52000PC0171

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 584/96 στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα, που αποστέλλονται από την Ταϊβάν, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Ταϊβάν ή όχι, και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές από τρεις εξαγωγείς της Ταϊβάν /* COM/2000/0171 τελικό */


Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 584/96 στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα, που αποστέλλονται από την Ταϊβάν, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Ταϊβάν ή όχι, και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές από τρεις εξαγωγείς της Ταϊβάν

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επισυνάπτεται πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ, που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 584/96 στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα, που αποστέλλονται από την Ταϊβάν, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊβάν είτε όχι, και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές από τρεις εξαγωγείς της Ταϊβάν.

Η πρόταση περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες που δείχνουν, όσον αφορά τους μη συνεργαζόμενους εξαγωγείς, την αλλαγή της διάρθρωσης του εμπορίου, για την οποία δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί άλλος αποχρών λόγος εκτός από την καταστρατήγηση των δασμών. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν η εξουδετέρωση των επανορθωτικών επιπτώσεων των μέτρων όσον αφορά την ποσότητα, και ένα σημαντικό περιθώριο ντάμπινγκ.

Οι τρεις συνεργαζόμενοι εξαγωγείς απέδειξαν ότι η αλλαγή της διάρθρωσης του εμπορίου είχε αποχρώντα λόγο για τους ιδίους, άλλον εκτός της καταστρατήγησης των μέτρων.

Συνεπώς συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο δασμός αντιντάμπινγκ 58,6% που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 584/96, πρέπει να επεκταθεί στις εισαγωγές του ιδίου προϊόντος καταγωγής Ταϊβάν, είτε το προϊόν δηλώνεται ως καταγωγής Ταϊβάν είτε όχι, με εξαίρεση τα προϊόντα που κατασκευάζονται και εξάγονται από τρεις συνεργαζόμενους εξαγωγείς, και ότι ο δασμός αυτός πρέπει να εισπραχθεί αναδρομικά για τις εισαγωγές που έχουν υποβληθεί σε καταγραφή δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού για την έναρξη της διαδικασίας όσον αφορά την καταστρατήγηση.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 584/96 στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα, που αποστέλλονται από την Ταϊβάν, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Ταϊβάν ή όχι, και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές από τρεις εξαγωγείς της Ταϊβάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [1], και ειδικότερα το άρθρο 13,

[1] ΕΕ αριθ. L 56, 6.3.1996, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 905/1998 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 128, 30.4.1998, σ. 18).

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα εξής :

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ισχύοντα μέτρα

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 584/96 [2] (εφεξής "ο οριστικός κανονισμός"), το Συμβούλιο επέβαλε δασμό αντιντάμπινγκ 58,6 % στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα (εφεξής "εξαρτήματα σωληνώσεων") καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής "Κίνα").

[2] ΕΕ αριθ. L 84, 3.4.1996, σ. 1.

2. Αίτηση

(2) Στις 10 Ιουνίου 1999, η Επιτροπή έλαβε αίτηση, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (εφεξής "ο βασικός κανονισμός"), από την Defence Committee of the EEC steel butt-welding fittings industry (δηλαδή την "Επιτροπή υπεράσπισης του κλάδου παραγωγής συγκολλημένων κατ'άκρον εξαρτημάτων από χάλυβα της ΕΟΚ"). Αυτή η αίτηση υποβλήθηκε εξ ονόματος των κοινοτικών παραγωγών εξαρτημάτων σωληνώσεων, των οποίων η συλλογική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 90 % περίπου της συνολικής κοινοτικής παραγωγής εξαρτημάτων σωληνώσεων.

(3) Η αίτηση αναφερόταν στην καταστρατήγηση των δασμών αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν από τον οριστικό κανονισμό στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων καταγωγής Κίνας. Σύμφωνα με την αίτηση, οι πρακτικές καταστρατήγησης συνίσταντο στη μεταφόρτωση των εξαρτημάτων σωληνώσεων καταγωγής Κίνας μέσω Ταϊβάν στην Κοινότητα.

