαιότητας στον τομέα της αλιείας.

2. Τα μέρη συνεργάζονται με στόχο την υλοποίηση τομεακής αλιευτικής πολιτικής που θα θεσπιστεί από την Κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού και εγκαινιάζουν προς τούτο πολιτική διαλόγου σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με στόχο, ενδεχομένως, τη θέσπιση μέτρων στον τομέα αυτόν.

3. Τα μέρη συνεργάζονται επίσης για τη διενέργεια εκ των προτέρων, παράλληλων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων, τόσο από κοινού όσο και μονομερώς, όσον αφορά τα μέτρα, τα προγράμματα και τις ενέργειες που υλοποιούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας.

4. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, σεβόμενα την κατάσταση των αλιευτικών πόρων.

5. Ειδικότερα, η ναυτολόγηση ναυτικών ΑΚΕ σε κοινοτικά σκάφη διέπεται από τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, η οποία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες συμβάσεις και στους γενικούς όρους απασχόλησης. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

Άρθρο 4 - Συνεργασία στον επιστημονικό τομέα

1. Κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας, η Κοινότητα και η Ακτή Ελεφαντοστού φροντίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης των πόρων στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη, με βάση τις συστάσεις και τα ψηφίσματα που εκδίδονται από την Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), και έχοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, για να εγκρίνουν, εάν χρειάζεται, μετά από επιστημονική σύσκεψη και με κοινή συναίνεση, μέτρα που αποβλέπουν στην αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών.

3. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαβουλεύονται, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαχείρισης και της διατήρησης των έμβιων πόρων στον Ατλαντικό και να συνεργάζονται στο πλαίσιο των σχετικών επιστημονικών ερευνών.

Άρθρο 5 - Πρόσβαση των κοινοτικών σκαφώνστην αλιεία εντός των υδάτων της Ακτής Ελεφαντοστού

1. Η Ακτή Ελεφαντοστού αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει στα κοινοτικά σκάφη να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική της ζώνη σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου και του παραρτήματος.

2. Οι αλιευτικές δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ακτή Ελεφαντοστού. Οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού κοινοποιούν στην Κοινότητα κάθε τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας.

3. Η Ακτή Ελεφαντοστού δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων ελέγχου της αλιείας που περιέχονται στο πρωτόκολλο. Τα κοινοτικά σκάφη συνεργάζονται με τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων.

4. Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη της τηρούν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τη νομοθεσία που διέπει την αλιεία στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ακτής Ελεφαντοστού.

Άρθρο 6 - Άδειες

1. Τα κοινοτικά σκάφη μπορούν να αλιεύουν στις αλιευτικές ζώνες της Ακτής Ελεφαντοστού μόνον εφόσον κατέχουν άδεια αλιείας που ισχύει και έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου.

2. Η διαδικασία έκδοσης άδειας αλιείας για ένα σκάφος, οι εφαρμοστέοι φόροι και ο τρόπος πληρωμής από τον εφοπλιστή καθορίζονται στο παράρτημα του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7 - Χρηματική αντιπαροχή

1. Η Κοινότητα χορηγεί στην Ακτή Ελεφαντοστού χρηματική αντιπαροχή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο και στα παραρτήματα. Η εν λόγω ενιαία αντιπαροχή απαρτίζεται από δύο συναφή στοιχεία, και συγκεκριμένα:

α) την πρόσβαση των κοινοτικών σκαφών στα ύδατα και τους αλιευτικούς πόρους της Ακτής Ελεφαντοστού, και

β) οικονομική στήριξη της Κοινότητας για την καθιέρωση της εθνικής αλιευτικής πολιτικής, η οποία βασίζεται στην υπεύθυνη αλιεία και την αειφόρο εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού.

2. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 1 στοιχείο β) καθορίζεται με βάση τον προσδιορισμό, κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο μερών και σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου, των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο της τομεακής αλιευτικής πολιτικής που καθορίζεται από την Κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού και σύμφωνα με ετήσιο και πολυετές πρόγραμμα για την εφαρμογή της.

3. Η χρηματική αντιπαροχή που χορηγείται από την Κοινότητα, καταβάλλεται ετησίως σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και του πρωτοκόλλου σχετικά με την ενδεχόμενη τροποποίηση του αντίστοιχου ποσού λόγω:

α) ασυνήθιστων συνθηκών·

β) μείωσης, κατόπιν κοινής συμφωνίας, των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη κατ’ εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης των σχετικών αποθεμάτων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διατήρηση και την αειφόρο εκμετάλλευση των πόρων βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων·

γ) αύξησης, κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών, των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη, εάν το επιτρέπει η κατάσταση των πόρων, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων·

δ) επαναξιολόγησης των όρων χορήγησης της κοινοτικής οικονομικής στήριξης για την εφαρμογή της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Ακτής Ελεφαντοστού, όταν αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού που διαπιστώνουν τα μέρη,

ε) καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 13·

στ) αναστολής της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 12.

Άρθρο 8 - Προώθηση της συνεργασίαςμεταξύ των οικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών

1. Τα μέρη ενθαρρύνουν την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της αλιείας και στους συναφείς τομείς. Προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για να συντονίσουν τα διάφορα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για το σκοπό αυτό.

2. Τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές αλιείας και τα αλιευτικά εργαλεία, τις μεθόδους διατήρησης και τις μεθόδους μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

3. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεών τους στον τεχνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα, ενθαρρύνοντας την εδραίωση περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων.

4. Τα μέρη ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τη συγκρότηση μεικτών εταιρειών με στόχο το αμοιβαίο όφελος με συστηματική τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της Ακτής Ελεφαντοστού και της Κοινότητας.

Άρθρο 9 - Μεικτή επιτροπή

1. Συνιστάται μεικτή επιτροπή επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η μεικτή επιτροπή ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) ελέγχει την εκτέλεση, την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας, και ιδίως την κατάρτιση του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, καθώς και την αξιολόγηση της εφαρμογής του,

β) αποτελεί τον αναγκαίο σύνδεσμο για τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας·

γ) λειτουργεί ως βήμα για τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών που οφείλονται στην ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμφωνίας,

δ) επανεκτιμά, όταν χρειάζεται, το επίπεδο των αλιευτικών δυνατοτήτων και, κατ’ ακολουθία, της χρηματικής αντιπαροχής·

ε) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα αποφασίσουν να της αναθέσουν τα μέρη κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

2. Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος, εκ περιτροπής στην Ακτή Ελεφαντοστού και στην Κοινότητα, υπό την προεδρία του μέρους που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη.

Άρθρο 10 – Γεωγραφική ζώνη εφαρμογής

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη και, αφετέρου, στην επικράτεια της Ακτής Ελεφαντοστού.

Άρθρο 11 - Διάρκεια

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται για διάστημα έξη ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της· ανανεώνεται με σιωπηρή παράταση για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν υπάρξει καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 13.

Άρθρο 12 - Αναστολή

1. Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία ενός από τα μέρη, σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας ως προς την εφαρμογή διατάξεων που περιέχονται στη συμφωνία. Η εν λόγω αναστολή υπόκειται στην προϋπόθεση έγγραφης κοινοποίησης, από το ενδιαφερόμενο μέρος, της σχετικής πρόθεσής του τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η αναστολή. Με την παραλαβή της κοινοποίησης, τα μέρη αρχίζουν διαβουλεύσεις με στόχο τη φιλική επίλυση των διαφορών τους.

2. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 μειώνεται αναλόγως και αναλογικώς με την πάροδο του χρόνου, σε συνάρτηση με τη διάρκεια της αναστολής.

Άρθρο 13 - Καταγγελία

1. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη για σοβαρούς λόγους, όπως η επιδείνωση της κατάστασης των σχετικών αποθεμάτων, η διαπίστωση μειωμένου επιπέδου αξιοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη ή η αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα μέρη ως προς την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

2. Το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να καταγγείλει τη συμφωνία, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ή κάθε συμπληρωματικής περιόδου.

3. Η αποστολή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συνεπάγεται την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

4. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 για το έτος κατά το οποίο παράγει αποτελέσματα η καταγγελία μειώνεται αναλόγως και αναλογικώς με την πάροδο του χρόνου.

Άρθρο 14 - Πρωτόκολλο και παράρτημα

Το πρωτόκολλο και το παράρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 15Εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας

Οι δραστηριότητες των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού διέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στην Ακτή Ελεφαντοστού, εκτός εάν η συμφωνία, το παρόν πρωτόκολλο με το παράρτημά του και τα προσαρτήματα αυτού ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 16 - Κατάργηση

Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, η παρούσα συμφωνία καταργεί και αντικαθιστά την αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Ακτής Ελεφαντοστού που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρο 17 – Έναρξη ισχύος

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαίως την υλοποίηση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.

Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των δυνατοτήτων αλιείας και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά της Ακτής Ελεφαντοστού Περίοδος από 1ης Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2013

Άρθρο 1 Περίοδος εφαρμογής και αλιευτικές δυνατότητες

1. Από 1ης Ιουλίου 2007 και για περίοδο 6 ετών, οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας καθορίζονται ως εξής :Άκρως μεταναστευτικά είδη (είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982)

- θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις: 25 σκάφη,

- παραγαδιάρικα επιφανείας: 15 σκάφη,

2. Η ανωτέρω παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Τα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού μόνον εφόσον κατέχουν άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου και σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στο παράρτημά του.

