30.4.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/35


Γνωμοδότητη της Επιτροπής των Περιφερειών για την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

(2004/C 121/09)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (COM(2003) 723 τελικό — 2003/0282 COD)·

έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2003 να ζητήσει τη γνωμοδότησή της επί του θέματος αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 1 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της, στις 12 Μαρτίου 2002, να αναθέσει στην επιτροπή «Βιώσιμη ανάπτυξη» την κατάρτιση σχετικής γνωμοδότησης·

έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (SEC(2003)1343)·

έχοντας υπόψη την οδηγία 91/157/ΕΟΚ της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες·

έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE)·

έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία ΠΕΟ)·

έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους·

έχοντας υπόψη την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών·

έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωμοδότησής της (CdR 12/2004 Rev. 1) που υιοθετήθηκε στις 5 Μαρτίου 2004 από την Επιτροπή «Βιώσιμη ανάπτυξη» [εισηγητής: ο κ. Ossi MARTIKAINEN, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Lapilahti (FIN/ELDR)],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.

στη σύγχρονη κοινωνία, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας·

2.

μεγάλη ποσότητα χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καταλήγουν στη ροή των αστικών αποβλήτων·

3.

η συλλογή και η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· ότι τα διάφορα αυτά συστήματα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, έχει σημασία να διασφαλιστεί ένα πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ·

4.

είναι σημαντικό να τεθούν υψηλοί στόχοι σε ολόκληρη την ΕΕ και να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θέσουν ακόμα ψηλότερους στόχους και πρότυπα·

5.

σε πολλά κράτη μέλη οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συλλογή και στην ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών·

κατά την 54η σύνοδο ολομελείας της, της 21ης και 22ας Απριλίου 2004 (συνεδρίαση της 22ας Απριλίου), υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1.   Απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών

1.1.

εκτιμά ότι η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά την επεξεργασία των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και άλλων αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες είναι αποτελεσματικό μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας·

1.2.

θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να έχουν το δικαίωμα, κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα απόβλητα, να επιλέγουν τις καλύτερες μεθόδους, αρκεί να τηρούν τις ελάχιστες κοινές απαιτήσεις και να μην προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού·

1.3.

υπενθυμίζει ότι οι κοινότητες, οι δήμοι και οι περιφέρειες, έχουν τον πρώτο λόγο και την ευθύνη κατά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της επεξεργασίας των αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, και ότι οι νομοθέτες της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία τους και τις προτάσεις τους κατά την εκπόνηση της κοινοτικής νομοθεσίας·

1.4.

επισημαίνει ότι οι συνήθειες και η συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των στόχων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρακινηθούν να εντείνουν τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα επιστροφής και ανακύκλωσης, ή συστήματα εγγύησης επιστροφής και, διαμέσου εκστρατειών ενημέρωσης, να ενθαρρύνει την οικολογική συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές·

1.5.

κρίνει ότι ο έλεγχος και η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες πρέπει να βελτιωθεί ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να επιλέγουν τις καταλληλότερες μεθόδους εφαρμογής της, αλλά ο έλεγχος των διατάξεων και οι κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εφαρμογή τους πρέπει να είναι κοινές σε ολόκληρη την Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίζει την εφαρμογή τους·

1.6.

συμφωνεί με την εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού κατά την επεξεργασία των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών·

1.7.

επισημαίνει ότι οι τοπικές αρχές από κοινού με τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς που τους ανήκουν ή τις εκπροσωπούν, μπορούν να συμβάλουν, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς, στην συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών·

1.8.

εκτιμά ότι πρέπει να απαγορευτεί εντελώς η οριστική διάθεση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ή στα αυτοκίνητα (με ταφή ή με αποτέφρωση)·

1.9.

εκτιμά ότι πρέπει να τεθούν ανώτατα όρια στη χρήση υδραργύρου και καδμίου στις ηλεκτρικές στήλες·

1.10.

θεωρεί προβληματικό τον καθορισμό ελάχιστων στόχων συλλογής επειδή τούτο θα έχει ως συνέπεια να αυξηθεί σημαντικά η ποσότητα των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στα νέα κράτη μέλη και θα καθυστερήσουν οι θετικές συνέπειες της πρότασης οδηγίας για την υγεία και το περιβάλλον και η αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών·

1.11.

υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη πληρούν ήδη το στόχο που θέτει η πρόταση οδηγίας για 160 γραμμάρια ανά κάτοικο το έτος και κρίνει ότι οι στόχοι πρέπει να βασίζονται στις ετήσιες πωλήσεις σε κάθε χώρα προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές όσον αφορά την κατανάλωση και, ταυτόχρονα, να καταστεί δυνατόν να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι·

1.12.

κρίνει προτιμότερο ο καθορισμός αυτού του στόχου συλλογής να γίνεται με βάση ποσοστό των ετήσιων εθνικών πωλήσεων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών·

1.13.

παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν νέες οικονομικές και οικολογικές τεχνολογίες ανακύκλωσης και επεξεργασίας των αποβλήτων και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκθέσεις για την υλοποίηση των στόχων της οδηγίας μετά τη θέση της σε ισχύ.

2.   Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Προοίμιο, παράγραφος 2

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 95 παράγραφος 1 και 175 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 95 παράγραφος 1 και το άρθρο 175 παράγραφος 1,

Αιτιολογία: Επειδή κύριος στόχος της οδηγίας αυτής είναι να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών, το άρθρο 175, παράγραφος 1 (νομική βάση για περιβαλλοντικά μέτρα), πρέπει να είναι η μοναδική νομική βάση. Εάν νομική βάση της οδηγίας είναι το άρθρο 175, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να υιοθετούν αυστηρότερους στόχους και διαδικασίες.

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων ανησυχιών για το περιβάλλον και την υγεία σε ό,τι αφορά το κάδμιο, τον υδράργυρο και τον μόλυβδο και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο, υδράργυρο και μόλυβδο πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετα μέτρα. Η χρήση υδραργύρου στις ηλεκτρικές στήλες πρέπει να περιοριστεί. Η οριστική διάθεση ηλεκτρικών στηλών αυτοκινήτων και βιομηχανίας πρέπει να απαγορευθεί. Πρέπει να τεθεί πρόσθετος στόχος συλλογής για φορητές ηλεκτρικές στήλες νικελίου-καδμίου. Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις ανακύκλωσης για τις στήλες καδμίου σε ολόκληρη την Κοινότητα και να μην υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.

Υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων ανησυχιών για το περιβάλλον και την υγεία σε ό,τι αφορά το κάδμιο, τον υδράργυρο και τον μόλυβδο και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο, υδράργυρο και μόλυβδο πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετα μέτρα. Η χρήση υδραργύρου στις ηλεκτρικές στήλες πρέπει να περιοριστεί να απαγορευθεί καθώς και η οριστική διάθεση ηλεκτρικών στηλών αυτοκινήτων και βιομηχανίας πρέπει. Πρέπει να τεθεί πρόσθετος στόχος Η χρήση καδμίου συλλογής για σε φορητές ηλεκτρικές στήλες νικελίου-καδμίου και η χρήση μολύβδου σε φορητές ηλεκτρικές στήλες πρέπει επίσης να απαγορευτεί. Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις ανακύκλωσης για τις υπόλοιπες στήλες καδμίου και μολύβδου σε ολόκληρη την Κοινότητα και να μην υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.

Αιτιολογία: Σύμφωνα με τις οδηγίες για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ELV), για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS), πρέπει να απαγορεύονται και τα μέταλλα στις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές.

Άρθρο 3

Προσδιορισμός εννοιών

Προσθήκη νέας έννοιας

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

 

«εγγύηση επιστροφής: το σύστημα σύμφωνα με το οποίο, κατά την αγορά των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ο αγοραστής καταβάλλει στον πωλητή ένα ποσό που του επιστρέφεται όταν επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές».

Αιτιολογία: Το κείμενο αντιγράφεται από την οδηγία του Συμβουλίου 91/157/ΕΟΚ για τις για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. Τούτο αποτελεί εξαίρετο τρόπο για να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες στα σημεία συλλογής τους.

Άρθρο 4

Πρόληψη

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εμπορία όλων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, είτε είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές είτε όχι, που περιέχουν άνω του 0,0005 % υδράργυρο κατά βάρος.

2.

Τα στοιχεία-κουμπιά και οι ηλεκτρικές στήλες που αποτελούνται από στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος εξαιρούνται της απαγόρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

1.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εμπορία όλων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, είτε είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές είτε όχι, που περιέχουν άνω του 0,0005 % υδράργυρο κατά βάρος.

α)

των 5 ppm υδραργύρου ή/και

β)

των 40 ppm μολύβδου ή/και

γ)

των 20 ppm καδμίου.