3. Έναρξη διαδικασίας

(4) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1683/1999 [3] η Επιτροπή κίνησε έρευνα και κάλεσε, δυνάμει των άρθρων 13 παράγραφος 3 και 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, τις τελωνειακές αρχές να υποβάλουν τις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων που αποστέλλονται από την Ταϊβάν, σε καταγραφή από τις 31 Ιουλίου 1999. Η Επιτροπή ενημέρωσε τις αρχές της Κίνας και της Ταϊβάν σχετικά με την έναρξη της έρευνας.

[3] ΕΕ αριθ. L 199, 30.7.1999, σ. 26.

4. Περίοδος έρευνας

(5) Η έρευνα κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1998 έως τις 30 Ιουνίου 1999 (εφεξής "η ΠΕ").

5. Συγκέντρωση στοιχείων από τα ενδιαφερόμενα μέρη

(6) Απεστάλησαν ερωτηματολόγια στους κοινοτικούς εισαγωγείς καθώς και στους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κίνα και στην Ταϊβάν και οι οποίοι αναφέρονται στην αίτηση, στους εξαγωγείς, που είναι γνωστοί από την αρχική έρευνα και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας. Έξι μη συνδεόμενοι εισαγωγείς και τρεις εξαγωγείς της Ταϊβάν απέστειλαν απαντήσεις στα ερωτηματολόγια. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών :

Μη συνδεόμενος εισαγωγέας :

- Tubos y Calibrados de Cataluρa S.A., Barcelona, Ισπανία

Εξαγωγείς της Ταϊβάν :

- Nian Hong Pipe Fittings Co., Ltd., Kaohsiung, Ταϊβάν

- Rigid Industries Co., Ltd., Kaohsiung, Ταϊβάν

- Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., Kaohsiung, Ταϊβάν

B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις / Βαθμός συνεργασίας

(7) Η αίτηση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ανέφερε ότι είχε μεταβληθεί η διάρθρωση του εμπορίου μετά την επιβολή των δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων στην Κοινότητα από την Κίνα, με την αύξηση των εξαγωγών από την Ταϊβάν. Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ισχυρίστηκε επίσης ότι οι επανορθωτικές συνέπειες του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές από την Κίνα, είχαν εξουδετερωθεί όσον αφορά τις τιμές και τις ποσότητες του προϊόντος και ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το ντάμπινγκ σχετικά με τις κανονικές αξίες που έχουν ήδη προσδιοριστεί στην προηγούμενη έρευνα.

(8) Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί κατά πόσον τα μέτρα αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων καταγωγής Κίνας, έχουν καταστρατηγηθεί από τις εισαγωγές του ιδίου προϊόντος καταγωγής αυτής της χώρας, οι οποίες μεταφορτώθηκαν χωρίς να υποστούν σημαντική μετατροπή, μέσω της Ταϊβάν, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, δεύτερη πρόταση του βασικού κανονισμού.

(9) Οι παραγωγοί ή εξαγωγείς εξαρτημάτων σωληνώσεων στην Κίνα δεν συνεργάστηκαν. Ωστόσο, υποβλήθηκαν πληροφορίες από τρεις συνεργαζόμενους εξαγωγείς στην Ταϊβάν, οι οποίοι παρήγαγαν και αγόραζαν εξαρτήματα σωληνώσεων τα οποία εξήγαγαν στην Κοινότητα κατά την ΠΕ. Από κοινού, αυτοί οι τρεις εξαγωγείς της Ταϊβάν αντιπροσώπευαν το 19,66 % του όγκου και το 16,42 % της αξίας των συνολικών εισαγωγών εξαρτημάτων σωληνώσεων από την Ταϊβάν στην Κοινότητα κατά την ΠΕ, όπως ανέφερε η Eurostat σε επίπεδο TARIC.

2. Υπό εξέταση προϊόν και ομοειδές προϊόν

(10) Το υπό εξέταση προϊόν ορίζεται στην αρχική έρευνα, ως εξαρτήματα σωληνώσεων (εκτός των χυτών) από σίδηρο ή χάλυβα (μη συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου χάλυβα), με μέγιστη εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 609,6 mm, από αυτά που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ'άκρον ή για άλλους σκοπούς, τα οποία υπάγονται προς το παρόν στους κωδικούς ΣΟ ex 7307 93 11 (κωδικός Taric 7307 93 11*90), ex 7307 93 19 (κωδικός Taric 7307 93 19*90), ex 7307 99 30 (κωδικός Taric 7307 99 30*91) και ex 7307 99 90 (κωδικός Taric 7307 99 90*91).