Άρθρο 2Χρηματική αντιπαροχή - Τρόπος πληρωμής

1. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας, συνίσταται, αφενός, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, από ετήσιο ποσό 455.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσότητα αναφοράς 7.000 τόνων ετησίως, και, αφετέρου, από ιδιαίτερο ποσό 140.000 ευρώ ετησίως, που προορίζεται για την υλοποίηση πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Ακτής Ελεφαντοστού. Το εν λόγω ιδιαίτερο ποσό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενιαίας χρηματικής αντιπαροχής που ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Το σύνολο των ποσών που καθορίζονται στην παράγραφο 1 (ήτοι 595.000 ευρώ), καταβάλλεται ετησίως από την Κοινότητα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Εάν η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων των κοινοτικών σκαφών στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού υπερβεί την ποσότητα αναφοράς, το συνολικό ποσό της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής αυξάνεται κατά 65 ευρώ ανά πρόσθετο τόνο αλιευμάτων. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Κοινότητα δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 (1.190.000 ευρώ). Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα κοινοτικά σκάφη υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

5. Η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής που ορίζεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται το αργότερο στις 30 Μαρτίου 2008 για το πρώτο έτος και το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου για τα επόμενα έτη.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η διάθεση της εν λόγω αντιπαροχής ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών της Ακτής Ελεφαντοστού.

7. Η χρηματική αποζημίωση καταβάλλεται σε ενιαίο λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου, ο οποίος έχει ανοιχθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Ακτής Ελεφαντοστού.

Άρθρο 3Συνεργασία για την καθιέρωση υπεύθυνης αλιείας - Επιστημονική συνεργασία

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού βάσει των αρχών της μη εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα.

2. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού θα προσπαθήσουν να συνεργάζονται με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης των πόρων στη αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού .

3. Τα δύο μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν τη συνεργασία στο επίπεδο της υποπεριοχής όσον αφορά την υπεύθυνη αλιεία και ιδίως στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και κάθε άλλου αρμόδιου υποπεριφερειακού ή διεθνούς οργανισμού.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη, με βάση τις συστάσεις και τα ψηφίσματα που εκδίδονται από την Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), και έχοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, για να εγκρίνουν, εάν χρειάζεται μετά από επιστημονική συνεδρίαση και με κοινή συναίνεση, μέτρα που αποβλέπουν στην αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών.

Άρθρο 4Αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει κοινής συμφωνίας

1. Οι αλιευτικές δυνατότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1, μπορούν να αυξηθούν με κοινή συμφωνία στο μέτρο που, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της επιστημονικής συνεδρίασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, η αύξηση αυτή δεν θίγει την αειφόρο εκμετάλλευση των πόρων της Ακτής Ελεφαντοστού. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αυξάνεται αναλόγως και αναλογικώς με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό της χρηματικής αντιπαροχής που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αντιστοιχεί στην ποσότητα αναφοράς, δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρο 2. Εάν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους από τα κοινοτικά σκάφη υπερβούν το διπλάσιο των 7.000 τόνων (ήτοι τους 14.000 τόνους), το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

2. Αντιστρόφως, εάν τα μέρη συμφωνήσουν να μειώσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1, η χρηματική αντιπαροχή μειώνεται αναλόγως και αναλογικώς με την πάροδο του χρόνου.

3. Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαφόρων κατηγοριών σκαφών μπορεί επίσης να αναθεωρηθεί μετά από διαβουλεύσεις και με κοινή συμφωνία των μερών, τηρούμενης κάθε ενδεχόμενης σύστασης που διατυπώνεται στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεδρίασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 ως προς τη διαχείριση των αποθεμάτων που ενδεχομένως θίγονται από την εν λόγω ανακατανομή. Τα μέρη συμφωνούν για την αντίστοιχη αναπροσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής εφόσον δικαιολογείται από την ανακατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Άρθρο 5Νέες αλιευτικές δυνατότητες και πειραματική αλιεία

1. Σε περίπτωση που τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ενδιαφέρονται για αλιευτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1, η Κοινότητα πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με την Ακτή Ελεφαντοστού για ενδεχόμενη χορήγηση άδειας για τις νέες αυτές δραστηριότητες. Όπου απαιτείται, τα μέρη συμφωνούν για τους όρους που εφαρμόζονται στις νέες αυτές αλιευτικές δυνατότητες και, εφόσον είναι αναγκαίο, επιφέρουν τροποποιήσεις στο παρόν πρωτόκολλο και στο παράρτημά του.

2. Τα μέρη μπορούν να αναπτύξουν από κοινού δραστηριότητες ερευνητικής αλιείας στις αλιευτικές ζώνες της Ακτής Ελεφαντοστού, μετά από γνωμοδότηση της επιστημονικής συνεδρίασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουν διαβουλεύσεις οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση από ένα από τα μέρη και καθορίζουν, κατά περίπτωση, τους νέους πόρους, τους σχετικούς όρους και τις λοιπές συναφείς παραμέτρους.

3. Τα δύο μέρη υλοποιούν δραστηριότητες ερευνητικής αλιείας σύμφωνα με από κοινού θεσπιζόμενες επιστημονικές και διοικητικές παραμέτρους. Οι άδειες ερευνητικής αλιείας χορηγούνται δοκιμαστικά, για δύο περιόδους έξη μηνών κατ' ανώτατο όριο, που προσμετρούνται από την ημερομηνία που αποφασίζεται από κοινού από τα δύο μέρη.

4. Όταν τα μέρη συμπεράνουν ότι οι ερευνητικές εξορμήσεις απέδωσαν θετικά αποτελέσματα, στο πλαίσιο της διατήρησης των οικοσυστημάτων και των βιολογικών θαλάσσιων πόρων, είναι δυνατόν να χορηγηθούν στα κοινοτικά σκάφη νέες αλιευτικές δυνατότητες βάσει της διαδικασίας συνδιαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου και μέχρι την εκπνοή του Πρωτοκόλλου και ανάλογα με την επιτρεπόμενη προσπάθεια. Η χρηματική αποζημίωση αυξάνεται ανάλογα.

Άρθρο 6Αναστολή και επανεξέταση της πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχήςσε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών

1. Σε περίπτωση ασυνήθιστων συνθηκών, εξαιρουμένων των φυσικών φαινομένων, οι οποίες εμποδίζουν την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Ακτής Ελεφαντοστού, η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μπορεί να ανασταλεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η απόφαση αναστολής λαμβάνεται κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών εντός δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος του ενός των μερών και υπό τον όρο ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει καταβάλει κάθε ποσό που οφείλεται τη στιγμή της αναστολής.

2. Η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής επαναλαμβάνεται μόλις τα μέρη διαπιστώσουν, με κοινή συμφωνία κατόπιν διαβουλεύσεων, ότι οι περιστάσεις που προκάλεσαν τη διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων έχουν εκλείψει ή/και ότι η κατάσταση μπορεί να επιτρέψει την επανάληψη των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

3. Η ισχύς των αδειών που έχουν χορηγηθεί στα κοινοτικά σκάφη, η οποία αναστέλλεται ταυτόχρονα με την καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής, παρατείνεται για διάστημα ίσο με το διάστημα αναστολής των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 7Προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού

1. Το εκατό τοις εκατό (100 %) του συνολικού ποσού της οικονομικής αντιπαροχής που ορίζεται στο άρθρο 2 συμβάλλει ετησίως στη στήριξη και την υλοποίηση πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της τομεακής πολιτικής αλιείας που ορίζεται από την Κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η διαχείριση, από την πλευρά της Ακτής Ελεφαντοστού, του εν λόγω ποσού στηρίζεται στον προσδιορισμό από τα δύο μέρη, με κοινή συμφωνία, και βάσει των ισχυουσών προτεραιοτήτων της αλιευτικής πολιτικής της Ακτής Ελεφαντοστού για την επίτευξη αειφόρου και υπεύθυνης διαχείρισης του κλάδου, των προς υλοποίηση στόχων και στην κατάρτιση του σχετικού ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 2, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση, τη διαχείριση των πόρων και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής της παραγωγής των αλιευτικών προϊόντων και την ενίσχυση της ελεγκτικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών.

2. Βάσει πρότασης της Ακτής Ελεφαντοστού και με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω παραγράφου 1, η Κοινότητα και η Ακτή Ελεφαντοστού συμφωνούν, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου και το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, ένα πολυετές τομεακό πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, που περιλαμβάνει ιδίως:

α) τους προσανατολισμούς σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιούνται το ποσοστό της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 1 και τα σχετικά ειδικά ποσά για τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν σε ετήσια βάση·

β) τους προς επίτευξη στόχους σε ετήσια και πολυετή βάση, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση μιας αειφόρου και υπεύθυνης αλιείας, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που θέτει η Ακτή Ελεφαντοστού στο πλαίσιο της εθνικής αλιευτικής πολιτικής ή των άλλων πολιτικών που συνδέονται ή έχουν επίπτωση στην προώθηση της υπεύθυνης και αειφόρου αλιείας·

γ) τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση·

3. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του τομεακού πολυετούς προγράμματος ή της χρήσης των ειδικών ποσών για τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν σε ετήσια βάση πρέπει να εγκρίνεται και από τα δύο μέρη στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

4. Κάθε έτος, η Ακτή Ελεφαντοστού αποφασίζει τον τρόπο διάθεσης του τμήματος της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για την υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος. Όσον αφορά το πρώτο έτος ισχύος του πρωτοκόλλου, ο τρόπος διάθεσης πρέπει να ανακοινωθεί στην Κοινότητα ταυτόχρονα με την έγκριση του πολυετούς τομεακού προγράμματος στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Για κάθε επόμενο έτος, ο τρόπος διάθεσης κοινοποιείται από την Ακτή Ελεφαντοστού στην Κοινότητα το αργότερο την 1η Μαΐου του προηγούμενου έτους.

