41997A0520(01)

Πρωτόκολλο καταρτιζόμενο βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις - Δήλωση σχετικά με την ταυτόχρονη αποδοχή της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης αυτής από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις - Δήλωση κατ’εφαρμογή του άρθρου 2

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 151 της 20/05/1997 σ. 0002 - 0014


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ καταρτιζόμενο βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ σχετικά με τις κατωτέρω διατάξεις, οι οποίες επισυνάπτονται στη σύμβαση:

Άρθρο 1

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο, να αποφαίνεται, με προδικαστικές αποφάσεις, επί της ερμηνείας της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρωτοκόλλου αυτής, το οποίο καταρτίστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1996 (1) και εφεξής ονομάζεται «πρώτο πρωτόκολλο».

Άρθρο 2

1. Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί, με δήλωση στην οποία προβαίνει κατά την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου ή οποτεδήποτε μετά την εν λόγω υπογραφή, να δεχθεί ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο να αποφανθεί με προδικαστική απόφαση επί της ερμηνείας της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρώτου πρωτοκόλλου της, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται είτε στην παράγραφο 2 στοιχείο α) είτε στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

2. Κράτος μέλος το οποίο προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να καθορίζει:

α) είτε ότι κάθε εθνικό δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα του εσωτερικού δικαίου μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί με προδικαστική απόφαση σχετικά με ζήτημα το οποίο ανακύπτει σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιόν του και αφορά την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρώτου πρωτοκόλλου της, όταν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι μια απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του απόφασης 7

β) είτε ότι κάθε δικαστήριο του κράτους αυτού μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί με προδικαστική απόφαση σχετικά με ζήτημα το οποίο ανακύπτει σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιόν του και αφορά την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρώτου πρωτοκόλλου της, όταν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι μια απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του απόφασης.

Άρθρο 3

1. Το πρωτόκολλο για τον οργανισμό του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο κανονισμός διαδικασίας του τυγχάνουν εφαρμογής.

2. Σύμφωνα με τον οργανισμό του Δικαστήριου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα, ανεξαρτήτως εάν προέβη ή όχι σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 2, να καταθέσει υπόμνημα ή γραπτές παρατηρήσεις στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις υποθέσεις των οποίων έχει επιληφθεί, δυνάμει του άρθρου 1.

Άρθρο 4

1. Το παρόν πρωτόκολλο γίνεται αποδεκτό από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στο θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται από τους συνταγματικούς τους κανόνες για την αποδοχή του παρόντος πρωτοκόλλου, καθώς και κάθε δήλωση που γίνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.

3. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την κοινοποίηση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εκ μέρους του κράτους το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο θα εκδώσει την πράξη για την κατάρτιση του παρόντος πρωτοκόλλου και το οποίο διεκπεραιώνει τελευταίο τη διατύπωση αυτή. Ωστόσο, η έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου αρχίζει τουλάχιστον ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

1. Το παρόν πρωτόκολλο είναι ανοικτό προς προσχώρηση σε κάθε κράτος που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στον θεματοφύλακα.

3. Το κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου στη γλώσσα του προσχωρούντος κράτους μέλους, το οποίο καταρτίζει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό.

4. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει, έναντι του προσχωρούντος κράτους μέλους, ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησής του ή κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον αυτό δεν έχει ακόμα αρχίσει να ισχύει κατά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας των ενενήντα ημερών.

Άρθρο 6

Κάθε κράτος που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσχωρεί στη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 της σύμβασης αυτής, αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7

1. Κάθε κράτος μέλος το οποίο αποτελεί υψηλό συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Κάθε πρόταση τροποποίησης διαβιβάζεται στον θεματοφύλακα, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο.

2. Οι τροποποιήσεις αποφασίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο συνιστά στα κράτη μέλη την αποδοχή τους, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

3. Οι τροποποιήσεις οι οποίες αποφασίζονται κατά τον τρόπο αυτό αρχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.

Άρθρο 8

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεματοφύλακας του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Ο θεματοφύλακας δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις κοινοποιήσεις, έγγραφα ή ανακοινώσεις που αφορούν το εν λόγω πρωτόκολλο.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekrζftelse heraf har undertegnede befuldmζgtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmδchtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plιnipotentiaires soussignιs ont apposι leurs signatures au bas du prιsent protocole.

Dα fhianϊ sin, chuir na Lαnchumhachtaigh thνos-sνnithe a lαmh leis an bPrσtacal seo.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.

Em fι do que, os plenipotenciαrios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Tδmδn vakuudeksi alla mainitut tδysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tδmδn pφytδkirjan.

Till bevis pε detta har undertecknade befullmδktigade ombud undertecknat detta fφrdrag.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en un ϊnico ejemplar, en lenguas alemana, danesa, espaρola, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente autιntico.

Udfζrdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems, i ιt eksemplar pε dansk, engelsk, finsk, fransk, grζsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Brόssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig in einer Urschrift in dδnischer, deutscher, englischer, finnischer, franzφsischer, griechischer, irischer, italienischer, niederlδndischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaίen verbindlich ist.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γερμανική, γαλλική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Brussels, this twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six, in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait ΰ Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, franηaise, grecque, irlandaise, italienne, nιerlandaise, portugaise et suιdoise, chaque texte faisant ιgalement foi.