(11) Η έρευνα έδειξε ότι τα εξαρτήματα σωληνώσεων που εξάγονται στην Κοινότητα από την Κίνα και τα εξαρτήματα σωληνώσεων που αποστέλλονται από την Ταϊβάν στην Κοινότητα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες χρήσεις, και πρέπει επομένως να θεωρηθούν ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

3. Μεταβολή της διάρθρωσης του εμπορίου

α) Συνεργαζόμενοι εξαγωγείς της Ταϊβάν

(12) Οι εξαγωγές στην Κοινότητα που πραγματοποίησαν οι συνεργαζόμενοι εξαγωγείς στην Ταϊβάν, αυξήθηκαν κατά 300 % από το 1994 έως την ΠΕ παράλληλα με την επιβολή των μέτρων στα κινεζικά προϊόντα. Επομένως διαπιστώθηκε ως προς αυτές τις εξαγωγές η μεταβολή της διάρθρωσης του εμπορίου.

β) Μη συνεργαζόμενοι εξαγωγείς της Ταϊβάν

(13) Σε ό,τι αφορά τους μη συνεργαζόμενους εξαγωγείς, η Επιτροπή καθόρισε τις εξαγωγές στην Κοινότητα με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά δυνάμει του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού. Οι διαπιστώσεις για τις εξαγωγές στην Κοινότητα που πραγματοποιήθηκαν μετά την επιβολή των μέτρων, στηρίχθηκαν στα στοιχεία της Eurostat σε επίπεδο TARIC. στην περίπτωση της Ταϊβάν λήφθηκαν δεόντως υπόψη οι εξαγωγές των συνεργαζόμενων εξαγωγέων. Οι διαπιστώσεις όσον αφορά τις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τις ίδιες χώρες το 1994 και 1995 στηρίχθηκαν σε προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat σε επίπεδο ΣΟ.

(14) Οι εισαγωγές στην Κοινότητα εξαρτημάτων σωληνώσεων από την Κίνα μειώθηκαν σημαντικά από 2.741 τόνους το 1994 σε 95 τόνους το 1998, μετά την επιβολή των μέτρων αντιντάμπινγκ. Παράλληλα, οι εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων από την Ταϊβάν αυξήθηκαν από 221 τόνους το 1994 σε 3.745 το 1998, φθάνοντας το ανώτατο σημείο 4.918 τόνων το 1997.

(15) Η χαρακτηριστική στροφή από τις εισαγωγές από την Κίνα στις εισαγωγές από την Ταϊβάν συνέπεσε με την έναρξη της ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που είχαν επιβληθεί στα εξαρτήματα σωληνώσεων από την Κίνα στα τέλη του 1995.

4. Ανεπαρκής αποχρών λόγος ή οικονομική αιτιολόγηση

α) Συνεργαζόμενοι εξαγωγείς της Ταϊβάν

(16) Η εταιρεία Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd. είναι ένας κατασκευαστής και εξαγωγέας εξαρτημάτων σωληνώσεων που είναι εγκατεστημένος στο Kaohsiung και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής που λειτουργούν για την πλήρη διαδικασία παραγωγής ορισμένων τύπων εξαρτημάτων σωληνώσεων. Πωλεί μόνον τη δική του παραγωγή μέρος της οποίας εξάγεται στην Κοινότητα από άλλη εταιρεία, την Chup Hsin.

(17) Η εταιρεία Rigid Industries Co. Ltd., όπως και η Niang Hong, είναι ένας ολοκληρωμένος παραγωγός/εξαγωγέας εξαρτημάτων σωληνώσεων, επίσης εγκατεστημένος στο Kaohsiung. Πραγματοποιεί εξαγωγές μόνον της δικής του παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα και κατά την ΠΕ εξήγαγε περιορισμένες ποσότητες του προϊόντος.

(18) Η εταιρεία Chup Hsin Enterprises Co. Ltd. είναι επίσης ένας ολοκληρωμένος παραγωγός/εξαγωγέας εξαρτημάτων σωληνώσεων, επίσης εγκατεστημένος στο Kaohsiung. Αυτή η εταιρεία συμπληρώνει το φάσμα των προϊόντων της που κατασκευάζει για την εξαγωγική αγορά, με εξαρτήματα που αγοράζει από άλλους τοπικούς κατασκευαστές της Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας Niang Hong, και από έναν ιάπωνα παραγωγό.