5. Σε περίπτωση που δικαιολογείται από την ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων υλοποίησης του τομεακού πολυετούς προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί να ζητήσει αναπροσαρμογή του ποσού που διατίθεται για τη στήριξη και την υλοποίηση της τομεακής πολιτικής αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού διαθέτοντας μέρος της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου για την προσαρμογή στα εν λόγω αποτελέσματα του πραγματικού ύψους των κονδυλίων που διατίθενται για την υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 8Διαφορές – αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου και ως προς την εφαρμογή τους πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, η οποία συγκαλείται, εάν απαιτηθεί, σε έκτακτη συνεδρίαση.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, η εφαρμογή του πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία ενός μέρους, όταν η διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ των μερών θεωρείται σοβαρή και οι διαβουλεύσεις που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν έχουν επιτρέψει τον φιλικό διακανονισμό της.

3. Η αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου υπόκειται στην προϋπόθεση κοινοποίησης από το ενδιαφερόμενο μέρος της πρόθεσής του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω αναστολής.

4. Σε περίπτωση αναστολής, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις, με σκοπό την εξεύρεση λύσης με φιλικό διακανονισμό στη μεταξύ τους διαφορά. Όταν επιτευχθεί ο εν λόγω φιλικός διακανονισμός, η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται και το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής μειώνεται αναλόγως και αναλογικώς με την πάροδο του χρόνου, σε συνάρτηση με το διάστημα κατά το οποίο είχε ανασταλεί η εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 9Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου λόγω παράλειψης πληρωμής

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, στην περίπτωση που η Κοινότητα παραλείψει να πραγματοποιήσει τις πληρωμές που προβλέπονται στο άρθρο 2, η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Οι αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού απευθύνουν κοινοποίηση που αναφέρει την απουσία πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή προβαίνει στις κατάλληλες επαληθεύσεις και, εάν χρειάζεται, στην πληρωμή εντός μέγιστης προθεσμίας 60 εργασίμων ημερών από την ημέρα λήψης της γνωστοποίησης.

β) Εν απουσία πληρωμής ή κατάλληλης αιτιολογίας για την απουσία πληρωμής εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του παρόντος πρωτοκόλλου, οι αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού έχουν δικαίωμα να αναστείλουν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Ενημερώνουν αμελλητί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

γ) Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται μόλις εκτελεσθεί η επίμαχη πληρωμή.

Άρθρο 10Εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας

Οι δραστηριότητες των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού διέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στην Ακτή Ελεφαντοστού, εκτός εάν η συμφωνία, το παρόν πρωτόκολλο με το παράρτημά του και τα προσαρτήματα αυτού ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 11Ρήτρα επανεξέτασης

Ύστερα από τη συμπλήρωση τριών ετών από την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου και του παραρτήματός του, τα μέρη προβαίνουν στην επανεξέταση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου και του παραρτήματός του και πραγματοποιούν, ενδεχομένως, διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής όσον αφορά την τροποποίηση των διατάξεων που περιέχονται σε αυτά. Οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να αφορούν τη χωρητικότητα αναφοράς και τα κατ' αποκοπήν ποσά που πληρώνονται για τις άδειες.

Άρθρο 12Κατάργηση

Το παράρτημα της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά της Ακτής Ελεφαντοστού, καταργείται και αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 13Έναρξη ισχύος

1. Το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.

2. Εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2007.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο Ι - Διατυπώσεις που εφαρμόζονται για την υποβολή αίτησης και για την έκδοση αδειών

Τμήμα 1 Έκδοση αδειών

1. Μόνον τα επιλέξιμα σκάφη μπορούν να λάβουν άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

2. Για να επιτραπεί σε ένα σκάφος να αλιεύσει, δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί στον εφοπλιστή, στον πλοίαρχο και στο ίδιο το σκάφος η άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας στην Ακτή Ελεφαντοστού. Πρέπει να είναι εντάξει έναντι της διοίκησης της Ακτής Ελεφαντοστού, κατά την έννοια ότι πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις παλαιότερες υποχρεώσεις τους που προέκυψαν από τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στην Ακτή Ελεφαντοστού στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Κοινότητα.

3. Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας υποβάλλουν (με ηλεκτρονικά μέσα) στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο της Ακτής Ελεφαντοστού αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες δυνάμει της συμφωνίας, τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αιτούμενης άδειας.

4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού με τη χρήση των εντύπων, υπόδειγμα των οποίων εμφαίνεται στο προσάρτημα Ι. Οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διαχειριστούν κατά εμπιστευτικό τρόπο τα στοιχεία που παραλαμβάνουν στο πλαίσιο της αίτησης για χορήγηση άδειας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εφαρμογής της αλιευτικής συμφωνίας.

5. Κάθε αίτηση για την έκδοση άδειας συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

- την απόδειξη πληρωμής της κατ’ αποκοπή προκαταβολής για την περίοδο ισχύος της

- οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση που απαιτείται δυνάμει των ειδικών διατάξεων που ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του σκάφους δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου.

6. Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται στο λογαριασμό που υποδεικνύουν οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 7 του πρωτοκόλλου.

7. Τα τέλη συμπεριλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών.

8. Το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο της Ακτής Ελεφαντοστού χορηγεί τις άδειες για όλα τα σκάφη στους εφοπλιστές ή τους αντιπροσώπους τους, μέσω της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ακτή Ελεφαντοστού, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο σημείο 6 ανωτέρω.

9. Η άδεια εκδίδεται επ’ ονόματι συγκεκριμένου σκάφους και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

10. Εντούτοις, με αίτηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, η άδεια ενός σκάφους αντικαθίσταται από νέα άδεια που εκδίδεται επ’ ονόματι άλλου σκάφους της ιδίας κατηγορίας με εκείνη του σκάφους που αντικαθίσταται, βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου, χωρίς να οφείλονται νέα τέλη. Σε αυτή την περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του όγκου των αλιευμάτων για τον καθορισμό της ενδεχόμενης επιπλέον πληρωμής λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αλιευμάτων των δύο σκαφών.

11. Ο εφοπλιστής του σκάφους που αντικαθίσταται ή ο αντιπρόσωπός του παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια στο Υπουργείο Αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού μέσω της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Η νέα άδεια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης της ακυρωθείσας άδειας από τον εφοπλιστή στο Υπουργείο Αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ακτή Ελεφαντοστού ενημερώνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας.

13. Η άδεια πρέπει να φυλάσσεται μονίμως επί του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τηρεί ενημερωμένο σχέδιο καταλόγου των σκαφών, για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος. Το εν λόγω σχέδιο κοινοποιείται στις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού μόλις καταρτιστεί και, στη συνέχεια, κάθε φορά που επικαιροποιείται. Μόλις παραληφθεί το εν λόγω σχέδιο καταλόγου καθώς και η κοινοποίηση της πληρωμής της προκαταβολής που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του παράκτιου κράτους, το σκάφος εγγράφεται από την αρμόδια αρχή της Ακτής Ελεφαντοστού στον κατάλογο των σκαφών που διαθέτουν άδεια αλιείας, ο οποίος κοινοποιείται στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αλιείας . Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να διαβιβαστεί στον εφοπλιστή και να φυλάσσεται επί του σκάφους επικυρωμένο αντίγραφο του εν λόγω καταλόγου, αντί της αδείας αλιείας, έως ότου εκδοθεί η άδεια.

14. Τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την καθιέρωση συστήματος έκδοσης αδειών που θα στηρίζεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω. Τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν ταχέως την αντικατάσταση της άδειας επί χάρτου με ηλεκτρονικό ισοδύναμο μέσο, όπως ο κατάλογος των σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

Τμήμα 2 Όροι έκδοσης της άδειας – τέλη και προκαταβολές

1. Οι άδειες έχουν διάρκεια ισχύος ένα έτος. Είναι ανανεώσιμες .

2. Τα τέλη ορίζονται σε 35 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων στη ζώνη αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας.

3. Οι άδειες εκδίδονται μετά από καταβολή στις αρμόδιες εθνικές αρχές των ακόλουθων κατ’ αποκοπή ποσών:

- 3.850 ευρώ ανά θυνναλιευτικό γρι-γρι, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 110 τόνους αλιευμάτων κατ'έτος·

- 1.400 ευρώ ανά παραγαδιάρικο επιφανείας, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 40 τόνους αλιευμάτων κατ'έτος.

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, τις ποσότητες των αλιευμάτων που αφορούν το προηγούμενο έτος, όπως επιβεβαιώνονται από τα επιστημονικά ιδρύματα που αναφέρονται στο σημείο 5 κατωτέρω.

5. Η τελική εκκαθάριση των τελών που οφείλονται για το έτος n αποφασίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο στις 31 Ιουλίου του έτους n+1, με βάση τις δηλώσεις αλιευμάτων που συντάσσονται από κάθε εφοπλιστή και επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια επιστημονικά ιδρύματα για την επαλήθευση των στοιχείων των αλιευμάτων στα κράτη μέλη, όπως είναι το IRD (Institut de Recherche pour le Développement), το IEO (Instituto Español de Oceanografia), το IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) και το Κέντρο Ωκεανογραφικών Ερευνών της Ακτής Ελεφαντοστού. Διαβιβάζεται μέσω της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Η εν λόγω εκκαθάριση κοινοποιείται ταυτόχρονα στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο της Ακτής Ελεφαντοστού και στους εφοπλιστές.

