26.2.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 50/10


Νομοθετικές προτάσεις που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή

(2005/C 50/09)

Έγγραφο

Μέρος

Ημερομηνία

Τίτλος

COM(2004) 393

 

28.5.2004

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας λιμένων

COM(2004) 747

 

28.10.2004

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εναρμόνιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν τις πιστώσεις που χορηγούνται στους καταναλωτές, την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ (υποβληθείσα από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

Τα κείμενα αυτά διατίθενται στην ιστοσελίδα EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/.