(19) Δεδομένου ότι καμία από τις τρεις εταιρείες δεν αγόρασε εξαρτήματα σωληνώσεων από την Κίνα, θεωρείται ότι υπάρχει αποχρών λόγος για τη μεταβολή της διάρθρωσης του εμπορίου. Συνεπώς, η έρευνα όσον αφορά αυτές τις εταιρείες πρέπει να περατωθεί.

β) Μη συνεργαζόμενοι εξαγωγείς της Ταϊβάν

(20) Επειδή δεν υπήρξε συνεργασία και δεδομένου ότι η προαναφερόμενη υποκατάσταση των εισαγωγών από την Ταϊβάν από τις εισαγωγές από την Κίνα έλαβε χώρα αμέσως μετά την επιβολή των δασμών αντιντάμπινγκ, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η μεταβολή της διάρθρωσης του εμπορίου απορρέει από την επιβολή του δασμού και όχι από άλλον επαρκή αποχρώντα λόγο ή οικονομική αιτιολόγηση κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1, δεύτερη πρόταση.

(21) Επιπλέον, επειδή δεν υπάρχει εύλογη οικονομική αιτιολόγηση εκτός από την επιβολή του δασμού, για τη μεταβολή της διάρθρωσης του εμπορίου, συνάγεται ευλόγως το συμπέρασμα ότι έλαβε χώρα η μεταφόρτωση εξαρτημάτων σωληνώσεων από την Κίνα μέσω της Ταϊβάν στην Κοινότητα.

(22) Αυτό το συμπέρασμα υποστηρίζεται από τα ακόλουθα : Οι εισαγωγές από την Κίνα στην Ταϊβάν μιας από τις δύο κατηγορίες κωδικών ΣΟ (7307 93) που καλύπτουν το υπό εξέταση προϊόν, υπόκεινται σε ρύθμιση των εισαγωγών στην Ταϊβάν που ονομάζεται MWO, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται οι εισαγωγές βάσει της τελωνειακής νομοθεσίας της Ταϊβάν. Ωστόσο, τα τελωνειακά στατιστικά στοιχεία της Ταϊβάν κατέγραψαν εισαγωγές στο πλαίσιο αυτού του συγκεκριμένου κωδικού, για ποσότητα 3.700 τόνων από την Κίνα μόνο για το 1998.

(23) Η έρευνα επιπλέον έδειξε, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που παρείχαν οι συνεργαζόμενοι εξαγωγείς της Ταϊβάν, ότι είναι πιθανό να εισάγονται εμπορεύματα από τρίτη χώρα στην Ταϊβάν και να επανεξάγονται με πιστοποιητικό καταγωγής Ταϊβάν χωρίς να υφίστανται σημαντική μετατροπή.

5. Εξουδετέρωση των επανορθωτικών συνεπειών του δασμού όσον αφορά τις τιμές και/ή τις ποσότητες του ομοειδούς προϊόντος (μη συνεργαζόμενοι εξαγωγείς της Ταϊβάν)

(24) Είναι προφανές από τα στοιχεία που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 14, ότι πραγματοποιήθηκε σαφής ποσοτική μεταβολή της διάρθρωσης των κοινοτικών εισαγωγών μετά την επιβολή των μέτρων, και ότι αυτή η μεγάλη μεταβολή των ροών του εμπορίου εξουδετέρωσε τις επανορθωτικές συνέπειες αυτών των εισαγωγών όσον αφορά τις ποσότητες που εισήχθησαν στην αγορά της Κοινότητας. Έτσι, οι εξαγωγές κινεζικών εξαρτημάτων σωληνώσεων που υπολογίζονταν σε 2.741 τόνους το 1994 πριν την επιβολή των μέτρων, αντικαταστάθηκαν και ακόμα σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τις εξαγωγές από τους μη συνεργαζόμενους εξαγωγείς της Ταϊβάν (ανέρχονταν σε 3.745 τόνους κατά την ΠΕ).