7. Κάθε τυχόν επιπρόσθετη πληρωμή για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί καθ' υπέρβαση των 110 τόνων, στην περίπτωση των θυνναλιευτικών γρι-γρι, και των 40 τόνων, στην περίπτωση των παραγαδιάρικων επιφανείας καταβάλλεται από τους εφοπλιστές στις αρμόδιες εθνικές αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού το αργότερο στις 31 Αυγούστου του έτους n+1, στον λογαριασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του τμήματος 1 του παρόντος κεφαλαίου, και ανέρχεται σε 35 ευρώ ανά τόνο.

8. Εντούτοις, εάν το ποσό του τελικού λογαριασμού είναι κατώτερο από το ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται στο σημείο 3 του παρόντος τμήματος, το αντίστοιχο υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

Κεφάλαιο ΙΙ - Αλιευτικές ζώνες

1. Τα σκάφη της Κοινότητας μπορούν να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης όσον αφορά τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας.

Κεφάλαιο ΙΙΙ – Καθεστώς δήλωσης των αλιευμάτων

1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, η διάρκεια της αλιευτικής εξόρμησης ενός κοινοτικού σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού ορίζεται ως εξής:

- είτε ως η περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ μιας εισόδου και μιας εξόδου από την αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού·

- είτε ως η περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ μιας εισόδου στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού και μιας μεταφόρτωσης ή/και εκφόρτωσης στην Ακτή Ελεφαντοστού·

2. Όλα τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού στο πλαίσιο της συμφωνίας πρέπει να κοινοποιούν τον όγκο των αλιευμάτων τους στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων της Ακτής Ελεφαντοστού έτσι ώστε η εν λόγω αρχή να είναι σε θέση να ελέγξει τις αλιευθείσες ποσότητες που επικυρώνονται από τα αρμόδια επιστημονικά ιδρύματα σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ι, τμήμα 2, σημείο 4 του παρόντος παραρτήματος. Οι λεπτομέρειες κοινοποίησης του όγκου των αλιευμάτων έχουν ως εξής:

2.1 Κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας περιόδου ισχύος της άδειας κατά την έννοια του τμήματος 2 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος παραρτήματος, οι δηλώσεις περιλαμβάνουν τους όγκους των αλιευμάτων που αλίευσε το σκάφος κατά την διάρκεια κάθε αλιευτικής εξόρμησης. Τα πρωτότυπα των δηλώσεων σε χαρτί κοινοποιούνται στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο της Ακτής Ελεφαντοστού εντός 45 ημερών μετά το τέλος της τελευταίας αλιευτικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε κατά την εν λόγω περίοδο. Επιπλέον, οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται και με τηλεομοιοτυπία (225.21.35.04.09 ή 225.21.35.63.15 ) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2.2 Τα σκάφη δηλώνουν τα αλιεύματά τους με το έντυπο που αντιστοιχεί στο ημερολόγιο πλοίου, υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο προσάρτημα 2. Για τις περιόδους κατά τις οποίες το σκάφος δεν βρισκόταν στα ύδατα της αλιευτικής ζώνης της Ακτής Ελεφαντοστού, υποχρεούται να συμπληρώνει το ημερολόγιο πλοίου με την ένδειξη «εκτός αλιευτικής ζώνης της Ακτής Ελεφαντοστού».

2.3 Τα έντυπα συμπληρώνονται ευανάγνωστα και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του σκάφους ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του.

2.4. Οι δηλώσεις σχετικά με τα αλιεύματα πρέπει να είναι αξιόπιστες ώστε να διευκολύνουν την παρακολούθηση της εξέλιξης των αποθεμάτων.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η Κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει την άδεια του εμπλεκόμενου σκάφους μέχρις ότου υπάρξει σχετική συμμόρφωση και να επιβάλει στον εφοπλιστή του σκάφους τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ακτής Ελεφαντοστού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνονται σχετικά.

4. Τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την καθιέρωση συστήματος δήλωσης των αλιευμάτων που θα στηρίζεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω. Τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν ταχέως την αντικατάσταση την γραπτής δήλωσης (ημερολόγιο) με ισοδύναμο μέσο υπό τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου.

Κεφάλαιο IV – Ναυτολόγηση

1. Οι εφοπλιστές θυνναλιευτικών και αλιευτικών με παραγάδια επιφανείας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν υπηκόους χωρών ΑΚΕ, υπό τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- για το στόλο των θυνναλιευτικών γρι-γρι, το 20% τουλάχιστον των ναυτικών που ναυτολογούνται κατά την περίοδο αλιείας τόνου στην αλιευτική ζώνη τρίτων χωρών προέρχεται από χώρες ΑΚΕ,

- για το στόλο των παραγαδιάρικων επιφανείας, το 20% τουλάχιστον των ναυτικών που ναυτολογούνται κατά την περίοδο αλιείας στην αλιευτική ζώνη τρίτων χωρών προέρχεται από χώρες ΑΚΕ.

2. Οι εφοπλιστές μεριμνούν να ναυτολογούν ένα συμπληρωματικό αριθμό ναυτικών από χώρες ΑΚΕ.

3. Η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

4. Οι συμβάσεις απασχόλησης των ναυτικών από χώρες ΑΚΕ, αντίγραφο των οποίων παραδίδεται στους υπογράφοντες, συνάπτονται μεταξύ των αντιπροσώπων των εφοπλιστών και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους, ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι συμβάσεις αυτές εγγυώνται στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης θανάτου, ασθενείας και ατυχήματος.

5. Ο μισθός των ναυτικών ΑΚΕ βαρύνει τους εφοπλιστές. Πρέπει να καθορίζεται πριν την έκδοση των αδειών με κοινή συμφωνία μεταξύ των εφοπλιστών ή των αντιπροσώπων τους και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους, ή των αντιπροσώπων τους. Εντούτοις, οι αποδοχές των ναυτικών ΑΚΕ δεν μπορούν να είναι κατώτερες από εκείνες που ισχύουν για ναυτικούς των αντίστοιχων χωρών τους και πάντως όχι κατώτερες από τους κανόνες της ΔΟΕ.

6. Κάθε ναυτικός που ναυτολογείται από τα κοινοτικά σκάφη πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του καθοριζόμενου σκάφους την παραμονή της ημέρας που προτείνεται για την επιβίβασή του. Εάν ο ναυτικός δεν παρουσιαστεί την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα προκειμένου να επιβιβαστεί, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να ναυτολογήσει τον εν λόγω ναυτικό.

Κεφάλαιο V - Τεχνικά μέτρα

Τα σκάφη εφαρμόζουν τα μέτρα και τις συστάσεις που θεσπίζει η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) για την περιοχή όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, τις τεχνικές τους προδιαγραφές και κάθε άλλο τεχνικό μέτρο που εφαρμόζεται στις αλιευτικές τους δραστηριότητες.

Κεφάλαιο VI – Παρατηρητές

1. Τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού στο πλαίσιο της συμφωνίας, επιβιβάζουν παρατηρητές που ορίζονται από την οικεία περιφερειακή οργάνωση αλιείας (ΠΟΑ), υπό τους παρακάτω όρους.

1.1 Τα κοινοτικά σκάφη, μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών, επιτρέπουν την επιβίβαση παρατηρητή, ο οποίος ορίζεται από τις εν λόγω αρχές, και έχει ως αποστολή τον έλεγχο των αλιευμάτων που αλιεύθηκαν στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού.

1.2 Η αρμόδια ΠΟΑ καταρτίζει τον κατάλογο των σκαφών που ορίζονται για την επιβίβαση παρατηρητή, καθώς και τον κατάλογο των παρατηρητών που ορίζονται προς επιβίβαση. Οι κατάλογοι αυτοί τηρούνται ενημερωμένοι. Κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις καταρτιστούν και στη συνέχεια ανά τρίμηνο όσον αφορά την ενδεχόμενη ενημέρωσή τους.

1.3 Η αρμόδια ΠΟΑ ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους εφοπλιστές ή στους αντιπροσώπους τους το όνομα του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο σκάφος τη στιγμή έκδοσης της άδειας, ή το αργότερο 15 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία επιβίβασης του παρατηρητή.

2. Ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή επί του σκάφους διαρκεί μία αλιευτική εξόρμηση. Ωστόσο, κατόπιν ρητού αιτήματος των αρμόδιων αρχών της Ακτής Ελεφαντοστού, η εν λόγω επιβίβαση μπορεί να κλιμακωθεί σε περισσότερες εξορμήσεις σε συνάρτηση με τη μέση διάρκεια των προβλεπόμενων εξορμήσεων για ένα συγκεκριμένο σκάφος. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται από την αρμόδια αρχή κατά την ανακοίνωση του ονόματος του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο εν λόγω σκάφος.

3. Οι όροι επιβίβασης του παρατηρητή ορίζονται κοινή συναινέσει μεταξύ του εφοπλιστή ή του αντιπροσώπου του και των αρμόδιων αρχών.

4. Η επιβίβαση του παρατηρητή γίνεται στον λιμένα που επιλέγεται από τον εφοπλιστή και πραγματοποιείται κατά την έναρξη της πρώτης αλιευτικής εξόρμησης στις αλιευτικές ζώνες της Ακτής Ελεφαντοστού μετά την κοινοποίηση του καταλόγου των ορισθέντων σκαφών.

5. Οι ενδιαφερόμενοι εφοπλιστές κοινοποιούν εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων και με προειδοποίηση δέκα ημερών τις ημερομηνίες και τους λιμένες της υποπεριοχής στους οποίους προβλέπεται η επιβίβαση των παρατηρητών.

6. Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβάζεται σε λιμάνι εκτός της υποπεριοχής, τα έξοδα ταξιδιού του βαρύνουν τον εφοπλιστή. Εάν σκάφος στο οποίο επιβαίνει περιφερειακός παρατηρητής εγκαταλείψει την αλιευτική ζώνη της περιοχής, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τον επαναπατρισμό του παρατηρητή το συντομότερο δυνατό με έξοδα του εφοπλιστή.

7. Εάν ο παρατηρητής απουσιάζει από τον συμφωνημένο τόπο και κατά τη συμφωνημένη ώρα και δεν εμφανιστεί κατά τις δώδεκα επόμενες ώρες, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτομάτως από την υποχρέωσή του να επιβιβάσει τον εν λόγω παρατηρητή.

8. Ο παρατηρητής απολαύει επί του σκάφους μεταχείρισης αξιωματικού. Όταν το σκάφος αναπτύσσει δραστηριότητες στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού, ο παρατηρητής εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

8.1 παρατηρεί τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών·

8.2 επαληθεύει το στίγμα των σκαφών που αλιεύουν·

8.3 προβαίνει σε βιολογικές δειγματοληψίες στο πλαίσιο επιστημονικών προγραμμάτων·

8.4 καταγράφει τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

8.5 επαληθεύει τα στοιχεία αλιευμάτων για την αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού που έχουν καταχωρηθεί στο ημερολόγιο πλοίου·

8.6 επαληθεύει τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και υπολογίζει κατ’ εκτίμηση τον όγκο των απορρίψεων εμπορεύσιμων ειδών ιχθύων·

8.7 κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα όσον αφορά την αλιεία, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επί του σκάφους.

9. Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, για να εξασφαλίσει την σωματική και ηθική ασφάλεια του παρατηρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

10 Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο πλοίαρχος του παρέχει πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του, στα έγγραφα που συνδέονται άμεσα με τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου πλοίου και του βιβλίου ναυσιπλοΐας, καθώς και στους αναγκαίους χώρους του σκάφους, προκειμένου να διευκολύνει την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

11. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του επί του σκάφους, ο παρατηρητής:

11.1 λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε οι συνθήκες επιβίβασής του καθώς και η παρουσία του επί του σκάφους να μη διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες,

11.2 σέβεται τα αγαθά και τον εξοπλισμό του σκάφους καθώς και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που ανήκουν στο εν λόγω σκάφος.

12. Στο τέλος της περιόδου παρατήρησης και πριν εγκαταλείψει το σκάφος, ο παρατηρητής συντάσσει έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογράφει την έκθεση παρουσία του πλοιάρχου, ο οποίος μπορεί να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν όλες οι παρατηρήσεις τις οποίες θεωρεί χρήσιμες, ακολουθούμενες από την υπογραφή του. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον πλοίαρχο του σκάφους κατά την αποβίβαση του επιστημονικού παρατηρητή.

13. Ο εφοπλιστής εξασφαλίζει με έξοδά του την ενδιαίτηση και τη σίτιση των παρατηρητών υπό τις συνθήκες που απολαύουν οι αξιωματικοί, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων του σκάφους.

14. Ο μισθός και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή βαρύνουν την αρμόδια αρχή.

15. Τα δύο μέρη θα πραγματοποιήσουν το ταχύτερο διαβουλεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σχετικά με τον καθορισμό συστήματος περιφερειακών παρατηρητών και την επιλογή της αρμόδιας περιφερειακής οργάνωσης αλιείας. Εν αναμονή της συγκρότησης συστήματος περιφερειακών παρατηρητών, στα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιβιβάζονται αντί των περιφερειακών παρατηρητών παρατηρητές που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Κεφάλαιο VII - Έλεγχος

1. Σύμφωνα με το σημείο 13 του τμήματος 1 του παρόντος παραρτήματος, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τηρεί επικαιροποιημένο σχέδιο καταλόγου των πλοίων για τα οποία εκδόθηκε άδεια αλιείας σύμφωνα με της διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Ο εν λόγω κατάλογος κοινοποιείται στις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αλιείας μόλις καταρτιστεί και, στη συνέχεια, κάθε φορά που επικαιροποιείται.

2. Μόλις παραληφθεί το εν λόγω σχέδιο καταλόγου καθώς και η κοινοποίηση της πληρωμής της προκαταβολής που προβλέπεται στο σημείο 3 του τμήματος 2 του κεφαλαίου Ι του παρόντος παραρτήματος που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του παράκτιου κράτους, το σκάφος εγγράφεται από την αρμόδια αρχή της Ακτής Ελεφαντοστού στον κατάλογο των σκαφών που διαθέτουν άδεια αλιείας, ο οποίος κοινοποιείται στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αλιείας. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να παραληφθεί από τον εφοπλιστή και να φυλάσσεται επί του σκάφους επικυρωμένο αντίγραφο του εν λόγω καταλόγου, αντί της αδείας αλιείας, έως ότου εκδοθεί η άδεια.

3. Είσοδος και έξοδος από τη ζώνη αλιείας:

3.1 Τα κοινοτικά σκάφη αναγγέλλουν, τουλάχιστον 3 ώρες εκ των προτέρων, στις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αλιείας, την πρόθεση τους να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ζώνη αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού καθώς και τις συνολικές ποσότητες και τα είδη επί του σκάφους.

3.2 Κατά τη γνωστοποίηση της εξόδου του, κάθε σκάφος διαβιβάζει επίσης το στίγμα του. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται κατά προτεραιότητα με τηλεομοιοτυπία (225.21.35.04.09 ή 225.21.35.63.15 ) ή e-mail ( ) ή διαφορετικά μέσω ασυρμάτου (κωδικός κλήσεως ).

3.3 Σκάφος που συλλαμβάνεται να αλιεύει χωρίς να έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή της Ακτής Ελεφαντοστού, θεωρείται σκάφος που έχει διαπράξει παράβαση.

3.4 Οι αριθμοί τηλεομοιοτυπίας, τηλεφώνου, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωστοποιούνται επίσης κατά τη στιγμή της έκδοσης της άδειας αλιείας.

4. Διαδικασίες ελέγχου

4.1 Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών σκαφών που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στις αλιευτικές ζώνες της Ακτής Ελεφαντοστού επιτρέπουν και διευκολύνουν την επιβίβαση στο σκάφος και την εκπλήρωση των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου της Ακτής Ελεφαντοστού που είναι επιφορτισμένος με την επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

4.2. Η παρουσία των εν λόγω υπαλλήλων επί του σκάφους δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

4.3. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης και ελέγχου χορηγείται βεβαίωση στον πλοίαρχο του σκάφους.

5. Έλεγχος μέσω δορυφόρου

5.1 Όλα τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης μέσω δορυφόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του προσαρτήματος 3. Οι διατάξεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν την δέκατη ημέρα από τη γνωστοποίηση εκ μέρους των αρχών της Ακτής Ελεφαντοστού προς την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ακτή Ελεφαντοστού της έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) της Ακτής Ελεφαντοστού.

6. Κράτηση

6.1 Οι αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού ενημερώνουν το κράτος σημαίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός 36 ωρών κατ’ ανώτατο όριο, για οποιαδήποτε κράτηση κοινοτικού σκάφους και για οποιαδήποτε επιβολή κυρώσεων σε κοινοτικό σκάφος στη ζώνη αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού.

6.2 Το κράτος σημαίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουν ταυτόχρονα συνοπτική έκθεση για τις περιστάσεις και τους λόγους που οδήγησαν στην εν λόγω κράτηση.

7. Πρακτικό κράτησης

7.1 Ο πλοίαρχος του σκάφους οφείλει, μετά τη διαπίστωση που καταχωρείται στο πρακτικό, το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια αρχή της Ακτής Ελεφαντοστού, να υπογράψει το έγγραφο αυτό.

7.2 Η υπογραφή αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα και τα μέσα υπεράσπισης που ο πλοίαρχος μπορεί να επικαλεστεί κατά της παράβασης για την οποία κατηγορείται. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το έγγραφο, πρέπει να προσδιορίσει τους λόγους εγγράφως και ο επιθεωρητής αναγράφει την ένδειξη «άρνηση υπογραφής».

7.3 Ο πλοίαρχος οφείλει να οδηγήσει το σκάφος του στο λιμάνι που υποδεικνύουν οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού . Σε περίπτωση παράβασης ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή της Ακτής Ελεφαντοστού μπορεί να επιτρέψει στο υπό κράτηση σκάφος να συνεχίσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες.

8. Συνάντηση συνδιαλλαγής σε περίπτωση κράτησης

8.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού, με τη συμμετοχή ενδεχομένως ενός εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, πριν εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά του πλοιάρχου ή του πληρώματος του σκάφους ή οποιουδήποτε μέτρου κατά του φορτίου και του εξοπλισμού του σκάφους, πλην αυτών που αποσκοπούν στη διατήρηση των αποδείξεων για την εικαζόμενη παράβαση, πραγματοποιούν συνάντηση συνδιαλλαγής εντός προθεσμίας μίας εργάσιμης ημέρας από τη λήψη των προαναφερόμενων πληροφοριών.

8.2 Κατά τη συνάντηση αυτή, τα μέρη ανταλλάσσουν κάθε έγγραφο ή κάθε χρήσιμη πληροφορία που ενδέχεται να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των περιστάσεων υπό τις οποίες συνέβησαν τα γεγονότα. Ο εφοπλιστής ή ο αντιπρόσωπός του ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής, καθώς και για όλα τα μέτρα που συνεπάγεται η κράτηση.