2.

Τα στοιχεία-κουμπιά και οι ηλεκτρικές στήλες που αποτελούνται από στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος εξαιρούνται της απαγόρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2.

Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις εφαρμογές που αναφέρονται στο παράρτημα 1.

Αιτιολογία: Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες NiCd αποτελούν το 80 % της συνολικής αγοράς ηλεκτρικών στηλών NiCd. Υπάρχει ο κίνδυνος οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες να καταλήξουν στη ροή των αστικών αποβλήτων. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχουν υποκατάστατα για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η σταδιακή εξάλειψη της χρήσης ηλεκτρικών στηλών καδμίου στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συμφωνεί με την οδηγία RoHS.

Άρθρο 5

Αυξημένες περιβαλλοντικές επιδόσεις

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη μέλη προωθούν την έρευνα για την αύξηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους και την εμπορία ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν μικρότερες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών ή που περιέχουν λιγότερο ρυπογόνες ουσίες, ιδίως ως υποκατάστατα του υδραργύρου, του καδμίου και του μολύβδου.

Τα κράτη μέλη προωθούν την έρευνα για την αύξηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους και την εμπορία ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν μικρότερες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών ή που περιέχουν λιγότερο ρυπογόνες ουσίες, ιδίως ως υποκατάστατα του υδραργύρου, του καδμίου και του μολύβδου. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση προόδου για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας.

Αιτιολογία: Αυτονόητη.

Άρθρο 6

Παρακολούθηση του κυκλώματος των αποβλήτων

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των ποσοτήτων χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου που απορρίπτονται στο κύκλωμα των αστικών στερεών αποβλήτων. Πρέπει να συντάσσεται έκθεση, βάσει του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι, για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.

2.

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων, τα κράτη μέλη εκπονούν κάθε χρόνο έκθεση, αρχίζοντας ένα χρόνο μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας και καλύπτοντας ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται.

3.

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την παρακολούθηση του κυκλώματος των αστικών στερεών αποβλήτων όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30.

1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των ποσοτήτων χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου που απορρίπτονται στο κύκλωμα των αστικών στερεών αποβλήτων. Πρέπει να συντάσσεται έκθεση, βάσει του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι, για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.

2.

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων, τα κράτη μέλη εκπονούν κάθε χρόνο έκθεση, αρχίζοντας ένα χρόνο μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας και καλύπτοντας ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται.

3.

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την παρακολούθηση του κυκλώματος των αστικών στερεών αποβλήτων όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30.

4.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών NiCd χρηματοδοτούν τον έλεγχο του κυκλώματος αποβλήτων.

Αιτιολογία: Το άρθρο πρέπει να διαγραφεί διότι, εάν η οδηγία απαγορεύσει σε μια πρώτη φάση τη χρήση βλαβερών ουσιών στις στήλες, η παρακολούθηση του κυκλώματος των αστικών στερεών αποβλήτων θα είναι ένα πολύ δαπανηρό και περιττό μέτρο. Οι στήλες νικελίου-καδμίου εκτιμάται ότι αποτελούν το 0,0055 % του κυκλώματος των αστικών στερεών αποβλήτων. Προκειμένου να εκτιμώνται αξιόπιστα τα επίπεδα των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών NiCd, η παρακολούθηση της ουσίας αυτής πρέπει να βασίζεται σε πολύ σημαντικά δείγματα. Μια ευκολότερη και αποτελεσματικότερη εναλλακτική λύση είναι να απαγορευθεί ολοσχερώς η χρήση της βλαβερής αυτής ουσίας έτσι ώστε να εξαλειφθεί η ανάγκη αυτής της εκτεταμένης παρακολούθησης. Η πρόταση αποτελεί ανωμαλία και πρέπει να διαγραφεί εντελώς.

Άρθρο 9

Συστήματα συλλογής

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

(α)

δημιουργούνται συστήματα υπό τα οποία χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές μπορούν να επιστρέφονται δωρεάν και εγκαταστάσεις συλλογής είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες, σε συνάρτηση και με την πυκνότητα του πληθυσμού·

(β)

οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, παραλαμβάνουν από τους τελικούς χρήστες τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας, ανεξάρτητα από τη χημική σύνθεση και προέλευση·

(γ)

οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, εγκαθιστούν συστήματα για τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για αυτοκίνητα, εκτός εάν συλλέγονται μέσω των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ.