(25) Λόγω του εξαιρετικά χαμηλού βαθμού συνεργασίας, του γεγονότος ότι οι επανορθωτικές επιπτώσεις των μέτρων εξουδετερώθηκαν όσον αφορά τις ποσότητες και του ότι ο βασικός κανονισμός απαιτεί να καθοριστεί η εξουδετέρωση αυτών των επανορθωτικών επιπτώσεων του δασμού όσον αφορά είτε τις ποσότητες είτε τις τιμές, δεν κρίθηκε αναγκαίο να ερευνηθεί περαιτέρω η εξουδετέρωση όσον αφορά τις τιμές.

6. Απόδειξη του ντάμπινγκ σε σχέση με τις κανονικές αξίες που είχαν καθοριστεί προηγουμένως για το ομοειδές ή για παρόμοια προϊόντα (μη συνεργαζόμενοι εξαγωγείς της Ταϊβάν)

(26) Για να καθοριστεί αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ως προς το ντάμπινγκ όσον αφορά τις εξαγωγές στην Κοινότητα εξαρτημάτων σωληνώσεων από τους μη συνεργαζόμενους εξαγωγείς της Ταϊβάν κατά την ΠΕ, εφαρμόστηκαν δύο προσεγγίσεις δυνάμει του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός κανονισμός απαιτεί την διαπίστωση του ντάμπινγκ σε σχέση με τις κανονικές αξίες που καθορίζονται στην αρχική έρευνα, αλλά ότι δεν απαιτεί τον καθορισμό νέων περιθωρίων ντάμπινγκ.

α) Προσέγγιση με βάση τα στοιχεία των εξαγωγών που αναφέρει η Eurostat

(27) Σ'αυτήν την πρώτη προσέγγιση η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση την συνολική αξία των εξαγωγών και των τόνων που ανέφερε η Eurostat σε επίπεδο TARIC, από τους οποίους αφαιρέθηκαν οι ποσότητες και οι αξίες που εξήγαγαν οι συνεργαζόμενες εταιρείες της Ταϊβάν.

(28) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού η κανονική αξία που χρησιμοποιείται στην έρευνα κατά της καταστρατήγησης είναι η κανονική αξία που καθορίζεται κατά την αρχική έρευνα. Εκείνη την εποχή η Ταϊλάνδη είχε καθοριστεί ως η κατάλληλη ανάλογη τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς για την Κίνα η οποία είχε θεωρηθεί ως χώρα που δεν έχει οικονομία αγοράς.

(29) Στην αρχική έρευνα, η κανονική αξία καθορίστηκε για κάθε τύπο εξαρτημάτων σωληνώσεων. Στην τρέχουσα έρευνα κατά της καταστρατήγησης, για να πραγματοποιηθεί σύγκριση με τις τιμές εξαγωγής που καθορίστηκαν βάσει των στοιχείων της Eurostat, και δεδομένου ότι η Eurostat δεν παρέχει στοιχεία για τις τιμές εξαγωγής ανά τύπο εξαρτημάτων σωληνώσεων, αλλά μόνον ανά τόνο και ανά κωδικό TARIC, η Επιτροπή έκρινε, δυνάμει του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού, ότι η σύνθεση του προϊόντος για τους μη συνεργαζόμενους παραγωγούς της Ταϊβάν μπορούσε ευλόγως να καθοριστεί με βάση τη σύνθεση προϊόντος των εξαγωγικών πωλήσεων που πραγματοποίησαν στην Κοινότητα τρεις συνεργαζόμενοι εξαγωγείς της Ταϊβάν. Συνεπώς, η κανονική αξία ανά τύπο, όπως καθορίστηκε στην αρχική έρευνα, σταθμίστηκε με βάση την προαναφερθείσα σύνθεση προϊόντος αυτών των συνεργαζόμενων εξαγωγέων της Ταϊβάν. Έτσι, καθορίστηκε μέση σταθμισμένη κανονική αξία ανά τόνο.