9. Διακανονισμός της κράτησης

9.1 Πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, επιζητείται ο διακανονισμός της εικαζόμενης παράβασης με διαδικασία συμβιβασμού. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την κράτηση.

9.2 Σε περίπτωση συμβιβασμού, το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται προσδιορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ακτής Ελεφαντοστού.

9.3 Στην περίπτωση που η υπόθεση δεν κατέστη δυνατόν να διακανονιστεί με συμβιβασμό και ασκείται δίωξη ενώπιον αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ο εφοπλιστής καταθέτει σε τράπεζα που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού τραπεζική εγγύηση, το ποσό της οποίας καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα που προκαλούνται από την κράτηση καθώς και το ύψος των προστίμων και των επανορθώσεων στις οποίες υπόκεινται οι υπεύθυνοι της παράβασης.

9.4 Η τραπεζική εγγύηση είναι αμετάκλητη έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας. Αποδεσμεύεται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς καταδικαστική απόφαση. Ομοίως, σε περίπτωση καταδίκης σε πρόστιμο χαμηλότερο από την κατατεθείσα εγγύηση, το υπόλοιπο αποδεσμεύεται από τις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού.

9.5 Επιτυγχάνεται η απελευθέρωση του πλοίου και το πλήρωμά του λαμβάνει την άδεια να εγκαταλείψει τον λιμένα:

- είτε αμέσως μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαδικασία συμβιβασμού·

- είτε αμέσως μετά την κατάθεση της τραπεζικής εγγύησης που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 9.3 και την αποδοχή της από τις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού, έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

10. Μεταφορτώσεις

10.1 Κάθε κοινοτικό σκάφος που επιθυμεί να μεταφορτώσει αλιεύματα στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού, πρέπει να το πράττει στους λιμένες της Ακτής Ελεφαντοστού.

10.2 Οι εφοπλιστές των σκαφών αυτών οφείλουν να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού, τουλάχιστον 24 ώρες εκ των προτέρων, τις ακόλουθες πληροφορίες:

- το όνομα των αλιευτικών σκαφών που πραγματοποιούν τη μεταφόρτωση,

- το όνομα, τον αριθμό IMO και τη σημαία του πλοίου μεταφοράς,

- την ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να μεταφορτωθεί·

- την ημερομηνία και τον τόπο μεταφόρτωσης,

10.3 Η μεταφόρτωση θεωρείται ως έξοδος από την αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Τα σκάφη πρέπει επομένως να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού τις δηλώσεις αλιευμάτων και να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν την αλιεία ή να εγκαταλείψουν την αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

10.4 Απαγορεύεται στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού κάθε μεταφόρτωση αλιευμάτων που δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω σημεία. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ακτής Ελεφαντοστού.

11. Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που διενεργούν εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις σε λιμένες της Ακτής Ελεφαντοστού επιτρέπουν και διευκολύνουν τον έλεγχο των εργασιών αυτών από τους επιθεωρητές της Ακτής Ελεφαντοστού. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης και ελέγχου στον λιμένα χορηγείται βεβαίωση στον πλοίαρχο του σκάφους.

Προσαρτήματα

1 – Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση άδειας

2 – Ημερολόγιο πλοίου ICCAT

3 – Διατάξεις που ισχύουν για το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ – VMS) και συντεταγμένες της αλιευτικής ζώνης της Ακτής Ελεφαντοστού.

Προσάρτημα 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BP V 84 Αμπιτζάν (Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ |

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α

1. Όνομα του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή: ………………………………………………………………………………

2. Εθνικότητα του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή: …………………………………………………….…………….……

3. Επαγγελματική διεύθυνση του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή: ………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………….……

ΤΕΥΧΟΣ B

(Συμπληρώνεται για κάθε σκάφος)

1. Διάρκεια ισχύος:

2. Όνομα του σκάφους: ……………………………………………………………………………………………

3. Έτος ναυπήγησης: ………………………………………………………………………………………………

4. Αρχική χώρα σημαίας: ………………………………………………………………………………………..…

5. Σημερινή σημαία: …………………………………………………………………………………………………

6. Ημερομηνία υπαγωγής του σκάφους στη σημερινή σημαία: …………...………………...………………………

7. Έτος απόκτησης: …………………………………………………………………………………………………

8. Λιμένας βάσης και αριθμός νηολογίου: …………………………………………………………………………

9. Ζώνες δραστηριότητας: ………………………………………………………………………………….……..

10. Τύπος αλιείας: ……………………………………………………………………………………………………

11. Ολική χωρητικότητα (κοχ): ……………………………………………………………………………………….

12. Καθαρή χωρητικότητα (κκχ): ……………………………………………………………………………………

13. Ενδεικτικό κλήσεως ασυρμάτου: …………………………………………………………………………………

14. Ολικό μήκος (μέτρα): ………………………………………………………………………………………….….

15. Μέγιστο πλάτος (μέτρα): …………………………………………………………………………………….….

16. Ύψος (μέτρα): …………………………………………………………..……………………………………….

17. Υλικά κατασκευής της γάστρας: ………………………………………………………………….…..……

18. Ισχύς μηχανής: ……………………………………………………………………………………………..……

19. Ταχύτητα (κόμβοι): ………………………………………………………………………………………….……

20. Καμπίνες: ……………………………………………………………………………………………….………..

21. Χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων (κυβικά μέτρα): ………………………………………..………..……

22. Χωρητικότητα των αμπαριών αλιευμάτων (κυβικά μέτρα): …………………………………………………….

23. Ικανότητα κατάψυξης (τόνοι/24 ω) και χρησιμοποιούμενο σύστημα: …………………………………………..

24. Χρώμα του κύτους: ………………………………………………………………………………………….…..

25. Χρώμα των υπερκατασκευών:

26. Αριθμός πληρώματος: ……………………………………………………………………………………….….

27. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός σκάφους:

Είδος | Σήμα | Μοντέλο | Ισχύς (Watt) | Έτος κατασκευής | Συχνότητες |

Λήψη | Εκπομπή |

28. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας και ανίχνευσης:

.

Είδος | Σήμα | Μοντέλο |

29. Χρησιμοποιούμενες βοηθητικές λέμβοι (για κάθε σκάφος): ……………………………………………………..

29.1. Ολική χωρητικότητα: …………………………………………………………………………………………….

29.2. Ολικό μήκος (μέτρα): …………………………………………….………………….……………………………

29.3. Μέγιστο πλάτος (μέτρα): …………………………………………..………………………………………….….

29.4. Βύθισμα (μέτρα): …………………..………………………………………………………………………….…..

29.5. Υλικό κατασκευής κύτους: ………………………………………….………………………………………...….

29.6. Ισχύς μηχανής: ……………………………………………..……………………………………………………..

29.7. Ταχύτητα (κόμβοι): ……………………………………………………………………………………………….

30. Βοηθητικά εναέρια μέσα εντοπισμού ιχθύων (ακόμη και αν δεν είναι εγκατεστημένα επί του σκάφους): ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

31. Λιμένας βάσης: ……………………………….………………………………………………………………….

32. Όνομα του πλοιάρχου: ………………………………………………………………………………………..….

33. Διεύθυνση: ……………………………………………………………………….…………………………..…...

34. Εθνικότητα του πλοιάρχου:

Επισυνάπτονται:

- τρεις έγχρωμες φωτογραφίες του σκάφους (πλευρική όψη), των βοηθητικών αλιευτικών λέμβων και τουβοηθητικού εναέριου εξοπλισμού εντοπισμού ιχθύων,

- απεικόνιση και λεπτομερής περιγραφή των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων,

- έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο εκπρόσωπος του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την παρούσα αίτηση.

………………………… | ………………………………………………………….. |

(Ημερομηνία της αίτησης) | (Υπογραφή του εκπροσώπου του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή) |

Προσάρτημα 2

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (CTOI) ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΥΝΝΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ |

Παραγάδι Ζωντανό δόλωμα Γρι-γρι Τράτα Άλλα εργαλεία |

Χώρα σημαίας: ……………………………………………………………………........................... | Χωρητικότητα (M.T): ……………………………………………........ |

Αριθμός νηολογίου: ………………………………………………………………................................... | Πλοίαρχος: ……………………………………………………….... |

Εφοπλιστής: ………………………………………………………….......................... | Αριθ. μελών πληρώματος: ….…………………………………………………........................ |

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………….... | Ημερ/νία έκθεσης: ………………………………………………...... |

(Συντάκτης): ………………………………………………................................. | Αριθ. ημερών στη θάλασσα: | Αριθμός ημερών αλιείας: Αριθ. ρίψεων εργαλείων στη θάλασσα: | Αριθ. ταξιδίου: |

Ημερομηνία | Τομέας | Θερμ. επιφα-νειακού ύδατος (ºC) | Αλιευτική προσπάθεια Αριθμός χρησιμοποιούμενων αγκιστριών | Αλιεύματα | Χρησιμοποιηθέν δόλωμα |

1 - Χρησιμοποιήσατε ένα φύλλο ανά μήνα και μία γραμμή ανά ημέρα. | 3 - Η «ημέρα» αναφέρεται στην ημέρα ρίψης του παραγαδιού. | 5 - Η τελευταία γραμμή - βάρος εκφόρτωσης - πρέπει να συμπληρώνεται μόνο κατά το τέλος του ταξιδίου. Πρέπει να καταχωρίζεται το πραγματικό βάρος κατά τον χρόνο της εκφόρτωσης |

2 - Στο τέλος κάθε ταξιδιού αποστείλατε αντίγραφο του ημερολογίου στον ανταποκριτή σας ή στην ICCAT, Calle Corazon de Maria, 8, 28002 Madrid. Spain | 4 - Ο αλιευτικός τομέας αφορά το στίγμα του σκάφους. Στρογγυλοποιήσατε πρώτα λεπτά και καταγράψατε μοίρες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους. Μην ξεχάσετε να καταγράψετε Β/Ν και Α/Δ. | 6 - Όλα τα στοιχεία του παρόντος προσαρτήματος έχουν αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα. |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .........................................ΩΡΑ ................................................................. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ....................................................................ΩΡΑ ................................................ |

ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΟ........................................................................................................................ | ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΟ....................................................................................................................................... |

11.0301 | ΥΔ | ΔΠ[4] | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Αριθ. 2 |

11.010404 | ΥΔ | ΜΔΠ[5] | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Αριθ. 2 |

4. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1 Δημοσιονομικοί πόροι

4.1.1 Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ)

Σε ευρώ

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης |

Σύνολο ανθρώπινων πόρων | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

5.1 Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα

Το σχετικό με την αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού προηγούμενο πρωτόκολλο λήγει στις 30.06.2007. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως τις 30.06.2013.

