8.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/22


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ

της 6ης Μαρτίου 2013

για τον διορισμό ενός δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο

(2013/120/ΕΕ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 19,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 254 και 255,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει των άρθρων 5 και 7 του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν της παραίτησης του κ. Nils WAHL, θα πρέπει να διοριστεί ένας δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Nils WAHL, ήτοι έως τις 31 Αυγούστου 2013.

(2)

Για τη θέση που μένει κενή έχει προταθεί η υποψηφιότητα του κ. Carl WETTER.

(3)

Η επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωμοδότησε σχετικά με την επάρκεια του κ. Carl WETTER για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κ. Carl WETTER διορίζεται δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας αποφάσεως έως τις 31 Αυγούστου 2013.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2013.

Ο Πρόεδρος

R. MONTGOMERY