18.10.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 368/4


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1817 ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

της 13ης Οκτωβρίου 2021

για τον διορισμό δύο δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 19,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 254 και 255,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν του διορισμού του κ. Zoltán CSEHI και της κας Octavia SPINEANU-MATEI ως δικαστών του Δικαστηρίου, πρέπει να διορισθούν δύο δικαστές για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Zoltán CSEHI και της κας Octavia SPINEANU-MATEI, ήτοι έως τις 31 Αυγούστου 2022.

(2)

Προτάθηκαν οι υποψηφιότητες του κ. Krisztián KECSMÁR και του κ. Ion GÂLEA για τις κενές θέσεις.

(3)

Η επιτροπή που θεσπίστηκε με το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωμοδότησε σχετικά με την επάρκεια των εν λόγω υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου για την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης έως τις 31 Αυγούστου 2022:

ο κ. Krisztián KECSMÁR,

ο κ. Ion GÂLEA.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2021.

Ο Πρόεδρος

I. JARC