51996AP0345

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ (όπως τροποποιείται από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ) για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη (CΟΜ(96) 0079 C4-0243/96 96/0055 (COD))

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 085 της 17/03/1997 σ. 0108


A4-0345/96

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ (όπως τροποποιείται από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ) για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη (CΟΜ(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055(COD))

εν λόγω πρόταση εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

(Τροπολογία 1)

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

>Κείμενο μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ>

εκτιμώντας ότι η σύγκριση των προσφορών παροχής πίστωσης απαιτεί, εκτός από την εναρμόνιση της μεθόδου υπολογισμού του ΣΕΠΕ, και την υιοθέτηση ενιαίας ονομασίας, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εικονικής διαφάνειας κατά την προσφορά πίστωσης,

(Τροπολογία 2)

Όγδοη αιτιολογική σκέψη

>Αρχικό κείμενο>

ότι απαιτείται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και χρήση του έτους των 365 ή 366 ημερών,

>Κείμενο μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ>

ότι το ετήσιο πραγματικό επιτόκιο πρέπει να προσδιορίζεται με έναν προτυποποιημένο υπολογισμό με βάση το έτος των 365 ημερών,

(Τροπολογία 3)

ΑΡΘΡΟ 1

>Αρχικό κείμενο>

Άρθρο 1

Όπου αναφέρεται ο όρος «συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο», ή ο ισοδύναμος αυτού όρος σε άλλες γλώσσες της Κοινότητας, όπως απαιτείται από την οδηγία 87/102/ΕΟΚ, θα συνοδεύεται από το ακόλουθο σύμβολο:

(σύμβολο)

>Κείμενο μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ>

Διαγράφεται

(Τροπολογία 4)

ΑΡΘΡΟ 5

Άρθρο 3 (Οδηγία 87/102/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ)

>Αρχικό κείμενο>

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία του Συμβουλίου .../96 της .... 1996 σχετικά με τη συγκρισιμότητα των διαφημίσεων, και των κανόνων και αρχών που εφαρμόζονται στην αθέμιτη διαφήμιση, κάθε διαφήμιση ή προσφορά που διατίθεται σε εμπορικά καταστήματα, μέσω της οποίας ο διαφημιζόμενος δηλώνει ότι προσφέρεται να χορηγήσει πίστωση ή να μεσολαβήσει για τη σύναψη συμβάσεων πίστωσης και η οποία αναφέρει το επιτόκιο ή άλλα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το κόστος της πίστωσης, πρέπει επίσης να αναφέρει το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο συνοδευόμενο από το σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας, με ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

>Κείμενο μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ>

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία του Συμβουλίου .../96 της .... 1996 σχετικά με τη συγκρισιμότητα των διαφημίσεων, και των κανόνων και αρχών που εφαρμόζονται στην αθέμιτη διαφήμιση, κάθε διαφήμιση ή προσφορά που διατίθεται σε εμπορικά καταστήματα, μέσω της οποίας ο διαφημιζόμενος δηλώνει ότι προσφέρεται να χορηγήσει πίστωση ή να μεσολαβήσει για τη σύναψη συμβάσεων πίστωσης και η οποία αναφέρει το επιτόκιο ή άλλα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το κόστος της πίστωσης, πρέπει επίσης να αναφέρει το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο.

(Τροπολογία 5)

ΑΡΘΡΟ 6

Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α)

(Οδηγία 87/102/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ)

>Αρχικό κείμενο>

Το άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α) τροποποιείται ως εξής:

«α) ανακοίνωση του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, συνοδευόμενου από το σύμβολο όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας».

>Κείμενο μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ>

Διαγράφεται

(Τροπολογία 6)

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

>Αρχικό κείμενο>

1. τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1996. Πληροφορούμε αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

>Κείμενο μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ>

1. τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1999. Πληροφορούμε αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

(Τροπολογία 7)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παράρτημα ΙΙ, παρατήρηση γ)

(Οδηγία 87/102/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ)

>Αρχικό κείμενο>

γ) ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό εκφράζεται σε έτη ή κλάσματα έτους. Το έτος θεωρείται ότι έχει 365/6 ημέρες.

>Κείμενο μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ>

γ) ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό εκφράζεται σε έτη ή κλάσματα έτους. Χρησιμοποιείται ένας προτυποποιημένος υπολογισμός (365 ημέρες : 12 μήνες = 30,41666 ημέρες) με βάση το έτος των 365 ημερών.

(Τροπολογία 8)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παράρτημα ΙΙ, παρατήρηση δ)

(Οδηγία 87/102/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ)

>Αρχικό κείμενο>

δ) Το αποτέλεσμα του υπολογισμού πρέπει να εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5, τότε το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο αυξάνεται κατά ένα

>Κείμενο μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ>

Διαγράφεται

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ (όπως τροποποιείται από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ) για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη (CΟΜ(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055 (COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: Πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (CΟΜ(96)0079 - 96/0055(COD)) ((ΕΕ C 235 της 13.8.1996, σελ. 8)),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 189 B, παράγραφος 2 και το άρθρο 100 Α της Συνθήκης ΕΚ σύμφωνα με τα οποία υπέβαλε την πρότασή της η Επιτροπή (C4-0243/96),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Kανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών (A4-0345/96),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το Κοινοβούλιο[semigr ]

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 189 Α, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ[semigr ]

3. καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, στην κοινή θέση που θα καθορίσει σύμφωνα με το άρθρο 189 Β, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο[semigr ]

4. σε περίπτωση πρόθεσης του Συμβουλίου να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, καλεί το Συμβούλιο να το ενημερώσει σχετικά και ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία συνεννόησης[semigr ]

5. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο κάθε τροποποίηση που προτίθεται να επιφέρει στην πρότασή της όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο[semigr ]

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.