2.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά την εγκατάσταση των συστημάτων συλλογής, λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις της μεταφοράς.

1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

(α)

δημιουργούνται συστήματα υπό τα οποία χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές μπορούν να επιστρέφονται δωρεάν και εγκαταστάσεις συλλογής είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες, σε συνάρτηση και με την πυκνότητα του πληθυσμού·

β)

οι τελικοί χρήστες επιστρέφουν τις ηλεκτρικές στήλες, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων, στα σημεία συλλογής·

γ)

οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, παραλαμβάνουν από τους τελικούς χρήστες τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας, ανεξάρτητα από τη χημική σύνθεση και προέλευση·

γ)

οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, εγκαθιστούν συστήματα για τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για αυτοκίνητα, εκτός εάν συλλέγονται μέσω των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ.

(ε)

η εγγύηση επιστροφής εφαρμόζεται για να προαγάγει τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καδμίου και νικελίου. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την αξία της εγγύησης επιστροφής προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 98/34/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που αφορούν την εν λόγω εγγύηση επιστροφής.

2.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά την εγκατάσταση των συστημάτων συλλογής, λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις της μεταφοράς.

3.

η εγγύηση επιστροφής εφαρμόζεται για να προαγάγει τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καδμίου και νικελίου. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την αξία της εγγύησης επιστροφής προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 98/34/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που αφορούν την εν λόγω εγγύηση επιστροφής.

Αιτιολογία: β) Αυτονόητη ε) Η εγγύηση επιστροφής αποτελεί έναν εξαίρετο τρόπο για να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες.

Άρθρο 11

Απαγόρευση της οριστικής διάθεσης

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την οριστική διάθεση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και αυτοκινήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής ή με αποτέφρωση.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την οριστική διάθεση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και αυτοκινήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής ή με αποτέφρωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την κατάλληλη εφαρμογή της απαγόρευσης.

Αιτιολογία: Το κείμενο χρειάζεται να καταστεί περισσότερο δεσμευτικό.

Άρθρο 12

Οικονομικά μέσα

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Εάν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα για την προώθηση της συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ή για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών στηλών που περιέχουν λιγότερο ρυπογόνες ουσίες, θεσπίζοντας, για παράδειγμα, διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα σχετικά με την εφαρμογή των μέσων αυτών.

Εάν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα για την προώθηση της συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ή για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών στηλών που περιέχουν λιγότερο ρυπογόνες ουσίες, θεσπίζοντας, για παράδειγμα, την εγγύηση επιστροφής, διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα σχετικά με την εφαρμογή των μέσων αυτών.

Αιτιολογία: Η εγγύηση επιστροφής (όταν ο καταναλωτής πληρώνει υψηλότερη τιμή κατά την αγορά της ηλεκτρικής στήλης και αποζημιώνεται με μέρος του ποσού αυτού όταν επιστρέφει τη χρησιμοποιημένη ηλεκτρική στήλη) μπορεί να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές τους στήλες.

Άρθρο 13

Στόχοι συλλογής

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Τέσσερα έτη, το αργότερο, μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν μέσο ετήσιο ποσοστό συλλογής τουλάχιστον ισοδύναμο προς 160 γραμμάρια ανά κάτοικο για όλες τις χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων των φορητών ηλεκτρικών στηλών νικελίου-καδμίου.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό συλλογής ισοδύναμο προς το 80 % της συνολικής ποσότητας των χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου ετησίως. Η συνολική ποσότητα περιλαμβάνει τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές νικελίου-καδμίου που συλλέγονται ετησίως μέσω συστημάτων συλλογής, καθώς επίσης και εκείνες που απορρίπτονται οριστικά ετησίως στο κύκλωμα των αστικών στερεών αποβλήτων.

2.

Βάσει του πίνακα 2 του παραρτήματος I, πρέπει να καταρτίζεται έκθεση για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων, τα κράτη μέλη συντάσσουν ετήσια έκθεση, αρχής γενομένης ένα έτος μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, και η οποία καλύπτει ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται.

1.

