52004AB0011

Γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 1ης Απριλίου 2004 σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CON/2004/11)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 087 της 07/04/2004 σ. 0037 - 0037


Γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 1ης Απριλίου 2004

σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(CON/2004/11)

(2004/C 87/11)

1. Με επιστολή της 30ής Μαρτίου 2004, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να διατυπώσει τη γνώμη του σχετικά με τη σύσταση 2004/296/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 όσον αφορά το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1).

2. Με την ως άνω σύσταση, η οποία θα υποβληθεί προς λήψη απόφασης, ύστερα από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, προτείνεται ο διορισμός, από την 1η Ιουνίου 2004, του κ. José Manuel González-Páramo ως μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ με οκταετή θητεία.

3. Κατά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, ο προτεινόμενος υποψήφιος είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και με επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

4. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεν έχει καμία αντίρρηση σε ό,τι αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό του προτεινόμενου υποψηφίου ως μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ.

5. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε την παρούσα γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης και τα άρθρα 11.2 και 43.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Φρανκφούρτη, 1 Απριλίου 2004.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude Trichet

(1) ΕΕ L 97 της 1.4.2004, σ. 65.