52001XC0428(01)

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το παράρτημα III της συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού (απόφαση 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 128 της 28/04/2001 σ. 0009 - 0010


Επεξηγηματικές σημειώσεις για το παράρτημα III της συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού (απόφαση 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού)

(2001/C 128/10)

Άρθρο 16. Έγγραφα που συνοδεύουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1

Μπορεί να καταρτιστεί σε τρίτη χώρα, ένα τιμολόγιο που αφορά εμπορεύματα, για την εξαγωγή των οποίων από το έδαφος ενός των μερών έχει παραχωρηθεί προτίμηση, και το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1.

Άρθρο 16. Περιγραφή εμπορευμάτων με πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1

Περιπτώσεις μεγάλων αποστολών ή γενικής περιγραφής των εμπορευμάτων

Όταν η θέση, στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, η οποία προβλέπεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων, δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των εμπορευμάτων, ιδίως στην περίπτωση μεγάλων αποστολών, ο εξαγωγέας μπορεί να προσδιορίσει τα εμπορεύματα τα οποία αφορά το πιστοποιητικό, σε συνημμένα τιμολόγια των εμπορευμάτων και, εφόσον χρειάζεται, σε συμπληρωματικά εμπορικά έγγραφα υπό τον όρο ότι:

α) οι αριθμοί των τιμολογίων αναγράφονται στη θέση 8 ή 10 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1,

β) τα τιμολόγια και, όπου αυτό ισχύει, τα συμπληρωματικά εμπορικά έγγραφα, επισυνάπτονται με τρόπο ασφαλή στο πιστοποιητικό πριν προσκομιστούν στα τελωνεία ή στην αρμόδια κρατική αρχή, και

γ) οι τελωνειακές αρχές οι η αρμόδια κρατική αρχή έχουν επιθέσει σφραγίδα στο τιμολόγιο και στα συμπληρωματικά εμπορικά έγγραφα και τα έχουν επίσημα επισυνάψει στα πιστοποιητικά. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρμόδιες κρατικές αρχές διατηρούν, μαζί με την αίτηση του πιστοποιητικού, αντίγραφο του τιμολογίου και των συμπληρωματικών εμπορικών εγγράφων. Παράδειγμα: Η σφραγίδα τίθεται στη θέση 11 καθώς και στην πρώτη σελίδα του τιμολογίου και, όπου αυτό ισχύει, σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο, ή η σφραγίδα τίθεται στη θέση 11 και η άλλη σφραγίδα στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού, καλύπτοντας συγχρόνως το πιστοποιητικό και την πρώτη σελίδα του τιμολογίου.

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται επίσης και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατίθεται, στη θέση 8, γενική περιγραφή (π.χ. εξαρτήματα μοτοσικλετών) και λεπτομερής περιγραφή στο τιμολόγιο (όπως καθίσματα, ελαστικά, πλαίσια, κ.λπ).

Όταν το τιμολόγιο αφορά καταγόμενα και μη καταγόμενα προϊόντα, ο εξαγωγέας οφείλει να προσδιορίσει στο τιμολόγιο ποια προϊόντα είναι καταγόμενα και ποια μη καταγόμενα, με τρόπο ακριβή ώστε να αποφεύγεται κάθε παρανόηση.

Άρθρο 16. Εμπορεύματα εξαγόμενα από τον εκτελωνιστή

Είναι δυνατόν να επιτραπεί σε εκτελωνιστή να ενεργήσει ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα ή το οποίο έχει παρόμοιο δικαίωμα διάθεσης αυτών, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο αυτό δεν βρίσκεται στη χώρα εξαγωγής, εφόσον ο εκτελωνιστής είναι σε θέση να αποδείξει την καταγωγή των εμπορευμάτων.

Άρθρο 17. Τεχνικοί λόγοι

Ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είναι δυνατόν να απορριφθεί για τεχνικούς λόγους, διότι δεν καταρτίσθηκε κατά τον προβλεπόμενο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να προσκομίζεται στη συνέχεια το αναδρομικά εγκριθέν πιστοποιητικό. Για παράδειγμα, πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 συντάχθηκε σε έντυπο άλλο από το προβλεπόμενο (π.χ. δεν υπάρχουν κυματοειδείς σύμπλεκτες γραμμές, διαφέρει σημαντικά σε μέγεθος ή χρώμα από το υπόδειγμα, δεν υπάρχει αύξων αριθμός, δεν έχει εκτυπωθεί σε μία από τις επίσημα προβλεπόμενες γλώσσες),

- δεν έχει συμπληρωθεί μια από τις υποχρεωτικές θέσεις (π.χ. θέση 4 στο EUR.1),

- η δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος τουλάχιστον όσον αφορά την κλάση (τετραψήφιος κωδικός) δεν αναγράφεται στη θέση 8, ή στο σχετικό τιμολόγιο, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο σχετικά με την "περιγραφή των εμπορευμάτων με πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1",

- δεν έχει σφραγισθεί ή υπογραφεί το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 (π.χ. στη θέση 11),

- το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 έχει εγκριθεί από μη εξουσιοδοτημένη αρχή,

- η χρησιμοποιηθείσα σφραγίδα δεν έχει γνωστοποιηθεί,

- το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είναι αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο και όχι το πρωτότυπο,

- οι εγγραφές στη θέση 2 ή 5 αφορούν χώρα που δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας,

- η ημερομηνία που αναγράφεται στη θέση 11 είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που αναγράφεται στη θέση 12.