Τέσσερα έτη, το αργότερο, μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν μέσο ετήσιο ποσοστό συλλογής τουλάχιστον ισοδύναμο προς 160 γραμμάρια το 50 % των ετήσιων εθνικών πωλήσεων πριν δυο έτη ανά κάτοικο για όλες τις χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων των φορητών ηλεκτρικών στηλών νικελίου-καδμίου.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό συλλογής ισοδύναμο προς το 80 % της συνολικής ποσότητας των χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου ετησίως. Η συνολική ποσότητα περιλαμβάνει τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές νικελίου-καδμίου που συλλέγονται ετησίως μέσω συστημάτων συλλογής, καθώς επίσης και εκείνες που απορρίπτονται οριστικά ετησίως στο κύκλωμα των αστικών στερεών αποβλήτων.

2.

Έξι έτη, το αργότερο, μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν μέσο ετήσιο ποσοστό συλλογής τουλάχιστον ισοδύναμο προς το 60 % των ετήσιων εθνικών πωλήσεων πριν δυο τέσσερα έτη ανά κάτοικο για όλες τις χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων των φορητών ηλεκτρικών στηλών νικελίου-καδμίου.

3.

Δέκα έτη, το αργότερο, μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν μέσο ετήσιο ποσοστό συλλογής τουλάχιστον ισοδύναμο προς το 70 % των ετήσιων εθνικών πωλήσεων πριν δυο τέσσερα έτη ανά κάτοικο για όλες τις χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων των φορητών ηλεκτρικών στηλών νικελίου-καδμίου.

2 4.

Βάσει του πίνακα 2 του παραρτήματος I, πρέπει να καταρτίζεται έκθεση για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων, τα κράτη μέλη συντάσσουν ετήσια έκθεση, αρχής γενομένης ένα έτος μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, και η οποία καλύπτει ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο εντός ενός έτους έξι μηνών από τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται.

Αιτιολογία: Προκειμένου να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το επίπεδο κατανάλωσης, το οποίο κυμαίνεται από χώρα σε χώρα της ΕΕ, οι στόχοι συλλογής πρέπει να βασίζονται στο ποσοστό των ετήσιων στόχων πώλησης. Το ποσοστό αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα μέσω της ανάλυσης του όγκου των ετησίων πωλήσεων. Η σταδιακή αυτή προσέγγιση είναι απαραίτητη ώστε να αναπτυχθεί μια ικανότητα συλλογής και ανακύκλωσης χωρίς να τεθούν μη ρεαλιστικοί στόχοι. Απαιτείται ένας γενικός στόχος 70 % για να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης συνεχίζουν να αυξάνουν ώστε φθάσουν ένα αίσιο επίπεδο.

Άρθρο 15

Ενέργειες επεξεργασίας

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, εγκαθιστούν συστήματα, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας και ανακύκλωσης, για να εξασφαλίσουν την επεξεργασία των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Αιτιολογία: Με την αναφορά στις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές η οδηγία εναρμονίζεται περισσότερο με την κοινοτική ορολογία και τονίζει την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Άλλως, η βιομηχανία συσσωρευτών —π.χ.,— μπορεί να αναφερθεί στη σιδηροχαλυβουργία όσον αφορά τις ενέργειες επεξεργασίας. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Άρθρο 17

Νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης και επεξεργασίας, και την έρευνα για μεθόδους ανακύκλωσης φιλικές προς το περιβάλλον και αποδοτικές συγκριτικώς προς το κόστος, για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

2.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ώστε αυτές να εισάγουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 που επιτρέπει την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).

1.

Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης και επεξεργασίας, και την έρευνα για μεθόδους ανακύκλωσης φιλικές προς το περιβάλλον και αποδοτικές συγκριτικώς προς το κόστος, για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

2.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ώστε αυτές να εισάγουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 που επιτρέπει την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS). Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση προόδου για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας.

Αιτιολογία: Αυτονόητη.

Άρθρο 18

Στόχοι ανακύκλωσης

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, ένα έτος μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, οι παραγωγοί, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, επιτυγχάνουν τους ακόλουθους ελάχιστους στόχους ανακύκλωσης:

(α)

Όλες οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9 εντάσσονται σε διαδικασία ανακύκλωσης·

(β)

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν να εξαιρεθεί, για τεχνικούς λόγους, ποσοστό έως 10%, κατ' ανώτατο όριο, των συλλεγεισών φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, από την υποχρέωση που αναφέρεται στο σημείο α·

(γ)

Όλες οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας και αυτοκινήτων που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9 εντάσσονται σε διαδικασία ανακύκλωσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, ένα έτος μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, οι παραγωγοί, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, επιτυγχάνουν τους ακόλουθους ελάχιστους στόχους ανακύκλωσης:

(α)

Όλες οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9 εντάσσονται σε διαδικασία ανακύκλωσης·

(β)

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν να εξαιρεθεί, για τεχνικούς λόγους, ποσοστό έως 10 %, κατ' ανώτατο όριο, των συλλεγεισών φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, από την υποχρέωση που αναφέρεται στο σημείο α·

γ)

Όλες οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας και αυτοκινήτων που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9 εντάσσονται σε διαδικασία ανακύκλωσης.

Αιτιολογία: Για κανένα τεχνικό λόγο δεν δικαιολογείται η εξαίρεση αυτή.

Άρθρο 19

Αποδόσεις ανακύκλωσης

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εντός τριών ετών, κατ' ανώτατο όριο, από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, οι παραγωγοί, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, επιτυγχάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης:

(α)

ανακύκλωση όλου του μολύβδου και τουλάχιστον 65 % κατά μέσο βάρος των υλικών που περιέχονται σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές μολύβδου-οξέος·

(β)

ανακύκλωση όλου του καδμίου και τουλάχιστον 75 % κατά μέσο βάρος των υλικών που περιέχονται στις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές νικελίου-καδμίου·

(γ)

ανακύκλωση του 55 % κατά μέσο βάρος των υλικών που περιέχονται σε άλλες χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές.

2.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τους στόχους της ανακύκλωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18, καθώς επίσης και για τις αποδόσεις ανακύκλωσης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, και που πράγματι επιτεύχθηκαν κάθε ημερολογιακό έτος, αρχίζοντας από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός έξι μηνών το αργότερο από τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρονται.

1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εντός τριών ετών, κατ' ανώτατο όριο, από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, οι παραγωγοί, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, επιτυγχάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης:

(α)

ανακύκλωση όλου του μολύβδου και τουλάχιστον 65 % κατά μέσο βάρος των υλικών που περιέχονται σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές μολύβδου-οξέος·

(β)

ανακύκλωση όλου του καδμίου και τουλάχιστον 75 % κατά μέσο βάρος των υλικών που περιέχονται στις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές νικελίου-καδμίου·

(γ)

ανακύκλωση του 55 % κατά μέσο βάρος των υλικών που περιέχονται σε άλλες χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές.

2.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τους στόχους της ανακύκλωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18, καθώς επίσης και για τις αποδόσεις ανακύκλωσης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, και που πράγματι επιτεύχθηκαν κάθε ημερολογιακό έτος, αρχίζοντας από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός έξι μηνών το αργότερο από τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρονται.

Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης πρέπει να αξιολογούνται τακτικά και να προσαρμόζονται στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο σύμφωνα με το άρθρο 30.

Αιτιολογία: Είναι η πρώτη φορά που τίθεται στόχος για τις αποδόσεις ανακύκλωσης. Δεν είχε τεθεί ούτε στην οδηγία WEEE ούτε στην οδηγία ELV. Ως εκ τούτου είναι σημαντική η τακτική αξιολόγηση και ενημέρωση των ποσοστών αυτών.

Άρθρο 20

Συστήματα για φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, μεριμνούν για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον της επεξεργασίας, της ανακύκλωσης και της κατάλληλης διάθεσης όλων των χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που κατατίθενται σε εγκαταστάσεις συλλογής που δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 εδάφιο α.

2.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί τηρούν τους όρους της προηγουμένης παραγράφου μέσω μεμονωμένων ή συλλογικών συστημάτων.

1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματός τους, μεριμνούν για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανακύκλωσης και της κατάλληλης διάθεσης όλων των χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που κατατίθενται σε εγκαταστάσεις συλλογής που δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 εδάφιο α.

2.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί τηρούν τους όρους της προηγουμένης παραγράφου μέσω μεμονωμένων ή συλλογικών συστημάτων.

Αιτιολογία: Η τροπολογία αυτή είναι σημαντική για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η ευθύνη των παραγωγών θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί και στη συλλογή των χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών. Τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την κατάλληλη διάθεση μπορούν να αναλάβουν σήμερα οι είτε οι τοπικές αρχές είτε οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Το σημαντικό εν προκειμένω είναι διευκρινιστεί ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτές τις δραστηριότητες.