Ο κύριος στόχος της νέας συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού με σκοπό την καθιέρωση ενός πλαισίου σύμπραξης για την ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και την ορθολογική εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Τα κύρια στοιχεία του νέου πρωτοκόλλου είναι τα εξής:

- Αλιευτικές δυνατότητες : 25 θυνναλιευτικά γρι-γρι, 15 παραγαδιάρικα σκάφη επιφανείας που κατανέμονται ως εξής (βάσει της μεθόδου κατανομής του προηγούμενου πρωτοκόλλου, τα αιτήματα των κρατών μελών και τα ιστορικά ποσοστά χρήσης ανά κράτος μέλος και ανά κατηγορία), ήτοι :

( θυνναλιευτικά γρι-γρι: Γαλλία: 10, Ισπανία: 15

( παραγαδιάρικα επιφανείας: Ισπανία: 10: Πορτογαλία : 5

- Ετήσια ποσότητα αναφοράς : 7.000 τόνοι τονοειδών

- Ετήσια χρηματική αντιπαροχή: 595 000 ευρώ

- Προκαταβολές και τέλη που καταβάλλουν οι εφοπλιστές[11] : 35 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων που αλιεύονται στη ζώνη αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας. Οι ετήσιες προκαταβολές ορίζονται σε 3.850 ευρώ ανά θυνναλιευτικό γρι-γρι, και σε 1.400 ευρώ ανά παραγαδιάρικο επιφανείας.

5.2 Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συμμετοχής, συνέπεια μεταξύ της πρότασης και των άλλων δημοσιονομικών μέσων, δυνατότητα συνέργειας

Όσον αφορά αυτή τη νέα ΣΑΣ, η μη παρέμβαση της Κοινότητας θα είχε ως αποτέλεσμα τη σύναψη ιδιωτικών συμφωνιών, με τις οποίες δεν θα ήταν δυνατό να διασφαλισθεί η αειφορία της αλιείας. Η Κοινότητα ελπίζει ότι με αυτήν την συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης η Ακτή Ελεφαντοστού θα συνεργαστεί αποτελεσματικά με την Κοινότητα στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων, όπως η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και την ορθή διαχείριση των αποθεμάτων των μεγάλων μεταναστευτικών ειδών.

5.3. Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο πλαίσιο της ΔΒΔ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων)

Η διαπραγμάτευση και η σύναψη αλιευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες ανταποκρίνεται στον γενικό στόχο να διατηρηθούν και να διασφαλιστούν οι παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες του κοινοτικού στόλου, συμπεριλαμβανομένου του στόλου υπερπόντιας αλιείας, και να αναπτυχθούν σχέσεις σύμπραξης με σκοπό την ενίσχυση της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των κοινοτικών υδάτων, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων.

Για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της ΔΒΔ οι ακόλουθοι δείκτες:

( Παρακολούθηση του ποσοστού χρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων·

( συλλογή και ανάλυση των δεδομένων για τα αλιεύματα και για την εμπορική αξία της συμφωνίας·

( συμβολή στην απασχόληση και στην προστιθέμενη αξία στην Κοινότητα·

( συμβολή στη σταθεροποίηση της κοινοτικής αγοράς·

( Συμβολή στην επίτευξη των γενικών στόχων για μείωση της φτώχιας στην Ακτή Ελεφαντοστού, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στην απασχόληση και στην ανάπτυξη των υποδομών, καθώς και της στήριξης του κρατικού προϋπολογισμού·

( Αριθμός τεχνικών συνεδριάσεων και συνεδριάσεων της μεικτής επιτροπής.

5.4 Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)

X Κεντρική διαχείριση

X απευθείας από την Επιτροπή

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1 Σύστημα παρακολούθησης

Η Επιτροπή (ΓΔ Αλιείας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού) θα ασκεί τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση από τους επιχειρηματίες και τα στοιχεία αλιευμάτων.

6.2 Αξιολόγηση

Τον Οκτώβριο του 2006 πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του πρωτοκόλλου 2004-2007, με τη βοήθεια μιας κοινοπραξίας ανεξάρτητων συμβούλων, ώστε να καταστεί δυνατή η ενδεχόμενη έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου.

6.2.1 Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Όσον αφορά τα συμφέροντα της EK, η αξιολόγηση εντόπισε τα εξής σημεία:

- Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ευρωπαϊκών στόλων, η αλιευτική συμφωνία με την Ακτή Ελεφαντοστού συμβάλλει στη στήριξη της βιωσιμότητας των κοινοτικών κλάδων θυνναλιείας που εξαρτώνται από την αλιεία με σκάφη γρι-γρι στον Ατλαντικό ωκεανό.

- Το πρωτόκολλο συμφωνίας εκτιμάται ότι συμβάλλει στη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών κλάδων, προσφέροντας στα σκάφη και στους εξαρτώμενους κοινοτικούς κλάδους σταθερό νομικό περιβάλλον και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Όσον αφορά τα συμφέροντα της Ακτής Ελεφαντοστού στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησης ήταν τα εξής:

- - Η αλιευτική συμφωνία συμβάλλει στη βιωσιμότητα των θυνναλιευτικών επιχειρήσεων του Αμπιτζάν παρέχοντάς τους νομική ασφάλεια και μεσοπρόθεσμες προοπτικές.

- - Η αλιευτική συμφωνία έχει επίσης αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του αλιευτικού κλάδου της Ακτής Ελεφαντοστού όσον αφορά τους κλάδους που συνδέονται με την αλιεία στο Αμπιτζάν.

Εκτός από την άμεση εμπορική αξία των αλιευμάτων για τα ενδιαφερόμενα σκάφη, από τη συμφωνία μπορούν να προκύψουν τα εξής προφανή οφέλη:

- εγγυημένη απασχόληση επί των αλιευτικών σκαφών,

- πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την απασχόληση στους λιμένες, τις ιχθυόσκαλες, τα εργοστάσια μεταποίησης, τα ναυπηγεία, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κλπ.,

- δημιουργία αυτών των δυνατοτήτων απασχόλησης σε περιφέρειες όπου δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα,

- συμβολή στον εφοδιασμό της Κοινότητας με αλιεύματα.

- Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης:

Η κοινοτική συμφωνία εγγυάται, μέσω κανονιστικού πλαισίου δεσμευτικού για τα δύο μέρη, τη χρηστή διαχείριση των αποθεμάτων, κάτι που δεν εξασφαλίζεται πάντοτε στο πλαίσιο των ιδιωτικών συμφωνιών. Επιπλέον, με την αλιευτική συμφωνία δημιουργούνται θέσεις εργασίας για ναυτικούς οι οποίοι προέρχονται από την ΕΚ καθώς και από την τρίτη χώρα. Εξάλλου, η αλιευτική συμφωνία εξασφαλίζει σημαντικό μέρος των πόρων της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Ακτής Ελεφαντοστού.

- Κίνδυνοι και εναλλακτικές επιλογές :

Η υπογραφή αλιευτικού πρωτοκόλλου συνοδεύεται από ορισμένους κινδύνους, όπως για παράδειγμα: τα ποσά που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της πολιτικής στον τομέα της αλιείας και τα τέλη των εφοπλιστών δεν διατίθενται σύμφωνα με τις προβλέψεις (απάτη), οι ξένοι στόλοι αγνοούν τις άδειες και τους ελέγχους. Για να αποφευχθούν οι εν λόγω κίνδυνοι, πρέπει να βελτιωθούν οι δραστηριότητες ναυτιλιακού ελέγχου, να ενισχυθεί η παρακολούθηση μέσω δορυφόρου (ΣΠΣ), να χρηματοδοτηθούν μέτρα υπέρ των τοπικών αλιέων κλπ.

6.2.2 Εκ των προτέρων εκτίμηση της οικονομικής αξίας της συμφωνίας και χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας

Η χρηματική αντιπαροχή που διατίθεται από την Κοινότητα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης αποτελεί ενιαίο κονδύλιο που θεσπίζεται με βάση ετήσιο κονδύλιο 595.000 ευρώ για το πρωτόκολλο 2007-13.

6.2.3 Μέτρα που ελήφθησαν μετά από ενδιάμεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος)

Η έκθεση αξιολόγησης συνιστά το βάρος αναφοράς να μειωθεί σε 7.000 τόνους. Συνιστά επίσης τη διαπραγμάτευση της πρόσβασης για 25 περίπου σκάφη (αντί για 34) λαμβάνοντας έτσι υπόψη i) την πραγματική μείωση του στόλου των γρι-γρι από το 2002 και ii) τις πιθανότητες επιστροφής ορισμένων γρι-γρι στον Ατλαντικό Ωκεανό. Όσον αφορά τα αλιευτικά με παραγάδια, συνιστάται η διατήρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων που ισχύουν, περίπου, σήμερα, ώστε τα αντίστοιχα σκάφη να είναι σε θέση να βρουν αλιευτικές ζώνες σε περίπτωση ανάγκης.