Arna dhιanamh sa Bhruisιil, an naoϊ lα is fiche de Shamhain, mνle naoi gcιad nσcha a sι, i scrνbhinn bhunaidh amhαin sa Bhιarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmαinis, sa Ghrιigis, san Iodαilis, san Ollainnis, sa Phortaingιilis, sa Spαinnis agus sa tSualainnis, agus comhϊdarαs ag gach ceann de na tιacsanna sin.

Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig, opgesteld in ιιn exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Griekse, de Ierse, de italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde elk der teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis, exemplar ϊnico, nas lνnguas alemγ, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fι todos os textos.

Tehty Brysselissδ kahdentenakymmenentenδyhdeksδntenδ pδivδnδ marraskuuta vuonna tuhatyhdeksδnsataayhdeksδnkymmentδkuusi yhtenδ kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellδ, ja jokainen teksti on yhtδ todistusvoimainen.

Utfδrdat i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex i ett enda original pε danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederlδndska, portugisiska, spanska, svenska och tyska sprεken, vilka texter δr lika giltiga.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk Belgiλ

Fόr die Regierung des Kφnigreichs Belgien

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Fόr die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Por el Gobierno del Reino de Espaρa

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Pour le gouvernement de la Rιpublique franηaise

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Thar ceann Rialtas na hΙireann

For the Government of Ireland

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Per il governo della Repubblica italiana

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Pour le gouvernement du grand-duchι de Luxembourg

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Fόr die Regierung der Republik Φsterreich

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Pelo Governo da Repϊblica Portuguesa

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Suomen hallituksen puolesta

Pε finska regeringens vδgnar

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Pε svenska regeringens vδgnar

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

(1) ΕΕ αριθ. C 313 της 23. 10. 1996, σ. 1.

ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την ταυτόχρονη αποδοχή της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης αυτής από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνερχόμενοι στα πλαίσια του Συμβουλίου,

Κατά την υπογραφή της πράξης του Συμβουλίου για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις,

Επιθυμώντας να διασφαλισθεί μια όσο το δυνατόν αποτελεσματική και ομοιόμορφη ερμηνεία της εν λόγω σύμβασης, μόλις αυτή αρχίσει να ισχύει,

Δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να ολοκληρωθούν συγχρόνως και το συντομότερο δυνατόν οι εθνικές διαδικασίες για την αποδοχή της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρωτοκόλλου που αφορά την ερμηνεία της.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes firman la presente declaraciσn.

Til bekrζftelse heraf har undertegnede befuldmζgtigede underskrevet denne erklζring.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmδchtigten ihre Unterschriften unter diese Erklδrung gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα δήλωση.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Declaration.

En foi de quoi, les plιnipotentiaires soussignιs ont apposι leurs signatures au bas de la prιsente dιclaration.

Dα fhianϊ sin, chuir na Lαnchumhachtaigh thνos-sνnithe a lαmh leis an Dearbhϊ seo.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze verklaring hebben gesteld.

Em fι do que, os plenipotenciαrios abaixo assinados apuseram as respectivas assinaturas no final da presente declaraηγo.

Tδmδn vakuudeksi alla mainitut tδysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tδmδn julistuksen.

Till bevis pε detta har undertecknade befullmδktigade ombud undertecknat denna fφrklaring.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfζrdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brόssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait ΰ Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Arna dhιanamh sa Bhruisιil, an naoϊ lα is fiche de Shamhain, mνle naoi gcιad nσcha a sι.

Fatto a Bruxelles, addν ventinove novembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissδ kahdentenakymmenentenδyhdeksδntenδ pδivδnδ marraskuuta vuonna tuhatyhdeksδnsataayhdeksδnkymmentδkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk Belgiλ

Fόr die Regierung des Kφnigreichs Belgien

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Fόr die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Por el Gobierno del Reino de Espaρa

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Pour le gouvernement de la Rιpublique franηaise

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Thar ceann Rialtas na hΙireann

For the Government of Ireland

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Per il governo della Repubblica italiana

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Pour le gouvernement du grand-duchι de Luxembourg

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Fόr die Regierung der Republik Φsterreich

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Pelo Governo da Repϊblica Portuguesa

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Suomen hallituksen puolesta

Pε finska regeringens vδgnar

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Pε svenska regeringens vδgnar

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

Δήλωση κατ' εφαρμογή του άρθρου 2

Κατά την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου δήλωσαν ότι αποδέχονται την αρμοδιότητα του Δικαστήριου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2:

η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλική Δημοκρατία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) 7

η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο την Σουηδίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β).

ΔΗΛΩΣΗ

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και η Δημοκρατία της Αυστρίας, επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προβλέψουν στην εσωτερική τους νομοθεσία ότι οσάκις ανακύπτει ζήτημα ερμηνείας της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρώτου πρωτοκόλλου της σε υπόθεση εκκρεμούσα ενώπιον εθνικού δικαστηρίου του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα του εσωτερικού δικαίου, το δικαστήριο αυτό είναι υποχρεωμένο να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το Βασίλειο της Δανίας και το Βασίλειο της Ισπανίας θα προβούν σε σχετική δήλωση (δηλώσεις) κατά την έκδοση της πράξης.