Άρθρο 22

Καταχώρηση και Εγγύηση

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, όταν διατίθεται ένα προϊόν στην αγορά, κάθε παραγωγός καταχωρείται και παρέχει εγγύηση ότι θα χρηματοδοτηθεί η διαχείριση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο παραγωγός μπορεί να παράσχει εγγύηση με τη μορφή συμμετοχής στα ενδεδειγμένα συστήματα για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ή ασφάλισης της ανακύκλωσης ή δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, όταν διατίθεται ένα προϊόν στην αγορά, κάθε παραγωγός καταχωρείται και παρέχει εγγύηση ότι θα χρηματοδοτηθεί η διαχείριση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο παραγωγός μπορεί να παράσχει θα παρέχει εγγύηση με τη μορφή συμμετοχής στα ενδεδειγμένα συστήματα για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ή ασφάλισης της ανακύκλωσης ή δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού.

Αιτιολογία: Η λέξη «μπορεί» είναι πολύ ασαφής και γι αυτό θα πρέπει να γίνει «θα».

Άρθρο 23

Παρελθόντα απόβλητα

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Οι παραγωγοί φέρουν την ευθύνη για το κόστος διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διατέθηκαν στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή τα παρελθόντα απόβλητα.

2.

Για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές βιομηχανίας και διατέθηκαν στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και έχουν αντικατασταθεί από ισοδύναμα προϊόντα ή από προϊόντα που επιτελούν την ίδια λειτουργία, η χρηματοδότηση της διαχείρισης θα πρέπει να παρέχεται από τους παραγωγούς, όταν προμηθεύουν αυτά τα νέα προϊόντα. Τα κράτη μέλη μπορούν, ως εναλλακτική λύση, να εξασφαλίζουν ότι ο τελικός χρήστης θα είναι επίσης, εν μέρει ή εν όλω, υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση αυτή.

3.

Για άλλα παρελθόντα απόβλητα από ηλεκτρικές στήλες βιομηχανίας, η κάλυψη του κόστους πρέπει να εξασφαλίζεται από τους βιομηχανικούς χρήστες.

4.

Σε ό,τι αφορά τα παρελθόντα απόβλητα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών, από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, επιτρέπεται στους παραγωγούς, κατά την πώληση νέων προϊόντων, να γνωστοποιούν στους αγοραστές το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης όλων των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Το εν λόγω κόστος δεν υπερβαίνει το όντως καταβληθέν ποσό.

1.

Όλοι οι παραγωγοί φέρουν την ευθύνη για το κόστος διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διατέθηκαν στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή τα παρελθόντα απόβλητα.

2.

Για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές βιομηχανίας και διατέθηκαν στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και έχουν αντικατασταθεί από ισοδύναμα προϊόντα ή από προϊόντα που επιτελούν την ίδια λειτουργία, η χρηματοδότηση της διαχείρισης θα πρέπει να παρέχεται από τους παραγωγούς, όταν προμηθεύουν αυτά τα νέα προϊόντα. Τα κράτη μέλη μπορούν, ως εναλλακτική λύση, να εξασφαλίζουν ότι ο τελικός χρήστης θα είναι επίσης, εν μέρει ή εν όλω, υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση αυτή.

3.

Για άλλα παρελθόντα απόβλητα από ηλεκτρικές στήλες βιομηχανίας, η κάλυψη του κόστους πρέπει να εξασφαλίζεται από τους βιομηχανικούς χρήστες.

4.

Σε ό,τι αφορά τα παρελθόντα απόβλητα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών, από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, επιτρέπεται στους παραγωγούς, κατά την πώληση νέων προϊόντων, να γνωστοποιούν στους αγοραστές το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης όλων των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Το εν λόγω κόστος δεν υπερβαίνει το όντως καταβληθέν ποσό.

Αιτιολογία: Με τη λέξη «όλοι» διευκρινίζεται ότι η ευθύνη του παραγωγού είναι συλλογική και όχι ατομική.

Παράρτημα Ι (νέο)

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

 

Παράρτημα Ι

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές είτε είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές είτε όχι, στις ακόλουθες εφαρμογές εξαιρούνται από την απαγόρευση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1:

ο υδράργυρος σε στοιχεία κουμπιά για βοηθήματα ακοής,

το κάδμιο σε ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές για συστήματα φωτισμού έκτακτης ανάγκης,

το κάδμιο σε ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές για βιομηχανική χρήση,

το κάδμιο σε ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές για αεροπλάνα ή τρένα,

ο μόλυβδος σε αυτόματες ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές.

Αιτιολογία: Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 4.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2004.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής των Περιφερειών

Peter STRAUB