Η νέα συμφωνία προβλέπει γενική οικονομική στήριξη της υλοποίησης των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της τομεακής αλιευτικής πολιτικής που ορίζεται από την κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού. Η Κοινότητα και η Κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού πρέπει να συμφωνήσουν επί πολυετούς τομεακού προγράμματος σχετικά με αυτήν τη χρηματοδοτική στήριξη (100 % του συνόλου της χρηματικής αντιπαροχής). Ο εν λόγω προγραμματισμός θα εξασφαλιστεί μέσω ουσιαστικού και συνεχούς διαλόγου μεταξύ των δύο μερών.

6.2.4 Όροι και συχνότητα των μελλοντικών αξιολογήσεων

Σε συνέχεια της μελέτης που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2006 (βλ. σημείο 6.2) και για να εξασφαλιστεί η αειφόρος αλιεία στην περιοχή, στο μέλλον και πριν από κάθε ανανέωση των πρωτοκόλλων θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι δείκτες που απαριθμούνται στο σημείο 5.3 θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Η χρήση της χρηματικής συνεισφοράς που καταβάλλει η Κοινότητα στο πλαίσιο της συμφωνίας ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ενδιαφερόμενης κυρίαρχης τρίτης χώρας.

Η Επιτροπή, ωστόσο, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσπαθήσει να καθιερώσει μόνιμο πολιτικό διάλογο και διαβούλευση, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της διαχείρισης του πρωτοκόλλου και να ενισχυθεί η συμβολή της Κοινότητας στην αειφόρο διαχείριση των πόρων.

Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε πληρωμή που πραγματοποιεί η Επιτροπή στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας υπόκειται στους συνήθεις δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς κανόνες και διαδικασίες της Επιτροπής. Αυτό επιτρέπει ιδίως την πλήρη ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών των τρίτων χωρών στους οποίους κατατίθενται τα ποσά της χρηματικής αντιπαροχής.

8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

8.1 Στόχοι της πρότασης από πλευράς δημοσιονομικού κόστους

(Ονομασίες στόχων, δράσεων και υλοποιήσεων) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ΣΥΝΟΛΟ |

Δράση 1 |

Δράση 2 |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.25 |

B*, C*/AST | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0.15 |

Προσωπικό[15] που χρηματοδοτείται από το άρθρο 11 01 02 |

Λοιπό προσωπικό[16] που χρηματοδοτείται από το άρθρο 11 01 04 04 |

ΣΥΝΟΛΟ | 0.40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

8.2.2 Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση

- Παροχή βοήθειας στον διαπραγματευτή κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για τις αλιευτικές συμφωνίες:

- συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες για τη σύναψη αλιευτικών συμφωνιών,

- σύνταξη σχεδίων έκθεσης αξιολόγησης και σημειωμάτων στρατηγικής διαπραγματεύσεων για τον αρμόδιο Επίτροπο,

- παρουσίαση και υπεράσπιση των θέσεων της Επιτροπής στην ομάδα εργασίας «Εξωτερικά θέματα αλιείας» του Συμβουλίου,

- συμμετοχή στην επίτευξη συμβιβασμών με τα κράτη μέλη και ενσωμάτωσή τους στο τελικό κείμενο των συμφωνιών.

- Έλεγχος της εφαρμογής των συμφωνιών:

- παρακολούθηση σε καθημερινή βάση των αλιευτικών συμφωνιών,

- προετοιμασία και έλεγχος των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών για τη χρηματική αντιπαροχή και τις στοχοθετημένες ενέργειες ή για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης υπεύθυνης αλιείας,

- τακτική υποβολή εκθέσεων για την εφαρμογή των συμφωνιών,

- αξιολόγηση των συμφωνιών: επιστημονικές και τεχνικές πλευρές,

- σύνταξη του σχεδίου πρότασης κανονισμού και απόφασης του Συμβουλίου και κατάρτιση του κειμένου των συμφωνιών,

- κίνηση και παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης.

- Τεχνική βοήθεια:

- προετοιμασία της θέσης της Επιτροπής ενόψει συνεδριάσεων μεικτών επιτροπών.

- Διοργανικές σχέσεις:

- εκπροσώπηση της Επιτροπής ενώπιον του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας,

- σύνταξη απαντήσεων σε γραπτές και προφορικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

- Διυπηρεσιακός συντονισμός και διαβούλευση:

- άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με άλλες Γενικές Διευθύνσεις σε θέματα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις και την παρακολούθηση των συμφωνιών,

- εκτέλεση και απάντηση σε διυπηρεσιακές διαβουλεύσεις.

- Αξιολόγηση:

- συμμετοχή στην ενημέρωση της αξιολόγησης επιπτώσεων,

- ανάλυση των επιτευχθέντων στόχων και των δεικτών αξιολόγησης.

8.2.3 Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης)

(Εάν αναφέρονται περισσότερες της μιας πηγές ανθρώπινων πόρων, να διευκρινιστεί ο αριθμός θέσεων που προέρχεται από κάθε πηγή)

X Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράμματος και πρέπει να αντικατασταθούν ή να παραταθούν

( Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσιας Στρατηγική Πολιτική/Προσχέδιο Προϋπολογισμού) για το έτος 2006

( Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ

( Θέσεις προς αναδιάταξη με χρησιμοποίηση των υφιστάμενων πόρων της διαχειρίστριας υπηρεσίας (εσωτερική αναδιάταξη)

( Θέσεις που απαιτούνται για το έτος ν αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονομικού έτους

8.2.4 Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς

(11 01 04/05 – Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης)

σε ευρώ

Γραμμή προϋπολογισμού: 11010404 (αριθμός και ονομασία) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ΣΥΝΟΛΟ |

1. Τεχνική και διοικητική βοήθεια (περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών προσωπικού) |

Εκτελεστικοί οργανισμοί[17] |

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια |

-intra muros |

-extra muros (1) | 40000 | 40000 |

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής βοήθειας | 40000 | 40000 |

(1) μελέτη εκ των υστέρων αξιολόγησης του ισχύοντος πρωτοκόλλου και εκ των προτέρων του μελλοντικού πρωτοκόλλου.

8.2.5 Δημοσιονομικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ΣΥΝΟΛΟ |

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (11 01 01) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί υπάλληλοι, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, συμβασιούχοι κλπ.) (να αναφερθεί η γραμμή του προϋπολογισμού) |

Συνολικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες (ΜΗ περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Υπολογισμός– Μόνιμοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι

Να γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, κατά περίπτωση

- 1A = 117.000 ευρώ*0,25 = 29.250 ευρώ

1B = 117.000 ευρώ*0,075 = 8.775 ευρώ

1C = 117.000 ευρώ*0,075 = 8.775 ευρώ

Μερικό σύνολο: 46.800 EUR (0,0468 εκατ. EUR ετησίως)

Σύνολο: 46.800 EUR ετησίως (0,0468 εκατ. EUR ετησίως)

Υπολογισμός– Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 02

Να γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, κατά περίπτωση

8.2.6 Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ΣΥΝΟΛΟ |

11 01 02 11 01 – Αποστολές | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 |

11 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις |

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές[18] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή συμβουλών |

XX 01 02 11 05 – Πληροφορικά συστήματα |

2. Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης (XX 01 02 11) |

3. Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να προσδιοριστούν και να αναφερθεί η σχετική γραμμή του προϋπολογισμού) |

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των ανθρώπινων πόρων και των συναφών δαπανών (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 |

[1] ΕΕ C

[2] ΕΕ C

[3] ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.

[4] Διαχωριζόμενες πιστώσεις.

[5] Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

[6] Δαπάνες εκτός Κεφαλαίου 11 01 01 του σχετικού Τίτλου 11.

[7] Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να αυξηθούν με κοινή συμφωνία στο μέτρο που, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της επιστημονικής γνωμοδότησης, η αύξηση αυτή δεν θίγει την αειφόρο εκμετάλλευση των πόρων της Ακτής Ελεφαντοστού. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή αυξάνεται αναλόγως και pro rata temporis. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Κοινότητα δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου (1.190.000 εκατ. ευρώ). Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα κοινοτικά σκάφη υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στον προϋπολογισμό.

[8] Δαπάνες του άρθρου 11 01 04 του Τίτλου ΙΙ.

[9] Δαπάνες σχετικά με το Κεφάλαιο 11 01, εκτός των άρθρων 11 01 04.

[10] Βλέπε σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.

[11] Οι προκαταβολές και τα τέλη που καταβάλλουν οι εφοπλιστές δεν έχουν επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

[12] Όπως περιγράφεται στο Τμήμα 5.3.

[13] Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να αυξηθούν με κοινή συμφωνία στο μέτρο που, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της επιστημονικής γνωμοδότησης, η αύξηση αυτή δεν θίγει την αειφόρο εκμετάλλευση των πόρων της Ακτής Ελεφαντοστού. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή αυξάνεται αναλόγως και pro rata temporis. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Κοινότητα δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου (1.190.000 εκατ. ευρώ). Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα κοινοτικά σκάφη υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στον προϋπολογισμό.

[14] του οποίου το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.

[15] του οποίου το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.

[16] του οποίου το κόστος περιλαμβάνεται στο ποσό αναφοράς.

[17] Να γίνει παραπομπή στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω εκτελεστικό (-ούς) οργανισμό (-ούς).

[18] Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η ομάδα στην οποία ανήκει.