(30) Για λόγους ορθής σύγκρισης μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, έγινε η δέουσα προσαρμογή για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τις τιμές και τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών. Αυτές οι προσαρμογές έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού, όσον αφορά τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης και τις προμήθειες. Επειδή οι λειτουργίες της εταιρείας που μεταφόρτωσε το υπό εξέταση προϊόν μέσω της Ταϊβάν στην Κοινότητα, μπορούν να θεωρηθούν παρόμοιες με εκείνες ενός εμπόρου ο οποίος ενεργεί σε βάση προμήθειας, μία προσαρμογή 6 % θεωρήθηκε εύλογη για να ληφθούν υπόψη τα γενικά και διοικητικά έξοδα, ενώ το κέρδος αφαιρέθηκε από την τιμή εξαγωγής όπως αναφέρεται ανωτέρω.

β) Προσέγγιση με βάση τα στοιχεία των συνεργαζόμενων εισαγωγέων

(31) Γι'αυτήν τη δεύτερη προσέγγιση η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες για τις τιμές εισαγωγής ανά τύπο εξαρτημάτων σωληνώσεων, που υπέβαλαν οι συνεργαζόμενοι εισαγωγείς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 14 % περίπου των εισαγωγών εξαρτημάτων από την Ταϊβάν όσον αφορά τον όγκο, για τις αγορές τους από μη συνεργαζόμενους εξαγωγείς της Ταϊβάν.

(32) Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 28, η κανονική αξία που χρησιμοποιείται σε έρευνα κατά της καταστρατήγησης, είναι η κανονική αξία που καθορίστηκε κατά την αρχική έρευνα. Στην αρχική έρευνα, η κανονική αξία καθορίστηκε ανά τύπο εξαρτημάτων σωληνώσεων. Αυτές οι κανονικές αξίες εν συνεχεία συγκρίθηκαν απευθείας με τις ατομικές τιμές εξαγωγής ανά τύπο εξαρτημάτων σωληνώσεων που είχαν καθοριστεί με βάση τις πληροφορίες των συνεργαζόμενων εισαγωγέων.

(33) Για λόγους ορθής σύγκρισης μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 30.

γ) Συμπέρασμα

(34) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 11 και 12 του βασικού κανονισμού, η σύγκριση των μέσων σταθμισμένων κανονικών αξιών με τις μέσες σταθμισμένες τιμές εξαγωγής, εκφρασμένες ως ποσοστό της τιμής CIF στα σύνορα της Κοινότητας, έδειξε, και για τις δύο μεθόδους που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 27 έως 33, σημαντικό επίπεδο ντάμπινγκ.

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΥ

(35) Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις για απαλλαγή από την επέκταση του δασμού από οκτώ εισαγωγείς. Δεδομένου ότι ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων καταγωγής Κίνας, δεν θα επεκταθεί σε εξαρτήματα σωληνώσεων που παράγονται και εξάγονται από τους εξαγωγείς της Ταϊβάν οι οποίοι δεν καταστρατήγησαν αυτά τα μέτρα, θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί η απαλλαγή στο παρόν στάδιο.

Δ. ΜΕΤΡΑ

(36) Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις για την καταστρατήγηση των μέτρων κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1, δεύτερη πρόταση του βασικού κανονισμού, τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στα εξαρτήματα σωληνώσεων καταγωγής Κίνας, πρέπει να επεκταθούν στο ίδιο προϊόν που αποστέλλεται από την Ταϊβάν, ανεξάρτητα από το εάν αυτό το προϊόν δηλώνεται ως καταγωγής Ταϊβάν ή όχι, με εξαίρεση τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τρεις συνεργαζόμενους εξαγωγείς, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 1, πρώτη πρόταση του βασικού κανονισμού.

(37) Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, που προβλέπει ότι είναι δυνατή η επιβολή των μέτρων στις εισαγωγές που έχουν καταγραφεί, από την ημερομηνία καταγραφής τους, εισπράττεται ο δασμός αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων οι οποίες απεστάλησαν από την Ταϊβάν και εισήλθαν στην Κοινότητα βάσει της καταγραφής που επιβλήθηκε από τον κανονισμό της Επιτροπής για την έναρξη της παρούσας έρευνας, με εξαίρεση τα εξαρτήματα σωληνώσεων που εξάγονται από τρεις συνεργαζόμενους εξαγωγείς.

(38) Οι εταιρείες που ζήτησαν την απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, οφείλουν κανονικά να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να καθορίσει εάν αιτιολογείται η απαλλαγή και η Επιτροπή κανονικά θα διενεργήσει επίσης επίσκεψη επιτόπιας επαλήθευσης.