Δέουσα ενέργεια

Στο έγγραφο πρέπει να σημειωθεί "Μη αποδεκτό έγγραφο", σε μία από τις επίσημες γλώσσες της συμφωνίας, και να αναφέρει(-ονται) ο(οι) λόγος(οι), είτε επί του πιστοποιητικού είτε επί άλλου εγγράφου το οποίο κατήρτισαν οι τελωνειακές αρχές. Στη συνέχεια, το πιστοποιητικό ή, όπου αυτό ισχύει, το άλλο έγγραφο, επιστρέφεται στον εισαγωγέα, ώστε να είναι σε θέση να λάβει νέο έγγραφο, που εκδίδεται αναδρομικά. Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να διατηρήσουν φωτοαντίγραφο του απορριφθέντος εγγράφου για το σκοπό της επαλήθευσης μετά τον εκτελωνισμό ή για την περίπτωση που υφίσταται δικαιολογημένη υποψία περί απάτης.

Άρθρο 20. Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την δήλωση τιμολογίου

Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να καταρτίζονται από εξαγωγέα εγκατεστημένο στο έδαφος ενός από τα μέρη. Αν το τιμολόγιο καταρτίζεται σε τρίτη χώρα, η δήλωση τιμολογίου μπορεί να φαίνεται σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο(1), που εκδίδεται στο έδαφος του μέρους εξαγωγής στο οποίο περιγράφονται, με επαρκείς λεπτομέρειες, τα σχετικά εμπορεύματα, ώστε να είναι δυνατόν να αναγνωριστούν ως καταγόμενα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσδιορίζεται η ταυτότητα του εξαγωγέα των εμπορευμάτων, στο έγγραφο στο οποίο γίνεται η δήλωση καταγωγής.

Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες:

α) η διατύπωση της δήλωσης τιμολογίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τη διατύπωση που παρατίθεται στο προσάρτημα IV του παραρτήματος III της απόφασης·

β) δεν πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση ένδειξη για τα μη καταγόμενα προϊόντα και, κατά συνέπεια, για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη δήλωση τιμολογίου. Ωστόσο, η ένδειξη αυτή, πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο με ακριβή τρόπο για την αποφυγή παρανοήσεων·

γ) είναι δεκτές οι δηλώσεις που έχουν γίνει σε τιμολόγια, τα οποία έχουν αντιγραφεί με καρμπόν ή είναι φωτοτυπημένα, υπό τον όρο ότι στις δηλώσεις αυτές υπάρχει η υπογραφή του εξαγωγέα, υπό τους ίδιους όρους όπως και στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται από τους εγκεκριμένους εξαγωγείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να μην υπογράφουν δηλώσεις τιμολογίου, να υπογράφουν δηλώσεις τιμολογίου που έχουν γίνει σε τιμολόγια τα οποία έχουν αντιγραφεί με καρμπόν ή είναι φωτοτυπημένα·

δ) είναι δεκτή η δήλωση τιμολογίου, στο πίσω μέρος του τιμολογίου·

ε) η δήλωση τιμολογίου μπορεί να γίνει σε χωριστή σελίδα του τιμολογίου, υπό τον όρο ότι είναι εμφανές ότι η σελίδα αυτή αποτελεί μέρος του τιμολογίου. Δεν χρησιμοποιείται συμπληρωματικό έντυπο·

στ) μια δήλωση τιμολογίου που γίνεται σε ετικέτα, η οποία στη συνέχεια τοποθετείται πάνω στο τιμολόγιο, γίνεται αποδεκτή υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την επέθεσε ο εξαγωγέας. Για παράδειγμα, η σφραγίδα ή η υπογραφή του εξαγωγέα πρέπει να καλύπτει και την ετικέτα και το τιμολόγιο.

ζ) Παρά την επεξηγηματική σημείωση του άρθρου 16 (εμπορεύματα εξαγόμενα από εκτελωνιστή), δεν δύναται να αποδοθεί στους εκτελωνιστές η ιδιότητα εγκεκριμένου εξαγωγέα.

(1) Εμπορικά έγγραφα είναι, για παράδειγμα, το τιμολόγιο φόρτωσης ή ο κατάλογος συσκευασίας που συνοδεύει τα εμπορεύματα.