14.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 225/15


Επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου

(2005/C 225/06)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών, η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αποφάσισε να επιβάλει υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2006 στα δρομολόγια Ρόστοκ — Laage — Μόναχο και Ρόστοκ — Laage — Κολωνία/Βόνη.

2.

Οι υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας είναι οι εξής:

2.1.

Συχνότητα, ωράρια και χρονοθυρίδες (slots)

Aπό Δευτέρα έως και Παρασκευή πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον δύο τακτικά δρομολόγια με προορισμό το Μόναχο και ένα δρομολόγιο με προορισμό την Κολωνία/Βόνη, μετ' επιστροφής. Η προσγείωση στο Μόναχο πρέπει να πραγματοποιείται πριν από τις 08:00 π.μ. και κατά τις 17:30 π.μ. Οι πτήσεις επιστροφής με προορισμό το Ρόστοκ — Laage πρέπει να εκτελούνται πριν από τις 09:00 π.μ. και κατά τις 18:30 π.μ. Το δρομολόγιο με προορισμό την Κολωνία/Βόνη μετ' επιστροφής πρέπει να εκτελείται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 11:00 και 15:00. Οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν για όλο το έτος. Μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς δύναται να περιοριστεί η παροχή υπηρεσίας μεταφορών. Τα Σαββατοκύριακα και τις εορτές αρκεί ένα δρομολόγιο μετ' επιστροφής.

Οι σχετικές χρονοθυρίδες (slots) υπάρχουν ή έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησής τους στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993

2.2.

Μεταφορική ικανότητα

Για τις απαιτούμενες πτήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται αεροσκάφη τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον 30 θέσεις επιβατών.

2.3.

Αεροσκάφη

Τα χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη πρέπει είναι ελικοστροβιλοκίνητα ή αεριοπροωθούμενα και να διαθέτουν θάλαμο επιβατών υπό πίεση. Οι πτήσεις πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης με όργανα (IFR-Instrument Flight Rules).

2.4.

Ναύλοι

Ο μέγιστος βασικός ναύλος για την απλή διαδρομή με αφετηρία το Ρόστοκ-Laage και προορισμό το Μόναχο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 250 ευρώ (τελική τιμή καταναλωτή) και με προορισμό την Κολωνία/Βόνη τα 200 ευρώ (τελική τιμή καταναλωτή).

2.5

Κρατήσεις

Οι θέσεις επιβατών στις πτήσεις πρέπει να είναι δυνατόν να κρατηθούν μέσω τουλάχιστον ενός διεθνούς συστήματος κρατήσεων θέσης (CRS) και στο Internet.

2.6.

Συνέχεια των πτήσεων

Το πλήθος των πτήσεων οι οποίες ακυρώνονται για λόγους που αποδίδονται ευθέως στον αερομεταφορέα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2 % του προβλεπόμενου ετήσιου πλήθους πτήσεων

3.

Επισημαίνεται στους αερομεταφορείς ότι εφόσον μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2005 κανένας αερομεταφορέας δεν έχει υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομίας του ομόσπονδου κράτους Mecklenburg-Vorpommern έγγραφη απόδειξη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2006 θα αρχίσει να εκτελεί τακτικές αεροπορικές γραμμές σύμφωνα με τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας χωρίς να ζητεί χρηματοδοτική αντιστάθμιση, η Γερμανία, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ανωτέρω κανονισμού, θα περιορίσει την πρόσβαση στη μία ή στις δύο γραμμές σε ένα μόνον αερομεταφορέα και, έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού, θα παραχωρήσει το δικαίωμα εκτέλεσης αυτών των αεροπορικών γραμμών από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Η σχετική προκήρυξη διαγωνισμού υποβολής προσφορών θα δημοσιευθεί σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από:

Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

D-19053 Schwerin

Τηλ.: (49-385) 588 55 10

Φαξ: (49-385) 588 58 65.