(39) Η μη επέκταση των δασμών στις τρεις ατομικές εταιρείες της Ταϊβάν που κατονομάζονται στον παρόντα κανονισμό, αποφασίστηκε με βάση τις διαπιστώσεις της παρούσας έρευνας. Επομένως, αντανακλά την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά την έρευνα αυτή όσον αφορά αυτές τις εταιρείες. Η μη επέκταση επομένως εφαρμόζεται αποκλειστικά στις εισαγωγές του προϊόντος που παράγεται και αποστέλλεται από αυτές τις συγκεκριμένες νομικές οντότητες. Τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται ή αποστέλλονται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία δεν κατονομάζεται ειδικά στο λειτουργικό μέρος του παρόντος κανονισμού με την ονομασία και τη διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που κατονομάζονται ειδικά, δεν μπορούν να επωφεληθούν από την επέκταση και επομένως υπόκεινται στον συντελεστή του δασμού που έχει επιβληθεί από τον οριστικό κανονισμό.

(40) Όλες οι αιτήσεις για την εφαρμογή αυτής της επέκτασης πρέπει να αποσταλούν πάραυτα στην Επιτροπή με όλες τις σχετικές πληροφορίες, ειδικότερα σχετικά με την τροποποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε συνδυασμό με την παραγωγή και τις εξαγωγικές πωλήσεις. Η Επιτροπή, αν το κρίνει σκόπιμο, και κατόπιν διαβουλεύσεων με την συμβουλευτική επιτροπή, θα τροποποιήσει ανάλογα τον κανονισμό αναπροσαρμόζοντας τον κατάλογο των εταιρειών που επωφελούνται από την επέκταση.

E. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(41) Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα ουσιαστικά πραγματικά περιστατικά και τις παρατηρήσεις βάσει των οποίων η Επιτροπή είχε την πρόθεση να προτείνει την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 584/96 στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο και χάλυβα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7307 93 11 (κωδικός TARIC 7307 93 11*90), ex 7307 93 19 (κωδικός TARIC 7307 93 19*90), ex 7307 99 30 (κωδικός TARIC 7307 99 30*91) και ex 7307 99 90 (κωδικός TARIC 7307 99 90*91) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, επεκτείνεται στις εισαγωγές των ιδίων εξαρτημάτων σωληνώσεων που αποστέλλονται από την Ταϊβάν (ανεξάρτητα από το εάν αυτά τα εξαρτήματα δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊβάν ή όχι) (πρόσθετος κωδικός TARIC A999), με εξαίρεση τα εξαρτήματα σωληνώσεων που παράγονται και εξάγονται από τις εταιρείες Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., Kaohsiung (Ταϊβάν) (πρόσθετος κωδικός TARIC A098), Rigid Industries Co., Ltd., Kaohsiung (Taiwan) (πρόσθετος κωδικός TARIC A099) και Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd., Kaohsiung (Ταϊβάν) (πρόσθετος κωδικός TARIC A100).

2. Ο δασμός που επεκτείνεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εισπράττεται για τις εισαγωγές που καταγράφηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/1999 και των άρθρων 13 παράγραφος 3 και 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, με εξαίρεση τις εισαγωγές των προϊόντων που παράγονται και εξάγονται από τις εταιρείες Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., Rigid Industries Co., Ltd. και Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, Kaohsiung (Ταϊβάν).

3. Οι κωδικoί του TARIC που δηλώνονται για τα προϊόντα που προέρχονται και / ή από την Ταϊβάν είναι : 7307 93 11*91, 7307 93 19*91, 7307 99 30*92 και 7307 99 90*92.

4. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

1. Οι αιτήσεις απαλλαγής από το δασμό που επεκτάθηκε από το άρθρο 1, υποβάλλονται γραπτώς σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και πρέπει να υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον αιτούντα. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Μονάδα Γ-3

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

2. Η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή, θα επιτρέψει με απόφαση την απαλλαγή των εισαγωγών που δεν καταστρατηγούν το δασμό αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 584/96 από το δασμό που έχει επεκταθεί με το άρθρο 1.

Άρθρο 3

Οι τελωνειακές αρχές καλούνται να διακόψουν την καταγραφή των εισαγωγών, που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/1999.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος