22.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 233/2


Απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρησε καταγγελία σχετικά με υπέρβαση της 24ωρης οριακής τιμής των 50 μg/m3 για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) ήδη πάνω από 35 ημέρες το 2005 στην περιοχή «Höhenstraße» της Φραγκφούρτης/Μάιν στη Γερμανία· η καταγγελία αυτή έχει καταχωρηθεί με τον αριθμό 2005/4313 στο μητρώο των καταγγελιών.

2.

Η Επιτροπή έχει λάβει περισσότερα από 30 αντίγραφα αυτής της καταγγελίας. Κατά συνέπεια, για να εξασφαλιστεί ότι θα δοθούν ταχείες απαντήσεις και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους, με ταυτόχρονη μέριμνα για την κατά το δυνατόν οικονομικότερη χρησιμοποίηση των διοικητικών της πόρων, δημοσιεύει αυτή την απόδειξη παραλαβής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Διαδίκτυο, στην ιστοθέση:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Η ως άνω καταγγελία θα εξεταστεί από την Επιτροπή υπό το πρίσμα της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας. Οι καταγγέλλοντες θα τηρούνται ενήμεροι, με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων της μεταγενέστερης δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και στο Διαδίκτυο, των πορισμάτων αυτής της εξέτασης, και κάθε επακόλουθου μέτρου το οποίο η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να λάβει.

4.

Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να λάβει απόφαση επί της ουσίας αυτής της υπόθεσης (κίνηση διαδικασιών παράβασης ή αρχειοθέτηση της υπόθεσης) εντός 12μήνου μετά από την ημερομηνία της καταχώρησης της καταγγελίας εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας.

5.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή χρειαστεί να έλθει σε επαφή με τις γερμανικές αρχές, δεν θα αποκαλύψει τα στοιχεία ταυτότητας των καταγγελλόντων, έτσι ώστε να προστατεύσει τα δικαιώματά τους. Οι καταγγέλλοντες έχουν, εντούτοις, τη δυνατότητα να επιτρέψουν στην Επιτροπή να αποκαλύψει την ταυτότητά τους κατά τις επαφές της με τις γερμανικές αρχές.